A fémek - kicsit másként

Célcsoport: 8-8. évfolyam

rövid leírás

A 8. évfolyam kémia tantárgy 2. félévének követelményeire épülő, az osztályozó vizsgára való felkészülést segítő pedagógiai projekt. 11 tanóra + 4 tanóra üzemlátogatás. A megadott időszakon belül hatékonyan tudja kezelni a felhalmozódott tanulás- és tudásbeli hátrányokat, sokoldalúan elősegítve a tanulók fejlődését, tudásának gyarapodását.

részletes ismertető

Ez a projekt a kémia tantárgy nyolcadik évfolyam 2. félévének követelményeire épül, a célja az osztályozó vizsgára történő felkészülés segítése. Elsősorban a célcsoport tanulóiban felhalmozódott koncentrációs nehézségeket, tanulási nehézségeket, és az együttműködés hiányát segít csökkenteni. A tanulási folyamat első lépéseként összegyűjtik a projekttel kapcsolatos ötleteket, javaslatokat, értékelési szempontokat. Utána a fémek tulajdonságainak felidézése következik, majd fizikai és kémiai, közösen elvégzett kísérletekre kerül sor, amelyeket a diákok videóra vesznek illetve fényképeznek. Az elkészült filmeket, képeket megosztják egymással. Utána a fémrácsok modelljeinek elkészítése következik, majd tanulást segítő vázlatkészítéssel folytatódik a projekt. Látogatást tesznek az iskola fémes műhelyében, ahol megismerkedhetnek a fémek megmunkálásával, folyamatosan videóznak, majd egy kisfilmet készítenek a látogatásról. Ezek végeztével különböző tárgyakat készíthetnek. A következő lépés a fémek előállításának megismerése, erről plakátokat készítenek, majd meglátogatják a budapesti Öntöde Múzeumot. Ezt az elkészült plakátok, Sway-ek, videók bemutatása, illetve ezek szóbeli értékelése követi.

A jó gyakorlat eredménykritériumai

Nehéz helyzetű, gyengébb képességű tanulóknál sikeresen alkalmazott, jól rendszerezett, átfogó IKT alkalmazásról ad számot a bemutatás. A projekt kiemelkedő értéke, hogy a jelentős szociális és életviteli hiányosságokkal, tanulási és vagy magatartási problémákkal küzdőket tudja sikerrel involválni IKT-eszközök segítségével. Online értékelési formát alkalmaz, amely értékes és azonnali visszajelzést ad a jó gyakorlatban résztvevő tanulóknak és az azt irányító pedagógusnak is.

Humánerőforrás-igény

Olyan szakos pedagógus, aki a felsorolt eszközök és szoftvereket kezelésében járatos.

A megvalósításhoz szükséges tárgyi, környezeti és fenntarthatóságot biztosító feltételek

A szükséges eszközök:

  • internet, interaktív tábla, tanulói laptopok, okos telefon, tablet (páronként egy), interaktív tábla;
  • tanulói laptop vagy mobiltelefon vagy tablet internetkapcsolattal;
  • szoftverek: Sway, Tinyurl, Padlet (vagy ezekkel funkcionálisan azonos), filmszerkesztő program (Movie Maker).

A felkészülés időtartama, a feladatok típusai mindig az adott diákcsoport összetételétől függően változik. A módszer lényege, hogy olyan egyénre szabott tanulási utakat biztosítson, amely során mindenki a saját tanulási stílusában, a saját ütemében tud haladni, a közös feladatok pedig lehetővé teszik, hogy senki se maradjon le, illetve a közös tanulási, alkotási élményt.

 

 

 

Kipróbálás/adaptáció tapasztalatai és az adaptációt támogató dokumentumok

A változatos munkaformák, a sokféle eszköz jól támogatta a projekt céljait, fenntartotta a gyerekek motivációját. A kirándulást és a műhelylátogatást nagyon várták, ezért sokkal jobban igyekeztek az osztálytermi feladatoknál is.

Fémek (Padlet)

A nátrium jellemzői (Sway)

A magnézium jellemzői (Sway)

Támogató szolgáltatások

Mentorálás, online konzultációs lehetőség, előadás illetve segítség részbeni vagy más tantárgyban történő adaptáláshoz.

A jó gyakorlat első közzététele itt érhető el.