Linkgyűjtemény az Angol tantárgy tanításához/tanulásához

Célcsoport: 4-12. évfolyam

rövid leírás

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Kompetencia Divízió Digitális Pedagógiai Módszertani Központja olyan, a meglévő digitális tartalmi kínálatot bemutató tudástérkép összeállítását végezte el, amely tantárgyankénti bontásban, azon belül témakörönként csoportosítva tartalmazza azokat az internetes hivatkozásokat, amelyek az adott témakör tanításában/tanulásában segíthetik, élményszerűbbé tehetik a pedagógusok, illetve a tanulni vágyók munkáját.

A kigyűjtött hivatkozások kizárólag olyan célokra mutatnak, amelyek szinte kivétel nélkül térítésmentes felhasználást tesznek lehetővé, de mindenképpen kipróbálhatók térítési díj fizetése nélkül.

A felsorolás tartalmazza azt az információt is, hogy az oldal használatához szükséges-e valamely idegen nyelv ismerete.

A táblázatokban a hivatkozás rövid leírása mellett információt adunk arról is, hogy azok milyen típusú anyagot közvetítenek a felhasználó felé (például: videó, feladatlap, animáció, szimuláció).

A tantárgyak, illetve a témakörök elnevezésében a NAT 2020 szerinti fogalmakat használtuk azokon az évfolyamokon is, amelyeknél még a korábbi tartalmi követelmények szerint folyik az oktatás.

A hivatkozott anyagok használatához a böngészőn, illetve az internetelérésen túl nem szükséges más eszköz, illetve a legtöbb esetben platformfüggetlenül (például tableten is elérhetők) használható.

A hivatkozásokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy időtállónak bizonyuljanak, de az internet világában zajló gyors változások miatt előfordulhat, hogy egy-egy hivatkozás időközben elérhetetlenné válik.

Örömmel vesszük értesítéseiket, megjegyzéseiket az info@dpmk.hu címen.

részletes ismertető

Az összeállítás az angol nyelv tanítását, tanulását kívánja segíteni, olyan internetes hivatkozások csokorba foglalásával, amelyek alkalmasak a nyelvi fejlesztésre 4–12. évfolyamok tanulói körében. A hivatkozások rövid leírása mellett az egyes linkek céljai, lehetőségei gyorsan és egyszerűen áttekinthetők.

Az összeállítás öt részre osztható az életkori csoportok szerint:  4., 5–6., 7–8., 9–10. és 11–12. évfolyamok. Mindegyik évfolyamsávban kizárólag angol nyelvű oldalhoz vezető hivatkozást adtunk meg. Az oldalak térítésmentesen használhatók, de esetenként regisztráció szükséges. Amennyiben az adott honlapnál térítéses oldalak is vannak, a gyűjteményben a nem fizetős rész található.

Az autentikus szóval azt mutatjuk meg, hogy az oldal nem nyelvtanulóknak, nem nyelvtanítási céllal készült, hanem általános, leginkább tudásbővítés céljából. Ezeket azért fontos használni, mert közelebb hozzák a nyelvtanulókhoz azt a világot, aminek elérése a céljuk, emellett kiviszik a gyerekeket, fiatalokat az osztályteremből, akik ezzel is láthatják, hogy a nyelvtanulásuk célja a való világban történő nyelvhasználat.

A linkgyűjtemény a 2020-ban megjelent Nemzeti Alaptanterv élő idegen nyelvi részében és az angol nyelvi kerettantervekben található témakörökre épül. A megadott témák magyarul vannak megadva. Kombinálják a Nat magyar és a kerettantervek angol nyelvű változatait, így korcsoportoktól függően 8-16 magyarul megadott témakörre épülnek. Vannak olyan honlapok, amelyek megjelennek több helyen, mert tartalmuknak, céljaiknak megfelelően több témakörhöz is tartoznak. 

A linkek tartalmának, céljainak típusa szerint többfélét megkülönböztettünk, ezeket az egyes sorokban jelöltük. Igyekeztünk több olyan oldalt találni, ahol jól használható, különösen autentikus szövegek találhatók, amelyek megfelelőek a tanulók korának és érdeklődésének (’szöveg’). Példaként elmondható, hogy a legfiatalabbaknál ennek nagy előnye, hogy már a nyelvtanulás korai szakaszában folyó szövegekkel találkoznak (például mesékkel), a nagyobbaknál pedig jó alkalmazni az ő koruknak megfelelő, de anyanyelvű diákoknak összeállított aktuális híreket (például híroldalak). Vannak olyan oldalak, ahol a szövegeket nyelvtanulóknak választották, nyelvtanulási céllal, ezeknél feladatok kapcsolódnak a szövegekhez (’szöveg, feladatok’). Más, nyelvoktatási céllal létrehozott lapokon csak feladatlapok találhatók, a legtöbb esetben letölthető pdf formátumban. A feladatlapok rengeteg munkát spórolhatnak meg a nyelvtanároknak, mert a témakörök résztémáit dolgozzák fel sok változatban (például állatok) és nyomtathatóságuk eredményeképpen könnyen használhatóak az órákon. Habár ez nem tekinthető online oktatásnak, elérhetőségük és az oldalakon található további lehetőségek, információ miatt érdemesnek láttuk a lista részévé tenni ezeket (’feladat’). ’Online tevékenység’-ként jelöltük azokat az oldalakat, ahol nem letölthető feladatok találhatók, hanem online végezendő tevékenységek, például játék vagy teszt formájában. Azokon a helyeken, ahol mind feladatok, mind online folytatandó feladatok találhatók, mindkettőt jelöltük (’feladat, online tevékenység’). A ’videó’ címkével meghatározott honlapokon olyan videók találhatók, amelyek tartalmukkal közvetlenül segítik egy-egy témakör oktatását. Ezek szintén lehetnek nyelvtanulóknak készültek (például a National Geographic Learning: Young Learners oldal az igeidők megértését segíti) vagy autentikus anyagok (például 10 perces videó annak bemutatására, hogyan érdemes interaktív prezentációt készíteni, ami az Ismeretszerzés, tudásmegosztás témakör keretében segít prezentációs készséget fejleszteni a 11–12. évfolyamokon). Az ’ötlet’ azt mutatja, hogy az adott linken nyelvtanároknak javasolt feladatok találhatók, amelyek közvetlenük felhasználhatók, mert az egyes feladatok megvalósítása lépésenként olvasható. Az ’ötlet’ kifejezéssel csak azt kívántuk jelezni, hogy ezeknél nem találhatók a tanulók számára leölthető feladatok vagy általuk használandó tevékenységek, hanem részletesen leírt tanórai feladatok vannak ott, amelyeket a nyelvtanárok meg tudnak valósítani. A tartalom címkékkel történő meghatározása könnyít a honlapok közti eligazodáson.

Az egyes korcsoportok között vannak átfedések, ismétlődések, ezt az indokolja, hogy számos honlapot és a rajta található feladatokat, szövegeket, videókat több korosztály is használhatja az egyes évfolyamok változatos nyelvi szintje okán. A nyelvtanulás során ugyan meg van határozva minimum kimeneti szint két évfolyamonként, ez minimumnak tekinthető, de a korábbi nyelvtanulás (negyedik évfolyam előtti kezdés) vagy az emelt óraszám miatt az egyes években a tanulók nyelvtudásában nagy különbségek észlelhetőek. Emiatt ugyanabban az évben az adott iskola, nyelvtanár nyelvoktatási keretei miatt más-más különböző szintre célzott anyagok lehetnek szükségesek, ezekben a nyelvtanár tud dönteni. A másik szempont, amit a választásnál figyelembe vettünk, hogy az autentikus anyagok, amelyek nem nyelvtanulási célból készültek, más évfolyamokon felelnek meg a nyelvtanulóknak, mint az anyanyelvű gyermekeknek, hiszen nem csak a kor meghatározó, hanem a nyelvi szint is. Nem érdemes ragaszkodni a linkekben megadott korosztályhoz minden alkalommal: a nyelvtanárok bátran, saját csoportjuk érdeklődése, nyelvtudása ismeretében alkalmazzák az anyagokat.

Összességében elmondható, hogy a sokszínű linkgyűjtemény több száz elemével nagyon hasznos lehet az online világban, nyelvtanításban jártas és nem annyira jártas angoltanárok számára is, mert rendszerezett, informatív formában sorolja fel a javasolt honlapokat, amelyek mind az évfolyamok, mind a témakör és típus szerint szét vannak választva.

