Linkgyűjtemény a Biológia tantárgy tanításához/tanulásához

Célcsoport: 7-10. évfolyam

rövid leírás

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Kompetencia Divízió Digitális Pedagógiai Módszertani Központja olyan, a meglévő digitális tartalmi kínálatot bemutató tudástérkép összeállítását végezte el, amely tantárgyankénti bontásban, azon belül témakörönként csoportosítva tartalmazza azokat az internetes hivatkozásokat, amelyek az adott témakör tanításában/tanulásában segíthetik, élményszerűbbé tehetik a pedagógusok, illetve a tanulni vágyók munkáját.

A kigyűjtött hivatkozások kizárólag olyan célokra mutatnak, amelyek szinte kivétel nélkül térítésmentes felhasználást tesznek lehetővé, de mindenképpen kipróbálhatók térítési díj fizetése nélkül.

A felsorolás tartalmazza azt az információt is, hogy az oldal használatához szükséges-e valamely idegen nyelv ismerete.

A táblázatokban a hivatkozás rövid leírása mellett információt adunk arról is, hogy azok milyen típusú anyagot közvetítenek a felhasználó felé (például: videó, feladatlap, animáció, szimuláció).

A tantárgyak, illetve a témakörök elnevezésében a NAT 2020 szerinti fogalmakat használtuk azokon az évfolyamokon is, amelyeknél még a korábbi tartalmi követelmények szerint folyik az oktatás.

A hivatkozott anyagok használatához a böngészőn, illetve az internetelérésen túl nem szükséges más eszköz, illetve a legtöbb esetben platformfüggetlenül (például tableten is elérhetők) használható.

A hivatkozásokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy időtállónak bizonyuljanak, de az internet világában zajló gyors változások miatt előfordulhat, hogy egy-egy hivatkozás időközben elérhetetlenné válik.

Örömmel vesszük értesítéseiket, megjegyzéseiket az info@dpmk.hu címen.

részletes ismertető

Az adatbázis több száz, többségében magyar nyelvű, ingyenesen elérhető digitális oktatási tartalomra mutató hivatkozást tartalmaz.

A válogatás a 2020-as Nemzeti Alaptanterv, illetve az ehhez kapcsolódó központi kerettantervek témakörei szerint történt. A biológia tantárgy esetében jelentős átfedés van a korábbi, 2012-es szabályozással is, így a még azt alkalmazó évfolyamokban is használható az adatbázis. A témakörök jellegéből adódóan több vagy kevesebb tananyag elem kapcsolódik hozzájuk. Mivel a tanterv felépítése spirális, ezért a témakörök ismétlődnek, de a válogatás során az életkori sajátosságokat és a tanulási célokat figyelembe vettük.

A biológia tantárgy sajátossága, hogy az egészségnevelés és a környezettudatosság területén mind a formális, mind az informális típusú tanulásnak jelentős a média támogatása. A tantervhez közvetlenül kapcsolódó digitális tananyagok minősége és választéka az utóbbi években sokat fejlődött. Megtalálhatók a korábbi digitális fejlesztések archív anyagai is, amelyek ugyan kevésbé kapcsolhatók az új kerettantervekhez, de a diszciplináris jellegük miatt kevésbé elavuló tartalmakat hordoznak. Az utóbbi években a szakképzésben és a felsőoktatásban is történtek olyan digitális tananyagfejlesztések, amelyek a köznevelésben, így a biológia tanításában is felhasználhatók. Ezeket inkább egy-egy speciális téma kapcsán válogattuk a gyűjteménybe. A biológia sajátossága, hogy a vizsgált rendszerek és struktúrák felépítése és működése jól megjeleníthető képek, ábrák, videók és animációk segítségével. Megfelelő keresési stratégiával ezekből hatalmas választékot találhatnak a tanárok, nehézséget inkább az adott célnak, tanulócsoportnak megfelelő tananyag elem kiválasztása okozhat. A teljesség igénye nélkül arra törekedtünk, hogy a tanári tapasztalatok szerint legjobban használhatókat válogassuk ki. Néhány témakör esetében teljes filmeket is ajánlunk, mivel a természetfilm műfajában olyan erőteljes érzelmi és értelmi hatású alkotások találhatók, amelyek például a távoli tájak, vagy hazánk élővilágának bemutatása során maradandó élményt nyújthatnak a tanulóknak. 

