Alternatív történelem, avagy mi lett volna ha?

Célcsoport: 9-12. évfolyam

rövid leírás

Történelem, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret, informatika tantárgyakra épülő távtanulási formában megvalósítható projekt a 9–12. évfolyam számára.

részletes ismertető

Az osztály tagjai forgatókönyvírók és filmesek. Feladatuk, hogy ragadjanak ki – az adott évfolyamon tanult – történelmi korszakból egy markáns fordulópontot, és írják át a tényeket, hamisítsanak történelmet, vagyis fordítsák a visszájára a lezajlott eseményeket, és persze gondolják át a következményeket. Az opcionális, hogy mekkora időtávlatot adunk a diákoknak: Pl.: Hogy alakult volna a változtatást követő 50 év? Napjainkra milyen hatása van?   

Dolgozzák ki az alternatív történelem megfilmesítésének forgatókönyvét, majd forgassák le az alapján a játék- vagy dokumentumfilmjüket, készítsenek televíziós/rádiós/hírlapi tudósítást vagy rádiójátékot. (Távoktatásban nyilván korlátozottabbak a lehetőségeik, hiszen nem tudnak csoportos jeleneteket felvenni, de megoldás lehet a filmek narrációja, képregények készítése. A képzeletbeli tévés/rádiós tudósítások választása esetén nem probléma az idősíkok egymásra játszatása. Az, hogy Mátyás idejében nem léteztek a mai értelemben vett tömegkommunikációs eszközök, ők mégis tudósítanak róla a „reneszánsz udvari tévében”, kreatív energiákat szabadíthat fel. Ugyancsak opció az online újság (blog) készítése, ebben az esetben írásos tudósítások születhetnek.) 

A projekt eredményeképp a tanulókban tudatosul, hogy a történelmi eseményeknek hosszú távú következményei lehetnek a társadalomra, az emberek életviszonyaira és életmódjára. A problémaközpontú és elemző tevékenységek hozzájárulnak a társadalmi, közösségi konfliktusok hátterének mélyebb megértéséhez, a napjainkban felmerülő problémák, jelenségek történeti gyökereinek felismeréséhez. 

Az ötletet népszerű sorozatok és színházi előadások pl. Az ember a fellegvárban, Összeesküvés Amerika ellen, Pintér Béla Kaisers TV, Ungarn című rendezése, illetve a HÉVÍZ művészeti folyóiratnak az 1956-os forradalom 60. évfordulójára kiadott antológiája adta.

Az ötlet eredeti megjelenését a hivatkozott kiadványban olvashatják.

A kiadvány nyomtatható változata is letölthető.

Célok

 • A környező világhoz való kritikus viszonyulás erősítése 
 • A felelősségérzet fejlesztése 
 • Szövegértés, szövegalkotás fejlesztése 
 • Kommunikációs készségek fejlesztése 
 • Adaptív gondolkodás fejlesztése 
 • Kreativitás, szóbeli és vizuális kifejezőkészségek fejlesztése 
 • Problémamegoldás, reflektív gondolkodás fejlesztése  
 • Együttműködési készség, empátia fejlesztése 
 • A digitális kompetencia fejlesztése 

Tevékenységek

 • projektmegbeszélés: feladatok ismertetése (közösen, kontaktórán) 
 • csoportok megalakítása (jelentkezés alapján, hagyjunk erre gondolkodási időt) 
 • csoportok véglegesítése, feladatok megbeszélése, kiosztása (online kontaktóra) 
 • csoportok megbeszélései, ötletelés (korszak kiválasztása, film/rádiójáték stb. tervezése, otthoni foglalkozások) 
 • forgatókönyvek elkészítése, filmek/stb. forgatása, elkészítése (folyamatos, otthoni munka) 
 • publikáció, közzététel más osztályok, tanárok, szülők számára 
 • közös értékelés, a projekt zárása (online kontaktóra) 

Eredmény, termék/produktum

 • forgatókönyvek
 • játékfilmek/dokumentumfilmek/rádiójátékok
 • rádiós, tévés tudósítások/online újságban szöveges tudósítások (blog) 

Értékelés

Áttekintő táblázatok: 

 • a választható feladatokhoz 
 • forgatókönyvekhez 
 • a filmekhez/egyéb opcionális produktumokhoz

Értékelőlisták, szempontrendszer:

 • a forgatókönyvek értékeléséhez (együtt alkossuk meg a tanulókkal az értékelési szempontokat, és előre tisztázzuk!) 
 • a filmek/rádiójáték/stb. értékeléséhez (együtt alkossuk meg a tanulókkal az értékelési szempontokat, és előre tisztázzuk!) 

Technológia

Az intézmény által választott online tanulási keretrendszer pl. Office365, Google Classroom

Források: Wakelet-gyűjtemény a projektötlethez