Linkgyűjtemény a Fizika tantárgy tanításához/tanulásához

Célcsoport: 7-10. évfolyam

rövid leírás

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Kompetencia Divízió Digitális Pedagógiai Módszertani Központja olyan, a meglévő digitális tartalmi kínálatot bemutató tudástérkép összeállítását végezte el, amely tantárgyankénti bontásban, azon belül témakörönként csoportosítva tartalmazza azokat az internetes hivatkozásokat, amelyek az adott témakör tanításában/tanulásában segíthetik, élményszerűbbé tehetik a pedagógusok, illetve a tanulni vágyók munkáját.

A kigyűjtött hivatkozások kizárólag olyan célokra mutatnak, amelyek szinte kivétel nélkül térítésmentes felhasználást tesznek lehetővé, de mindenképpen kipróbálhatók térítési díj fizetése nélkül.

A felsorolás tartalmazza azt az információt is, hogy az oldal használatához szükséges-e valamely idegen nyelv ismerete.

A táblázatokban a hivatkozás rövid leírása mellett információt adunk arról is, hogy azok milyen típusú anyagot közvetítenek a felhasználó felé (például: videó, feladatlap, animáció, szimuláció).

A tantárgyak, illetve a témakörök elnevezésében a NAT 2020 szerinti fogalmakat használtuk azokon az évfolyamokon is, amelyeknél még a korábbi tartalmi követelmények szerint folyik az oktatás.

A hivatkozott anyagok használatához a böngészőn, illetve az internetelérésen túl nem szükséges más eszköz, illetve a legtöbb esetben platformfüggetlenül (például tableten is elérhetők) használható.

A hivatkozásokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy időtállónak bizonyuljanak, de az internet világában zajló gyors változások miatt előfordulhat, hogy egy-egy hivatkozás időközben elérhetetlenné válik.

Örömmel vesszük értesítéseiket, megjegyzéseiket az info@dpmk.hu címen.

részletes ismertető

Gyűjteményünkben a NAT 2020  gimnáziumi kerettanterveihez válogattunk hivatkozásokat. Olyan segédletet kívántunk átnyújtani, ami az új NAT anyagát támogatja olyan szempontból, hogy az könnyebben megérthető, szemléletesebb, élvezetesebb legyen. Ugyanakkor nem éreztük feladatunknak azt, hogy olyan szöveges állományokat ajánljunk, amelyeket az új NAT-hoz készülő tankönyvek amúgy is tárgyalnak. Arra törekedtünk, hogy ezekhez a tankönyvekben meglévő anyagrészekhez adjuk segédleteket, kiegészítéseket, de főként a NAT határain belül. A megjelenő tartalmak különféle típusúak, melyeket külön jelöltünk.

A segédlet összeállításánál a tanulói aktivitást megkövetelő szimulációs programok kerültek az első helyre. Főként két nemzetközileg is ismert programcsomagból válogattunk. Mindkét gyűjteménynek szerencsére már elérhető a magyar nyelvű változata is, így a tanulók ezeket - megfelelő tanári instrukciók mellett - önállóan és élményszerűen használhatják, miközben szinte játszva tanulnak. A programok esetenként több szintűek, és az általuk felhasznált anyag mélysége meghaladhatja a NAT elvárásának a szintjét is. Ilyenkor szükségszerűen szelektálnunk kell.

Kínálatunkban nagy hangsúlyt kaptak a videók is, több különböző típusban. Vannak szinte komplex tanórák, amelyek kiválóan alkalmasak az egyéni tanulásra. Sok oka lehet annak, hogy egy diáknak ilyent ajánlunk: tanórai hiányzás, egyéni korrepetálás, távoktatásra való átállás. Ezek hosszabbak, 20-25 percesek is lehetnek. Sok ajánlott videó alapkísérleteket mutat be, általában néhány percben. Ezeket az alapkísérleteket célszerű a tanórán élőben bemutatni, de itt is számtalan ok lehet, amiért ezek elmaradhatnak. Ilyenkor jól jön, ha legalább videón bemutathatjuk a tanulóknak. Az ajánlott videók gyakran egy adott jelenséget különleges, számunkra elérhetetlen helyszínen mutatnak be pl. súlytalanság, vákuumkamra stb. Végül törekedtünk olyan látványos és egyszerű kísérleti videók beválogatására is, amelyek a diákokat ösztönözhetik arra, hogy ők maguk is végezzenek kísérletet.

Az animációval jelölt tartalmak olyan animált folyamatokat, jelenségek szimulációit, esetleg kisalkalmazásokat tartalmaznak, amelyek az adott jelenséget a diák számára jobban megfigyelhetővé teszik, ezáltal a tanulási folyamatban a megértés is sikeresebb lehet, valamint alkalmas a jelenség elemzésére, akár paraméterezésére, sőt virtuális mérési eljárásokra is.

A videóval jelöltek javarészt a tanulási, megértési folyamatot segítő oktatóvideók vagy oktatófilmek, melyekben mindig megjelenik a címben megjelölt jelenség bemutatása, demonstrálása, magyarázata és gyakran a gyakorlati alkalmazása is. A gyűjteménybe kerültek olyan kísérleti videók, kisfilmek is, melyek csak magát a kísérletet, jelenséget mutatják be, vagy a címben megjelölt jelenséggel kapcsolatos érdekességet ismertetik röviden.

A cikkel jelöltek olyan tartalmakat takarnak, melyek inkább a témakör alapjelenségein túlmutató, de ahhoz kapcsolódó érdekességet írnak le, vagy mutatnak be. Ezek a cikkek alkalmasak lehetnek a differenciálásra, akár az érdeklődési kör szerint, akár a teljesítmény szerint differenciálunk.

A feladattal jelölt linkek az NKP Okostankönyv felületének szabadon használható interaktív feladatai, amelyek a tankönyvi tartalmakhoz lettek kifejlesztve, alkalmasak egyedi tanulásra, gyakorlásra, sőt ellenőrzésre is. Általában teszt- vagy párosító feladatsorokat tartalmaznak, többször elvégezhetőek és segítség is kérhető hozzájuk.

Néhány okostelefonos alkalmazási segédlet, egy-két érdekesség-gyűjtemény és végül néhány feladatsor teszi gyűjteményünket teljessé.