A munka világa

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A munka világának tárgyalásához öt tevékenység van leírva, tanári útmutóval. 11—12 ötlet igen

Aktuális témák

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az Independent honlapján a tinédzsereket érintő közéleti, aktuális történésekről szóló cikkek. Autentikus anyag, jó bázis a szókincs és az olvasáskészség bővítésére. 9—10 szöveg igen
A The Guardian honlapján a tinédzsereket érintő közéleti, aktuális történésekről szóló cikkek. Autentikus anyag, jó bázis a szókincs és az olvasáskészség bővítésére. 11—12 szöveg igen
Híroldal, melynek célja, hogy a világ aktuális, közéleti híreit összegyűjtse és elérhetővé tegye fiatal olvasók számára. 9—10 szöveg igen
Híroldal, melynek célja, hogy a világ aktuális, közéleti híreit összegyűjtse és elérhetővé tegye fiatal olvasók számára. 9—10 szöveg igen
Projekt szervezése és lebonyolítása, ahol aktuális magazinokat, lapokat használnak, pl. borítót terveznek vagy cikket írnak. 11—12 ötlet igen
A BBC honlapján a tinédzsereket érintő közéleti, aktuális történésekről szóló cikkek. Autentikus anyag, jó bázis a szókincs és az olvasáskészség bővítésére. 11—12 szöveg igen
Az Independent honlapján a tinédzsereket érintő közéleti, aktuális történésekről szóló cikkek. Autentikus anyag, jó bázis a szókincs és az olvasáskészség bővítésére. 11—12 szöveg igen
Híroldal, melynek célja, hogy a világ aktuális, közéleti híreit összegyűjtse és elérhetővé tegye fiatal olvasók számára. 11—12 szöveg igen
Híroldal, melynek célja, hogy a világ aktuális, közéleti híreit összegyűjtse és elérhetővé tegye fiatal olvasók számára. 11—12 szöveg igen
A The Guardian honlapján a tinédzsereket érintő közéleti, aktuális történésekről szóló cikkek. Autentikus anyag, jó bázis a szókincs és az olvasáskészség bővítésére. 9—10 szöveg igen
A BBC honlapján a tinédzsereket érintő közéleti, aktuális történésekről szóló cikkek. Autentikus anyag, jó bázis a szókincs és az olvasáskészség bővítésére. 9—10 szöveg igen
Projekt szervezése és lebonyolítása, ahol aktuális magazinokat, lapokat használnak, pl. borítót terveznek vagy cikket írnak. 9—10 ötlet igen

Célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos vonatkozások

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Szófelhő készítése adott témában, a meglévő vagy feladat keretében keresendő szavakkal. 5—6 online játék igen
A British Council ötletgyűjteménye feladatokkal középiskolásoknak, amely azonban már kezdők nyelvtanulók részére is ír le ötleteket a nyelvtanároknak, az oldal már felsőtagozaton is beválhat. A szintek sora A1-től C1-ig tart. 7—8 ötlet igen
A számos autentikus szöveg középiskolásoknak került összegyűjtésre, de köztük vannak, amelyek már felsőtagozaton felhasználhatók. A szövegek ki vannak egészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 7—8 szöveg, feladat igen
Dialógusok, beszélgetések gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak a hangok tanulására és gyakorlására. 7—8 videó igen
10 autentikus feladat (magyarázat tanároknak) a 3-6. osztályosok olvasáskészségének fejlesztésére, az olvasás megszerettetésére angol nyelven. A nyelvtudásbeli különbség az anyanyelvűek (akik számára ez készült) és a nyelvtanulók közt, a feladatok használhatók még 7-8. osztályban is. 7—8 szöveg, feladat igen
Hírek segítségével angol nyelvi olvasást tanító oldal, ahol a szövegek három nehézségi szinten jelennek meg. Két könyv anyaga elérhető még emellett, valamint videók. 5—6 szöveg, feladat igen
A National Geographic Learning: Young learners you tube oldal segít a nyelvtani elemek (pl. igeidők) jobb megismerésében. 5—6 videó igen
A Sleuth it: Adventure games for literacy honlap a tanulói olvasás- és íráskészséget fejleszti. Ezen a linken nyomozós játékokkal fejleszti az olvasáskészséget, a megértést, a problémamegoldást, a kritikus gondolkodást és a kreativitást. A játékoknál a szint van megadva, nem az életkor, például 'lower primary - primary'. 5—6 szöveg, feladat igen
A tanulói íráskészség fejlesztéséhez (4-16 év) egy kép öt íráskészséget fejlesztő feladattal érhető el naponta, ezek letölthetők. A Pobble395 ingyenes, a többi része az oldalnak nem. 5—6 feladat igen
Online játékok (nem letölthető feladatlapok) a szókincs, kifejezések, betűzés fejlesztésére több témában (pl. ételek, állatok, időjárás). 5—6 online játék igen
Online játékok (nem letölthető feladatlapok) a szókincs, kifejezések, betűzés fejlesztésére több témában (pl. ételek, állatok, időjárás). 7—8 online tevékenység igen
Dialógusok, beszélgetések gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak a hangok tanulására és gyakorlására. 5—6 videó igen
Dialógusok, beszélgetések énekes formában és dalok gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak. 5—6 videó igen
Dialógusok, beszélgetések gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak. 5—6 videó igen
Dialógusok, beszélgetések gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak. 5—6 videó igen
A számos autentikus szöveg középiskolásoknak került összegyűjtésre, de köztük vannak, amelyek már felsőtagozaton felhasználhatók. A szövegek ki vannak egészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 5—6 szöveg igen
A British Council ötletgyűjteménye feladatokkal középiskolásoknak, amely azonban már kezdők nyelvtanulók részére is ír le ötleteket a nyelvtanároknak, az oldal már felsőtagozaton is beválhat. A szintek sora A1-től C1-ig tart. 5—6 feladatlap, szöveg igen
A British Council ötletgyűjteménye feladatokkal alsós nyelvtanulók számára. A negyedikben kezdőknél ezek 5-6. osztályban is beválhatnak. 5—6 feladatlap igen
A National Geographic Learning: Young learners you tube oldal segíti a nyelvtani elemek (pl. igeidők) jobb megismerését. 7—8 videó igen
Állatok nevének leírásához, tanulásához, az állatok színezéséhez ingyenes letölthető feladatlapok. 4 feladat angol
A tanulói íráskészség fejlesztéséhez (4-16 év) egy kép öt íráskészséget fejlesztő feladattal érhető el naponta, ezek letölthetők. A Pobble395 ingyenes, a többi része az oldalnak nem. 7—8 feladat igen
Szófelhő készítése adott témában, a meglévő vagy feladat keretében keresendő szavakkal. 9—10 online tevékenység igen
Az oldalon lehet anyanyelvi beszélgetőtársat találni (Skype-on) nyelvgyakorlás céljából, illetve célnyelvi írott szöveget is javítanak anyanyelvűek cserébe az író nyelvtanítási segítségéért. 11—12 online tevékenység igen
Szófelhő készítése adott témában, a meglévő vagy feladat keretében keresendő szavakkal. 11—12 online tevékenység igen
Számos autentikus szöveg középiskolásoknak, kiegészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 11—12 szöveg, feladat igen
A British Council ötletgyűjteménye feladatokkal középiskolás C1 szintig. Mivel már kezdőknek is írnak le ötleteket a nyelvtanároknak, az oldal a második nyelv esetében is beválhat. 11—12 ötlet igen
A British Council ötletgyűjteménye feladatokkal középiskolás C1 szintig. Mivel már kezdőknek is írnak le ötleteket a nyelvtanároknak, az oldal a második nyelv esetében is beválhat. 11—12 ötlet igen
Rengeteg ötlet, amelyek segítségével elszakadhatunk a szokásos nyelvi tanteremtől, a hagyományos nyelvtanulási eszközöktől. A tanácsok témákhoz kapcsolódóan, feladatokra lebontva találhatók a linken, középiskolások számára. 11—12 ötlet igen
Hírek segítségével angol nyelvi olvasást tanító oldal, ahol a szövegek három nehézségi szinten jelennek meg. Két könyv anyaga elérhető még emellett, valamint videók. 9—10 szöveg, feladat igen
A Sleuth it: Adventure games for literacy honlap a tanulói olvasás- és íráskészséget fejleszti. Ezen a linken nyomozó játékokkal fejleszti az olvasáskészséget, a megértést, a problémamegoldást, a kritikus gondolkodást és a kreativitást. A játékoknál a szint van megadva, nem az életkor, például 'secondary'. 9—10 szöveg, feladat igen
A Sleuth it: Adventure games for literacy honlap a tanulói olvasás- és íráskészséget fejleszti. Ezen a linken nyomozós játékokkal fejleszti az olvasáskészséget, a megértést, a problémamegoldást, a kritikus gondolkodást és a kreativitást. A játékoknál a szint van megadva, nem az életkor, például 'primary to secondary'. 7—8 szöveg, feladat igen
A tanulói íráskészség fejlesztéséhez (4-16 év) egy kép öt íráskészséget fejlesztő feladattal érhető el naponta, ezek letölthetők. A Pobble395 ingyenes, a többi része az oldalnak nem. 9—10 feladat igen
A National Geographic Learning: Young learners you tube oldal segíti a nyelvtani elemek (pl. igeidők) jobb megismerését. Bár az animációs videók kisebbeknek vannak inkább, a második nyelvhez jól használhatók 9. osztályban. 9—10 videó igen
Számos autentikus szöveg középiskolásoknak, kiegészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 9—10 szöveg, feladat igen
A British Council ötletgyűjteménye feladatokkal középiskolás C1 szintig. Mivel már kezdőknek is írnak le ötleteket a nyelvtanároknak, az oldal a második nyelv esetében is beválhat. 9—10 ötlet igen
Rengeteg ötlet, amelyek segítségével elszakadhatunk a szokásos nyelvi tanteremtől, a hagyományos nyelvtanulási eszközöktől. A tanácsok témákhoz kapcsolódóan, feladatokra lebontva találhatók a linken, középiskolások számára. 9—10 ötlet igen
Rengeteg feladatlap, köztük nyelvtani fejlesztéssel (igeidők, stb.) és szótanítással (család, színek, óra, stb.). A lapok a tanulók nyelvi szintjétől függően 5-6. osztályban is használhatók. 5—6 feladatlap igen
Hírek segítségével angol nyelvi olvasást tanító oldal, ahol a szövegek három nehézségi szinten jelennek meg. Két könyv anyaga elérhető még emellett, valamint videók. 7—8 szöveg, feladat igen
Nyelvoktató feladatlapok, köztük nyelvtani fejlesztéssel (igeidők, stb.) és szótanítással (család, színek, óra, stb.). A lapok a tanulók nyelvi szintjétől függően 5-6. osztályban is használhatók. 4 feladat angol
10 autentikus feladat (magyarázat tanároknak) a 3-6. osztályosok olvasáskészségének fejlesztésére, az olvasás megszerettetésére angol nyelven. A 14-15. feladatok tartoznak ide. 5—6 ötlet igen
Szófelhő készítése adott témában, a meglévő vagy feladat keretében keresendő szavakkal. 7—8 online tevékenység igen
A tanulói íráskészség fejlesztéséhez (4-16 év) egy kép öt íráskészséget fejlesztő feladattal érhető el naponta, ezek letölthetők. A Pobble395 ingyenes, a többi része az oldalnak nem. 4 feladat angol
10 autentikus feladat (magyarázat tanároknak) a 3-6. osztályosok olvasáskészségének fejlesztésére, az olvasás megszerettetésére angol nyelven. A 14-15. feladatok tartoznak ide. 4 ötlet angol
Dialógusok, beszélgetések énekes formában és dalok gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak. 4 videó angol
Dialógusok, beszélgetések gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak a hangok tanulására és gyakorlására. 4 videó angol
A National Geographic Learning: Young learners you tube oldal segíti a nyelvtani elemek (pl. igeidők) jobb megismerését. 4 videó angol
Online játékok (nem letölthető feladatlapok) a szókincs, kifejezések, betűzés fejlesztésére több témában (pl. ételek, állatok, időjárás). 4 online játék angol
A Sleuth it: Adventure games for literacy honlap a tanulói olvasás- és íráskészséget fejleszti. Ezen a linken nyomozós játékokkal fejleszti az olvasáskészséget, a megértést, a problémamegoldást, a kritikus gondolkodást és a kreativitást. A játékoknál a szint van megadva, nem az életkor, például 'early years, lower primary'. 4 feladat angol
Dialógusok, beszélgetések gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak. 4 videó angol
A British Council ötletgyűjteménye feladatokkal alsós nyelvtanulók számára. A negyedikben kezdőknél ezek 5-6. osztályban is beválhatnak. 4 feladat angol
A kezdő nyelvtanulók miatt az anyanyelvűeknek 2. osztályig tervezett feladatok alkalmasak a 4. osztályos nyelvtanulóknak, ha témájukban megfelelnek. Idetartozik a 8-13. feladat. 4 feladat angol
Dialógusok, beszélgetések gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak. 4 videó angol

