Egri csillagok - z generációra hangszerelve

Célcsoport: 6-6. évfolyam

rövid leírás

A mű - Egri csillagok - befogadásának elősegítése sokszínű, tantárgyakon átívelő tudástartalmak elsajátításával. A jó gyakorlat a következő pedagógiai területeken adhat támogatást:

 • Egy mű többszempontú megközelítése különböző tanórákon
 • Tanórai/tanórán kívüli tevékenység szervezése
 • Tanulás hatékonyságának növelése
 • Problémamegoldás fejlesztése

részletes ismertető

A projekt során a diákok az Gárdonyi Géza Egri csillagok c. művét dolgozzák fel, ismerik meg nemcsak irodalmi szempontú megközelítésben. Mindeközben nem irodalmi vonatkozású ismeretekre is szert tesznek. Csoportokba rendeződve szabadon választott feladatmegosztással bepillantást nyerhetnek Eger turisztikai látnivalóin keresztül a művészet korokon átívelő hatásába. Elkészítik a szerző és a főbb szereplők névjegykártyáját és álközösségi profil oldalát, a szereplők avatárjait. Várat építenek. Útvonalat terveznek Eger várához optimális idő számításával. A szókincsük gyarapítása érdekében török szavakat magyaráznak digitális eszközök felhasználásával. Képregényt szerkesztenek a mű felidézésének megkönnyítésére. Saját nyelvükre fordítják, és a Z generáció eszköztárával jelenítik meg a várvédők hősiességét, és magánszféráját. Dramatizálnak. Az elkészített témakörökhöz QR kódot generálnak, amit egy közös digitális munkafüzetben mindannyian elérhetnek. A projekt során végzett munkájukról folyamatosan fényképet készítenek, melyből videót készítenek, aminek segítségével a tanulási nehézséggel küzdők is fel tudják idézni az elvégzett feladatokat. A jó gyakorlat sémája, vagy annak elemei bármelyik más kötelező olvasmány feldolgozásához felhasználható.

A projekt a következő pedagógiai problémák megoldását támogathatja:

 • Tanulási nehézségek
 • Motiváció hiánya
 • Információszerzés problémái
 • Kommunikációs problémák
 • Együttműködés hiánya

A jó gyakorlat eredménykritériumai

A tanulók motiváltabban és hatékonyabban ismerik meg a művet. Számos digitális alkalmazást ismernek meg, amit későbbi tanulmányaik során hasznosítanak. A projekt során a gamifikáció eszközét - pontozást alkalmaznak folyamatosan, ami a projekt végén jegyre váltódik. Az irodalmi ismeretek számonkérése Redmenta feladatlapokkal, Kahoot programmal, kvízzel történik.

Humánerőforrás-igény

A projekt megvalósításában a felsorolt tantárgyakat tanító szakos kollégák is részt vettek. Az adaptáló pedagógus ismerje a megvalósításhoz szükséges digitális programok, alkalmazások használatát.

A megvalósításhoz szükséges tárgyi, környezeti és fenntarthatóságot biztosító feltételek

Eszközigény:

 • projektor
 • interaktív tábla
 • szavazó eszköz az interaktív táblához
 • okostelefon/laptop/pc
 • fényképezőgép
 • internetelérés

Alkalmazások:

Egyéb eszközök:

 • kartonok
 • ragasztó
 • festékek

Környezetei feltételek: csoportmunkához átrendezhető tanterem, amelyben van szélessávú internet elérési lehetőség (wifi).

A fenntarthatósághoz szükséges feltételek: A megjelölt internetes tartalmak, alkalmazások folyamatos, ingyenes elérhetősége, szélessávú internetelérés lehetőleg wifin keresztül.

Kipróbálás/adaptáció tapasztalatai és az adaptációt támogató dokumentumok

Több alkalommal kipróbált, és megvalósított projekt. Intézményen belüli adaptációja megvalósulás alatt. Az infrastrukturális feltételek elérhetősége befolyásolhatja a projekt sikerességét. Nehezen motiválható tanulók is élvezettel dolgoztak.

Az adaptációt támogató dokumentum elérhető itt: Egri csillagok bemutató

Támogató szolgáltatások:

Emailben itt kérhető támogatás: https://elmeny-a-tanulas.webnode.hu/kapcsolat/