Ez nem felesleges dráma! A Bánk bán értelmezésétől az IKT-eszközökkel támogatott közös tudásépítésig

Célcsoport: 9-12. évfolyam

rövid leírás

Az érettségi követelményekben megfogalmazott lexikális ismeretek változatos, tevékenykedtető elsajátítása mellett kiemelt cél a tanulók projektszemléletének, kreativitásának, kommunikációs és problémamegoldó készségének, együttműködésének, kezdeményezőkészségének, kritikus gondolkodásnak, digitális kompetenciájának és esztétikai érzékének fejlesztése. Fontos szempont a pályaorientáció is.

A jó gyakorlat által lefedett pedagógiai területek:

 • tanórai/tanórán kívüli tevékenység szervezése.

részletes ismertető

A projekt célja, hogy egy időben és nyelvben távol álló fontos magyar drámához, a Bánk bánhoz közelebb kerüljenek a tanulók, és motiváltak legyenek a mű többszempontú megismerésében. Egy közös gondolattérképes ötletelés után merült fel, hogy szerkesszenek a tragédia kapcsán közösen egy interaktív irodalmi újságot, amelyben egy maguk által fejlesztett mobil applikáció segítségével megelevenednek a képek. Ebben a saját újságjukban gyűjtik össze azokat az IKT-s produktumokat (idővonal, szófelhő, gondolattérkép, prezentáció, rajzos illusztráció, kisfilm, interaktív tankockák, beszámolók), amelyeket a téma feldolgozása során készítenek el a tanulók, majd az összeállított munkáikat másokkal is megosztják. Ezzel a mobiltechnológiával a gyerekek megtapasztalhatják a kiterjesztett valóság (AR) általi tanulás élményét is.

A jó gyakorlat a következő pedagógiai problémák megoldását támogatja:

 • motiváció hiánya
 • együttműködés hiánya
 • kreatív gondolkodás fejlesztése

A jó gyakorlat eredménykritériumai

Mélyebb szövegismeret, komplex kompetenciafejlesztés.

Humánerőforrás-igény

Magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettség, a tárgyi feltételekben felsorolt alkalmazások ismerete.

A megvalósításhoz szükséges tárgyi, környezeti és fenntarthatóságot biztosító feltételek

Eszközök:

 • kivetítő
 • internet
 • interaktív tábla
 • tanulói laptopok
 • okos telefon

Alkalmazások:

Egyéb feltételek:

 • szélessávú internetkapcsolat lehetőleg WIFI-n keresztül
 • páros, vagy kiscsoportos munkához egyszerűen mozgatható padok

 

A folyamatos működéshez elengedhetelen a használt internetes alkalmazások frissítésének nyomonkövetése, esetleg új hasonló funkcióval rendelkező alkalmazások megismerése, illetve a használt korszerű eszközök folyamatos biztosítása.

Kipróbálás/adaptáció tapasztalatai és az adaptációt támogató dokumentumok

A tanulók roppant motiváltak voltak, hogy aktívan részt vehettek egy téma feldolgozásában. Örültek, hogy használhattak órán mobilokat a Lámpaláz applikációnk és az online kvízek miatt. Előnyként emlegették a gyerekek, hogy a projekt során szerzett ismeretek és készségeket több tantárgynál is tudják majd használni. Nagyon élvezték, hogy a mobilapplikációval megelevenednek a képek, és a telefonjaikon keresztül nézhetik az ezek mögötti videókat, feladatokat.

Fegyverneki Gergő - Aknai Dóra Orsolya: A mobiltanulás ábécéje pedagógusoknak

Támogató szolgáltatások

Módszertani workshop megtartása.