Ember és társadalom

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Társadalomtudományi szempontból nézi a pénzügyi kérdéseket, célkorosztály: általánostól középiskoláig (75 tevékenység összesen). Itt a 9-11. évfolyamok vannak, mert a nyelvtudástól függően ezek is jól használhatóak. Téma: pl. felsőoktatási választások/döntések. 11—12 feladat, online tevékenység igen
Társadalomtudományi szempontból nézi a pénzügyi kérdéseket, célkorosztály: általánostól középiskoláig (75 tevékenység összesen). Itt a 9-11. évfolyamok vannak, mert a nyelvtudástól függően ezek is jól használhatóak. Téma: pl. felsőoktatási választások/döntések. 11—12 feladat, online tevékenység igen
Habár felsősöknek készült, a feladatsor kiválóan alkalmas középiskolásoknak témájuk miatt, és az erről való kommunikációhoz szükséges nyelvi szint miatt: az USA országismeretének megismerését és gyakorlását segítik. 11—12 feladat igen
A National Geographic Learning: Young learners you tube oldal öt 6-9 perces feliratos videókat tartalmaz a környezetvédelemről és a szükséges felelősségről. 11—12 videó igen
A National Geographic Learning: Young learners you tube oldal öt 6-9 perces feliratos videókat tartalmaz a globális állampolgáriságról és a szükséges felelősségről. 11—12 videó igen
Közösségépítést segítőtevékenysgekhez ötletek általános és középiskolás tanulóknak (jelezve) tanári magyarázattal és feladatleírással. 11—12 ötlet igen
Öt csapatépítést segítő tevékenységekhez feladatötlet középiskolás tanulóknak tanári magyarázattal és feladatleírással. 11—12 ötlet igen
Habár felsősöknek készült, a feladatsor kiválóan alkalmas középiskolásoknak témájuk miatt, és az erről való kommunikációhoz szükséges nyelvi szint miatt. A 'mindfulness'-ről szóló tevékenységek a ma népszerű témáját boncolgatják, amely a középiskolások nyelvtanulási motviációját és kommunikációs kedvét jelentősen erősítheti. 11—12 feladat igen
Habár felsősöknek készült, a feladatsor kiválóan alkalmas középiskolásoknak témájuk miatt, és az erről való kommunikációhoz szükséges nyelvi szint miatt: az USA országismeretének megismerését és gyakorlását segítik. 9—10 feladat igen

Érettségi felkészülés

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Cambridge Exam angol nyelvvizsga tesztjeiből mintasor. Nem közvetlenül az érettségivel foglalkozik, de támogatás az arra való gyakorláshoz vagy ha nyelvvizsgára is készül a tanuló. 11—12 feladat, online tevékenység igen
Az emeltszintű angol érettségi vizsgák feladatlapjai (2009-2011). 11—12 feladat igen
A Cambridge Exam angol nyelvvizsgáira felkészítő feladatok C1-C2 szinten, minden készségben. Nem közvetlenül az érettségivel foglalkozik, de támogatás az arra való gyakorláshoz vagy ha nyelvvizsgára is készül a tanuló. 11—12 feladat, online tevékenység igen
A BME angol középfokú nyelvvizsgáira felkészítő feladatok B2 szinten, minden készségben. A feladatok online módon töltendők, nem egyszerű feladatlapokon. Nem közvetlenül az érettségivel foglalkozik, de támogatás az arra való gyakorláshoz vagy ha nyelvvizsgára is készül a tanuló. 11—12 online tevékenység igen
Az Euroexam felsőfokú nyelvvizsgáira felkészítő feladatok C1 szinten,. A feladatok online módon töltendők, nem egyszerű feladatlapokon. Nem közvetlenül az érettségivel foglalkozik, de támogatás az arra való gyakorláshoz vagy ha nyelvvizsgára is készül a tanuló. 11—12 online tevékenység igen
A középszintű angol érettségi vizsgák feladatlapjai (2009-2015). 11—12 feladat igen
Az Oktatási Hivatal oldalán megtalálhatóak a közép- és emeltszintű angol érettségi vizsgák (2005-2020) feladatlapjai és megoldásai. 11—12 feladat igen
A Cambridge Exam angol nyelvvizsgáira felkészítő feladatok B1-B2 szinten, minden készségben. Nem közvetlenül az érettségivel foglalkozik, de támogatás az arra való gyakorláshoz vagy ha nyelvvizsgára is készül a tanuló. 11—12 feladat, online tevékenység igen

