Linkgyűjtemény a Digitális kultúra tantárgy tanításához/tanulásához

Célcsoport: 3-11. évfolyam

rövid leírás

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Kompetencia Divízió Digitális Pedagógiai Módszertani Központja olyan, a meglévő digitális tartalmi kínálatot bemutató tudástérkép összeállítását végezte el, amely tantárgyankénti bontásban, azon belül témakörönként csoportosítva tartalmazza azokat az internetes hivatkozásokat, amelyek az adott témakör tanításában/tanulásában segíthetik, élményszerűbbé tehetik a pedagógusok, illetve a tanulni vágyók munkáját.

A kigyűjtött hivatkozások kizárólag olyan célokra mutatnak, amelyek szinte kivétel nélkül térítésmentes felhasználást tesznek lehetővé, de mindenképpen kipróbálhatók térítési díj fizetése nélkül.

A felsorolás tartalmazza azt az információt is, hogy az oldal használatához szükséges-e valamely idegen nyelv ismerete.

A táblázatokban a hivatkozás rövid leírása mellett információt adunk arról is, hogy azok milyen típusú anyagot közvetítenek a felhasználó felé (például: videó, feladatlap, animáció, szimuláció).

A tantárgyak, illetve a témakörök elnevezésében a NAT 2020 szerinti fogalmakat használtuk azokon az évfolyamokon is, amelyeknél még a korábbi tartalmi követelmények szerint folyik az oktatás.

A hivatkozott anyagok használatához a böngészőn, illetve az internetelérésen túl nem szükséges más eszköz, illetve a legtöbb esetben platformfüggetlenül (például tableten is elérhetők) használható.

A hivatkozásokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy időtállónak bizonyuljanak, de az internet világában zajló gyors változások miatt előfordulhat, hogy egy-egy hivatkozás időközben elérhetetlenné válik.

Örömmel vesszük értesítéseiket, megjegyzéseiket az info@dpmk.hu címen.

részletes ismertető

A digitális kultúra – a korábbi informatika tantárgyhoz képest – tartalmában és módszertanában is jelentősen megújult. Sokkal nagyobb súllyal szerepel a kreatív gondolkodást fejlesztő problémamegoldás, nagyobb hangsúlyt kapnak a gyakorlati, tantárgyakon átívelő feladatok, míg jelentősen csökkent az elméleti hátérismeretek szerepe. A linkgyűjteményben ehhez a tartalmi és módszertani megújuláshoz adunk támogatást a gyakorló tanárok részére.

A linkek kiválogatásában két fő szempontot tartottunk szem előtt: egyrészt a tanárok számára biztosítsanak – főleg az új területek esetén – megfelelő tartalmi és módszertani áttekintést, másfelől olyan, a tanítási órákon közvetlenül alkalmazható ötleteket adjanak, amelyek megkönnyítik és változatossá teszik a tanárok munkáját.

A digitális kultúra tantárgyban az ismeretek fontos részét képezi a robotika és a kódolás. Az alsó és felső tagozaton nagyon sokféle eszköz közül választhat a tanító, illetve a tanár az iskola lehetőségeitől és saját érdeklődésétől függően (pl. padlórobotok, mikrokontrollerek), amelyhez tananyagra, módszertani segédletre van szüksége. A linkgyűjteményben ezért igyekeztünk minél szélesebb spektrumban feldolgozni ezeket a lehetőségeket, így azok sok esetben nemcsak a tanítási órákra való készülésben, hanem a megfelelő eszközök megválasztásában is segíthetnek. Ezek egy része sajnos nem magyar nyelvű. A gimnáziumban ugyanígy a tanár választja meg a tanítás során használt programozási nyelvet – miközben az algoritmikus kódolás háttere egységes. A linkgyűjtemény tehát nagyon sok olyan hivatkozást tartalmaz, ahol szakmailag is korrekt alapozó ismereteket találunk, sok esetben új megközelítésben az algoritmizálás oktatásához, másfelől sok olyan anyagot, amely a ma széles körben elterjedt programozási nyelvekhez ad módszertani támogatást.

