Irodalomóra az informatikateremben

Célcsoport: 9-12. évfolyam

rövid leírás

A tanulók ismerjék meg a legújabb elektronikus tanulási környezeteket és prezentációs technikákat, legyenek képesek önállóan olyan webes tartalmakat előállítani, amelyek segítik őket a konstruktivista-kollaboratív tanulásban. Mindezt a görög mitológia feldolgozásán keresztül kívánjuk elérni irodalom órán.

A jó gyakorlat által lefedett pedagógiai terület:

 • Tanórai tevékenység szervezése

 

részletes ismertető

A háromszor negyvenöt perces irodalomóra a görög mitológia témáit dolgozza fel a digitális írástudás és IKT-alapú kreativitás fejlesztését megcélozva egy IKT-s projekt keretében. A szövevényes és diákok által sokszor nem kedvelt antik irodalomhoz készítenek a tanulóknak motiváló feladatokat.

Mely pedagógiai problémák megoldását segíti?

 • Motiváció hiánya
 • Együttműködés hiánya

A jó gyakorlat eredménykritériumai:

Hatékony problémagoldás.
Eredményesebb témazáró dolgozat, teszt és összefüggő esszé megírása.

 

 

Humánerőforrás-igény:

Magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettség,
a tárgyi feltételekben felsorolt alkalmazások ismerete.

A megvalósításhoz szükséges feltételek:

A megvalósításhoz szükséges tárgyi feltételek:

 • Kivetítő, tanulói laptopok, tanári laptop, prezentációs szoftverek
  • http://teamup.aalto.fi/
  • http://www.google.com/
  • http://prezi.com/
  • http://tagxedo.com
  • http://popplet.com
  • http://linoit.com

A megvalósításhoz szükséges környezeti feltételek:

 • szélessávú internetkapcsolat lehetőleg WIFI-n keresztül;
 • tanulói/tanári laptopok, vagy mobil eszközök;
 • páros, vagy kiscsoportos munkához egyszerűen mozgatható padok; projektor.

A fenntarthatóság feltételei:

 • A folyamatos működéshez elengedhetelen a használt internetes alkalmazások frissítésének nyomonkövetése, esetleg új hasonló funkcióval rendelkező alkalmazások megismerése, illetve a használt korszerű eszközök folyamatos biztosítása.

Kipróbálás/adaptáció tapasztalatai:

Motiválta a diákokat, hogy nem a megszokott módon kellett részt venniük az irodalomórán. Az átlagosnál szívesebben kutakodtak online és offline, hiszen tudták, hogy ha nem lesz szöveges és képi anyaguk, nem tudunk hozzákezdeni a címkefelhők és prezik elkészítéséhez. A dolgozatok is jobban sikerültek, mint azokban az osztályokban, ahol "hagyományosan" dolgozták fel ezt a témát.

Támogató szolgáltatások:

Módszertani workshop megtartása.

 

A jó gyakorlat interneten elérhető a Tempus Közalapítvány Módszertárában.