A Világegyetem megismerése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Nemzetközi Űrállomás. A NG filmje 46 perc 9—10 videó magyar
Cavendish-kísérlet 4 perc 9—10 videó angol
A Phet a gravitáció témakörében kínálja ezt a programot .A Nap körül indított különböző sebességű égitestek pályáját rajzolja ki. 9—10 szimulációs program magyar
Gravitációs erő a Nap és Hold közt 9—10 szimulációs program magyar
Geostacionárius pályák 9—10 szimulációs program magyar
Kepler 2.törvénye 9—10 szimulációs program magyar
Kepler 3. törvénye a belső bolygókra 9—10 szimulációs program magyar
Kepler 3. törvénye a külső bolygókra 9—10 szimulációs program magyar
A heliocentrikus Naprendszer előtti rendeszerekben miként mozogtak a bolygók 9—10 szimulációs program magyar
A Hold fázisai 9—10 szimulációs program magyar
Széleskörűen alkalmazható planetáriumprogram 9—10 alkalmazás angol
A gravitációs erő és a nehézségi erő 3 perc 9—10 videó magyar
A bolygók mozgásának vizsgálata 9—10 szimulációs program magyar
Utazás a Naprendszerben 22 perc 9—10 videó magyar
A marsi élet kutatása. NG filmje 45 perc 9—10 videó magyar
Az univerzom szerkezete 22 perc 9—10 videó magyar
Űrrepülőgépek feladatai, küldetéseik 9—10 videó magyar
Gagarin első repülése 3 perc 9—10 videó magyar
Élet egy exobolygón? A Spectrum filmje 42 perc 9—10 videó magyar
Az Apollo-program története. NG filmje. 51 perc. 9—10 videó magyar
Űrkutatás magyarul. 31 animációs film. 9—10 videócsatorna magyar
Az ősrobbanásról, részecskefizikáról 42 perc 9—10 videó magyar
Az ősrobbanásról 5 perc 9—10 videó magyar
Csillagok keletkezése , fejlődése, halála 30 perc 9—10 videó magyar

A hullámok szerepe a kommunikációban

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Rezgőkörök, elektromágneses hullámok viszonylag érdekes bemutatása, régi „retro” film az 1980-as évekből. 16 perc 9—10 videó magyar
Szívószál sípok 6 perc 9—10 videó magyar
Az emberi fül és a hallás, 2-3 perc 9—10 videó magyar
A hangmagasság demonstrálása hangvillasorozattal. 3-4 perc 9—10 videó magyar
Hangerősség egyszerű demonstrálása 5 perc 9—10 videó magyar
Állóhullámok hangszerek húrjain, Lassított felvételek. 2 perc 9—10 videó magyar
Rezonáló pohár 2 perc 9—10 videó magyar
Az elektromágneses hullámok terjedési mechanizmusát bemutató szimuláció. 9—10 szimulációs program magyar
Rezonáló légoszlopos kísérlet, elég gyenge eredménnyel 3 perc 9—10 videó magyar
Az MTV iskolatévéjének felvétele 1980-as évekből. A 12. perctől foglalkoznak hangtannal. Ennek a résznek az érdekessége, hogy ebben Szalay A. Sándor ez első magyar szintetizátor fejlesztője, mutatja be hangszerét és a hangok fizikáját, végezetül a Pantha Rei nevű együttes zenei részletét is hallhatjuk. 9—10 videó magyar
A mikrohullámú sütő működését szimuláló program. 9—10 szimulációs program magyar
Rádióhullámok kisugárzása és vétele. Az elektromos mezőt többféleképpen is megjeleníthetjük. Egy bonyolult jelenséghez igyekszik szemléletes képet társítani. 9—10 szimulációs program magyar
A röntgensugárzást bemutató szimuláció. 9—10 szimulációs program magyar
LC rezgőkör működését bemutató szimuláció 9—10 szimulációs program magyar
Egyszerű kis program a hangsebesség „mérésére”. 9—10 szimulációs program magyar
A Hertz-kísérelt eredeti körülmények közt. Angol nyelvű, 3-4 perc 9—10 videó angol
1 Hz-es rezgőkör, csillapodó rezgések műszerrel is láthatók. 1 perc 9—10 videó magyar
A hanggenerátor szimulátor 9—10 szimulációs program magyar
A Hertz-kísérlet egyszerű bemutatása. 1-2 perc 9—10 videó magyar
Lézer hullámhosszának meghatározása optikai ráccsal 7 perc 9—10 videó magyar
Elektromágneses hullámok terjedési tulajdonságai dipolantennával és adóval. 5-6 perc 9—10 videó magyar
Emeltszintű érettséfi feladatok az elektromágneses hullámok témakörében. 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Középszintű érettségi feladatok 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Nagy nézettségű, szakmailag korrekt, lektorált film a röntgensugárzásról. Fiatalos, humoros hangnem, időnként túl erős nyelvi kifejezésekkel. 17-18 perc 9—10 videó magyar
Az infravörös fény kimutatása hőmérővel. 2 perc 9—10 videó magyar
Fényinterferencia szappanhártyán 2-3 perc 9—10 videó magyar
Főként hullámoptikai kísérletek gyűjteménye 13 db rövid 1-2 perces kísérlet 9—10 videógyűjtemény magyar
Gábor Dénes a tudósok felelőségéről. Interjú 1972-ből. 1-2 perc 9—10 videó magyar
A rádiózás elve és története, Dokumentumfilm rengeteg archív felvétellel 22 perc 9—10 videó magyar
Mi a hologram? Angol nyelvű és feliratú film, sok animációval. 2-3 perc 9—10 videó angol
Galileo - Európa globális navigációs műholdrendszere. Animációs film 2-3 perc 9—10 videó magyar
Állóhullámok mikrohullámú sütőben 7 perc 9—10 video magyar
A GPS rendszer működési elve. Látványos animáció. 6 perc 9—10 videó magyar
A televíziózás elve. Az 1980-as évek technológiájával, Régi iskolatévé film.10 perc 9—10 videó magyar
Gábor Dénes a hologram felfedezéséről. Interjú 1972-ből. 1-2 perc 9—10 videó magyar