A gyűjteményben ajánlott digitális tananyag tartalmak többféleképpen illeszthetők be a tanulás-tanítás folyamatába. Az alkalmazás módját, mértékét a tanulók és a tanár digitális készségei és a tanulási környezet adottságai határozzák meg. A gyakorlatban általában a kevert módszertan jellemző, amelyben jól azonosíthatók a készségfejlődés szintjei. A digitális tananyag elemek kezdetben a nyomtatott tankönyvek helyettesítésére, kiegészítésére szolgálhatnak, bővítve azok kép, szöveg vagy feladat választékát. A mozgóképek és az interaktív animációk már olyan készségeket is fejleszthetnek, amit statikusabb elemekkel nem lenne lehetséges, ilyen például a szervi működések vagy az életközösségekben zajló folyamatok modellezése. A digitális pedagógia alkalmazásának legnagyobb előnye az lehet, ha a tanulók maguk is alkothatnak személyre szabott tananyagokat. A biológia kerettantervi célok lehetővé teszik, hogy érdeklődésük szerint választott témakörökben elmélyüljenek, önállóan vagy másokkal együttműködve kutassanak, projektekben vegyenek részt. Az adatbázis az ilyen tanulási tevékenységeket is támogatja, például kutatási beszámolók, honlapok, tematikus gyűjtemények ajánlásával. 

A biológia tanulása a mindenki által elérhető természettudományos műveltség megszerzéséhez is hozzájárul. Ezért az érettségire felkészítő anyagok mellett jelentős az életvitellel, mindennapi élettel kapcsolatos linkek száma is. Jellemzőjük, hogy a problémafelvetés véleményalkotásra, vitára ösztönözheti a tanulókat. A problémaalapú tanuláshoz a tanár szerepének is változni kell, az ismeretátadás helyett az önálló tanulás segítésének a digitális pedagógia alkalmazásával szélesebb lehetőségei nyílnak. 

A természettudományok nemzetközisége, a tartalmak egyetemes jellege azt is jelenti, hogy a fellelhető tananyagelemek száma nagyságrendekkel bővül, ha angol nyelven keresünk. Az adatbázisban erre inkább csak példákat válogattunk, de ma már a fordító alkalmazások is segítik a nemzetközi médiában való tájékozódást. 

A Föld és a Kárpát-medence értékei

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Biomok 9—10 szöveg, kép magyar
Magyarország nemzeti parkjai - Dunántúl 9—10 film magyar
Floridai füves ökoszisztémák 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Vad Magyarország 9—10 film magyar
Nautilus Exploration Program Mélytengeri kutatások 9—10 szöveg, kép, weboldal angol
Törzsön virágzó növény 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Vízjárta puszták, Körös Maros Nemzeti Park 9—10 film magyar
A Hortobágy Nemzeti Park 9—10 film magyar
A világ nagy nemzeti parkjai 9—10 film magyar
Magyarország nemzeti parkjai - Dunán innen 9—10 film magyar
A Yellowstone Nemzeti Park 9—10 film magyar
A kunhalmok és a biodiverzitás 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Denevérek rendszerezése 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Ritka és endemikus rovarfajok a Kárpát-medencében 9—10 szöveg, újságcikk magyar
A szöcskeegerek vándorlása 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar

A biológia tudománya

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Változók a tudományban: függő, független és kontrollált változók, a változók fontosságának a szerepe a kísérleti tervezés során 9—10 animáció angol
Mikroszkóp típusok és alkalmazásuk 9—10 szöveg, kép magyar
A mikroszkóp részei 9—10 szöveg, kép magyar
A mikroszkóp felépítése és használata 9—10 szöveg, kép magyar
A kromatográfia elve és módszerei 9—10 szöveg, kép magyar
A kromatográfia, színanyagok elválasztása 9—10 animáció, videó magyar
Krio-elektronmikroszkóp, a fehérjekutatás eszköze 9—10 szöveg, kutatás magyar
A témakör összefoglaló tananyag vázlata 9—10 szöveg, kép magyar
Biológia számokban - Biológiához kapcsolódó adatok 9—10 szöveg, adattár angol
A DNS felépítése : együttműködés és verseny 9—10 szöveg, esettanulmány, kutatás magyar
Az immunrendszer válasza a kórokozókra - Generalisták és specialisták (kutatói interjú) 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Humánbiológiai és orvostudományi ismeretterjesztés a XXI. században - Saját magam orvosa vagyok 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Elmélet alapú ökológia 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
A C-vitamin új szerepben a fotobiológiában 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Kibernetikus organizmusok 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Bioinformatika, big data science 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar

