A ludas köztünk van

Célcsoport: 6-6. évfolyam

rövid leírás

A projekt célja, egy kerettörténet formájában újszerű módon feldolgozni Fazekas Mihály Lúdas Matyi című művét, miközben alakul a diákok komplex tanulási szemlélete is. Több tanórán megvalósított projekt. Tanulás hatékonyságának növelése kollaboratív munkával.

Három fejlesztési terület került fókuszba:

 • Az anyanyelvi kompetenciafejlesztés célja, hogy a diákok képesek legyenek internetes forrásból adatokat gyűjteni, azokat értékelni és feldolgozni, az elkészült digitális tartalmakat megosztani.
 • A digitális kompetenciafejlesztés erdményeként képesek lesznek új IKT alkalmazásokat a tanulási folyamat során produktívan használni.
 • Az állampolgári kompetenciafejlesztés célja a helyes önismeret és önértékelés kialakítása, az egyén jogérvényesítő lehetőségeinek megismerése, a döntéshozatal felelősségének tudatosítása.

 

 

részletes ismertető

Az oknyomozó digitális projekt egy kerettörténet formájában dolgozza fel Fazekas Mihály Lúdas Matyi című művét. Lúdas Matyi egy ma élő leszármazottja elégtételt szeretne a rossz hírbe hozott Lúdas Mátyás számára, ezért kutatócsoportokat kér fel a tények felderítésére. A diákokból alkotott 4 fős kutatócsoportok az eredeti történet alapos megismerése után kihívásokat teljesítenek, ami során számos Lúdas Matyi korához kapcsolódó információt dolgoznak fel, és osztanak meg egymással. Ezek alapján rekonstruálják az eseményeket és a projekt végén el kell dönteniük, hogy ki vagy kik és miben voltak ludasak a történet során. Zárás egy perújrafelvétel eljátszása, és elkészül háttérmunkában a Döbrögi Hírmondó.
 

A projekt a következő pedagógiai problémák megoldását segíthetik:

 • Tanulási nehézségek
 • Forrásértelmezés
 • Együttműködés hiánya
 • Motiváció hiánya

 

A jó gyakorlat eredménykritériumai

A projekt célja a mű hatékonyabb megismerése. A kihívások teljesítése során értékelhetővé válik a megszerzett tudástartalom is. A projekt során a gamifikáció eszközét - pontozást alkalmaz folyamatosan, amit a projekt végén jegyre vált. Emellett számos digitális alkalmazást is megismernek a tanulók. A perújrafelvétel eljátszása és annak előkészítése is a mű megismerésének hatékonyságát méri.

Humánerőforrás-igény

 

Magyar nyelv és irodalom szakos, kreatív pedagógus, aki szeretne gyakorlatot szerezni a projekt-oktatásban, és rendelkezik alap szintű IKT gyakorlattal, ismeri és alkalmazni tudja a megvalósítás során használt internetes alkalmazásokat. 

A megvalósításhoz szükséges tárgyi, környezeti és fenntarthatóságot biztosító feltételek

 • Interaktív tábla, projektor, szélessávú internet, laptopok a csoportoknak.
 • MS Word; GoogleDrive;
 • Hangoskönyv illetve Fazekas Mihály életrajza a Wikipédiából;
 • Alkalmazások: Socrative, Padlet, Kahoot, LearningApps.org, Edpuzzle, Redmenta, szövegalkotást, hangrögzítést, videószerkesztést segítő programok, Wevideo, online latin - magyar szótár, pdf szerkesztő;
 • Csoportmunkára alkalmas terem kialakítás, folyamatos internetelérési lehetőség;
 • A szükséges digitális eszközök és internetes alkalmazások, honlapok ingyenes elérhetősége, megléte.

Kipróbálás/adaptáció tapasztalatai és az adaptációt támogató dokumentumok

Intézményen belüli kipróbálása megtörtént. Tervezik a további kipróbálását témahét keretében. A diákok folyamatos visszacsatolása és a záró visszajelzések alapján történt a hatékonyságvizsgálat. Mivel nyilvánosan is megjelent a Tempus Közalapítvány honlapján, ezért azt egészben vagy részben bárki adaptálhatta, megvalósíthatta/megvalósíthatja a szerző tudomása nélkül is.

Letölthető projektterv.

Támogató szolgáltatások

E-mailben történő megkereséssel nyújt a szerző segítséget.

Letölthető projektterv.