A közlekedés és sportolás fizikája

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Newton 2. törvényének kimérése számítógépes, fotocellás mérőkészlettel. 5-6 perc 9—10 videó magyar
Az ABS működése. Angol nyelven, a Bosch tájékoztató-reklám filmje, amely látványos felvételekkel mutatja be, miért hatásosabb az ABS a normál fékeknél. 5 perc 9—10 videó angol
Súrlódási együttható mérése okostelefonnal 9—10 mérés okostelefonnal magyar
Erők összegzése. Akár 4 vektor tetszőlegesen változtatható. 9—10 alkalmazás magyar
ProFizika online órái Newton-törvényekről, egyszerű kísérletekkel, világos magyarázatokkal, a füzetbe írt gondos vázlattal.15 perc 9—10 videó magyar
Newton-törvények a világűrben. A Nemzetközi Űrállomáson mutatják be a törvényeket. Magyar hangalámondás, ami sajnos nem mindenhol helyes. (Lassabban mozognak helyett kisebb gyorsulást vagy lassulást kellene mondani.) 16-17 perc 9—10 videó magyar
ProFizika online órái Newton-törvényekről, egyszerű kísérletekkel, világos magyarázatokkal, a füzetbe írt gondos vázlattal.15 perc 9—10 videó magyar
Az erőhatások, Newton-törvények tárgyalása. Az MTV régi iskolatévé sorozatának filmje Sas Elemérrel.. Precíz fizikai magyarázatok, a probléma széleskörű bemutatása. 23 perc 9—10 videó magyar
A Newton-törvények tréfás bemutatása Zsiros László Róbert honlapjáról. 6-7 perc 9—10 videó magyar
ProFizika online órája a gravitációs erőről, a súlyerőről és a tömegről 22perc 9—10 videó magyar
A biztonsági öv és a fejtámla szerepét bemutató video. Angol nyelven, de a képek magukért beszélnek. 1-2 perc 9—10 videó angol
Tehetetlenség: Abrosz kirántása a teríték alól, BMW motor reklámja. 1-2 perc 9—10 videó magyar
Pénzérmék és korongok rugalmas és rugalmatlan ütköztetésének egyszerű szimulációja 9—10 szimulációs program magyar
Newton élete. A ViaHistory filmje a Nagy tudósok sorozatból. 23 perc 9—10 videó magyar
A testek tehetetlensége. Az MTV régi iskolatévé sorozatának filmje Sas Elemérrel. Sajátos homorú, retró hangulatú, fekete-fehér film. Precíz fizikai magyarázatok, a probléma széleskörű bemutatása. 23 perc 9—10 videó magyar
Mozgás a súrlódás és a közegellenállás együttes hatására. Érdekes szimulációs program. 9—10 szimulációs program magyar
A Bernoulli-törvény komplex szimulációja. 9—10 szimulációs program magyar
Bernoulli-törvény szimulációja változtatható csőkeresztmetszetekkel. 9—10 szimulációs program magyar
A felhajtóerő, Arkhimédész-törvényének, a testek úszásának vizsgálata számos módszerrel 9—10 szimulációs program magyar
Hidraulikus emelő látványos és egyszerű szemléltetése. 9—10 szimulációs program magyar
Film a súlytalanságról. A Nemzetközi Űrállomásról összevágott felvételek, zenei aláfestéssel. 5perc 9—10 videó magyar
Sokfajta variációban gyakorolhatók a vektor műveletek. 9—10 szimulációs program magyar
Ütközések vizsgálata, elég bonyolult esetben is. Angol menüt ad még. 9—10 szimulációs program angol
A gravitációs törvényt vizsgálja. Alkalmas arra is, hogy akár a gravitációs állandót is kiméressük a diákjainkkal. 9—10 szimulációs program magyar
A Hooke-törvény nevű programban a rugók, a rugalmas erő és rugalmas energia vizsgálható 9—10 szimulációs program magyar
Nyomóerők, egyéb erők lejtőkön. 9—10 szimulációs program magyar
A gravitációs erő 4perc 9—10 videó magyar
Pascal-törvény látványos szemléltetése tojásokon keresztülmenő lövedékek esetén. 4-5 perc 9—10 videó magyar
A Cavendish-kísérlet mai modern demonstrációs eszközzel bemutatva. 9—10 videó magyar
Hidrosztatikai paradoxon és közlekedő edények bemutatása. 6-7 perc 9—10 videó magyar
Newton 2. törvényének szimulációs programja. Állítható a súrlódás együttható, a gyorsító tömeg 9—10 szimulációs program magyar
Szélcsatornás felvételek. BME reklámfilmje. 2-3perc, 9—10 videó magyar
Összetettebb dinamikai feladatok megoldásokkal 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Egyszerűbb dinamikai feladatok megoldással 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Közegellenállás, a Pro Fizika online órarészlete 15-16 perc 9—10 videó magyar
Egyszerű kísérletek, jelenségek Bernoulli-törvényére, Härtlein Károly 7perc 9—10 videó magyar
Az eredeti magdeburgi féltekés kísérlet bemutatása röviden, német nyelven 1-2 perc 9—10 videó magyar
Légnyomás összeroppantja a tartálykocsit. 1perc 9—10 videó magyar
Nyomáskülönbségen alapuló eszközök. A ProFizika filmje rengeteg érdekességgel, házilagos egyszerű szemléltetéssel. 24 perc 9—10 videó magyar
A klasszikus Torricelli-kísérlet ProFizika (Tamás Rudolfné) bemutatásában 2-3 perc 9—10 videó magyar
Egy érdekes paradoxon, az úszó homokóra miért késlekedve emelkedik fel? 1perc 9—10 videó magyar
A „klasszikus” kísérelt a hengerpárral, Arkhimédész törvényének igazolása. 3-4 perc 9—10 videó magyar
Hidrosztatikai nyomás vízzel és higannyal. 1-2 perc 9—10 videó magyar
Ütközések rendkívül egyszerű vizsgálata légpárnás sinen. 2perc 9—10 videó magyar
A ProFizika filmje a folyadékokról és a hidrosztatikai nyomásról. Szokásos online óra, vázlatírással, kísérletekkel 23 perc 9—10 videó magyar
A hajszálcsövesség következményei. Egyszerű kísérletek (kockacukor, nedves törlőpapír). 3-4 perc 9—10 videó magyar
Kávézás a Nemzetközi Űrállomáson. Angol nyelvű, de mindenképpen érdekes, 2-3 perc 9—10 videó angol
Molekuláris erők vízben - látványos fotók, videók 9—10 fotók, videók magyar
Egy csokorra való kísérlet a felületi feszültség témakörében rosszul megválasztott zenével. 10-11 perc 9—10 videó magyar
Néhány látványos kísérlet és némi elméleti magyarázat két fiataltól a felületi feszültségről. Öveges 33 című sorozatban készült előadásuk. 10-11 perc 9—10 videó magyar
Pascal-törvény szemléltetése a vizibuzogánnyal. 1perc 9—10 videó magyar
Hogyan készíthetünk vízrakétát. Angol nyelvű, de a képek alapján jól érthető. 2-3 perc 9—10 videó angol
Alkoholos rakéta. Mobilis Interaktív Kiállítási Központ videója. 4-5 perc 9—10 videó magyar
A Newton-bölcsőnek nevezett acélgolyósor ütközéseinek vizsgálata számos variációban. 4-5perc 9—10 videó magyar
Ütközések. Okostelefon légpárnás sínen, a geogebrával kombinálva. 9—10 mérés okostelefonnal magyar
Portréfilm Eötvös Lorándról 9—10 videó magyar
Különböző testeket lehet mozgatni, súrlódással vagy anélkül. 9—10 szimulációs program magyar
Cartesius búvár „klasszikus” kivitelben, a magas hengerben a hidrosztatikai túlnyomás hatása is megfigyelhető lesz. 2perc 9—10 videó magyar