A biológia tudományának céljai és vizsgálati módszerei

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kísérletezés - A színek és az ízérzékelés vizsgálata 7—8 szöveg, projekt angol
Az áltudományok veszélyei 7—8 szöveg, újságcikk magyar
Kísérletezés módszertana 7—8 szöveg magyar
Kutatásalapú tanulás 7—8 módszertani segédlet magyar
Rendszer és környezete 7—8 ábra magyar
Hogyan nőnek a gyökerek, amikor a gravitáció megváltozik? 7—8 kísérlet leírás angol
Készítsük múmiákat 7—8 kísérlet leírás angol
A mikroszkóp felépítése és működése 7—8 videó magyar
Tudományos vizsgálati módszerek (Scientific methods) 7—8 animáció, videó angol
Tudományos vizsgálati módszerek (Scientific methods) 7—8 animáció, videó angol

A biológiai evolúció

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Dinoszaurusz adatbázis 9—10 animáció, interaktív, térkép, magyar
Az év ősmaradványa - Lábnyomok a kőben 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Összefoglalás 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
A mai élővilág és az ember kialakulása 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
A véletlen szerepe 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
Evolúció, rendszerezés 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
Élet eredete és fejlődése - Alkalmazkodás a környezethez 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
A klímaváltozásnál is nagyobb veszély fenyeget bennünket 9—10 szöveg, újságcikk magyar
A témakör összefoglaló tananyag vázlata 9—10 szöveg, kép magyar
Az evolúció mozgatórugói-I. 9—10 videó, tananyag, érettségi magyar
Az emberi evolúció 9—10 fim, teljes magyar
A mamutok (megafauna) kihalásának okai 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Interaktív törzsfa 9—10 animáció, interaktív angol
A baktérium rezisztencia kialakulása - Lederberg kísérlet 9—10 szöveg, kutatás angol

A sejt és a genom szerveződése és működése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Mitózis animáció 9—10 animáció, modell, feladatlap angol
Enzimek működése 9—10 animáció angol
Megfejthető üzenetek - A sejtosztódás 9—10 videó, interaktív, feladatok magyar
A sejt - Egyszer volt az élet 9—10 animáció, film magyar
Témakör összefoglalás 9—10 videó, interaktív, feladatok magyar
A vírusok 9—10 videó, interaktív, feladatok magyar
Sejtmagvas egysejtűek 9—10 videó, interaktív, feladatok magyar
A sejtmag nélküliek 9—10 videó, interaktív, feladatok magyar
Fehérjeszintézis folyamata 9—10 animáció angol
Meiózis animáció 9—10 animáció, modell, feladatlap angol
A vírusok felépítése és biológiája 9—10 animáció angol
A témakör összefoglaló tananyag vázlata 9—10 szöveg, kép magyar
Óriásvírusok 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Rákkutatás, áttétek 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Rákgenom atlasz 9—10 szöveg, kutatás magyar
Az eukarióta sejt felépítése 9—10 videó, tananyag, érettségi magyar
Vírusok 9—10 videó, tananyag, érettségi magyar
Az influenza vírus támadása 9—10 animáció angol, magyar
Molekuláris gépek, sejten belüli makromolekuláris folyamatok 9—10 animáció angol
Bakteriofágok 9—10 animáció, videó angol
Prokarióta sejt interaktív modellje 9—10 animáció, modell, feladatlap angol
Vírus és baktérium 9—10 animáció, videó, zállatorvos magyar
Az eukarióta sejt felépítése és működése 9—10 animáció, videó

A természeti értékek védelme

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Természetvédelem 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Természetvédelem 7—8 szöveg, kép, honlap magyar
Magyarország nemzeti parkjai 7—8 szöveg, kép, digitális tananyag magyar
Magyarország természeti csodái 7—8 film magyar
Nemzeti parkjaink 7—8 film magyar
Természetvédelem és gazdálkodás 7—8 film magyar
A természetvédelem feladatai 7—8 szöveg magyar
Beporzó rovarok 7—8 szöveg, újságcikk magyar
A természetvédelem céljai 7—8 szöveg magyar

A változékonyság molekuláris alapjai

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Epigenetikai hatás 9—10 többféle szöveg, interaktív anyagok angol
Gombagenom vizsgálata 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
A Down-szindrómát okozó kromoszóma kikapcsolása 9—10 szöveg, kutatás magyar
A genetikai állomány megváltozása 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
A DNS fotózása 9—10 szöveg, kutatás magyar
A genetikai sokféleség molekuláris szintű vizsgálata 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Genetikai modellszervezetek 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
A genetikai állomány változatossága 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
Az élet titka, a DNS 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
A témakör összefoglaló tananyag vázlata 9—10 szöveg, kép magyar
Molekuláris genetika - a kód átírása és fordítása 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar

A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Drogok hatása 9—10 szöveg, animáció, interaktív angol
Hasonlóan játszanak a lovak és a kutyák 9—10 szöveg, újságcikk, videó magyar
A jákópapagájok önzetlenek és segítőkészek 9—10 szöveg, újságcikk, videó magyar
Táplálkozás és lélektan 9—10 szöveg, újságcikk magyar
agykutatás, Poszt Traumás Stresz -szindróma 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Biológiai óra, emberi aktivitás 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Stresszevők 9—10 szöveg, kutatás magyar
Érzelmi intelligencia és droghasználat 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Iskolatévé cinegéknek 9—10 szöveg, újságcikk, videó magyar
A megismerő lény 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
A társas lény 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
A szociokulturális lény 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Hogyan játszanak a lovak és a kutyák? 9—10 film magyar

Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Mi lenne, ha modellezni tudnánk a járványok terjedését? 9—10 film magyar
A nagy járványok maradandó nyomokat hagytak az emberi településeken 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Semmelweis Ignác élete, és a fertőtlenítés fontosságának felismerése 9—10 szöveg, kép, weboldal magyar
Semmelweis életrajzi film 9—10 film magyar
Járványok 9—10 film magyar
Elsősegély - esetek, módszerek, protokollok 9—10 honlap, szöveg, kép magyar
Mammográfia 9—10 videó magyar
Járványok a történelemben 9—10 szöveg, kép, weboldal magyar
Vérzések típusai, vérzéscsillapítás 9—10 szöveg, kép, weboldal magyar
Alapszintű újraélesztés 9—10 szöveg, kép magyar
alapszintű újraélesztés 9—10 videó magyar
Elsősegélynyújtás 9—10 szöveg, weboldal magyar

Az élet eredete és feltételei

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A földtörténet klímaváltozásai és azok tanulságai 9—10 szöveg, kutatás magyar
Az élet lehetőségei és az evolúció - Az élet megjelenése és kezdetei 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
A sejtek és az élet eredete, modellezése 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Az élet eredete 9—10 film, teljes magyar
Az élet lehetősége az exoholdakon 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Mélyben megfontolt döntések - A belső erők befolyása 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Élet eredete és fejlődése - Az evolúció bizonyítékai 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
Asztrokémiai kutatások 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
A témakör összefoglaló tananyag vázlata 9—10 szöveg, kép magyar
Az élet lehetőségeinek fejlődése 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar

Az élet kialakulása és szerveződése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A sejtek szerkezete 7—8 videó magyar
Ezerlábú 7—8 videó magyar
Medúza 7—8 videó magyar
Gyűrűsféreg 7—8 videó magyar
Baktériumok vízpárában 7—8 videó magyar
Folyami rákok 7—8 videó magyar
Polip 7—8 videó magyar
Zöldszemes ostoros 7—8 videó magyar
Baktériumok életműködése, mérete 7—8 animáció angol
Élet, energia, ATP 7—8 animáció angol
Mi az a DNS és hogyan működik? 7—8 videó magyar
Szivacsok 7—8 videó magyar
Egyed alatti szerveződési szintek 7—8 szöveg, kép, digitális tananyag magyar
Óriás amőba és papucsállatka 7—8 videó magyar
Papucsállatka 7—8 videó magyar
Állati egysejtű baktériumokkal 7—8 videó magyar
A sejtek felépítése és működése 7—8 animáció, videó magyar
Egysejtű állatok 7—8 szöveg, kép, digitális tananyag magyar
Prokarióták, baktériumok 7—8 szöveg, kép, digitális tananyag magyar
Egyed feletti szerveződési szintek 7—8 szöveg, kép, digitális tananyag magyar
Mikroszkópi megfigyelések, egysejtűek 7—8 videó magyar
mikroszkópi képgyűjtemény 7—8 szöveg, kép, gyűjtemény magyar

Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek biológiai sokfélesége

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Öröklött magatartásformák 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
A gombák és a faanyagok lebontása 9—10 szöveg, újságcikk magyar
A világ hangjai 9—10 weboldal, interaktív magyar
Élőhely minősítés ászkarákok alapján 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Ugróvillások és a fény 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Viselkedéssel történő alkalmazkodás az énekesmadaraknál 9—10 szöveg, újságcikk magyar
A tanult magatartásformák 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Életközösségek - populációk 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
A szúnyogok viselkedése és az azt meghatározó tényezők 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Kölcsönhatások 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Képes zuzmó kalauz 9—10 szöveg, kép magyar
Az imádkozó sáskák védekezési stratégiái- Az álcázás formái 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Az állatok társas viselkedése 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Az állatok kommunikációja 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Társulások 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Életközösségek 9—10 tesztfeladatok magyar
Életközösségek védelme és helyreállítása 9—10 magyar

Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
DNS kivonása hagymából - 9—10 labor, szöveg angol
DNS kivonása növényi sejtekből 9—10 videó, labor magyar
Fehérjeszerkezet kutatása 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
A témakör összefoglaló tananyag vázlata 9—10 szöveg, kép magyar
Zsírok és lipidek 9—10 videó, tananyag, érettségi magyar
Lipidek 9—10 animáció, videó magyar
Biogén elemek 9—10 videó, tananyag, érettségi magyar
Enzimek 9—10 szövek, kép animáció magyar
A fehérjék felépítése 9—10 videó angol
Az enzimek működési elve 9—10 animáció angol

Az élővilág és az ember kapcsolata, fenntarthatóság

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Vadgazdálkodás és természetvédelem a Kisalföldön 7—8 videó magyar
Denevérek tájékozódása mesterséges környezetben 7—8 szöveg, újságcikk magyar
Inváziós fajok Magyarországon 7—8 szöveg, interjú magyar
Fogyasztás, környezetvédelem, lehetőségek 7—8 videó magyar
Élőhelyek feldarabolódása 7—8 szöveg, interjú magyar
Fogyasztói szokások, környezettudatos életvitel 7—8 videó magyar
Fogyasztói szokások, környezettudatos életvitel 7—8 videó magyar
Fogyasztói szokások, hulladékmentesség 7—8 videó magyar
Fenntarthatóság, trópusi esőerdők 7—8 szöveg, foglalkozásterv magyar

Az élővilág fejlődése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Emergencia elv egyszerűen 7—8 animáció, videó angol
Az emberi evolúció 7—8 animáció, angol magyar
Az emberi evolúció 7—8 animáció magyar
A DNS-től az evolúcióig 5. 7—8 animáció, videó ismeretterjesztő, zállatorvos magyar
A DNS-től az evolúcióig 4. 7—8 animáció, videó, ismeretterjesztő magyar
A DNS-től az evolúcióig 3. 7—8 animáció, videó ismeretterjesztő magyar
A DNS-től az evolúcióig 2. 7—8 animáció, videó, ismeretterjesztő magyar
A DNS-től az evolúcióig 1. 7—8 animáció, videó, ismeretterjesztő magyar
A dinoszauruszok kihalásának háttere 7—8 szöveg, újságcikk, ismeretterjesztő magyar
Kihalt dinoszauruszok nyomai 7—8 szöveg, újságcikk,kutatás magyar

Az élővilág országai

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Taplógombák 7—8 szöveg, újságcikk magyar
A tengelic 7—8 szöveg, újságcikk magyar
Darazsak 7—8 szöveg, újságcikk magyar
Hazai rovarvilág 7—8 szöveg, interjú magyar
Dunai algák 7—8 szöveg, interjú magyar
Sáfrányok rendszerezése, érdekes fajok 7—8 szöveg, újságcikk magyar
Zuzmók 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Gerinces állatok törzsei 7—8 szöveg, kép, digitális tananyag magyar
Gombák 7—8 szöveg, interjú magyar
Zárvatermők 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Nyitvatermők 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Harasztok 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Mohák 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
A gombák országa 7—8 animáció, videó magyar
Csodálatos növényvilág - testfelépítés 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Moszatok 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
A növényvilág óriásai és a gombák 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Gombák 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Érdekes és népszerű állatfajokat bemutató rövid leírások 7—8 szöveg, weboldal angol
Tücskök, mezei tücsök 7—8 szöveg, újságcikk magyar
A compó 7—8 szöveg, újságcikk magyar
Az európai szil 7—8 szöveg, újságcikk magyar
Poloskák 7—8 szöveg, újságcikk magyar
A lapos kékfutrinka 7—8 szöveg, újságcikk magyar
Többsejtű állatok 7—8 szöveg, kép, digitális tananyag magyar

Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A hímivarszervek 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Magzati ultrahang 9—10 videó magyar
Menstruációs ciklus 9—10 videó magyar
Méhen belüli fejlődés 9—10 animáció, videó magyar
Méhen belüli fejlődés 9—10 animáció, videó magyar
Szexualitás, szexuális élet lélektana 9—10 animáció, film magyar
Női nemi ciklus 9—10 animáció angol
Szülések a középkorban 9—10 szöveg, újságcikk magyar

Az emberi szervezet II. -Anyagforgalom

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kiválasztószervrendszer 7—8 film magyar
A keringés és a szívciklus 7—8 animáció magyar