Az oktatásban nagyon nagy szerepük van a feladatoknak, komplex feladatgyűjteményeknek, feladatbankoknak. A digitális kultúra oktatásában – főleg a digitális írástudás esetén – komoly kihívást jelent olyan forrásállományok felkutatása, amelyekre alapozva érdekes, színes feladatok, mintapéldák készíthetők. Ezért a linkgyűjteményben tudatosan törekedtünk nemcsak a Nat követelményeinek megfelelő, hanem az azon jóval túlmutató és főleg a tehetséggondozásban használt feladatbankok felkutatására is, hiszen ezek forrásállományai, feladatötletei az alapozó oktatásban is jól használhatók.

Végül olyan anyagokat is felkutattunk, illetve az elérhetőségét közzétettük, amelyek egy adott téma oktatáshoz közvetlenül kapcsolódóan akár az órára bevihető példákat tartalmaznak (jelenetős részben videók) vagy konkrét ötleteket adnak egy-egy tanítási óra kialakításához.

A digitális eszközök használata

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Mitől okos az okos eszköz? 9—11 szöveg magyar
Szoftverek Szerzői joga - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 5—8 szöveg magyar
A jövő városai 3—4 videó magyar
Hogyan működik egy okosváros? 3—4 videó magyar
Mire jó a tablet? 3—4 videó magyar
27 projekt videója Micro:bittel építhető szerkezetekről alsós szakkörre, negyedikeseknek órára is 3—4 videó angol
A MakeyMakey, gyerekeknek készült konstruálóeszköz bemutatója 3—4 videó angol
Sulinet Tudásbázis: A munkahelyek kialakításának ergonómiai szempontjai 5—8 szöveg magyar
A számítógépes kártevők rövid története 5—8 szöveg magyar
A laptop használatának 9 parancsolata 3—4 szöveg magyar
ECDL vizsgapéldatár: Számítógépes alapismeretek 5—8 szöveg magyar
Sulinet Tudásbázis: A munkahelyek kialakításának ergonómiai szempontjai 9—11 szöveg magyar
Göcs László: A digitális világ biztonságos használata (internet és informatikai biztonság) 9—11 szöveg magyar
Tudatos médiahasználat – projektötletek a Digitális Témahétre 9—11 szöveg magyar
Digitális eszközök használata az oktatásban és a nevelésben 9—11 szöveg magyar
Bajnóczki János Rendszeres szoftver karbantartási feladatok 9—11 szöveg magyar
Számítógép generációk 9—11 szöveg magyar
Digitális, okostelefonnal szinkronizáló időjárás-állomás bemutatója 3—4 videó magyar

A digitális világ körülöttünk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Digitális tananyagok alkalmazása: Matematika, Halmazok, logika 2. o. 3—4 alkalmazás magyar
Digitális tananyagok alkalmazása: Matematika, Geometria 1. o. 3—4 alkalmazás magyar
Alsós gyerekek számára készített portál: 3—4 portál magyar
Digitális tananyagok alkalmazása: Magyar nyelv és irodalom, Betűtanulás 1. o. 3—4 alkalmazás magyar
Digitális tananyagok alkalmazása: Környezetismeret, Barangolás Magyarország tájain 4. o. 3—4 alkalmazás magyar
Digitális tananyagok alkalmazása: Környezetismeret, Egészséges életmód 3-4. o. 3—4 alkalmazás magyar
Digitális tananyagok alkalmazása: Magyar nyelv és irodalom, Kódolt mondatok 3-4. o. 3—4 alkalmazás magyar
Mesék, animációk alsó tagozatosoknak: Ma van a szülinapom (Alma együttes) 3—4 alkalmazás magyar
Mesék, animációk alsó tagozatosoknak: Rövid esti mesék 3—4 alkalmazás magyar
Digitális tananyagok alkalmazása: Magyar nyelv és irodalom, Szólások, közmondások értelmezése 2-3-4.o. 3—4 alkalmazás magyar
Digitális tananyagok alkalmazása: Magyar nyelv és irodalom, Ellentétes jelentésű szavak 2. o. 3—4 alkalmazás magyar
Mesék, animációk alsó tagozatosoknak: Adj Isten meleget (népköltés) 3—4 alkalmazás magyar
Digitális tananyagok alkalmazása: Matematika, Műveletek gyakorlása 1-2-3-4. o. 3—4 alkalmazás magyar
Digitális tananyagok alkalmazása: Matematika, Római számok tanulása 2-3-4. o. 3—4 alkalmazás magyar
Digitális tananyagok alkalmazása: Matematika, Törtek értelmezése 3-4. o. 3—4 alkalmazás magyar