A melegítés és hűtés következményei

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Gázok diffúziójának, molekuláris hőmozgásának szimulációja 9—10 szimulációs program magyar
Emeltyűs pirométer a hőtágulás vizsgálatára, két fémmel ProFizika 2perc 9—10 videó magyar
A levegő és a víz eltérő hőkapacításának összehasonlítása egyszerű kísérlettel 9—10 videó magyar
A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ filmje a hőkapacitásról, látványos film cseppfolyós nitrogénnel. 6-7 perc 9—10 videó magyar
A Brown-mozgás. Pollenszemcsék vízben. Ezt láthatta Brown. 1perc 9—10 videó magyar
A hűtőgép működése egyszerű animáción 9—10 szimulációs program magyar
A „szomjas kacsaként” elhíresült termodinamikai gép és annak működésének magyarázata. ( A magyarázatba némi helytelen szóhasználat is vegyül pl. „felszívja a feje”.) 2-3 perc 9—10 videó magyar
Hőtágulás S'Gravesande-készülékkel. ProFizika f. 2perc 9—10 videó magyar
„Bimetál” csokipapírból, látványos elemző kísérlettel. ProFizika .3perc 9—10 videó magyar
Egyszerű animáció a forráspont nyomásfüggésére. 9—10 szimulációs program magyar
Bimetál cseppfolyós nitrogénben és gázlángban 4perc 9—10 videó magyar
A Magyar TV régi filmje a szokásos lassú ritmusban, 1980-as évek. Szilárd testek hőtágulása 4 percig, gázok hőtágulása 4-8 perc, ez utóbbi már a léghajókról is szól 9—10 videó magyar
A ProFizika szokásos online órája a hőtágulásról, szilárd anyagok, folyadékok, gázok. 22-23 perc 9—10 videó magyar
A Phet szimulációja a halmazállapot-változásokra, azok molekuláris értelmezésére. Nem igazán szemléletes. Egy másik verziója is van, ami ehhez nagyon hasonlít 9—10 szimulációs program magyar
Hat példa az örökmozgókra. Egyszerű, de jól áttekinthető animáció. 9—10 szimulációs program magyar
A hőtan 1.főtételének egyszerű, de látványos demonstrálása egyszerű animációval, kevés állíthatósággal. 9—10 szimulációs program magyar
Főként a halmazállapot-változásokkal kapcsolatos filmek találhatók a BME Fizipedia gyűjteményének hőtan fejezetében. Néhány egyetemi szintű anyagrészeket tárgyal. Látványosak a cseppfolyós nitrogénnel végrehajtott kísérletek is 9—10 videógyüjtemény magyar
A víz forrása. ProFizika. 4perc 9—10 videó magyar
A hőmérséklet és a belső energia kapcsolatát vizsgáló program. (A kinetikus gázelmélet tanításához nagyon hasznos.) 9—10 szimulációs program magyar
Telített gőz lecsapódása. A fenti kísérlet egy egész tartálykocsival elvégezve. 1perc 9—10 videó magyar
Feladatgyűjtemény a halmazállapot változásokra, megoldásokkal 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Irreverzibilis folyamtok. Látványos film zenével. 2 perc 9—10 videó magyar
Reverzibilisnek tekinthető és irreveriblis folyamatok bemutatása. Két diák ügyes filmje. 3-4 perc 9—10 videó magyar
A 2. főtétel statisztikus értelmezése. Régi iskolatévé film. Fekete-fehér. A legvalószínűbb állapot statisztikus bemutatása négy percben ma már nagy türelmet kíván a tanulóktól. 8-9 perc 9—10 videó magyar
Egyéb érdekes kísérletek cseppfolyós nitrogénnel. 3-4 perc 9—10 videó magyar
"Brutális" kísérlet cseppfolyós nitrogénnel. A Szertár filmje. 4-5 perc 9—10 videó magyar
Sörösdoboz „robbantása” gőz lecsapatásával. 9—10 videó magyar
Forráspont nyomásfüggése. Víz vákuumharangban, 2-3perc 9—10 videó magyar
Egy pohár víz megfagyása. Látványos timelapse video. 1perc 9—10 videó magyar
Párolgás és lecsapódás. ProFizika online órája. 14-15 perc 9—10 videó magyar
Túlhűtés, öt látványos módszerrel 2-3 perc 9—10 videó magyar
A forráshoz kapcsolódó probléma: Miért nem szabad az égő étolajat vízzel oltani? 9—10 videó magyar
A forráspont nyomásfüggése: a kukta működése. Reklámfilm.1-2 perc 9—10 videó magyar
A ProFizika online órája a nyomáspont és a forráspont nyomásfüggőségéről. A jégvágó kísérlet is szerepel, egyszerűsített magyarázattal. 22-23 perc 9—10 videó magyar
A hőmérsékleti skálák (Celsius, Fahrenheit, Kelvin) viszonya, egyszerű szimuláció 9—10 szimulációs program magyar
Komplex hőtani tesztfeladatgyűjtemény aközépszintű érettségi feladatokból 9—10 feladatgyűjtemény magyar