Az emberi szervezet I. – Testkép, testalkat, mozgásképesség

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kézmakett készítése 7—8 makett leírás angol
Az emberi csontváz felépítése 7—8 film magyar
Az emberi csont, izomrendszer 7—8 animációs film magyar
Az arckoponya csontjai 7—8 videó magyar
Az emberi bőr felépítése 7—8 videó magyar
Az emberi test felépítése, esztétikája 7—8 szöveg, kép, videó magyar
Az emberi bőr 7—8 szöveg, foglalkozásterv magyar
Az emberi bőr 7—8 animáció, videó magyar
Az agykoponya csontjai 7—8 film magyar
Elhízásra vezető ételek 7—8 szöveg, újságcikk magyar
Érdekességek az emberi testről 7—8 animáció, tananyag magyar
Egyszer volt az élet - A csontváz 7—8 rajzfilm magyar
Egyszer volt az élet - A csontvelő 7—8 rajzfilm magyar
Egyszer volt az élet - A csontok és a csontváz 7—8 rajzfilm magyar
Az emberi csont, izomrendszer és a bőr 7—8 animáció, tananyag magyar

AZ emberi szervezet II. – Anyagforgalom

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Egyszer volt az élet - A légzés 7—8 rajzfilm magyar
A szervezet anyag és energiaforgalma 7—8 szöveg, foglalkozásterv magyar
Érdekességek az emberi testről 7—8 animáció magyar
Az emésztőrendszer működése 7—8 animáció, angol, magyar
Készíts saját sztetoszkópot 7—8 gyakorlati feladat angol
Egyszer volt az élet - A vérlemezkék 7—8 rajzfilm magyar
Egyszer volt az élet - A szív 7—8 rajzfilm magyar
Egyszer volt az élet - A vér 7—8 rajzfilm magyar
Egyszer volt az élet - A száj és fogak 7—8 rajzfilm magyar
Egyszer volt az élet - Az emésztés 7—8 rajzfilm magyar
Egyszer volt az élet - A vese 7—8 rajzfilm magyar
Ember kiválasztórendszere 7—8 animáció angol
Táplálkozás és lélektan 7—8 szöveg,újságcikk magyar

Az emberi szervezet III. – Érzékelés, szabályozás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Idegrendszer működése 7—8 animáció angol
Érdekességek az emberi testről 7—8 animáció magyar
Az immunrendszer működése -baktérium fertőzés 7—8 animáció, tananyag angol
Egyszer volt az élet - Harc a mérgek ellen 7—8 rajzfilm magyar
Egyszer volt az élet - A hormonok 7—8 rajzfilm magyar
Egyszer volt az élet - Az idegsejt 7—8 rajzfilm magyar
Egyszer volt az élet - Az oltás 7—8 rajzfilm magyar
Idegrendszer, gerincvelő 7—8 összefoglaló vázlat magyar
Reflexív 7—8 animáció angol
Érzékszerveink 7—8 szöveg, foglalkozásterv magyar

Az emberi szervezet felépítése és működése – I. Testkép, testalkat, mozgásképesség

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A témakör összefoglaló tananyag vázlata 9—10 szöveg, kép magyar
Hogyan készíthetünk kézmodellt? 9—10 szöveg, kép, projekt angol
A végtagok csontjai 9—10 animáció, videó angol
A koponya és a mellkas csontjai 9—10 animáció, videó angol
A csont és az izomrendszer 9—10 videó, tananyag, érettségi magyar
Az izmok felépítése és működése 9—10 animáció magyar
Bionikus kar 9—10 szöveg, újságcikk, videó angol
Gondolatvezérelt kaprotézis 9—10 szöveg, kutatás magyar
Az emberi szépség és társadalmi hatása 9—10 szöveg, újságcikk magyar

Bolygónk élővilága

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Libanon rovarvilága 7—8 szöveg, újságcikk magyar
Madarak vándorlása 7—8 szöveg, újságcikk magyar
Gólyák vándorlásának követése 7—8 szöveg, interjú magyar
Állatkertek természetvédelmi szerepe 7—8 szöveg, interjú magyar
Gemenc árterek világa 7—8 videó magyar
A Föld élővilága 7—8 szöveg, kép, okostankönyv magyar
Biomok 7—8 szöveg, kép magyar
A Föld élővilága 7—8 szöveg, kép, digitális tananyag magyar
Dél-afrikai meténgféle 7—8 szöveg, újságcikk magyar
Óriás kutyatej 7—8 szöveg, újságcikk magyar

Egészségmegőrzés, elsősegély

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Intubáció, mesterséges lélegeztetés 7—8 animáció angol
Energiaitalok 7—8 animáció, videó, felvilágosító magyar
Érvek a dohányzás ellen 7—8 animáció, videó, felvilágosító magyar
Dohányzás hatása 7—8 animáció, videó, felvilágosító magyar
Szuperbaktérium, AB rezisztencia 7—8 animáció, videó, zállatorvos magyar
A röntgen rejtelmei 7—8 animáció, videó, zállatorvos magyar