Interkulturális, országismereti témák

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Vizuális kultúra témában találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik az országismeretet és fejlesztik a nyelvtudást. Az anyanyelvű és a nyelvtanuló gyerekek nyelvi szintbeli különbsége miatt az 5-6. évfolyamos anyagok alkalmasak 7-8. osztályokban is. 7—8 feladat igen
Hírek segítségével angol nyelvi olvasást tanító oldal, ahol a szövegek három nehézségi szinten jelennek meg. Két könyv anyaga elérhető még emellett, valamint videók. 7—8 szöveg, feladat igen
Földrajz témában találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik az országismeretet és fejlesztik a nyelvtudást. Az anyanyelvű és a nyelvtanuló gyerekek nyelvi szintbeli különbsége miatt az 5-6. évfolyamos anyagok alkalmasak 7-8. osztályokban is. 7—8 feladat igen
A számos autentikus szöveg középiskolásoknak került összegyűjtésre, de köztük vannak, amelyek már felsőtagozaton felhasználhatók. A szövegek ki vannak egészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 7—8 szöveg, feladat igen
Az oldal a Cambridge A2 szintű angol nyelvi vizsgákra készít fel gyerekeket számos tevékenységgel. 7—8 online tevékenység igen
Olvasás, írás és a nyelvtani tudás fejlesztésére találhatóak a lapon feladatlapok 1-3. évfolyamosoknak is, melyek amellett, hogy autentikus módon segítik ezek tanulását, a nyelvtudás fejlesztésére a kezdő nyelvtanulóknak még megfelelőbbek lehetnek. 4 feladat angol
Az oldal 25 önállóan is használható nyelvtanuló feladatot, játékot tartalmaz. Például a Word Games, amely szótanuló, szógyakorló feladatokat jelent több mint 100 témában, ahol a szavaknak a hang, a kiejtés bemutatása is része. Az oldal mind a négy készséget fejleszti, valamint a nyelvtani pontosságot, emellett vannak játékos feladatok is. 4 feladat, online játék angol
Karácsonyi szokásokkal kapcsolatos, azokat felelevenítő feladatok sora. 4 feladat angol
Olvasás, írás és a nyelvtani tudás fejlesztésére találhatóak a lapon feladatlapok 4. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik ezek tanulását. A feladatok a nyelvtudás fejlesztése mellett kereszttantervi és interkulturális tudást is hoznak. 4 feladat angol
Hírek segítségével angol nyelvi olvasást tanító oldal, ahol a szövegek három nehézségi szinten jelennek meg. Két könyv anyaga elérhető még emellett, valamint videók. 9—10 szöveg, feladat igen
A Kids Academy you tube oldal 4-6 perces animációkkal foglalja össze az USA történelmét. 9—10 videó igen
Habár felsősöknek készült, a feladatsor kiválóan alkalmas középiskolásoknak témájuk miatt, és az erről való kommunikációhoz szükséges nyelvi szint miatt: az USA országismeretének megismerését és gyakorlását segítik. 9—10 feladat igen
Számos autentikus szöveg középiskolásoknak, kiegészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 9—10 szöveg, feladat igen
Vizuális kultúra témában találhatóak a lapon feladatlapok 1-3. évfolyamosoknak, melyek szintén felhasználhatóak 4. évfolyamon, hiszen autentikus módon segítik a művészetekkel való ismerkedést és a kezdő nyelvtanulóknak még megfelelőbbek lehetnek. 4 feladat angol
Vizuális kultúra témában találhatóak a lapon feladatlapok 4. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik a művészetekkel való kapcsolatépítést. A feladatok alkalmasak a nyelvtudás fejlesztésére is, hiszen a kereszttantervi tartalmakon keresztül konkrét szókincset építenek. 4 feladat angol
Földrajz témában találhatóak a lapon feladatlapok 1-3. évfolyamosoknak, melyek szintén felhasználhatóak 4. évfolyamon, hiszen autentikus módon segítik az országismeretet és a kezdő nyelvtanulóknak még megfelelőbbek lehetnek. 4 feladat angol
A világ különböző részeiről származó játékokkal való ismerkedés, játék segíti az alsótagozatosokat interkulturális ismeretek szerzésében, mindenzt játszva tanulva. 4 feladat, online játék angol
A Kids Academy you tube oldal 4-6 perces animációkkal foglalja össze az USA történelmét. 7—8 videó igen
Földrajz témában találhatóak a lapon feladatlapok 4. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik az országismeretet. Több közülük alkalmas emellett a nyelvtudás fejlesztésére is, például az USA államairól készült keresztrejtvény vagy a világ óceánjai. 4 feladat angol
Vizuális kultúra témában találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon fejlesztik a nyelvtudást. Az anyanyelvű és a nyelvtanuló gyerekek nyelvi szintbeli különbsége miatt az 5-6. évfolyamos anyagok alkalmasak 7-8. osztályokban is. 7—8 feladat igen
Az oldal 25 önállóan is használható nyelvtanuló feladatot, játékot tartalmaz. Például a Word Games, amely szótanuló, szógyakorló feladatokat jelent több mint 100 témában, ahol a szavaknak a hang, a kiejtés bemutatása is része. Az oldal mind a négy készséget fejleszti, valamint a nyelvtani pontosságot, emellett vannak játékos feladatok is. 5—6 feladat, online játék igen
Hírek segítségével angol nyelvi olvasást tanító oldal, ahol a szövegek három nehézségi szinten jelennek meg. Két könyv anyaga elérhető még emellett, valamint videók. 5—6 szöveg, feladat igen
Számos autentikus szöveg középiskolásoknak, kiegészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 11—12 szöveg, feladat igen
Habár felsősöknek készült, a feladatsor kiválóan alkalmas középiskolásoknak témájuk miatt, és az erről való kommunikációhoz szükséges nyelvi szint miatt: az USA országismeretének megismerését és gyakorlását segítik. 11—12 feladat igen
Az oldal a Cambridge angol nyelvi vizsgákra készít fel gyerekeket az A1 szintre számos tevékenységgel. 5—6 online játék igen
A számos autentikus szöveg középiskolásoknak került összegyűjtésre, de köztük vannak, amelyek már felsőtagozaton felhasználhatók. A szövegek ki vannak egészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 5—6 szöveg, feladat igen
Földrajz témában találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik az országismeretet és fejlesztik a nyelvtudást. 5—6 feladat igen
Olvasás, írás és a nyelvtani tudás fejlesztésére találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek amellett, hogy autentikus módon segítik ezek tanulását, a nyelvtudást fejlesztik. 5—6 feladat igen
A Kids Academy you tube oldal 4-6 perces animációkkal foglalja össze az USA történelmét. 5—6 videó igen
Vizuális kultúra témában találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik az művészetekkel történő ismerkedést és fejlesztik a nyelvtudást. 5—6 feladat igen

Iskolai témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az oldal a Cambridge angol nyelvi vizsgákra készít fel gyerekeket az A1 szintre számos tevékenységgel. 5—6 online játék igen
You tube videó, iskolai kifejezések és iskolai dialógusok: összegyűjti a legfontosabb kifejezéseket, amelyekre a tanulóknak az osztályteremben szükségük lehet. 4 videó angol
You tube videó, iskolai kifejezések és iskolai dialógusok: összegyűjti a legfontosabb kifejezéseket, amelyekre a tanulóknak az osztályteremben szükségük lehet. 5—6 videó igen
Free Kids English Lesson Samples: Nyelvtanároknak óratervek célokkal és tevékenységekkel az adott korcsoport részére hét szinten. 4 feladat angol
A you tube videó összegyűjti a legfontosabb kifejezéseket, amelyekre a tanulóknak az osztályteremben szükségük lehet. 4 videó angol
Az oldal a Cambridge A2 szintű angol nyelvi vizsgákra készít fel gyerekeket számos tevékenységgel. 7—8 online tevékenység igen
Az oldal a Cambridge angol nyelvi vizsgákra készít fel gyerekeket pre-A1 szintre kilenc tevékenységgel. 4 online játék angol

Ismeretszerzés, tudásmegosztás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A you tube közel 17a további kreatív ötletekkel segíti a megfelelő prezentáció készítését. 11—12 videó igen
Rövid videó arról, hogyan érdemes iskolai hírt újságcikkben (iskolai újságban) megírni. 11—12 videó igen
A Digital Compass életkoruknak megfelelő, népszerű játékformában viszi végig a tanulókat, hogy lássák, a digitális világban hozott választásaik, döntéseik milyen eredménnyel, következménnyel járnak. A célcsoport a 6-8. osztály, de a nyelvtanulók nyelvtudása, valamint a téma érdekessége miatt az oldal használható még középiskola elején. 9—10 online tevékenység igen
Olyan érdekes hírek tinédzserek számára, amelyek különböző tudományokat céloznak meg, például természettudomány, környezetvédelem. 11—12 szöveg igen
You tube videó, mely a prezentációs készséget és a nyilvános beszédet fejleszti tanácsokkal het percben. 11—12 videó igen
A you tube 10 perces videójában érthető és hasznos, vizuálisan támogatott előadás hangzik el arról, hogyan lehet interaktív prezentációt készíteni. 11—12 videó igen
Az oldalon található hat játék segítségével a 3-5. osztályosok életkoruknak megfelelő módon megismerkednek a digitális világ szabályaival, annak megfelelő használatával. 4 online feladat angol
A Digital Compass életkoruknak megfelelő, népszerű játékformában viszi végig a 6-8. osztályosokat , hogy lássák, a digitális világban hozott választásaik, döntéseik milyen eredménnyel, következménnyel járnak. 5—6 online játék igen
Olyan érdekes hírek tinédzserek számára, amelyek különböző tudományokat céloznak meg, például természettudomány, környezetvédelem. 9—10 szöveg igen
Rövid you tube videó a bloggolásról gyerekeknek. 5—6 videó igen
You tube videó, mely a prezentációs készséget és a nyilvános beszédet fejleszti tanácsokkal het percben. 9—10 videó igen
A Digital Compass életkoruknak megfelelő, népszerű játékformában viszi végig a 6-8. osztályosokat , hogy lássák, a digitális világban hozott választásaik, döntéseik milyen eredménnyel, következménnyel járnak. 7—8 online tevékenység igen
Rövid you tube videó a bloggolásról gyerekeknek. 7—8 videó igen

Játékos nyelvtanulás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A1 és A2 szinten dalokkal segíti az oldal a nyelvtanulást. Videós támogatás mellett elérhető a dalok szövege és hozzá megoldandó feladatok. 7—8 videó, feladat igen
A1 és A2 szinten dalokkal segíti az oldal a nyelvtanulást. Videós támogatás mellett elérhető a dalok szövege és hozzá megoldandó feladatok. 5—6 videó, online játék igen

