Hogyan készítsünk projektet?

Célcsoport: 1-12. évfolyam

rövid leírás

A 10 + 1-es szerkezetben közzétett sorozat első tíz előadása a projektmódszer egyes elemeihez, a távtanulás szervezéséhez kapcsolódik, a +1 pedig a tudatos és alkotó digitáliseszköz-használat pedagógiai kérdéseire ad választ.

részletes ismertető

A digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt egyes jellemzőit mutatja be a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ Digitális Témahét 2020 programjának keretében készült támogató videósorozat. Az előadásokban javasolt projektpedagógiai módszerek és digitális eszközök a digitális munkarend során is könnyedén alkalmazhatóak.

A videók felépítése során arra tettünk kísérletet, hogy az egyes projektpedagógiai elveket – az alapkérdéstől a tanulási folyamat eredményének publikálásáig – úgy mutassuk be, hogy a javasolt módszerek és ajánlott digitális eszközök a mindennapi pedagógiai gyakorlatban, illetve  távtanítás, vagy akár hibrid oktatás során is könnyedén alkalmazhatóak legyenek.

A videósorozat részei:

A projektmódszert, mint problémafelvetésre épülő tanulási folyamatot elindító és egyben strukturálisan összefogó alapkérdés fogalmát több példán keresztül bemutató előadás.

A tudás komplex, multi- és interdiszciplináris szemléleten nyugvó megközelítését járja körül az előadás konkrét, tantárgyak kapcsolódására épülő, megvalósult projektek példáin keresztül.

A 21. századi készségek egyik kiemelt készségének, az együttműködési készség szerepét bemutató videó, amely kitér a digitális eszközökkel támogatott kollaboratív tanulás jellemzőire, feltételeire és módszereire is.

A videóban konkrét példákon keresztül ismerhetjük meg a projektproduktum értékelése során alkalmazandó alapelveket és lehetőségeket.

Az előadásban az önálló tudásszerzésre és az együttműködésen nyugvó problémamegoldásra koncentráló tanulást, a projektmódszer egyik alapvető jellemzőjét járjuk körül, amely a megszokott tanári szerepünk újragondolására is ösztönözhet. 

A digitális eszközök hatékony és megbízható támogató funkcióit ismerhetjük meg a pedagógiai gyakorlat egyik legfontosabb elemének, a differenciálásnak a megvalósítása során. 

A hatékony tanulás egyik terepe lehet az otthoni munka, amelynek célját, módszereit érdemes pontosan megtervezni, ehhez ad a videó szempontokat, konkrét ötleteket.

Az online kontaktórák kezdéséhez módszereket, ötleteket adó videó.

Az önálló tudásépítést a csapatban való munkát, a problémamegoldásra koncentráló tevékenységszervezést támogató értékelési technikákat bemutató előadás.

A projektet záró bemutató szerepét és lehetséges megvalósítási lehetőségeit ismertetó videó.

A digitális pedagógia alapvető szemléleti sajátosságait, alapvetéseit bemutató animációs rövidfilm.

 

 

Támogató videók digitális pedagógiához