Az energia nyomában

Célcsoport: 9-10. évfolyam

rövid leírás

A projekt fókuszában az energiatudatos magatartás fejlesztése, az energiatakarékosság lehetőségeinek megismertetése áll. A tanulók a kutatási és tervezési feladatok során tapasztalati úton szereznek ismereteket a környezettudatos energiahasználatról, a megújuló energiaforrások mindennapi életben való hasznosítási lehetőségeiről.

 

részletes ismertető

A projektben a tanulók az energiával és az energiaforrásokkal kapcsolatos ismereteiket bővíthetik.

A projekt első részében az energia fajtáival ismerkedhetnek meg a tanulók kísérleteken keresztül. Ezt követi az energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek bővítése. A diákok csoportokban készítenek bemutatókat OfficeMix segítségével. Csoportonként egy-egy, megújuló energiát hasznosító gépezetet terveznek, majd elkészítik a modelljét is.

Ezután az energiatakarékossággal kapcsolatban végeznek kutatómunkát, terveznek figyelemfelkeltő plakátokat, kisfilmet vagy animációt. Csoportonként kiválasztanak egy épületet (pl.: iskola), mobiltelefonos applikáció segítségével megbecsülik a méreteit és megtervezik az energetikai korszerűsítését, költségvetést készítenek.

A projekt végén az emberi szervezet energiaszükségletével kapcsolatos feladatokat oldanak meg, online aktivitási naplót vezetnek, elemeznek, majd ez alapján életmódbeli tanácsokat adnak egymásnak. A témahetet egy vetélkedő zárja, melynek online feladatait illetve a QR-kódokat a diákok készítik el.

Tartalmi követelmények

 • Informatika 9-10. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása - Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése, Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel, Önálló információszerzés, Az információforrások hitelességének értékelése. Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése.
 • Földrajz 9-10. Fosszilis energiahordozók, a vízenergia hasznosításának lehetőségei és korlátai, az alternatív energiaforrások hasznosítási problémáinak feltárása
 • Fizika 9-10. Az áramló közegek energiája, a szél- és a vízi energia hasznosítása. Az energiatudatos magatartás fejlesztése, az energiatakarékosság lehetőségei.
 • Kémia 9-10. A kémiai reakciók energiaviszonyai. A kémiai úton történő elektromos energiatermelés.
 • Matematika 9. Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból (százalékszámítás). Felszín és térfogat kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása.
 • Biológia-egészségtan 10. 

(Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára)
(Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről alapján.)

Tanulási célok/Tanulási eredmények

 • Természettudományos kompetencia 
 • Matematikai kompetencia 
 • Hatékony önálló tanulás
 • Közös felelősségvállalás az együttműködés során
 • Rugalmasság és kompromisszumkészség a közös célok eléréséhez 
 • A digitális technológia és a kommunikációs eszközök és/vagy hálózatok megfelelő használata az információkhoz való hozzáférés, illetve az információk kezelése, integrálása, értékelése és létrehozása céljából 
 • Az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése
 • Megfelelő és eredményes együttműködés másokkal 
 • A csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben

A tanulók képesek lesznek:

 

 • Csapatban eredményesen együttműködve közös projektterméket létrehozni
 • Képesek lesznek új információkat gyűjteni és új javaslatokat kitalálni
 • Saját és társaik munkáját megfelelően értékelni
 • Költségvetést tervezni

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Mire vagyunk képesek?
Projekt-szintű kérdés: Hogyan tehetjük otthonunkat energiatakarékossá? Hogyan juthat a szervezetünk energiához? 
Tartalmi kérdések: Hogyan csoportosíthatjuk az energiaforrásokat? Hogyan takarékoskodhatunk az energiával? Hogyan működik a napkollektor? Eleget mozogsz naponta? Hogyan pihenhetünk? Miből áll egy egészségtudatos napi étrend?