HŐ-SOK(K)

Célcsoport: 7-8. évfolyam

rövid leírás

A tanulók a hőmérséklettel kapcsolatos vizsgálódásaik, kutatásaik nyomán megismerik az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges globális és lokális okait. Tapasztalatszerzésük segít a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás kialakításában, valamint a felelős döntéshozatal fejlesztésében.

részletes ismertető

A projekt során a tanulók csoportokban végeznek kutatásokat, méréseket a környezetük hőmérsékletváltozásával kapcsolatban. Digitális tananyagok és IKT-eszközök segítségével kísérleteket figyelnek meg és elemeznek. Internetes adatbázisok alapján kutatják, hogyan befolyásolja a hőmérséklet változása az élőlények életműködését. A tanulók a kutatási tapasztalataikat kutatási naplóban rögzítik, eredményeiket digitális formában – poszter, szórólap –társaikkal is megosztják.

A projekt végén játékos formában ellenőrzik az átadott ismereteket.

A kidolgozott projekt letölthető projekttervet és segédanyagokat tartalmaz feladatokkal, útmutatókkal, amelyek szabadon alakíthatók a helyi pedagógiai céloknak megfelelően.

Tartalmi követelmények

Informatika:

 • Infokommunikáció:
 • Információkeresés, információközlési rendszerek
 • Az információs technológián alapuló kommunikációs formák
 • Médiainformatika
 • Az információs társadalom
 • Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai

Biológia:

 

 • A belső környezet állandóságának biztosítása; 
 • Az élőlények változatossága I.-II.- III.: 
 • Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben
 • Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz
 • Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger övezeteihez

Fizika:

 • Hőmérséklet, halmazállapot
 • Az energia
 • Környezetünk és a fizika

Földrajz:

 

 • A földrajzi övezetesség alapjai
 • A Kárpát-medencevidék földrajza
 • kémia:
 • Feloldom, kioldom, átoldom, megoldom
 • Kutakodás az energiával kapcsolatban

Matematika:

 

 • Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
 • Számelmélet, algebra

(A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet, a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 3. melléklete szerint javított általános iskola 7-8. évfolyam “A” változat kerettanterve alapján)
 

Tanulási célok/tanulási eredmények

 • Digitális kompetencia: információ keresése, elemzése, értékelése, megosztása
 • 21. századi készségek: Hozzáférés az információkhoz eredményes és hatékony módon, az adatok hozzáértő és kritikai értékelése, pontos és kreatív információhasználat az aktuális probléma megoldásához 
 • Hatékony, önálló tanulás
 • Személyes és társas felelősségvállalás: megfelelő és eredményes együttműködés másokkal  
 • Természettudományos kompetencia: kutatási készségek fejlesztése, a természeti világ alapelveinek ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete, a technológiák előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete
 • Matematikai kompetencia: kombinativitás, analógiás és az induktív gondolkodás fejlesztése

(A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról alapján.)
 

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

 • Alapkérdés: Hogyan maradhatunk egyensúlyban?
 • Projekt-szintű kérdés: Hogyan változik térben és időben a hőmérséklet? Hogyan tartható egyensúlyban a környezetünk hőháztartása? Mit tehetünk mi a hőháztartás egyensúlyáért?
 • Tartalmi kérdések: Hogyan tudjuk mérni a hőváltozást? Milyen hőmérsékleteket mérhetünk a környezetünkben? Mitől függ a hőérzetünk? Hogyan alkalmazkodnak az élőlények a hőmérsékletváltozáshoz? Mi az üvegházhatás? Hogyan jön létre? Mely emberi tevékenységek változtatják meg a Föld hőháztartását? Mikor milyen energiaátalakulásra van szükség a háztartásban? Hogyan csökkenthető a hőveszteség?