Egyedszintű öröklődés

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Nemhez kötött öröklődés 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
Genetika a mindennapokban 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
Az emberi öröklődés 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
Változatok több génre 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
Az öröklődés törvényei - Egy gén, egy tulajdonság 9—10 szöveg, videó, interaktív, feladatok magyar
Légylabor Virtuális keresztezések 9—10 szimuláció angol
Mendel-szabályok 9—10 animáció magyar
A mértéktelen alkoholfogyasztás genetikai háttere 9—10 szöveg, kutatás magyar
A témakör összefoglaló tananyag vázlata 9—10 szöveg, kép magyar
Öröklésmenetek, érdekességek 9—10 interaktív tananyag, feladatok magyar

Élet és energia

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Fotoszintézis vizsgálata lebegő levéllemezeken 9—10 kísérlet leírás angol
A fotoszintézis 9—10 animáció, videó magyar
A fotoszintézis 9—10 animáció, videó magyar
A témakör összefoglaló tananyag vázlata 9—10 szöveg, kép magyar
A mitokondrium energiatermelése 9—10 animáció angol
Sejtlégzés, biológiai oxidáció 9—10 animáció angol
Energiaáramlás a földi szférák között 9—10 animáció angol
Fotoszintézis 9—10 animáció angol
A citrátkör 9—10 animáció, videó magyar
A fotoszintézis fényszakasza 9—10 animáció angol
A fotoszintézis sötétszakasza 9—10 animáció angol
A sejt mint rendszer 9—10 ábra angol
Az életjelenségek - elektronikus tananyag 9—10 szöveg, kép, animáció magyar
A fotoszintézis - elektronikus tananyag 9—10 szöveg, kép, animáció magyar
A sejt mint rendszer A sejt, mint gyár 9—10 tanulói foglalkozásterv magyar

Életközösségek vizsgálata

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Vízi és vízkörnyéki társulások 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Füves területek élővilága 7—8 szöveg, kép, digitális tananyag magyar
Madaraink műholdas nyomkövetése 7—8 weboldal magyar
Alföldi társulások 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Hazai erdők élővilága 7—8 szöveg, kép, digitális tananyag magyar
Gyomtársulások 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Életközösségek 7—8 szöveg, kép, digitális tananyag magyar
Életközösségek vizsgálata 7—8 szöveg, foglalkozásterv magyar
Vizek és vízpartok élővilága 7—8 szöveg, kép, digitális tananyag magyar

Ember és bioszféra – fenntarthatóság

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Klímaváltozás és járványok 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Szén-dioxid kibocsátás kalkulátor 9—10 interaktív, kalkulátor magyar
Haltelepítés, halgazdálkodás 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Összehasonlító bolygókutatás a Földért 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Műanyag szennyezés és emberi viselkedés 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Klímaváltozás kutatása tüskésbőrűekkel 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Biológiai sokféleség és vízgazdálkodás 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Klímakutatás cseppkövekkel 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Klímaváltozás kutatása pollenekkel 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Éghajlatváltozás és társadalom 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Energiatárolás új módszerei 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Az emberi tevékenység hatása a bioszférára 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Légköri aeroszolok, szaharai por 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Beporzó rovarok és vegyszeres növényvédelem 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Ökológiai rendszerek 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Veszélyben az emberiség, ha eltűnik a biológiai sokféleség? Biodiverzitás és Ökoszisztéma-szolgáltatás 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Restaurációs ökológia, biodiverzitás kutatás 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Vízciklus animáció 9—10 animáció angol
A nitrogén körforgása 9—10 animáció angol
Repülőgépes megfigyelőhálózat 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Vadgazdálkodás és természetvédelem a Kisalföldön 9—10 videó magyar
Sarkvidéki segélykiáltás – Lángol a jégvilág! 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Nem bántja a szemét? - Műanyagba merülve 9—10 szöveg, újságcikk magyar
Állandó erdős területek, erdőgazdálkodás 9—10 videó magyar
Környezetvédelem, természetvédelem - érettségi 2019 9—10 videó, animáció magyar
Természetvédelem 9—10 szöveg, digitális tananyag magyar
Anyag és energiaforgalom a bioszférában - érettségi 2019 9—10 videó, animáció magyar
A bioszféra és a természetvédelem 9—10 szöveg, kép magyar
A bioszféra védelme 9—10 szöveg, kép magyar
Közös otthonunk a Föld - Vida Gábor bemutatója 9—10 szöveg, kép magyar
Biom, bioszféra, Gaia elmélet 9—10 szöveg, kép magyar
Megállíthatják-e a növények a talajeróziót? 9—10 kísérlet leírás magyar
Ökológiai lábnyom számítási kalkulátor 9—10 weboldal, kalkulátor magyar
Világ élelmiszer órája 9—10 weboldal angol
Fogyatkozó fagyott földek - Olvad a világunk?! 9—10 szöveg, újságcikk magyar