A robotika és a kódolás alapjai

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Számolás a padlórobottal. Számpályán való mozgások kódolása 3—4 videó angol
A programozásról gyerek- és felnőttszemmel 3—4 videó magyar
Gyerekek a robotikáról, saját terveikről 3—4 videó magyar
Minecraft kódolás első lépések 3—4 weblap angol
A Scratch kódolási környezet nyitóoldala, számos kész projekttel 3—4 weblap angol
Kezdő és haladó feladatok a kódolás tanulásához 3—4 weblap angol
Kódolási környezet a kódolás kezdeti lépéseihez 3—4 weblap angol
A Kodu virtuális robot programozásának módszertani kézikönyve (teljes könyv) 3—4 szöveg magyar
Saját készítésű robotpályán a lépések megtervezése, kódolás, végrehajtás 3—4 videó spanyol
3d-s programozási környezet gyerekeknek 3—4 weblap angol
Beebot emulátor: megtanulhatjuk a Beebot használatát, majdnem teljes értékűen programozhatjuk és használhatjuk több pályán is! 3—4 alkalmazás angol
A Beebot padlórobot bemutatása 3—4 videó angol

Adatbázis-kezelés

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Magyar Elektronikus könyvtár 9—11 szöveg magyar
Fortepan szabad felhasználású, közösségi fotóarchívum 9—11 szöveg magyar
Hungaricana - Közgyűjteményi portál 9—11 szöveg magyar
Országos Széchényi Könyvtár katalógusok, adatbázisok 9—11 szöveg magyar
Adatbázisok online 9—11 szöveg magyar
Dr. Szepesné Stiftinger Mária: Informatika 9. , Adatbázisok tervezése 9—11 szöveg magyar
ECDL vizsgapéldatár: Adatbázis-kezelés Syllabus 6.0 9—11 szöveg magyar

Algoritmizálás és blokkprogramozás, robotika

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az algoritmuskészítés módszereiről (Sulinet Tudásbázis) 7—8 szöveg magyar
Online programozási feladatgyűjtemény és tesztelőrendszer, tematikus gyűjtemény és oktatási anyag 7—8 szöveg magyar
A Nemes Tihamér verseny korábbi feladatai tanévenként 7—8 szöveg magyar
Letölthető anyagok a Nemes Tihamér Versenyre való felkészüléshez 7—8 szöveg magyar
Hódítsd meg a biteket! Az e-Hód verseny korábbi feladatai 7—8 szöveg magyar
Scratch alapozó leckék 7—8 szöveg magyar
Az App Inventor használata. 12 kidolgozott óra anyaga 7—8 szöveg angol
A Logo Országos Számítástechnika Verseny korábbi feladatai 7—8 szöveg magyar
Programozási jegyzetek (Algoritmusok témák szerint csoportosítva mondatszerű leírással) 7—8 szöveg magyar
Szabó Zsanett: Algoritmizáljunk Flowgorithm-mel! (Algoritmizálások szimulálása folyamatábrákkal, példák bemutatásával 7—8 szöveg magyar
Egy online szerkesztőfelület használatának bemutatása egy labdás játék fejlesztésén keresztül pontról pontra (Androidra, App Inventor) 7—8 szöveg magyar
3d-s programozási környezet gyerekeknek 5—6 weblap angol
Scratch alapok játékprogramozással („Gyerekek a gyerekeknek”) 5—6 videó angol
Pluhár Zsuzsa: Robotikáról tanároknak 5—6 szöveg magyar
Mit csinál tulajdonképpen egy programozó? 5—6 videó magyar
Robotok az Audi gyárban 5—6 videó angol
27 projekt videója Micro:bittel építhető szerkezetekről 5—6 videó angol
A Scratch kódolási környezet nyitóoldala, számos kész projekttel 5—6 weblap angol
MakeyMakey eszköz használata Scratch segítségével: szenzor gyümölcsből 5—6 videó angol
Scratch programozás lecke részletes magyarázattal: Séta a tengerparton 5—6 videó angol