Az atomok és a fény

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Szimuláció .Rutherford-szórási kísérlet. 9—10 szimulációs program magyar
Wigner Jenő tudományról, erkölcsről 3-4 perc 9—10 videó magyar
Spektroszkóp animációja, 7 gáz vonalas színképével. 9—10 animáció magyar
Fénycső működését bemutató szimuláció. 9—10 animáció magyar
Az anyag atomos felépítése 4 perc 9—10 videó magyar
Animáció. Atommodellek Thomsontól, Schrödingerig. 9—10 animáció magyar
A fotóeffektus bemutatása 3 perc 9—10 videó magyar
A fotóeffektus, a színek szerepét hangsúlyozó változat. Piláth Károly kísérelete.10 perc 9—10 videó magyar
Wigner Jenő portré 3perc 9—10 videó magyar
Bohr-modell szimuláció 9—10 szimulációs program magyar
Teller Ede portréműsor 5 perc 9—10 videó magyar
Szilárd Leó portrérészlet 5perc 9—10 videó magyar
Madame Curie élete 6 perc 9—10 videó magyar
Einstein élete. 24 perc 9—10 videó magyar
Elektronmikroszkópos vizsgálat 5perc 9—10 videó magyar
Modern fizikát megalapozó kísérletek: vonalas, folytonos színkép,- katódsugarak természete,- fotoeffektus,- elektron hullámtermészete, Davisson-Germer kísérlet,- elektron részecske természete, katódsugár, mint részecske,- Crookes-féle radiométer,- egy hélium-Neon lézer belülről. Sok fizikatörténeti érdekesség is elhangzik a hosszú előadásban. 1 óra 20perc. 9—10 videógyűjtemény magyar
Modern fizika feladatgyűjtemény 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Rutherford-féle szórási kísérlet. 9—10 szimulációs program magyar
Az atommodellek egyszerű bemutatása, 2-3 perc 9—10 videó magyar
A fénykibocsátás, lézer szimulációja 9—10 szimulációs program magyar
Kisülési csövek működése. Az atomi fénykibocsát mechanizmusa a Bohr-modell alapján. 9—10 szimulációs program magyar
A fény –atom kölcsönhatásokat vizsgáló szimuláció, amit azt vizsgálja, hogy különböző modellek milyen színképet eredményeznének. Közben az egyes atommodellekről szerezhetünk benyomásokat. 9—10 szimulációs program magyar
Nagyon jó program a fotóeffektus megértetésére, azzal való mérésre. 9—10 szimulációs program magyar

Az energia

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Lejtő komplex vizsgálatára alkalmas szimuláció, ami helyzeti és mozgási energiákat, valamint a súrlódási erők munkavégzését is vizsgálja 9—10 szimulációs program magyar
Koncentrált napenergia hasznosítása. Egy spanyol napkohó működése. Az Euronews filmje, magyar hanggal. 4 perc 9—10 videó magyar
Gördeszkások mozoghatnak igen összetett lejtőrendszerben, miközben az energiaátalakulásokat figyelhetjük. 9—10 szimulációs program magyar
Ez a program két önálló egységet kínál. Az elsőben a belsőenergia, hőmennyiség vizsgálható, a másodikban mechanikai energiát alakíthatjuk át más energiafajtává. 9—10 szimulációs program magyar
A mechanikai munka vizsgálata változó nagyságú erő mellett is. Nehezen áttekinthető, de egyetemi igényeknek is megfelelő program 9—10 szimulációs program magyar
A Joule-kísérlet egyszerű szimulációja, állítani a fajhőt és g-t (?!) lehet. 9—10 szimulációs program magyar
Hogy jut el a villamos energia a háztartásokba? A Magellán filmje, érdekes felvételekkel. 7-8 perc. 9—10 videó magyar
Egy szélerőmű testközelből. Igen látványos film, szép példa az energiaátalakulásokra. 14 perc 9—10 videó magyar
Mi történik egy napelemparkban, amikor nem süt a Nap? A napelemparkok működése. Érdekes film, sok fizikával. 2019-es adatok hangoznak el benne, azóta a napenergia aránya tovább nőtt hazánkban. 7-8 perc 9—10 videó magyar
Napkollektor építése házilag PET-palackokból, sörös dobozokból. 11-12 perc 9—10 videó magyar
Munka, energia, teljesítmény és hatásfok. Egyszerűbb feladatok 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Munka, energia, teljesítmény és hatásfok. Összetettebb feladatok 9—10 feladatgyűjtemény magyar
A rugalmas energia vizsgálatára alkalmas komplex rugóvizsgáló program 9—10 szimulációs program magyar
Mechanikai energia belső energiává alakul. Bugatti féktárcsájának vizsgálata tesztpadon. 3perc 9—10 videó magyar
Joule-kísérlet eredeti körülmények közt. Beszéd nélküli „némafilm”, angol feliratokkal. Jól kommentálható. 4-5 perc 9—10 videó angol
Érdekes hőtani kísérletek, köztük a Joule-kísérlet kicsit másként. Dr. Bohus János, tanársegéd, SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tsz. kísérletei. Érdemes részleteiben megnézni, mert egyes részletek más-más területhez kapcsolódnak. Összesen 16 perc 9—10 videó magyar
Miért nem váltunk 100%-ban megújuló energiára? Látványos animációs film, néhány vitatható megállapítással. 2019-es. 5-6 perc 9—10 videó magyar

Egyszerű mozgások

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Emelt szintű érettségi feladok 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Az SI mértékegységrendszer kialakulása. Animációs film, sok magyarázattal, humoros rajzokkal, komoly tartalommal. Magyar TV, 1982 körül. Nyolc darab önálló 10 perces film egybefűzve, mára néhány eleme tudományosan túlhaladott. Összesen 1h 16 perc 9—10 videó magyar
Galilei-lejtő vizsgálata. 0,25-ös sebességgel érdemes a golyók becsapódását hallgatni. 7-8 perc 9—10 videó magyar
A ProFizika online órája a gyorsulásról. Alapvető ismeretek, videobejátszásokkal, feladatmegoldásokkal. 17 perc 9—10 videó magyar
Galilei élete. A ViaSat History Nagy tudósok sorozatának filmje. Érdekes, jó összefoglaló. 23 perc 9—10 videó magyar
A legjobban gyorsuló és lassuló szériaautó. Angol és svéd felirattal, de nyelvtudás nélkül is élvezhető. 3 perc 9—10 videó angol
Mikola cső 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kimérése. 3-4 perc 9—10 videó magyar
Vonatkoztatási rendszer, autóból kidobott labda, angol nyelvű, de követhető, érthető nyelvtudás nélkül is. 2perc 9—10 videó angol
Vonatkoztatási rendszerekhez, teherautón feldobott labda, angol nyelvű, de jól követhető, érthető nyelvtudás nélkül is. 3 perc 9—10 videó angol
Kiváló grafikonelemző program grafikonok 9—10 szimulációs program magyar
Online mértékegység átváltó. Kicsit nehézkes a használata, de cserébe szinte univerzális. 9—10 alkalmazás magyar
Mérés, mértékegységek. A ProFizika (Tamás Rudolfné) online órája 9—10 videó magyar
A vonatkoztatási rendszerek problémájának szemléltetése egy kerékpáros mozgása során. 9—10 szimulációs program magyar
Érdekességek 2: Felix Baumgartner űrugrása. több mint 4 perc szabadesés a légkörön túlról. A közegellenállás szerepe is meghatározó. 9—10 videó magyar
Szabadesés a világ legnagyobb vákuumkmrájában, tollpihe és vasgolyó zuhanása. A BBC filmje, angol nyelven. 4-5 perc 9—10 videó angol
Szabadesés vizsgálata ejtőzsinórral. Lassított felvételekkel teszi szemléletessé a mozgást. 2-3 perc 9—10 videó magyar
Feladatok az egyenes vonalú mozgásra 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Középszintű érettségi feladatok 9—10 feladatgyűjtemény magyar
A ProFizika online óra részlete a szabadesésről. A legfontosabb tudnivalók közérthető összefoglalása. 17 perc 9—10 videó magyar
A „klasszikus” szabadeséses kísérlet, tollpihe és kalapács leejtése a Holdon. Angol nyelven, elég homályos, életlen, de történelmi jelentőségű felvétel. 1-2 perc 9—10 videó angol

