Gúla és épített testek felszínének kiszámítása

Célcsoport: 8-8. évfolyam

rövid leírás

A különböző tematikájú szabadulószobák rendkívül népszerűek manapság, egyre többel találkozhatunk az iskolai munkában is. Miért ne lehetne az aktuális tananyaghoz kapcsolódó szabadulószobába becsábítani tanulóinkat, hogy aztán az ott megszerzett vagy átismételt ismereteik vezessék ki őket onnan? Az óraterv a 8. osztályos geometria témakörével, a felszín- és térfogatszámítással rendezi be a virtuális szabadulószobát. 

részletes ismertető

Általános a tapasztalat, hogy a 8. osztályban a középiskolai felvételik befejezése után csökken a tanulók érdeklődése és szorgalma. Motiváló feladatokkal, változatos munkaformákkal és az IKT-eszközök célirányos használatával azonban könnyebben rávehetők a tanulásra. Ilyen megoldást – egy LearningApps alkalmazásban készült digitális szabadulószobát – mutat be az óraterv, amely a felszín- és térfogatszámításról szóló dolgozatot megelőző ismétlést teszi izgalmasabbá és hatékonyabbá. 

A tanulók 3-4 fős csoportokban dolgoznak, a csoportok kialakítása is digitális alkalmazással zajlik. Az óra végén lehetőség nyílik a tanári és tanulói értékelésre. A feladatok megoldása mind a tanár, mind a tanulók részéről minimális IKT-használatot követel meg, így az eszközhasználat nem viszi el a figyelmet a megcélzott tartalomról. A matematikához közvetlenül kapcsolódó kompetenciák mellett az együttműködés, a kommunikáció és természetesen a digitális technológia használata is fontos szerephez jut az órán. 

Mivel a tanulói tevékenység nagyrészt önálló, esetleg kiscsoportos feladatvégzést feltételez, a pedagógusnak lehetősége nyílik az egyéni teljesítmények nyomon követésére, az átfogó értékelésre és a differenciálásra. A tervben szereplő összeállítás könnyedén adaptálható más tantárgyakhoz és témakörökhöz is. 

Az óra/foglalkozás cél- és feladatrendszere

Mértékegység-átváltási ismeretek bővítése, ismétlése. A felszínszámításról tanultak mélyítése, a megszerzett tudás ellenőrzése, értékelése.

Fejlesztendő attitűdök, készségek, képességek:

A digitális kompetencia fejlesztése, szókincsbővítés, tudásépítés, önszabályozás, kollaboráció, valódi próblémák megoldása, IKT-használat.

Elsajátítandó ismeretek:

  • Testekkel kapcsolatos térgeometria alapismeretek, felszín fogalma, térfogat fogalma, testek felszíne és térfogata, mérőszám, mértékegység fogalma.
  • Tabletek be- és kikpacsolása, csatlakozás az internethez. Programok indítása, használata tableten. Weboldal megnyitása. Online alkalmazások használata. Ablakok közötti váltás tableten. Link beszúrása tableten.

Elérendő fejlesztési szint, tudásszint:

Készségszinten tudjanak mértékegységet átváltani. Magabiztosan használják a testekkel kapcsolatos térgeometria alapfogalmakat. Biztonsággal számolják ki épített testek felszínét. A mértékegységek és mérőszámok közötti fordított arányosság felismerése, helyes matematikai nyelvezet használata.

Eszközigény

Technológia – hardver

Tablet, laptop (tanári gép), kivetítő

Technológia – szoftver

FingerChooser (Play Áruház), Chrome böngésző, IdeaBoardz, Linoit

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Szabadulószoba feladatok

Az órai munka értékelése: Értékeld az órai munkád

Nyomtatott források és eszközök

NAT, pedagógiai program, helyi tanterv

Sokszínű matematika 8. Tankönyv (Szerzők: Csordás Mihály, Konfár László, Kothencz Jánosné, Kozmáné Jakab Ágnes, Pintér Klára, Vincze Istvánné. Mozaik Kiadó, Szeged, 2009.)

Sokszínű matematika 8. Munkafüzet (Szerzők: Csordás Mihály, Konfár László, Kothencz Jánosné, Kozmáné Jakab Ágnes, Pintér Klára, Vincze Istvánné. Mozaik Kiadó, Szeged, 2009.)