Játékos tanulás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Olvasás, írás és a nyelvtani tudás fejlesztésére találhatóak a lapon feladatlapok 1-3. évfolyamosoknak is, melyek amellett, hogy autentikus módon segítik ezek tanulását, a nyelvtudás fejlesztésére a kezdő nyelvtanulóknak még megfelelőbbek lehetnek. 4 feladat angol
Természettudományos tudásuk fejlesztésére találhatóak a lapon feladatlapok 4. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik ezek tanulását. A feladatok a nyelvtudás fejlesztése mellett ezzel kereszttantervi tudást is hoznak. 4 feladat angol
Természettudományos tudásuk fejlesztésére találhatóak a lapon feladatlapok 1-3. évfolyamosoknak is, melyek amellett, hogy autentikus módon segítik ezek tanulását, a nyelvtudás fejlesztésére a kezdő nyelvtanulóknak még megfelelőbbek lehetnek. 4 feladat angol
Autentikus anyag, melyben szókészlet fejlesztési gyakorlatok találhatók. Az oldalon először elméleti és gyakorlati tanácsok olvashatók tanároknak, majd az oldal alján érhetőek el a letölthető pdf feladatok vagy néhol online tevékenységek. 4 feladat, online játék angol
Olvasás, írás és a nyelvtani tudás fejlesztésére találhatóak a lapon feladatlapok 4. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik ezek tanulását. A feladatok a nyelvtudás fejlesztése mellett kereszttantervi és interkulturális tudást is hoznak. 4 feladat angol
Az alsós nyelvtanulók itt koruknak (5-11 év, ami itt a 7-10 évre vonatkozó oldalakat jelenti) megfelelő, olvasást tanító, pdf formátumú, letölthető feladatlapokat jelent. A feladatok autentikusak, nem nyelv-, hanem egyéb tárgyak tanulására készültek. 4 feladat angol
A különböző tevékenységek segítségével, sok témakör bevonásával és különböző célokkal tanulnak a diákok úgy, hogy közben mindent játékosan tanulnak, ehhez a tanároknak itt található a leírás. 4 online játék angol
Játékos tanulása a naptárnak, hogyan működik, hogyan értelmezzük. 4 feladat, online játék angol
Osztálytermi játékos feladatok, tevékenységek alsótagozatosoknak pdf-ben letölthető munkalapokkal. 4 feladat, online játék angol
Az oldal 25 önállóan is használható nyelvtanuló feladatot, játékot tartalmaz. Például a Word Games, amely szótanuló, szógyakorló feladatokat jelent több mint 100 témában, ahol a szavaknak a hang, a kiejtés bemutatása is része. Az oldal mind a négy készséget fejleszti, valamint a nyelvtani pontosságot, emellett vannak játékos feladatok is. 4 online feladat angol
Hangokkal, kiejtéssel ismerteti meg a tanulókat nyomtatható feladatlapok segítségével. 4 feladat angol
Autentikus anyag, melyben a negyedikesek részére betűzési gyakorlatok találhatók (a korábbi évek oldalait is érdemes használni). Az oldalon először elméleti és gyakorlati tanácsok olvashatók tanároknak, majd az oldal alján érhetőek el a letölthető pdf feladatok vagy néhol online tevékenységek. 4 feladat, online játék angol
Dialógusok, beszélgetések gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak a hangok tanulására és gyakorlására. 4 videó angol
Az oldalon található hat játék segítségével a 3-5. osztályosok életkoruknak megfelelő módon megismerkednek a digitális világ szabályaival, annak megfelelő használatával. 4 online játék angol
Online játékok (nem letölthető feladatlapok) a szókincs, kifejezések, betűzés fejlesztésére több témában (pl. ételek, állatok, időjárás). 4 online játék angol
A Kids Academy you tube oldalon 4-5 perces animációkban meséket foglalnak össze, ami a korosztálynak nagyon megfelel és segít a meséket közelebb hozni az alsós tanulókhoz angolul. 4 videó angol
A Digital Compass életkoruknak megfelelő, népszerű játékformában viszi végig a tanulókat, hogy lássák, a digitális világban hozott választásaik, döntéseik milyen eredménnyel, következménnyel járnak. A célcsoport a 6-8. osztály, de a nyelvtanulók nyelvtudása, valamint a téma érdekessége miatt az oldal használható még középiskola elején. 9—10 online tevékenység igen
A Digital Compass életkoruknak megfelelő, népszerű játékformában viszi végig a 6-8. osztályosokat , hogy lássák, a digitális világban hozott választásaik, döntéseik milyen eredménnyel, következménnyel járnak. 7—8 online tevékenység igen
Online játékok az angol nyelv fejlesztésére, különösen a szókincshez, például feladatlapokkal, videókkal, kvízekkel. 7—8 feladat, online tevékenység igen
A Social Media TestDrive életkoruknak megfelelő, népszerű játékformában viszi végig a tanulókat , hogy lássák, a közösségi médiában hozott választásaik, döntéseik milyen eredménnyel, következménnyel járnak. 7—8 online tevékenység igen
A Social Media TestDrive életkoruknak megfelelő, népszerű játékformában viszi végig a tanulókat , hogy lássák, a közösségi médiában hozott választásaik, döntéseik milyen eredménnyel, következménnyel járnak. 5—6 online játék igen
A Digital Compass életkoruknak megfelelő, népszerű játékformában viszi végig a 6-8. osztályosokat , hogy lássák, a digitális világban hozott választásaik, döntéseik milyen eredménnyel, következménnyel járnak. 5—6 online játék igen
Bár az alsós nyelvtanulók számára készült, az oldal a negyedikben az angolt elkezdők számára feltétlenül alkalmas 5-6. osztályokban. A link betűzást fejlesztő, pdf formátumú, letölthető feladatlapokhoz vezet. A feladatok autentikusak, nem nyelv-, hanem egyéb tárgyak tanulására készültek. 5—6 feladat igen
Bár az alsós nyelvtanulók számára készült, az oldal a negyedikben az angolt elkezdők számára feltétlenül alkalmas 5-6. osztályokban. A link olvasást tanító, pdf formátumú, letölthető feladatlapokhoz vezet. A feladatok autentikusak, nem nyelv-, hanem egyéb tárgyak tanulására készültek. 5—6 feladat igen
Online játékok az angol nyelv fejlesztésére, különösen a szókincshez, például feladatlapokkal, videókkal, kvízekkel. 5—6 online játék igen
Bár az alsós nyelvtanulók számára készült, az oldal a negyedikben az angolt elkezdők számára feltétlenül alkalmas 5-6. osztályokban. A link szókincs fejlesztő, pdf formátumú, letölthető feladatlapokhoz vezet. A feladatok autentikusak, nem nyelv-, hanem egyéb tárgyak tanulására készültek. 5—6 feladat igen

