A birodalmi sas lecsap, avagy német támadások a II. világháborúban

Célcsoport: 8-8. évfolyam

rövid leírás

Komplex, több tanórát felölelő, nagyobb tematikus egységet feldolgozó anyag, melynek középontjában a II. világháború német támadásainak feldolgozása áll.

részletes ismertető

A II. világháború német támadásainak és az ezekhez kapcsolódó összefüggéseknek IKT eszközökkel történő feldolgozása 8 tanórában. A tanulók 5 csoportban dolgoznak (1. lengyelek és finnek helyzete, 2. norvégok és dánok, 3. belgák és franciák, 4. angolok, valamint az 5. SZU megtámadása). Az új ismereteket videó - és szövegfájlok segítségével dolgozzák fel a tanulók. Az adatokat, tényeket, évszámokat, helyszíneket, események kimenetelét az internetről keresett képekkel illusztrálva a MyHistro oldalon rendszerezik. Ez az oldal lehetővé teszi egymás munkájának megismerését, segítséget ad a vázlatíráshoz és a támadások időrendjének megteremtéséhez. Térbeli tájékozódásuk megerősítése céljából gondolattérképet használnak fel vaktérképként. A csoportok egymás számára készítettek feladatokat is (mobiljátékot az adott csaták valamelyikéről, majd kulcsszavakat rejtettek el szófelhőben, igaz-hamis állításokat generáltak Qr-kódban, a haditervek elnevezéseit kódolták kettes számrendszerben). Prezentációt készítettek arról, hogy mivel foglalkoztak a témakör óráin, mit tanultak történelemből és miben fejlődtek digitális kompetenciájukat illetően. Illetve sor került a maguk- és egymás munkájának értékelésére is.

A tanulási folyamat hatékonyan támogatja a következő pedagógiai problémák megoldását:

 • Magatartászavar - fegyelmezési problémák
 • Tanórai passzivitás - motiváció hiánya
 • Kommunikációs problémák
 • Koncentráció hiánya
 • Tanulási nehézségek
 • Információszerzés problémái
 • Együttműködés hiánya
 • Pedagógus kiégés kezelése

A jó gyakorlat eredménykritériumai

Történelem tantárgyhoz kapcsolódó célok és sikerkritériumok:

 

 • német támadások felsorolása időrendben, haditervek megnevezése, stratégiai lépések felismerése, összefüggések;
 • a német támadások térbeli követése, helyszínek felsorolása.

 

Digitális kompetenciához kapcsolódó célok és sikerkritériumok:

 

 • digitális tartalmak létrehozása (prezentáció, mobiljáték, Qr-kód. szófelhő, MyHistro, gondolattérkép).

 

A tanulók egy előre megbeszélt szempontrendszer alapján értékelték, pontozták a saját és társaik munkáját.

Humánerőforrás-igény

Történelem szakos tanár, aki rendelkezik a megvalósítás során felhasznált alkalmazások (Myhistro, szófelhő - és QR kód készítő, szavazórendszer - valamennyi regisztrációhoz kötött) használatához szükséges informatikai ismeretekkel.

A megvalósításhoz szükséges tárgyi, környezeti és fenntarthatóságot biztosító feltételek

Tanár eszközei: tanári felület: ez lehet egy digitális faliújság is pl. linoit, laptop, projektor.

Tanulói eszközök: táblagép vagy okos telefon, internet;

Alkalmazások: myHistro, Etherpad, gondolattérkép, szófelhő, QR- kód generáló programok; Draw Your Game;

Források: internetes cikkek és videók a csoportok munkájához.

Csoportmunkára alkalmas terem, folyamatos internetelérési lehetőség.

Folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a megadott applikációk, honlapok, programok élnek-e még, ingyenesek-e. Hasonló weboldalak, programok keresése, ha a megadottak megszűntek.

Kipróbálás/adaptáció tapasztalatai és az adaptációt támogató dokumentumok

A jó gyakorlat gazdája két alkalommal is megvalósította.A digitális képességek, értékelő tevékenység, az együttműködés fejlődése már a következő hasonlóan felépített tanórákon tapasztalható volt. Mivel nyilvánosan is megjelent a Tempus Közalapítvány honlapján, ezért azt egészben vagy részben bárki adaptálhatta, megvalósíthatta/megvalósíthatja a szerző tudomása nélkül is.

Letölthető tematikus terv.

Támogató szolgáltatások

Segítségnyújtás, kapcsolódó dokumentumok átadása e-mail formájában.