Elektromosság a környezetünkben

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az elektromos ellenállás hőmérsékletfüggését szimuláló program. 9—10 szimulációs program magyar
Vízmelegítés elektromos fűtőszállal. A melegítés hatásfokának kiszámolása. 6-7 perc 9—10 videó magyar
Galvánelemek, zöldségből, gyümölcsből, sorba kapcsolva is, 3-4 perc 9—10 videó magyar
Az áramforrások. A ProFizika online órája. 22-23 perc 9—10 videó magyar
Ohm-törvénye . A ProFizika online órája. 19-20 perc 9—10 videó magyar
Ohm törvényének egyszerű kimérése. 3-4 perc 9—10 videó magyar
Grafittal rajzolt áramkör. Angol nyelvű. 4 perc 9—10 videó angol
Ellenállás hőmérsékletfüggésének egyszerű kimérése 2perc 9—10 videó magyar
Izzólámpa karakterisztikákája, ellenállás hőmérsékletfüggése 7-8 perc 9—10 videó magyar
Az elektromos áram hőhatása, Joule-törvény, ProFizika online órája 17 perc 9—10 videó magyar
Az izzólámpa története, az elektromos áram hőhatása. Régi iskolatévé film, 1980-as évek, fekete-fehér. Sajátos retro hangulat, régies humor, szakmai precizitás, élvonalbeli színészek játéka. 25 perc 9—10 videó magyar
Elektromos áram élettani hatása. ProFizika online órája igen érdekes kísérletekkel. 20 perc 9—10 videó magyar
Egyszerű galvánelem-modell készítése 4-5 perc 9—10 videó magyar
Terheléses EKG vizsgálat lényege. 4perc 9—10 videó magyar
EEG vizsgálat egy gyermekosztályon. 6-7perc 9—10 videó magyar
Villanypásztor egyszerűen. 2perc 9—10 videó magyar
Soros kapcsolás. ProFizika online órája, sok egyszerű feladattal. 19 perc 9—10 videó magyar
Soros kapcsolás egyszerű szemléltetése. 5perc 9—10 videó magyar
Párhuzamos kapcsolás egyszerű szemléltetése. 6perc 9—10 videó magyar
Fázisceruza működésé. 2perc 9—10 videó magyar
Feladatok az egyenáramok köréből 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Feladatok az egyenáramok köréből 9—10 feladatgyűjtemény
Jó szimulációs áramkör építő. Önálló munkára kiválóan alkalmas. 9—10 szimulációs program magyar
Az Iskolatévé régi filmje a galvánelemekről, akkumulátorokról. 1980-as évek, sajátos retro hangulatában, dramatizált fizikatörténeti részekkel. 13 perc 9—10 videó magyar
Az áramkör „áramló folyadék” modelljét bemutató szimuláció 9—10 szimulációs program magyar
Feszültség, áramerősség. A ProFizika online órája a PHET áramkör építő szimulációját használva. 28 perc 9—10 videó magyar
Nagyon jó áramkőr építő. Egyszerűbben használható, összetettebb feladatokra is képes, mint a vascak hasonló kínálata. 9—10 szimulációs program magyar
Az ellenállás mikrofizikai értelmezését demonstráló szimuláció. 9—10 szimulációs program magyar
Ohm törvényét egyszerű eszközökkel vizsgáló szimuláció 9—10 szimulációs program magyar

Generátorok és motorok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Mágneses mező szemléltetése minimágnesekkel. 9—10 szimulációs program magyar
A váltóáram és hatásai- A ProFizika online órája. 22 perc 9—10 videó magyar
Mágneses kölcsönhatás. A permanens mágnesség bemutatása alapjelenségek szintén. A ProFzika flimje. 23 perc 9—10 videó magyar
Mágneses mező szemléltetése iránytűvel, vasreszelékkel.1-2 perc 9—10 videó magyar
Áram mágneses tere. A ProFizika online órája 17 perc 9—10 videó magyar
Oersted-kísérlete, áram mágneses tere, angol feliratok 2 perc 9—10 videó angol
Az indukció. A ProFizika online órája 17 perc 9—10 videó magyar
Indukció a gyakorlatban 1. rész A ProFizika online órája 17 perc 9—10 videó magyar
Nyugalmi indukció alapkísérlete. 2-3 perc 9—10 videó magyar
Az indukcióra vonatkozó gazdag kísérleti videogyűjtemény, BME. 16db 1-3 perces videó. 9—10 videógyüjtemény magyar
Generátor működése. Egyszerű egyenáramú generátor, demonstrációs eszköz. 3 perc 9—10 videó magyar
Egyszerű váltóáramú kör ohmos ellenállással 9—10 szimulációs program magyar
Egyszerű váltóáramú generátor modellje. 3-4 perc 9—10 videó magyar
Generátorok és dinamók. ProFizika online órája. 22 perc 9—10 videó magyar
Egy szélerőmű testközelből. Igen látványos film. 14 perc 9—10 videó magyar
Váltóáramú motor működése, animációs film 3 perc 9—10 videó magyar
Egyszerű elektromotor házilag. 1perc 9—10 videó magyar
Még egyszerűbb elektromotor. 1perc 9—10 videó magyar
3000 kW-os elektromotor tesztelése 2perc 9—10 videó magyar
Az elektromos energia szállítása. Alapszintű filmecske 3perc 9—10 videó magyar
Az elektromos távvezetékek, transzformátorállomások, az áram szállításának technikai részletei 9—10 videó magyar
Transzformátor, elektromos energia szállítása, fizikatörténeti kiegészítéssel. A régi iskolatévé dramatizált, fekete-fehér filmje. 17 perc 9—10 videó magyar
Tesztfeladatok a mágneses ,ező és indukció témaköréből 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Tesztfeladatok a váltóáramok témakörében 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Áram mágneses terének mérése okostelefonnal. 9—10 mérés okostelefonnal magyar
Tekercs mágneses tere 3 perc 9—10 videó magyar
Transzformátort bemutató animációs szimuláció. 9—10 szimulációs program magyar
Mozgási indukció. Mágnes mozgatása tekercs belsejében. Lényegre törő szimuláció. 9—10 szimulációs program magyar
Áram mágneses terét bemutató program. 9—10 szimulációs program magyar
Állandó mágneses, elektromágnessel, generátor, transzformátor, Faraday-törvény kimutatása, Sokoldalú programcsomag. 9—10 szimulációs program magyar
Váltóáramú generátort bemutató szimuláció. 9—10 szimulációs program magyar