Kereszttantervi témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Természettudományos tudásuk fejlesztésére találhatóak a lapon feladatlapok 1-3. évfolyamosoknak is, melyek amellett, hogy autentikus módon segítik ezek tanulását, a nyelvtudás fejlesztésére a kezdő nyelvtanulóknak még megfelelőbbek lehetnek. 4 feladat angol
A National Geographic honlapján 1-12 évfolyamokra több tantárgyhoz (földrajz, biológia, vizuális kultúra, angol nyelv, stb.) találhatók anyagok, például viták, feladatok vagy fényképek. 7—8 feladat, online tevékenység igen
Természettudományos tudásuk fejlesztésére találhatóak a lapon feladatlapok 4. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik ezek tanulását. A feladatok a nyelvtudás fejlesztése mellett ezzel kereszttantervi tudást is hoznak. 4 feladat angol
Számos autentikus szöveg középiskolásoknak, kiegészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 9—10 szöveg, feladat igen
Habár felsősöknek készült, a feladatsor kiválóan alkalmas középiskolásoknak témájuk miatt, és az erről való kommunikációhoz szükséges nyelvi szint miatt. A 'mindfulness'-ről szóló tevékenységek a ma népszerű témáját boncolgatják, amely a középiskolások nyelvtanulási motviációját és kommunikációs kedvét jelentősen erősítheti. 9—10 feladat igen
A Kids Academy you tube oldalon társadalomismerettel bővítik a tanulók tudását és hozzáállását. A 4-5 perces videókban megismerkednek a jogokkal, kötelességekkel vagy foglalkozáscsoportokkal. A videók anyanyelvű célcsoportja fiatalabb, de a hazai középiskolások nyelvtudásuk alapján használhatják az animációt ennek ellenére. 9—10 videó igen
A Kids Academy you tube oldal 4-6 perces animációkkal természettudományos kísérleteket mutat be, például hogy mi a hang vagy az energia. A videók a korosztálynak megfelelően közelítik meg a témát és közben az angoltudást a nyelvtanulóknál fejlesztik. 9—10 videó igen
A Sleuth it: Adventure games for literacy honlap a tanulói olvasás- és íráskészséget fejleszti. Ezen a linken nyomozó játékokkal fejleszti az olvasáskészséget, a megértést, a problémamegoldást, a kritikus gondolkodást és a kreativitást. A játékoknál a szint van megadva, nem az életkor, például 'secondary'. 9—10 szöveg, feladat igen
A National Geographic honlapján 1-12 évfolyamokra több tantárgyhoz (földrajz, biológia, vizuális kultúra, angol nyelv, stb.) találhatók anyagok, például viták, feladatok vagy fényképek. 9—10 ötlet igen
Olyan érdekes hírek tinédzserek számára, amelyek különböző tudományokat céloznak meg, például természettudomány, környezetvédelem. 9—10 szöveg igen
Hírek segítségével angol nyelvi olvasást tanító oldal, ahol a szövegek három nehézségi szinten jelennek meg. Két könyv anyaga elérhető még emellett, valamint videók. 9—10 szöveg, feladat igen
A Kids Academy you tube oldal 4-6 perces animációkkal természettudományos kísérleteket mutat be, például hogy mi a hang vagy az energia. A videók a korosztálynak megfelelően közelítik meg a témát és közben az angoltudást a nyelvtanulóknál fejlesztik. 7—8 igen
Számos autentikus szöveg középiskolásoknak, kiegészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 11—12 szöveg, feladat igen
Habár felsősöknek készült, a feladatsor kiválóan alkalmas középiskolásoknak témájuk miatt, és az erről való kommunikációhoz szükséges nyelvi szint miatt. A 'mindfulness'-ről szóló tevékenységek a ma népszerű témáját boncolgatják, amely a középiskolások nyelvtanulási motviációját és kommunikációs kedvét jelentősen erősítheti. 11—12 feladat igen
A National Geographic honlapján 1-12 évfolyamokra több tantárgyhoz (földrajz, biológia, vizuális kultúra, angol nyelv, stb.) találhatók anyagok, például viták, feladatok vagy fényképek. 11—12 ötlet igen
Olyan érdekes hírek tinédzserek számára, amelyek különböző tudományokat céloznak meg, például természettudomány, környezetvédelem. 11—12 szöveg igen
You tube videó, ami bemuatja a kémia történetét röviden. Ez jó lehet arra, hogy beszélgetés induljon természettudományos témákról. 11—12 videó igen
A Sleuth it: Adventure games for literacy honlap a tanulói olvasás- és íráskészséget fejleszti. Ezen a linken nyomozós játékokkal fejleszti az olvasáskészséget, a megértést, a problémamegoldást, a kritikus gondolkodást és a kreativitást. A játékoknál a szint van megadva, nem az életkor, például 'primary to secondary'. 7—8 szöveg, feladat igen
Hírek segítségével angol nyelvi olvasást tanító oldal, ahol a szövegek három nehézségi szinten jelennek meg. Két könyv anyaga elérhető még emellett, valamint videók. 7—8 szöveg, feladat igen
A Kids Academy you tube oldalon társadalomismerettel bővítik a tanulók tudását és hozzáállását. A 4-5 perces videókban megismerkednek a jogokkal, kötelességekkel vagy foglalkozáscsoportokkal. 7—8 videó igen
Olvasás, írás és a nyelvtani tudás fejlesztésére találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek amellett, hogy autentikus módon segítik ezek tanulását, a nyelvtudást fejlesztik. 5—6 feladat igen
A számos autentikus szöveg középiskolásoknak került összegyűjtésre, de köztük vannak, amelyek már felsőtagozaton felhasználhatók. A szövegek ki vannak egészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 7—8 szöveg, feladat igen
Autentikus anyag, melyben angol nyelven a matematika gyakorolható, ezzel keresztantervi tartalmat hozva az angolórára. Az oldalon először elméleti és gyakorlati tanácsok olvashatók tanároknak, majd az oldal alján érhetőek el a letölthető pdf feladatok vagy néhol online tevékenységek. A link a hatodik osztályra mutat, de az angol szintnek megfelelően az 1-5. osztályok osztályok olykor megfelelőbben használhatóak. 7—8 feladat, online tevékenység igen
Hírek segítségével angol nyelvi olvasást tanító oldal, ahol a szövegek három nehézségi szinten jelennek meg. Két könyv anyaga elérhető még emellett, valamint videók. 5—6 szöveg, feladat igen
A számos autentikus szöveg középiskolásoknak került összegyűjtésre, de köztük vannak, amelyek már felsőtagozaton felhasználhatók. A szövegek ki vannak egészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 5—6 szöveg, feladat igen
Földrajz témában találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik az országismeretet és fejlesztik a nyelvtudást. 5—6 feladat igen
Vizuális kultúra témában találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik az művészetekkel történő ismerkedést és fejlesztik a nyelvtudást. 5—6 feladat igen
Természettudományos ismeretek bővítésére találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek amellett, hogy autentikus módon segítik ezek tanulását, a nyelvtudást fejlesztik. 5—6 feladat igen
Autentikus anyag, melyben angol nyelven a matematika gyakorolható, ezzel keresztantervi tartalmat hozva az angolórára. Az oldalon először elméleti és gyakorlati tanácsok olvashatók tanároknak, majd az oldal alján érhetőek el a letölthető pdf feladatok vagy néhol online tevékenységek. A link az ötödik osztályra mutat, de az angol szintnek megfelelően az alsós osztályok olykor megfelelőbben használhatóak. 5—6 online játék igen
Cambridge English you tube videók az egyes témakörök bemutatása animációs videóval, például az állatkertről. 5—6 videó igen
A Kids Academy you tube oldalon társadalomismerettel bővítik a tanulók tudását és hozzáállását. A 4-5 perces videókban megismerkednek a jogokkal, kötelességekkel vagy foglalkozáscsoportokkal. 4 videó angol
Természettudományos ismeretek témában találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon fejlesztik a nyelvtudást. Az anyanyelvű és a nyelvtanuló gyerekek nyelvi szintbeli különbsége miatt az 5-6. évfolyamos anyagok alkalmasak 7-8. osztályokban is. 7—8 feladat igen
A Kids Academy you tube oldalon társadalomismerettel bővítik a tanulók tudását és hozzáállását. A 4-5 perces videókban megismerkednek a jogokkal, kötelességekkel vagy foglalkozáscsoportokkal. 5—6 videó igen
A Kids Academy you tube oldal 4-6 perces animációkkal természettudományos kísérleteket mutat be, például hogy mi a hang vagy az energia. A videók a korosztálynak megfelelően közelítik meg a témát és közben az angoltudást a nyelvtanulóknál fejlesztik. 5—6 videó igen
A Sleuth it: Adventure games for literacy honlap a tanulói olvasás- és íráskészséget fejleszti. Ezen a linken nyomozós játékokkal fejleszti az olvasáskészséget, a megértést, a problémamegoldást, a kritikus gondolkodást és a kreativitást. A játékoknál a szint van megadva, nem az életkor, például 'lower primary - primary'. 5—6 szöveg, feladat igen
Földrajz témában találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik az országismeretet és fejlesztik a nyelvtudást. Az anyanyelvű és a nyelvtanuló gyerekek nyelvi szintbeli különbsége miatt az 5-6. évfolyamos anyagok alkalmasak 7-8. osztályokban is. 7—8 feladat igen
Matematika tanulás angolul: feladatok tömege nyolc osztályra (közte a hetedikre és a nyolcadikra) és matematikai területekre (pl. összeadás, geometria) lebontva található játékos formában. 7—8 feladat, online tevékenység igen
Matematika tanulás angolul: feladatok tömege nyolc osztályra (közte az ötödikre és hatodikra)és matematikai területekre (pl. összeadás, geometria) lebontva található játékos formában. 5—6 feladat igen
Vizuális kultúra témában találhatóak a lapon feladatlapok 1-3. évfolyamosoknak, melyek szintén felhasználhatóak 4. évfolyamon, hiszen autentikus módon segítik a művészetekkel való ismerkedést és a kezdő nyelvtanulóknak még megfelelőbbek lehetnek. 4 feladat angol
Vizuális kultúra témában találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon fejlesztik a nyelvtudást. Az anyanyelvű és a nyelvtanuló gyerekek nyelvi szintbeli különbsége miatt az 5-6. évfolyamos anyagok alkalmasak 7-8. osztályokban is. 7—8 feladat igen
Vizuális kultúra témában találhatóak a lapon feladatlapok 5-6. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik az országismeretet és fejlesztik a nyelvtudást. Az anyanyelvű és a nyelvtanuló gyerekek nyelvi szintbeli különbsége miatt az 5-6. évfolyamos anyagok alkalmasak 7-8. osztályokban is. 7—8 feladat igen
A National Geographic honlapján 1-12 évfolyamokra több tantárgyhoz (földrajz, biológia, vizuális kultúra, angol nyelv, stb.) találhatók anyagok, például viták, feladatok vagy fényképek. 4 feladat, szöveg angol
Olvasás, írás és a nyelvtani tudás fejlesztésére találhatóak a lapon feladatlapok 1-3. évfolyamosoknak is, melyek amellett, hogy autentikus módon segítik ezek tanulását, a nyelvtudás fejlesztésére a kezdő nyelvtanulóknak még megfelelőbbek lehetnek. 4 feladat angol
Az oldal 25 önállóan is használható nyelvtanuló feladatot, játékot tartalmaz. Például a Word Games, amely szótanuló, szógyakorló feladatokat jelent több mint 100 témában, ahol a szavaknak a hang, a kiejtés bemutatása is része. Az oldal mind a négy készséget fejleszti, valamint a nyelvtani pontosságot, emellett vannak játékos feladatok is. 5—6 online játék igen
Olvasás, írás és a nyelvtani tudás fejlesztésére találhatóak a lapon feladatlapok 4. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik ezek tanulását. A feladatok a nyelvtudás fejlesztése mellett kereszttantervi és interkulturális tudást is hoznak. 4 feladat angol
A National Geographic honlapján 1-12 évfolyamokra több tantárgyhoz (földrajz, biológia, vizuális kultúra, angol nyelv, stb.) találhatók anyagok, például viták, feladatok vagy fényképek. 5—6 ötlet igen
Vizuális kultúra témában találhatóak a lapon feladatlapok 4. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik a művészetekkel való kapcsolatépítést. A feladatok alkalmasak a nyelvtudás fejlesztésére is, hiszen a kereszttantervi tartalmakon keresztül konkrét szókincset építenek. 4 feladat angol
Földrajz témában találhatóak a lapon feladatlapok 4. évfolyamosoknak, melyek autentikus módon segítik az országismeretet. Több közülük alkalmas emellett a nyelvtudás fejlesztésére is, például az USA államairól készült keresztrejtvény vagy a világ óceánjai. 4 feladat angol
Free Kids English Lesson Samples: Nyelvtanároknak óratervek célokkal és tevékenységekkel az adott korcsoport részére hét szinten. 4 feladat angol
Autentikus anyag, melyben angol nyelven a matematika gyakorolható, ezzel keresztantervi tartalmat hozva az angolórára. Az oldalon először elméleti és gyakorlati tanácsok olvashatók tanároknak, majd az oldal alján érhetőek el a letölthető pdf feladatok vagy néhol online tevékenységek. A link a negyedik osztályra mutat, de az angol szintnek megfelelően az 1-3. osztályok olykor megfelelőbben használhatóak. 4 feladat, online játék angol
Az oldal 25 önállóan is használható nyelvtanuló feladatot, játékot tartalmaz. Például a Word Games, amely szótanuló, szógyakorló feladatokat jelent több mint 100 témában, ahol a szavaknak a hang, a kiejtés bemutatása is része. Az oldal mind a négy készséget fejleszti, valamint a nyelvtani pontosságot, emellett vannak játékos feladatok is. 4 feladat, online játék angol
Játékos tanulása a bogaraknak, rovaroknak. 4 feladat angol
Matematika tanulás angolul: feladatok tömege nyolc osztályra (közte a negyedikre) és matematikai területekre (pl. összeadás, geometria) lebontva található játékos formában. 4 feladat angol
Földrajz témában találhatóak a lapon feladatlapok 1-3. évfolyamosoknak, melyek szintén felhasználhatóak 4. évfolyamon, hiszen autentikus módon segítik az országismeretet és a kezdő nyelvtanulóknak még megfelelőbbek lehetnek. 4 feladat angol

