Irodalmi portfólió IKT eszköz bevonásával

Célcsoport: 7-12. évfolyam

rövid leírás

A jó gyakorlat célja:

  • Önálló munkára szoktatás, a tanulói tudatosság kiépítése, a diákok esztétikai érzékének, hagyományos és digitális írástudásának fejlesztése, az internetes és egyéb forráshasználat elsajátíttatása, forráskritika, a NAT által előírt kompetenciák fejlesztése.

A jó gyakorlat által lefedett pedagógiai terület:

  • Főleg otthoni munka, amiről rendszeresen beszámolnak a tanulók a tanórákon, ahol segítséget kapnak.

részletes ismertető

A tanulói portfólió maga már régóta szerepel a magyartanítás módszertanában. Újszerűvé és egyedivé az teszi, hogy hangsúlyt fektet az IKT-eszközökre és használatukra. A hagyományos portfólió lapozható, kézbe vehető formátuma nagy vonzerő a diák és a tanár számára: a munka eredménye materializálódik, eltehető, kiállítható – mindenképpen jó élmények kötődnek hozzá. A modern IKT-portfólió ezzel szemben egy virtuális mappa, amibe a diák számítógépes dokumentumokat, hanganyagot, gépi szerkesztésű képeket, videófelvételeket gyűjthet – ennek gazdagsága vitathatatlan, minősége általában felülmúlja a hagyományos portfólióét. Jó gyakorlatunk újítása az, hogy QR-kódok segítségével e két portfólió erényeit ötvözni tudjuk: kézbe fogható, lapozható portfólió készül, amelynek lapjai kódolt virtuális elemeket is tartalmaznak, megtekintésükhöz elegendő egy okostelefon. A hagyományos és a modern portfólió előnyeit egyesíti tehát ez az újítás.

Mely pedagógiai problémák megoldását segíti?

  • A diákok sokkal inkább magukénak érzik az elsajátított anyagrészt, érzelmi és szellemi elköteleződés alakul ki. Az elkészült portfólióhoz pozitív érzelmek kötődnek.
  • Az alkotás élményét adja, büszkék rá, elteszik.
  • Szellemileg pedig sokkal jobban elraktározzák a portfóliós formában tanultakat.
  • Megtanulják a határidőket betartani, a pontosságot, a forráshasználatot. Megtanulják, hogy az általuk használt digitális eszközöket hogyan tudják a tanulás szolgálatába állítani.
  • Árnyaltabbá válik az önértékelés.

A jó gyakorlat eredménykritériumai:

Eredmény: a kompetenciák fejlődnek, a tudás mélyül.
Az értékelésre különösen nagy hangsúlyt fektetnek a tanulói portfólió esetében. A diákok előre tisztázott szemponttáblázat alapján önértékelést végeznek, majd egy szöveges beszámolót is készítenek, amelyben reflektálnak fejlődésükre, saját tanulási folyamatukra, és értékelik a portfóliós feladatokat is. Ez az értékes visszajelzés a tanár számára.
A feladatok megvalósításának minősége a másik ellenőrző eszköz: a diákok teljesítménye jó esetben igazolja a portfóliós feladatokat.
Egyéb tudásellenőrzési formák segíthetik az önállóság és a tananyag-elsajátítás sikerességét, pl. hagyományos számonkérő dolgozat, játékosabb tesztek, de ehhez az eszközhöz csak akkor érdemes folyamodni, ha valami miatt nem ítéljük elég sikeresnek a portfóliót.

Humánerőforrás-igény:

A legfontosabb a tanári kezdeményezőkészség. Kellő érdeklődés, de a kellőnél kevesebb IKT-előképzettség esetén szükséges néhány óra, amelyben a tanárok fejlesztik IKT-kompetenciájukat, illetve néhány olyan óra, amelyben a diákok megtanulják a legegyszerűbb, jól használható internetes eszközök használatát.

A megvalósításhoz szükséges feltételek:

A megvalósításhoz szükséges tárgyi feltételek:
Szükséges egy tanári gép, a portfólió ideje alatt kb. heti 1 órában. Tanulói laptopok jó, ha vannak, de nem feltétlenül szükségesek az iskolában, otthon viszont kell gép és internet-hozzáférés.

 

A megvalósításhoz szükséges környezeti feltételek:
Jó, de nem létfontosságú, ha van gépterem, ahol minden diák külön géphez ülhet. Szükség van internet-hozzáférésre, olyan tanteremre, ahol van wifi, hogy a diákok tudják használni az okostelefonjaikat.

 

A fenntarthatóság feltételei:
A folyamatos működéshez elengedhetelen a használt internetes alkalmazások frissítésének nyomonkövetése, esetleg új hasonló funkcióval rendelkező alkalmazások megismerése, illetve a használt korszerű eszközök folyamatos biztosítása.

Kipróbálás/adaptáció tapasztalatai:

Pozitív tapasztalatok: jó tanulói visszajelzések, nagyobb mennyiségű és mélyebb maradandó tudás.

Támogató szolgáltatások:

Támogató szolgáltatások: Mentorálás, pedagógus képzés

 

A jó gyakorlat ide kattintva elérhető az Iskolatáska felületén.