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A programozás alapjai Python nyelven 9—11 szöveg magyar
Sulinet Tudásbázis tananyaga az algoritmuskészítés módszereiről 9—11 szöveg magyar
Típusalgoritmusok (programozási tételek) algoritmusleírónyelven, részfeladatok tipizálása 9—11 szöveg magyar
Az algoritmizálás, adatmodellezés és programozási alapismeretek a Sulinet Tudásbázis oldalán 9—11 szöveg magyar
Letölthető anyagok a Nemes Tihamér Versenyre való felkészüléshez 9—11 szöveg magyar
Kovács Emőd, Radványi Tibor, Király Roland, Hernyák Zoltán: C# feladatgyűjtemény 9—11 szöveg magyar
Reiter István: C# jegyzet - .NET Framework és a C# programozási nyelv 9—11 szöveg magyar
A Nemes Tihamér verseny korábbi feladatai tanévenként 9—11 szöveg magyar
Horváth nyílt programozási verseny 9—11 szöveg magyar
Online programozási feladatgyűjtemény és tesztelőrendszer, tematikus gyűjtemény és oktatási anyag 9—11 szöveg magyar
Hogyan gondolkozz úgy, mint egy informatikus: tanulás Python3 segítségével 9—11 szöveg magyar
Dr.Kovács Emőd-Hernyák Zoltán-Radványi Tibor-Király Roland: A C# programozás a felsőoktatásban 9—11 szöveg magyar
A programozás érettségi feladatok megoldása C# nyelven 9—11 szöveg magyar
Bátfai Norbert, Juhász István: Javát tanítok, elektronikus tananyag a programozás bevezetéséhez 9—11 szöveg magyar
Programozási alapismeretek tananyag az ELTE oktatói szerkesztésében: 9—11 szöveg magyar
C++ programozás kezdőknek, elektronikus tananyag a programozás bevezetéséhez 9—11 szöveg magyar

Alkotás digitális eszközökkel

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Online unikornis színezők 3—4 weblap angol
Hogyan módosítják a fényképeket? Boggie: Parfüm 3—4 videó angol
Online rajzoló- és színezőprogram: A tenger fenekén 3—4 weblap angol
Hogyan rajzolhatjuk meg a Mona Lisát a Paintben? 3—4 videó angol
Online színezőprogram 3—4 weblap angol
Tux Paint rajzolóprogram gyerekeknek a „hagyományos” Paint helyett 3—4 alkalmazás angol

Az információs társadalom, e-Világ

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A digitális világ biztonságos használata (internet és informatikai biztonság) 9—11 szöveg magyar
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal: Az e-kereskedelem előnyei és kockázatai 9—11 szöveg magyar
Tudatos internethasználat: Online lábnyom, identitás, személyiség 9—11 szöveg magyar
Adatszolgáltatás a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból 9—11 szöveg magyar
e-ÜGYINTÉZÉS – Kréta 9—11 szöveg magyar
Személyes adataim eltávolítása a Google-ról 9—11 szöveg magyar

