Az én házam

Célcsoport: 6-6. évfolyam

rövid leírás

A tanulási folyamat célja:

 • A feladatok közvetlen felügyelet nélküli meghatározása a szobafelújítás tervezésekor, a feladatok rangsorolása és végrehajtása.
 • Az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése a lakás 3D-s tervezése során.
 • Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének a kialakítása, a lényegkiemelés, a szabálykövető magatartás fejlesztése.
 • Arányérzék fejlesztése, a valóságos viszonyok becslése.
 • Számolási készség fejlesztése.
 • Összetett döntések meghozatala, és választás az anyagok kiválasztásakor.
 • Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban.
 • Rugalmasság és kompromisszumkészség a közös célok eléréséhez.
 • Közös felelősségvállalás az együttműködés során.

A jó gyakorlat támogatja a tanórai tevékenység hatékony szervezését.

részletes ismertető

A tanulók az egyenes arányossággal kapcsolatos számításokat végeznek a mindennapi életből vett problémák megoldására. A tanulócsoportok egy lakásfelújítási pályázatra készítenek el egy 3D-s látványtervet és költségvetési tervet a szobafestéshez, a padlószőnyeg cseréjéhez. A feladatok elvégzése közben mérni, számítani, következtetni fognak. Az előkészületekről, abban saját szerepükről tanulási naplót írnak. A projekt végén a lakásfelújítási pályázatokat egy prezentáció formájában mutatják be a többieknek. A feladatok megoldása közben gyakorolják az internethasználatot, a világhálón történő keresést, az anyagok kiválasztásakor döntéseket hoznak, megtanulják a táblázatkészítést, a képletek használatát és az önreflexiót.

A jó gyakorlat a következő pedagógiai problémák megoldását támogatja:

 • Motiváció hiánya
 • Kommunikációs problémák
 • Információszerzés problémái
 • Számolási készség fejlesztése

A jó gyakorlat eredménykritériumai

Induláskor játékos csapatverseny zajlik a szükséges matematikai, informatikai ismeretekről. A tanulási igények felmérése Goolge Űrlapon keresztül történik. Haladásukat tudják követni a Haladáskövető ellenőrzőlista használatával is. A mérést, adatgyűjtést egységes minta táblázat segíti. A 3D-s lakástervekből készített bemutatók készítését, a számítások elvégzését és abból táblázatok készítését, a csoportban végzett munka értékelését is tanulói minta és áttekintő táblázat segíti. A tanulók a munkájukról projektnaplót vezetnek. A tanár kötetlenül értékeli a tanulókat kérdések feltevése és a naplóbejegyzések átnézése révén. A projekt végén tartott bemutatón a tanulók egymást értékelik, az értékeléshez a szempontokat áttekintő táblázat formájában kapnak. A tanulók tartalmi ismereteinek és megértésének felméréséhez az elkészített tesztek jól használhatók, a készségek fejlődéséről és a projektben való részvételről az áttekintő táblázat önértékeléshez c. értékelőeszközzel tudnak gondolkodni. A projekt végén összegző megbeszélésre kerül sor.

A jó gyakorlat humánerőforrás-igénye

Fogalmi tudás: egyenes arányossággal kapcsolatos számítások, műveletek tizedes törtekkel, százalékérték kiszámítása. Alapvető számítógépes ismeretek, a tárgyi feltételekben felsorolt alkalmazások ismerete.

A megvalósításhoz szükséges tárgyi, környezeti és fenntarthatóságot biztosító feltételek

Eszközök:

 • Számítógépek, tanulói/tanári laptopok,vagy mobil eszközök, digitális fényképezőgép, internet hozzáférés, projektor, táblázatkezelő, levelezőprogram, képfeldolgozó, böngésző, multimédiás alkalmazások, szövegszerkesztő

Alkalmazások:

Egyéb eszközök:

 • referenciaanyagok, számológép, mérőszalag, stb.

Internetes források:

Egyéb feltételek:

 • páros, vagy kiscsoportos munkához egyszerűen mozgatható padok

A folyamatos működéshez elengedhetelen a használt internetes alkalmazások frissítésének nyomonkövetése, esetleg új hasonló funkcióval rendelkező alkalmazások megismerése, illetve a használt korszerű eszközök folyamatos biztosítása.

Kipróbálás/adaptáció tapasztalatai és az adaptációt támogató dokumentumok

A tanulók pozitívan álltak a projekthez és aktívan vettek részt a feladatokban. Életközeli helyzetben kellett döntéseket hozniuk, tapasztalatokat szereztek a pályázatkészítésről, a tervezésről, az információ keresés terén bővültek ismeretik, pénzügyi fogalmakkal ismerkedtek. A projekt zárásakor büszkén mutatták be terveiket és növekedett önbecsülésük azáltal, hogy képesek voltak végigvinni, és befejezni egy ilyen összetett feladatot.

Nincs adaptációt támogató dokumentum.

Támogató szolgáltatások

Konzultáció e-mailben: laszlone.toth@gmail.com