Ballagási emlékek

Célcsoport: 0-1. évfolyam

rövid leírás

Az ötnapos projekt óvodai nagycsoport számára készült. A gyermekek többsége közeli kapcsolatban van a digitális világgal; fényképezőgépet, tabletet használnak. A projekt célja, hogy megmutassa a gyermekeknek és szülőknek is, hogy játékon kívül másra is lehet használni ezt a technikát 5–7 éves korban is.

Óvodai foglalkozás, melynek során a gyermekek többoldalú képességfejlesztésére – a képességek felsorolását lásd fentebb – kerül sor a digitális eszközök felhasználásával.

részletes ismertető

Az öt nap alatt három fő feladatot hajtanak végre kisebb csoportokban (fényképezés, rajzolás, kollázs készítése), melyek során számos terület fejlesztésére van lehetőség. Azok a gyerekek, akik hamarabb elkészültek a napi feladattal, kiegészítő feladatot végezhettek (Így valósul meg a tehetséggondozás is). Egyedül vagy akár többen is (együtt gondolkodva) játszottak a Vízlabirintussal és a Tankockák közül a memóriajátékkal, mindeközben problémát oldottak meg és döntést hoztak. Egy nap az oviban - fotosorozat készítése - feladat célja egy óvodai nap bemutatása volt. Az elkészült fényképekből (portrékból) Ballagási tablót (kollázst) készítenek, melyet az ünnep előtt nagy méretben kinyomtatva dekorációként használnak fel, illetve kártyaként a ballagó tarisznyába is tesznek. A digitális rajzokból "Rajzaink" címmel papír alapú gyűjtemény is készül.

A jó gyakorlat a következő pedagógai problémák megoldását támogatja:

  • közös munka
  • együttműködés
  • társas kapcsolatok erősödése
  • aktív bekapcsolódás a tevékenységekbe
  • a csoport munkájába
  • kommunikációs problémák kezelése

A jó gyakorlat eredménykritériumai

A tervezett feladatok elkészítése illetve a gyermekek közös munkába való bevonása (mely során komplex képesség - kompetenciafejlesztés zajlott) volt a cél. A témahét utolsó napján a gyermekek egy értékelő táblán illetve szóban elmondták melyik feladat tetszett nekik a legjobban. Közös értékelésre is sor került. Emellett a gyermekek hét folyamán megfigyelhető aktivitásával, motivált tevékenységével is értékelhető a jó gyakorlat sikeressége.

A humánerőforrás-igény

Csoportalakításban, csoportmunkában gyakorlott csoporttal egy pedagógus elegendő. A pedagógus ismerje az alkalmazott IKT eszközök és internetes alkalmazások használatát.

A megvalósításhoz szükséges tárgyi, környezeti és fenntarthatóságot biztosító feltételek

Eszközök:

  • Számítógép, projektor, digitális fényképezőgép, okostelefon vagy tablet (a konkrét projektben 24 gyermekre 7 tablet, 2 fényképezőgép, 3 laptop és az interaktív tábla állt rendelkezésre).

Alkalmazások:

Csoportmunkához alakítható, a fényképezéshez szükséges megfelelő világítással rendelkező helyiség.

Szükséges IKT eszközök megléte vagy biztosításának lehetősége a témahétre. A felhasznált alkalmazások elérhetősége, internetkapcsolat - wifi.

Kipróbálás/adaptáció tapasztalatai és az adaptációt támogató dokumentumok

 

Egyszer megvalósított a jó gyakorlat gazdája által. Nyilvánosan megjelent jó gyakorlat, de nincs visszajelzése mások adaptációjáról.A témahét foglalkozásai sok-sok tapasztalatot hoztak gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. A gyerekek megmutatták, mennyire rugalmasan gondolkodnak, az új szoftvereken is mennyire hamar kiismerik magukat. Jó volt látni, hogy a kis csapatok mennyire együtt tudnak működni, a tagok segítették egymást.

Az adaptációt támogató szolgáltatás:

 

A témahét beszámolója elérhető a Cinkotai Huncutka Óvoda honlapján is. 

Támogató szolgáltatások

Az óvoda telefonszámán szóbeli tájékoztatás, segítségnyújtás. Online konzultáció lehetséges e-mailes előzetes megbeszélés után. Email elérhetőség: zsuzsanna.sebaly@gmail.com