Az információs társadalom, e-Világ, online kommunikáció

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kommunikáció az információs társadalomban 5—6 videó magyar
ECDL példatár: IT biztonság 8 szöveg magyar
Adatszolgáltatás kérése a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból 8 szöveg magyar
Digitális eszközök használata az oktatásban és a nevelésben 8 szöveg magyar
Komenczi Bertalan: Információ és társadalom, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2011 8 szöveg magyar
A közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének szabályai 8 szöveg magyar
A személyes adatok védelme, internetes adatvédelem az Európai Unióban 8 szöveg magyar
Tudatos internethasználat: Online lábnyom, identitás, személyiség 8 szöveg magyar
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal: Az e-kereskedelem előnyei és kockázatai 8 szöveg magyar
Így ismerd fel a reklámozást: 5—6 videó magyar
Fedezd fel, milyen célból szólnak hozzád! Kommunikáció az e-Világban 5—6 videó magyar
Lénárd András: A digitális kor gyermekei 5—6 szöveg magyar
Videójáték és mobiltelefonfüggőség 5—6 videó magyar
Ismerd fel az álhíreket! 5—6 weblap magyar
Törley Gábor: Informatikai biztonságtudatosság 5—6 szöveg magyar

Bemutatókészítés

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
ECDL példatár: prezentációkészítés 5—8 szöveg magyar
Gyurján-Barta Anita (2013): Tehetséggondozás az informatikában – Prezentációkészítés 5—8 szöveg magyar
Vörös Péter: Oktatástechnológia és -informatika agrár-mérnöktanár szakos hallgatók számára. 5—8 szöveg magyar
Oktatóvideók a GTportálon (alapok, érettségi feladatok, ecdl feladatok) 5—8 videó magyar
Érettségi feladatok (ötletként, mintaként használható feladatok) 5—8 szöveg magyar
Horváth Imre: Prezentációkészítés 5—8 szöveg magyar
A Fővárosi Általános Iskolai Alkalmazói Verseny feladatai (megoldással és értékeléssel együtt) 5—8 szöveg magyar
A PPT készítés lépései. Hasznos tanácsok… 5—8 szöveg magyar

Információszerzés az e-Világban

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Így ismerd fel a reklámozást: 3—4 weblap magyar
Ismerd fel az álhíreket! 3—4 videó magyar
Keresés az interneten. Óravázlat, 4. osztály 3—4 szöveg magyar
Kommunikáció az információs társadalomban 3—4 videó angol
Hamis információk az interneten 3—4 videó angol

Mobiltechnológiai ismeretek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: Alapvető technológiai ismeretek 9—11 szöveg magyar
A mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás módszerei 9—11 szöveg magyar
Tóth-Mózer Szilvia, Misley Helga: Digitális eszközök integrálása az oktatásba - Jó gyakorlatokkal, tantárgyi példákkal, modern eszközlistával 9—11 szöveg magyar
A Digitális Iskola Kézikönyve - Digitális Névjegy Rendszer 9—11 szöveg magyar
Sulinet Digitális Tudásbázis: M-learning az oktatásban 9—11 szöveg magyar
Mobil -világ –iskola: Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról 9—11 szöveg magyar

Multimédiás dokumentumok készítése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Hagyományos médiumoktól különböző informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek és azok alkalmazása 9—10 szöveg magyar
Abonyi-Tóth Andor: A multimédia -alkalmazások elemei: a hangok 9—10 szöveg magyar
Videoszerkesztés az OpenShotnevű alkalmazással 9—10 videó angol
Videoszerkesztés a DaVinci Resolve alkalmazással 9—10 videó magyar
ECDL Vizsgapéldatár: Képszerkesztés 9—10 szöveg magyar
Multimédia – Sulinet Tudásbázis tananyaga 9—10 szöveg magyar