Gépek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Villa-kanál egyszerű egyensúlya. 1perc 9—10 videó magyar
Egy forgó mozgást vizsgáló összetett szimulációs program egyik alkalmazása a forgatónyomaték vizsgálata. Eléggé bonyolult, nehezen áttekinthető 9—10 szimulációs program magyar
Bonyolultabb csigasorok vizsgálatára is alkalmas szimuláció 9—10 szimulációs program magyar
Forgatónyomaték vizsgálata tengellyel rögzített merev rúdon 9—10 szimulációs program magyar
Az állástabilitás egyszerű bemutatása (Hasábok lejtőn) 9—10 szimulációs program magyar
Az állástabilitás egyszerű bemutatása. (deformálható hasáb) 9—10 szimulációs program magyar
A forgatónyomaték. A ProFizika online órája. 18 perc 9—10 videó magyar
A forgatónyomaték, két nagyon egyszerű példával megvilágítva. 7 perc 9—10 videó magyar
A stabil egyensúly feltétele 3perc 9—10 videó magyar
Az egyensúlyi helyzetek egyszerű bemutatása 9—10 szimulációs program magyar
13 szög stabil egyensúlya. 3perc 9—10 videó magyar
A gőzgépek működése és története. ProFizika filmje. Vázlat, animáció bemutatása. 9—10 videó magyar
Egyszerű gépek. A ProFizika online órája 22-23 perc 9—10 videó magyar
Feladatoka forgatónyomatékra és egyensúlyra 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Feladatok a forgatónyomatékra 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Csigák, egyszerűbb esetben, vizsgálatuk szimulációkkal 9—10 szimulációs program magyar
Csiga, csigasor vizsgálata szimulációkkal 9—10 szimulációs program magyar
A belsőégésű, a sugárhajtóműves motorok története. 2.rész. ProFizika filmje, a vázlatfüzetet, animációt mutatva. 25 percben 9—10 videó magyar
Otto-motor működése, gif animáció. 9—10 gif animáció magyar
Átlátszó belső égésű motor működés közeben. Angol nyelvű, hosszadalmas, de érdemes belenézni egy-két percre. 8-9 perc 9—10 videó angol
Csigasor vizsgálata, munkavégzés szempontjából is. 3perc 9—10 videó magyar
A belsőégésű, a sugárhajtóműves motorok története.1.rész. ProFizika filmje, a vázlatfüzetet, animációt mutatva. 25 percben. 1 9—10 videó magyar

I.                Bevezetés a fizikába

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Oktatófilm a hőmérséklet méréséről egy termikus kölcsönhatás jelenségén keresztül 7 Videó magyar
A földrajzi koordinátarendszert bemutató animáció, a szélességi és hosszúsági körök szemléltetése, pozíciókeresés 7 Animáció magyar
Oktatófilm a tömegmérésről, a mérleghasználatáról. Szól az erőegyensúlyról és megemlíti a forgatónyomatékot is. 7 Videó magyar
Oktatófilm a sűrűség fogalmáról, az anyagok sűrűségéről 7 Videó magyar
Videó és magyarázat a héliumos lufi emelkedéséről 7 Videó magyar
Oktatóvideó arról, hogy hogyan készítsünk sűrűségmérőt. 7 Videó magyar
Oktatóvideó arról, hogyan kell kiszámítani egy tárgy, anyag sűrűségét 7 Videó magyar
Videó az idő méréséről 7 Videó magyar
Cikksorozat az időmérés történetéről a kezdetektől napjainkig 7 Cikk magyar
Cikksorozat az időmérés történetéről a kezdetektől napjainkig 7 Cikk magyar
Cikksorozat az időmérés történetéről a kezdetektől napjainkig 7 Cikk magyar
Interaktív feladat a földön lévő időzónák megismerésére 7 Feladat magyar
Interaktív tesztfeladat az idő méréséről 7 Feladat magyar
Interaktív feladat a sűrűség értelmezésére 7 Feladat magyar
Interaktív feladat a GPS működésének megismeréséhez 7 Feladat magyar
Interaktív gyakorlófeladat a hőmérsékleti skálák helyes átváltásához 7 Feladat magyar
A csavarmikrométer használatát bemutató animáció 7 Animáció magyar
Interaktív feladat a mértékegységek gyakorlására 7 Feladat magyar
A tolómérce használatát bemutató animáció 7 Animáció magyar

II.              Az energia

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Oktatófilm az energia fogalmáról, az egyes mechanikai energiafajtákról 7 Videó magyar
Interaktív feladat az izzók teljesítményének felismeréséhez 7 Feladat magyar
Interaktív feladat a környezetünkben felmerülő energiaigények felismerésére 7 Feladat magyar
Interaktív feladat az energiaforrások megismeréséről 7 Feladat magyar
Interaktív feladat az energiaforrások megismeréséről 7 Feladat magyar
Interaktív feladat az enrgiafogyasztás elsajátításáról 7 Feladat magyar
Oktatófilm a mechanikai energiafajtákról példákkal 7 Videó magyar
Oktatóvideó az energia fogalmáról 7 Videó magyar
Az energiamegamaradás tételét bemutató és szemléltető animáció 7 Animáció magyar
Az energiafajták és azok átalakulásait szemléltető animáció 7 Animáció magyar
A mechanikai energiákat bemutató és szemléltető animáció több beállítási lehetőséggel 7 Animáció magyar
Interaktív feladat az energiaforrások megismeréséről 7 Feladat magyar
Interaktív feladat az energiafogyasztás környezeti hatásáról 7 Feladat magyar
Interaktív gyakorlófeladat a teljesítmény meghatározásához 7 Feladat magyar
Interaktiv feladat az energia mértékegységének gyakorlására 7 Feladat magyar
Fogyó talajvízkészletek 7 Cikk magyar
Az energia szerepe az élővilágban, táplálkozás – energiafelhasználás 7 Videó magyar
Energiatermelési eljárások. Víz-, szél-, nap- és fosszilis energiafajták, atomenergia. II. 7 Videó magyar
Energiatermelési eljárások. Víz-, szél-, nap- és fosszilis energiafajták, atomenergia. I. 7 Videó magyar
Takarékos, kényelmes, biztonságos közlekedési eszközök 7 Videó magyar
Energiatakarékos eljárásoket, eszközöket bemutató oktatóvideó 7 Videó magyar
Természeti katasztrófák: viharok, árvizek, földrengések, cunamik 7 Videó magyar
A természetkárosítás fajtáinak fizikai háttere (erdőirtás, légszennyezés, fényszennyezés) 7 Videó magyar
Oktatófilm arról, hogy hogyan oldható meg az energiatakarékosság a háztartásban 7 Videó magyar
Az energiatermelés módjai, kockázata 7 Videó magyar
Kevés a víz a Földön ennyi embernek 7 Cikk magyar