Emberi szervezet felépítése és működése – II. Anyagforgalom

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Szívátültetés 9—10 videó magyar
Mennyit együnk? 9—10 szöveg, kép angol
A keringés és a szívciklus 9—10 animáció magyar
AB0 és Rh vércsoport meghatározása 9—10 videó magyar
Vércsoport meghatározása 9—10 video magyar
A szív ingervezető rendszere 9—10 animáció, videó magyar
A véralvadás 9—10 animáció, videó magyar
A légzési gázok szállítása 9—10 animáció, videó magyar
Az asztma kialakulása 9—10 animáció angol
Egészséges táplálkozás 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
A szervezet tápanyagigénye 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Az ember létfenntartó működései - Emésztőszervrendszer 9—10 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
Kiegyensúlyozott étrend összeállítása 9—10 animáció, interaktív, feladatlap angol
Tápanyag és energia - Táplálkozás és a testmozgás 9—10 animáció, interaktív angol
Táplálkozási ajánlás 9—10 szöveg, kép magyar
Mely elemek építik fel szervezetünket 9—10 animáció, interaktív angol

Emberi szervezet felépítése és működése – III. Érzékelés, szabályozás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az érzékelés tudománya 9—10 film magyar
Diabetesz kutatás 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Szinapszis működése 9—10 animáció magyar
A fájdalomérzet, gerincvelő, asztrociták 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Idegrendszer és immunrendszer kapcsolata 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Mit tehet a kutatás az idegrendszeri betegségek gyógyításáért? 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Az immunrendszer válasza a kórokozókra - Generalisták és specialisták (kutatói interjú) 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Az idegsejt működése, akciós potenciál 9—10 animáció magyar
Látáshiba javítása videojátékkal 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Az immunrendszer működée 9—10 animáció, videó magyar
Az idegrendszer működése 9—10 tananyag, ábra, kép, animáció magyar
A vér sejtes elemei a fehérvérsejtek 9—10 animáció angol
A gerincvelő 9—10 tananyag, ábra, kép magyar
Idegrendszer működésének alapjai 9—10 tananyag, ábra, kép magyar
Az idegrendszer anatómiája - érettségi 2018 9—10 tananyag, ábra, kép, animáció magyar
Immunológiai ismeretek összefoglalója 9—10 szöveg, animáció angol

Sejtek és szövetek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Rákos sejtek 9—10 interaktív szimuláció angol
Hámszövet 9—10 kép, animáció, videó magyar
Mikroszkópi képgyűjtemény 9—10 kép, adatbázis magyar
Csodálatos növények, növényi szövetek 9—10 videó, interaktív, feladatok magyar
Rákkutatás, evolúciós összefüggések 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Virtuális mikroszkóp 9—10 videó, interaktív, feladatok magyar
Mesterséges csontszövet 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Rákkutatás, vér-agy gát 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
Őssejtek a daganatkutatásban 9—10 szöveg, interjú, kutatás magyar
A témakör összefoglaló tananyag vázlata 9—10 szöveg, kép magyar
Csodálatos növények, növényi szövetek 9—10 videó, interaktív, feladatok magyar

Szaporodás, öröklődés, életmód

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az emberi test biológiája és egészsége 7—8 szöveg, kép, animáció, weboldal magyar
Az ember szaporító szervrendszerének felépítése 7—8 szöveg, kép, angol
Női nemi szervek 7—8 szöveg, kép, videó magyar
A serdülő és a kamaszkor 7—8 szöveg, kép, videó magyar
Egyszer volt az élet - A születés 7—8 rajzfilm magyar
Egyszer volt az élet - És az élet folytatódik 7—8 rajzfilm magyar
Családtörténeti szoftver - családfatervező program 7—8 weboldal, interaktív magyar
A tudatos családtervezés 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
A várandósság és a születés 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
A női szaporítószervek 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
A férfi szaporítószervei 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
A sejtosztódás és a szaporodás 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar
A méhen belüli fejlődés 7—8 animáció magyar
Az ember egyedfejlődése 7—8 szöveg, kép, animáció, okostankönyv magyar