Multimédiás elemek készítése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kiss Csaba (2013): Tehetséggondozás az informatikában – Képszerkesztés 5—8 szöveg magyar
Abonyi-Tóth Andor, Nagy Norbert, Regős Ákos (2012): A multimédia-alkalmazások elemei: a képek 5—8 szöveg magyar
Baráth Gábor: GIMP nagykönyv 5—8 szöveg magyar
Sulinet Tudásbázis: GIMP alapok, az ablakok és eszköztárak bemutatása, képek betöltése, mentése 5—8 szöveg magyar
ECDL Vizsgapéldatár: Képszerkesztés 5—8 szöveg magyar
Úttervezés navigációs hangokból 5—8 szöveg magyar
A Fővárosi Általános Iskolai Alkalmazói Verseny feladatai (megoldással és értékeléssel együtt) 5—8 szöveg magyar
Abonyi-Tóth Andor (2012): A multimédia-alkalmazások elemei: a hangok 5—8 szöveg magyar
Az OpenShot videószerkesztő használata 5—8 videó magyar
Korán Imréné, Varga Mariann, Abonyi-Tóth Andor (2012): A multimédia-alkalmazások elemei: a videók 5—8 szöveg magyar

Online kommunikáció

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Mire figyelj az Instagram használata során? És milyen hibákat ne kövess el? 9—11 szöveg magyar
Az én jólétem és a tiéd: A tisztelet... nálam kezdődik! 9—11 szöveg magyar
Digitális identitás blog 9—11 szöveg magyar
Így válthatja le igazolványainkat egy okostelefon 9—11 szöveg magyar
Digitális személyiség, digitális identitás és digitális lábnyom 9—11 szöveg magyar
Sáringer Viktória: Mi az a cyberbullying és mit tehetünk, ha gyermekünk is áldozatául esik? 9—11 szöveg magyar
Microsoft Teams a gyakorlatban 7—8 szöveg magyar
Google tanterem használata 7—8 szöveg magyar
Személyes adataink eltávolítása a Google-ról 7—8 szöveg magyar
A Facebook fiók végleges törlése 7—8 szöveg magyar
Mire figyelj az Instagram használata során? És milyen hibákat ne kövess el? 7—8 szöveg magyar
ECDL példatár: Online kommunikáció 7—8 szöveg magyar
Cyberbullying vagy internetes zaklatás 9—11 szöveg magyar

Publikálás a világhálón

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Abonyi-Tóth Andor: A weblapkészítés technikája (HTML5, CSS3) és ergonómiája 9—10 szöveg magyar
Mi az a CMS? Előnyök és hátrányok. Melyik CMS-t válaszd? 9—10 szöveg magyar
Tusnádi István: Reszponzív weboldal készítés legfontosabb tudnivalók 9—10 szöveg magyar
HTML és CSS - jegyzetek, mintapéldák, gyakorló feladatok 9—10 szöveg magyar

Számítógépes grafika

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Nagy Norbert, Abonyi-Tóth Andor: Vektorgrafika a gyakorlatban 9—10 szöveg magyar
Kisantal Tibor Inkscape – Vektrografika mindenkinek 9—10 szöveg magyar
Sulinet Tudásbázis: GIMP alapok, az ablakok és eszköztárak bemutatása, képek betöltése, mentése 9—10 szöveg magyar
Vektorgrafika Neked – videó feladatgyűjtemény 9—10 videó magyar