Közéleti témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Olyan érdekes hírek tinédzserek számára, amelyek különböző tudományokat céloznak meg, például természettudomány, környezetvédelem. 9—10 szöveg igen
A Kids Academy you tube oldalon társadalomismerettel bővítik a tanulók tudását és hozzáállását. A 4-5 perces videókban megismerkednek a jogokkal, kötelességekkel vagy foglalkozáscsoportokkal. A videók anyanyelvű célcsoportja fiatalabb, de a hazai középiskolások nyelvtudásuk alapján használhatják az animációt ennek ellenére. 9—10 videó igen
Híroldal, melynek célja, hogy a világ aktuális, közéleti híreit összegyűjtse és elérhetővé tegye fiatal olvasók számára. 9—10 szöveg igen
A BBC honlapján a tinédzsereket érintő közéleti, aktuális történésekről szóló cikkek. Autentikus anyag, jó bázis a szókincs és az olvasáskészség bővítésére. 9—10 szöveg igen
A The Guardian honlapján a tinédzsereket érintő közéleti, aktuális történésekről szóló cikkek. Autentikus anyag, jó bázis a szókincs és az olvasáskészség bővítésére. 9—10 szöveg igen
Híroldal, melynek célja, hogy a világ aktuális, közéleti híreit összegyűjtse és elérhetővé tegye fiatal olvasók számára. 9—10 szöveg igen
A The Guardian honlapján a tinédzsereket érintő közéleti, aktuális történésekről szóló cikkek. Autentikus anyag, jó bázis a szókincs és az olvasáskészség bővítésére. 11—12 szöveg igen
Az Independent honlapján a tinédzsereket érintő közéleti, aktuális történésekről szóló cikkek. Autentikus anyag, jó bázis a szókincs és az olvasáskészség bővítésére. 11—12 szöveg igen
Olyan érdekes hírek tinédzserek számára, amelyek különböző tudományokat céloznak meg, például természettudomány, környezetvédelem. 11—12 szöveg igen
A BBC honlapján a tinédzsereket érintő közéleti, aktuális történésekről szóló cikkek. Autentikus anyag, jó bázis a szókincs és az olvasáskészség bővítésére. 11—12 szöveg igen
Az Independent honlapján a tinédzsereket érintő közéleti, aktuális történésekről szóló cikkek. Autentikus anyag, jó bázis a szókincs és az olvasáskészség bővítésére. 9—10 szöveg igen
A Kids Academy you tube oldalon társadalomismerettel bővítik a tanulók tudását és hozzáállását. A 4-5 perces videókban megismerkednek a jogokkal, kötelességekkel vagy foglalkozáscsoportokkal. 5—6 videó igen
A Kids Academy you tube oldalon társadalomismerettel bővítik a tanulók tudását és hozzáállását. A 4-5 perces videókban megismerkednek a jogokkal, kötelességekkel vagy foglalkozáscsoportokkal. 7—8 videó igen
Híroldal, melynek célja, hogy a világ aktuális, közéleti híreit összegyűjtse és elérhetővé tegye fiatal olvasók számára. 11—12 szöveg igen
Híroldal, melynek célja, hogy a világ aktuális, közéleti híreit összegyűjtse és elérhetővé tegye fiatal olvasók számára. 11—12 szöveg igen

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A számos autentikus szöveg középiskolásoknak került összegyűjtésre, de köztük vannak, amelyek már felsőtagozaton felhasználhatók. A szövegek ki vannak egészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 7—8 szöveg, feladat igen
Olyan érdekes hírek tinédzserek számára, amelyek különböző tudományokat céloznak meg, például természettudomány, környezetvédelem. 11—12 szöveg igen
A National Geographic Learning: Young learners you tube oldal öt 6-9 perces feliratos videókat tartalmaz a környezetvédelemről és a szükséges felelősségről. 11—12 videó igen
Számos autentikus szöveg középiskolásoknak, kiegészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 9—10 szöveg, feladat igen
A National Geographic Learning: Young learners you tube oldal öt 6-9 perces feliratos videókat tartalmaz a környezetvédelemről és a szükséges felelősségről. 9—10 videó igen
A Kids Academy you tube oldal 4-6 perces animációkkal természettudományos kísérleteket mutat be, például hogy mi a hang vagy az energia. A videók a korosztálynak megfelelően közelítik meg a témát és közben az angoltudást a nyelvtanulóknál fejlesztik. 9—10 videó igen
Olyan érdekes hírek tinédzserek számára, amelyek különböző tudományokat céloznak meg, például természettudomány, környezetvédelem. 9—10 szöveg igen
Számos autentikus szöveg középiskolásoknak, kiegészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 11—12 szöveg, feladat igen
A számos autentikus szöveg középiskolásoknak került összegyűjtésre, de köztük vannak, amelyek már felsőtagozaton felhasználhatók. A szövegek ki vannak egészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 5—6 szöveg, feladat igen

Osztálytermi iskolai témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
You tube videó, iskolai kifejezések és iskolai dialógusok: összegyűjti a legfontosabb kifejezéseket, amelyekre a tanulóknak az osztályteremben szükségük lehet. 5—6 videó igen
A you tube videó összegyűjti a legfontosabb kifejezéseket, amelyekre a tanulóknak az osztályteremben szükségük lehet. 5—6 videó igen

Pénzügyi ismeretek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Pénzügyi ismereteket, gondolkodást fejlesztő feladatok, megadható korosztállyal általánostól középiskoláig (75 tevékenység összesen). Itt a 9-11. évfolyamok vannak, mert a nyelvtudástól függően ezek is jól használhatóak.. Témák: Pénzügyi szokások és notmák, Pénzügyi felkészültség és döntéshozatali készség. 11—12 online tevékenység igen
Pénzügyi ismereteket, gondolkodást fejlesztő feladatok, megadható korosztállyal általánostól középiskoláig (251 tevékenység összesen), itt a 11-12. évfolyamon. Témák: Pénzügyi szokások és notmák, Pénzügyi felkészültség és döntéshozatali készség. 11—12 online tevékenység igen
Pénzkérdésekkel kapcsolatos online feladat, alkalmas bemelegítő vagy levezető tevékenységnek. 11—12 online tevékenység igen

Személyes témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Social Media TestDrive életkoruknak megfelelő, népszerű játékformában viszi végig a tanulókat , hogy lássák, a közösségi médiában hozott választásaik, döntéseik milyen eredménnyel, következménnyel járnak. 9—10 online tevékenység igen
Idővonal készíthető az oldal segítségével. 9—10 online tevékenység igen
Habár felsősöknek készült, a feladatsor kiválóan alkalmas középiskolásoknak témájuk miatt, és az erről való kommunikációhoz szükséges nyelvi szint miatt. A 'mindfulness'-ről szóló tevékenységek a ma népszerű témáját boncolgatják, amely a középiskolások nyelvtanulási motviációját és kommunikációs kedvét jelentősen erősítheti. 11—12 feladat igen
Habár felsősöknek készült, a feladatsor kiválóan alkalmas középiskolásoknak témájuk miatt, és az erről való kommunikációhoz szükséges nyelvi szint miatt. A 'mindfulness'-ről szóló tevékenységek a ma népszerű témáját boncolgatják, amely a középiskolások nyelvtanulási motviációját és kommunikációs kedvét jelentősen erősítheti. 9—10 feladat igen
A Kids Academy you tube oldalon társadalomismerettel bővítik a tanulók tudását és hozzáállását. A 4-5 perces videókban megismerkednek a jogokkal, kötelességekkel vagy foglalkozáscsoportokkal. A videók anyanyelvű célcsoportja fiatalabb, de a hazai középiskolások nyelvtudásuk alapján használhatják az animációt ennek ellenére. 9—10 videó igen
Idővonal készíthető az oldal segítségével. 7—8 online tevékenység igen

Személyes, és közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Dialógusok, beszélgetések gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak. 4 videó angol
Tevékenységek angol nyelvi olvasás gyakorlására pdf-ben letölthető munkalapokkal. 4 feladat angol
Az oldal a Cambridge angol nyelvi vizsgákra készít fel gyerekeket az A1 szintre számos tevékenységgel. 5—6 online játék igen
Az oldal 25 önállóan is használható nyelvtanuló feladatot, játékot tartalmaz. Például a Word Games, amely szótanuló, szógyakorló feladatokat jelent több mint 100 témában, ahol a szavaknak a hang, a kiejtés bemutatása is része. Az oldal mind a négy készséget fejleszti, valamint a nyelvtani pontosságot, emellett vannak játékos feladatok is. 5—6 feladat, online játék igen
Free Kids English Lesson Samples: Nyelvtanároknak óratervek célokkal és tevékenységekkel az adott korcsoport részére hét szinten. 4 feladat angol
Az oldal 25 önállóan is használható nyelvtanuló feladatot, játékot tartalmaz. Például a Word Games, amely szótanuló, szógyakorló feladatokat jelent több mint 100 témában, ahol a szavaknak a hang, a kiejtés bemutatása is része. Az oldal mind a négy készséget fejleszti, valamint a nyelvtani pontosságot, emellett vannak játékos feladatok is. 4 feladat, online játék angol
You tube videó, beszélgetés az otthonunkról angolul: összegyűjti a legfontosabb kifejezéseket, amelyekre a tanulóknak szükségük lehet ahhoz, hogy az otthonukrók beszéljenek. 4 videó angol
Online játékok (nem letölthető feladatlapok) a szókincs, kifejezések, betűzés fejlesztésére több témában (pl. ételek, állatok, időjárás). 4 online játék angol
A Kids Academy you tube oldalon társadalomismerettel bővítik a tanulók tudását és hozzáállását. A 4-5 perces videókban megismerkednek a jogokkal, kötelességekkel vagy foglalkozáscsoportokkal. 4 videó angol
A British Council ötletgyűjteménye feladatokkal alsós nyelvtanulók számára. A negyedikben kezdőknél ezek 5-6. osztályban is beválhatnak. 4 feladat angol
Cambridge English you tube videók az egyes témakörök bemutatása animációs videóval, például az állatkertről. 4 videó angol
You tube videók az egyes témakörök bemutatása animációs videóval, például a ház vagy a test részei. 4 videó angol
Az oldal a Cambridge A2 szintű angol nyelvi vizsgákra készít fel gyerekeket számos tevékenységgel. 7—8 online tevékenység igen
Dialógusok, beszélgetések gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak. 4 videó angol
Vízparttal kapcsolatos feladatok tevékenységek sora. 4 feladat angol
Játékos ismerkedés a bogarakkal, rovarokkal. 4 feladat angol
Dialógusok, beszélgetések énekes formában és dalok gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak. 4 videó angol
Online játékok (nem letölthető feladatlapok) a szókincs, kifejezések, betűzés fejlesztésére több témában (pl. ételek, állatok, időjárás). 7—8 online tevékenység igen
A Kids Academy you tube oldalon társadalomismerettel bővítik a tanulók tudását és hozzáállását. A 4-5 perces videókban megismerkednek a jogokkal, kötelességekkel vagy foglalkozáscsoportokkal. 7—8 videó igen
Dialógusok, beszélgetések gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak. 5—6 videó igen
Cambridge English you tube videók az egyes témakörök bemutatása animációs videóval, például az állatkertről. 5—6 videó igen
A Kids Academy you tube oldalon társadalomismerettel bővítik a tanulók tudását és hozzáállását. A 4-5 perces videókban megismerkednek a jogokkal, kötelességekkel vagy foglalkozáscsoportokkal. 5—6 videó igen
A Kids Academy you tube oldal 4-6 perces animációkkal természettudományos kísérleteket mutat be, például hogy mi a hang vagy az energia. A videók a korosztálynak megfelelően közelítik meg a témát és közben az angoltudást a nyelvtanulóknál fejlesztik. 5—6 videó igen
Online játékok (nem letölthető feladatlapok) a szókincs, kifejezések, betűzés fejlesztésére több témában (pl. ételek, állatok, időjárás). 5—6 online játék igen
A Social Media TestDrive életkoruknak megfelelő, népszerű játékformában viszi végig a tanulókat , hogy lássák, a közösségi médiában hozott választásaik, döntéseik milyen eredménnyel, következménnyel járnak. 5—6 online játék igen
Dialógusok, beszélgetések énekes formában és dalok gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak. 5—6 videó igen
Dialógusok, beszélgetések gyűjteménye egy animációs videóban kezdő gyermek nyelvtanulóknak. 5—6 videó igen
Az oldal a Cambridge angol nyelvi vizsgákra készít fel gyerekeket pre-A1 szintre kilenc tevékenységgel. 4 online játék angol
A Kids Academy you tube oldal 4-6 perces animációkkal természettudományos kísérleteket mutat be, például hogy mi a hang vagy az energia. A videók a korosztálynak megfelelően közelítik meg a témát és közben az angoltudást a nyelvtanulóknál fejlesztik. 7—8 videó igen
A British Council ötletgyűjteménye feladatokkal alsós nyelvtanulók számára. A negyedikben kezdőknél ezek 5-6. osztályban is beválhatnak. 5—6 online játék igen
A Social Media TestDrive életkoruknak megfelelő, népszerű játékformában viszi végig a tanulókat , hogy lássák, a közösségi médiában hozott választásaik, döntéseik milyen eredménnyel, következménnyel járnak. 7—8 online tevékenység igen
You tube videók az egyes témakörök bemutatása animációs videóval, például a ház vagy a test részei. 5—6 videó igen
Tevékenységek 9 éveseknek angol nyelv gyakorlására pdf-ben letölthető munkalapokkal. 4 feladat angol

Szórakozás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Számos autentikus szöveg középiskolásoknak, kiegészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 11—12 szöveg, feladat igen
Szófelhő készítése adott témában, a meglévő vagy feladat keretében keresendő szavakkal. 11—12 online tevékenység igen
Közösségépítést segítőtevékenysgekhez ötletek általános és középiskolás tanulóknak (jelezve) tanári magyarázattal és feladatleírással. 11—12 ötlet igen
Öt csapatépítést segítő tevékenységekhez feladatötlet középiskolás tanulóknak tanári magyarázattal és feladatleírással. 11—12 ötlet igen
Szófelhő készítése adott témában, a meglévő vagy feladat keretében keresendő szavakkal. 9—10 online tevékenység igen
Szófelhő készítése adott témában, a meglévő vagy feladat keretében keresendő szavakkal. 5—6 online játék igen
A Kids Academy you tube oldalon 4-5 perces animációkban meséket foglalnak össze, ami még a felső tagozatot elkezdő korosztálynak is nagyon megfelel. 5—6 videó igen
Idővonal készíthető az oldal segítségével. 7—8 online tevékenység igen
Játékos tanuláshoz széles gyűjtemény: feladatok, játékok, további honapok. 7—8 feladat, online tevékenység igen
Szófelhő készítése adott témában, a meglévő vagy feladat keretében keresendő szavakkal. 7—8 online tevékenység igen
A Kids Academy you tube oldalon sakkoktató videók találhatók gyerekeknek, 5 db 4-6 perces. 7—8 videó igen
A Kids Academy you tube oldalon sakkoktató videók találhatók gyerekeknek, 5 db 4-6 perces. 5—6 videó igen
A Kids Academy you tube oldal 4-6 perces animációkban meséket foglalnak össze, ami még a felső tagozatot elkezdő korosztálynak is nagyon megfelel. 5—6 videó igen
A számos autentikus szöveg középiskolásoknak került összegyűjtésre, de köztük vannak, amelyek már felsőtagozaton felhasználhatók. A szövegek ki vannak egészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 5—6 szöveg, feladat igen
Közösségépítést segítőtevékenysgekhez ötletek általános és középiskolás tanulóknak (jelezve) tanári magyarázattal és feladatleírással. 7—8 ötlet igen
Számos autentikus szöveg középiskolásoknak, kiegészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 9—10 szöveg, feladat igen
Közösségépítést segítőtevékenysgekhez ötletek általános és középiskolás tanulóknak (jelezve) tanári magyarázattal és feladatleírással. 9—10 szöveg, feladat igen
Öt csapatépítést segítő tevékenységekhez feladatötlet középiskolás tanulóknak tanári magyarázattal és feladatleírással. 9—10 ötlet igen
Idővonal készíthető az oldal segítségével. 9—10 online tevékenység igen
A Social Media TestDrive életkoruknak megfelelő, népszerű játékformában viszi végig a tanulókat , hogy lássák, a közösségi médiában hozott választásaik, döntéseik milyen eredménnyel, következménnyel járnak. 9—10 online tevékenység igen
A számos autentikus szöveg középiskolásoknak került összegyűjtésre, de köztük vannak, amelyek már felsőtagozaton felhasználhatók. A szövegek ki vannak egészítve tanári útmutatással, a tanulóknak feladatlappal és a szöveghez hanganyaggal. A szövegek témája érdekes. 7—8 szöveg, feladat igen
Öt csapatépítést segítő tevékenységekhez feladatötlet középiskolás tanulóknak tanári magyarázattal és feladatleírással. 7—8 ötlet igen

Szórakozás és játékos nyelvtanulás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Kids Academy you tube oldalon 4-5 perces animációkban meséket foglalnak össze, ami a korosztálynak nagyon megfelel és segít a meséket közelebb hozni az alsós tanulókhoz angolul. 4 videó angol
Játékos tanuláshoz széles gyűjtemény: feladatok, játékok, további honapok. 5—6 feladat, online játék igen
Pre-A1 szinten dalokkal segíti az oldal a nyelvtanulást. Videós támogatás mellett elérhető a dalok szövege és hozzá megoldandó feladatok. 4 videó, feladat angol
Játékos tanuláshoz széles gyűjtemény: feladatok, játékok, további honapok. 4 online játék angol

Tudomány és technika, kommunikáció

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Olyan érdekes hírek tinédzserek számára, amelyek különböző tudományokat céloznak meg, például természettudomány, környezetvédelem. 11—12 szöveg igen
A Social Media TestDrive népszerű játékformában viszi végig a tanulókat , hogy lássák, a közösségi médiában hozott választásaik, döntéseik milyen eredménnyel, következménnyel járnak. A játékot fiatalabbaknak tervezték, de tartalma és felépítése alapján hozzájárulhat ezekben az osztályokban is a Tudomány és technika, kommunikáció téma tárgyalásához. 11—12 online tevékenység igen

Utazás és turizmus

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az utazásról, nyaralásról szóló oldal, amelyen autentikus szövegek segítségével lehet szókincset bővíteni, a témakörbe jobban belátni. 11—12 szöveg igen