Szövegszerkesztés

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Nemes Tihamér Informatika Alkalmazói Verseny feladatai: 9—10 szöveg magyar
Oktatóvideók a GTportálon (alapok, érettségi feladatok, ecdl feladatok) 6—7 videó magyar
ECDL vizsgapéldatár: szövegszerkesztés forrásállományai 9—11 szöveg magyar
A Fővárosi Középiskolai Alkalmazói Verseny korábbi feladatai 9—11 szöveg magyar
LibreOffice alapok 9—11 szöveg magyar
A Google Dokumentumok használata: Kezdő útmutató 6—7 szöveg magyar
A Fővárosi Általános Iskolai Alkalmazói Verseny feladatai (megoldással és értékeléssel együtt) 6—7 szöveg magyar
A Nemes Tihamér Informatika Alkalmazói Verseny feladatai (ötletként, forrásként használható feladatok) 6—7 szöveg magyar
Gyurján-Barta Anita (2013): Tehetséggondozás az informatikában – Szövegszerkesztés 9—11 szöveg magyar
LibreOffice alapok 6—7 szöveg magyar
A leghasznosabb billentyűparancsok Microsoft Wordben 6—7 szöveg magyar
Microsoft Word felhasználói kézikönyv 6—7 szöveg magyar
Microsoft Word felhasználói kézikönyv 9—11 szöveg magyar
A leghasznosabb billentyűparancsok Microsoft Wordben 9—11 szöveg magyar
Veres Judit szövegszerkesztés feladatai (minták és nyers fájlok) 6—7 szöveg magyar
FSF.hu Szabad út A LibreOffice Writer felületének megismerése: 9—11 videó magyar
Bacsó Miklós: Szövegszerkesztés haladóknak, NSZFI 9—11 szöveg magyar
Körlevélkészítés 9—11 videó magyar
Változások követése és véleményezése 9—11 szöveg magyar
ECDL vizsgapéldatár: szövegszerkesztés 9—11 szöveg magyar
ECDL vizsgapéldatár: szövegszerkesztés 6—7 szöveg magyar
Veres Judit szövegszerkesztés feladatai (minták és nyers fájlok) 9—11 szöveg magyar
Megoldásokkal és értékelési útmutatókkal: 9—11 szöveg magyar
Érettségi feladatok a feladatok kitűzése és a forrásfájlok kereshető módon: 9—11 szöveg magyar
Veres Gabriella: Szövegszerkesztés feladatgyűjtemény (Nyíregyházi Egyetem) 9—11 szöveg magyar
Szövegszerkesztés feladatgyűjtemény középiskolásoknak letölthető nyers fájlokkal az ajkai Bródy Imre Gimnázium weblapján 9—11 szöveg magyar

Táblázatkezelés

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
ECDL vizsgapéldatár: Táblázatkezelés Syllabus 6.0 8 szöveg magyar
ECDL megoldások – Táblázatkezelés 8 szöveg magyar
Nyesőné Marton Mária: Számítógépes adatfeldolgozás 9—11 szöveg magyar
LCZ video: Excel - Alapok [magyar nyelvű oktatóvideó] 9—11 videó magyar
Szalayné Tahy Zsuzsa: Feladatgyűjtemény a táblázatkezeléshez 9—11 szöveg magyar
Molnár Katalin: Tehetséggondozás az informatikában – Táblázatkezelés 9—11 szöveg magyar
Grafikonok készítése konkrét feladatok kapcsán 9—11 szöveg magyar
Sulinet Tudásbázis - Adattáblák alkalmazása 9—11 szöveg magyar
Dr. Szepesné Stiftinger Mária: Informatika 8., Táblázatkezelés 8 szöveg magyar
Sulinet Tudásbázis - Adattáblák alkalmazása (Linux platform) 8 szöveg magyar
NKP Okostankönyvek, Informatika 8. - III. Alkalmazói ismeretek 8 szöveg magyar

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Videójáték és mobiltelefonfüggőség 3—4 videó magyar
Baráti titkok: Kirekesztés az interneten 3—4 videó magyar
Sosem vagy egyedül! Védekezés az internet veszélyei ellen 3—4 videó magyar
Van kiút! Védekezés az internetes zaklatás ellen 3—4 videó magyar
Az internetes zaklatás 3—4 videó magyar
Netre fel! Biztonságos internetezés gyerekeknek 3—4 videó magyar
Milyen a biztonságos jelszó? 3—4 videó magyar
Miért ne osszatok meg fényképeket magatokról az interneten? 3—4 videó magyar