III.            Mozgás közlekedés és sportolás közben

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Szappanos sínen tesztelték a régi-új metrószerelvény fékjét 7 Cikk magyar
Interaktív feladat az egyeneletes mozgást megjelenítő grafikon gyakorlásához 7 Feladat magyar
Erővel kapcsolatos kísérleteket bemutó oktatófilm 7 Videó magyar
A súrlódás és a közegellenállás jelenségét bemutató oktatóvideó 7 Videó magyar
Oktatóvideó az erők sebességváltoztató hatásáról 7 Videó magyar
Oktatófilm a Newton törvényeiről I. rész 7 Videó magyar
Oktatófilm a Newton törvényeiről II. rész 7 Videó magyar
Oktatóvideó: Mozgás és nyugalom. Pálya, út, elmozdulás 7 Videó magyar
Az erő fogalmát, jellegét, mértékegységét bemutató kisfilm 7 Videó magyar
A körmozgás jellemzőit bemutató oktatóvideó 7 Videó magyar
Oktatófilm a gyorsuló mozgásról, a gyorsulás fogalmáról 7 Videó magyar
A gyorsulás, egyenletesen változó mozgás, szabadesés 7 Videó magyar
Oktatófilm, mely bemutatja, hogy hogyan lehet meghatározni egy gyorsuló test által megtett utat 7 Videó magyar
Út-idő kapcsolat, sebesség, átlagsebesség. Egyenesvonalú mozgás. III. 7 Videó magyar
Út-idő kapcsolat, sebesség, átlagsebesség. Egyenesvonalú mozgás. II. 7 Videó magyar
Interaktív feladat a súlytalanság fogalmának mélyítéséhez 7 Feladat magyar
Út-idő kapcsolat, sebesség, átlagsebesség. Egyenesvonalú mozgás. I. 7 Videó magyar
Interaktív feladat az egyenletes mozgás megértéséhez 7 Feladat magyar
Kisfilm a súrlódás jelenségéről 7 Videó magyar
Interaktív feladat a sebesség fogalmának elsajátításához 7 Feladat magyar
A vonatkoztatási rendszer fontosságát bemutató animáció 7 Animáció magyar
Kisfilm a vonatkoztatási rendszer szerepéről, a mozgás megfigyelése különböző nézőpontokból 7 Videó magyar
Kisfilm a vonatkoztatási rendszer szerepéről, a mozgás megfigyelése különböző nézőpontokból 7 Videó magyar
Oktatófilm a mozgásról, a mozgásfajtákról 7 Videó magyar
A súrlódást és a légellenállást bemutató egyszerű szimuláció 7 Animáció magyar
A mozgásokat és az azt kiváltó erőket bemutató egyszerű szimuláció 7 Animáció magyar
Interaktív feladat az erő fogalmának megértéséhez 7 Feladat magyar
A Pisai ferde toronyból kiejtett golyók esésének szimulációja 7 Animáció magyar
A föld tetszőleges pontján érzékelhető nehézségi gyorsulás nagyságát és irányát bemutató szimuláció 7 Animáció magyar
Newton II. törvényét bemutató egyszerű szimuláció 7 Animáció magyar
Newton I. törvényét bemutató egyszerű szimuláció 7 Animáció magyar
Egyenletesen változó mozgásokat szimuláló program többféle beállítási lehetőséggel 7 Animáció magyar
Különféle mozgásokat szimuláló egyszerű program 7 Animáció magyar
Légritkított csőben végzett szabadesést bemutató szimuláció 7 Animáció magyar
Interaktív gyakorlófeladat a gyorsulás kiszámításához 7 Feladat magyar
Interaktív gyakorlat a csúszós úton való helyes közlekedéshez 7 Feladat magyar
Interaktív feladat az egyeneletesen gyorsuló mozgást megjelenítő grafikon gyakorlásához 7 Feladat magyar
Interaktív feladat az egyeneletesen gyorsuló mozgást megjelenítő grafikon gyakorlásához 7 Feladat magyar
Interaktív gyakorlófeladat az erő kiszámításához 7 Feladat magyar
Interaktív feladat a körmozgás jellemzőinek mélyítéséhez 7 Feladat magyar

IV.            Lendület és egyensúly

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Egyszerű animáció, amely a kétkarú mérleg egyensúlyát szimulálja 7 Animáció magyar
Ütközéseket szimuláló program többféle beállítási lehetőséggel 7 Animáció magyar
Newton III. törvényét bemutató egyszerű szimuláció 7 Animáció magyar
A körmozgás jellemzőit bemutató egyszerű kis animáció 7 Animáció magyar
A lendületet bemutató, pénzérmék rugalmas ütközését szimuláló program 7 Animáció magyar
Tárgyak rugalmatlan ütközését szimuláló program, többféle beállítással 7 Animáció magyar
A Newton-bölcsőt bemutató egyszerű animáció 7 Animáció magyar
Az egyensúly fogalmát szemléltető kis animáció 7 Animáció magyar
Lövőhal és a fizika címmel egy hosszabb cikk a célzásról és a "kiköpött" víz mozgásáról 7 Cikk magyar
Az ingamozgás jellemzőit bemutató animáció 7 Animáció magyar
A járművek ütközési teszteléséről készült rövid videó 7 Videó magyar
Oktatófilm, melyben bemutatják a rezgéseket és hullámokat 7 Videó magyar
A halmazállapotok modelljét szemléltető, több beállítással rendelkező szimuláció 7 Animáció magyar

IX.        Környezetünk globális problémái

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Megújulók és/vagy atom? 8 Cikk magyar
Átvették a vezetést a megújuló energiaforrások az európai villamosenergia-termelésben 8 Cikk magyar
Az energiatermelés módjairól és lehetőségeiről szóló kisfilm 8 Videó magyar
Oktatófilma az energiatakarékosságról 8 Videó magyar
Oktatóvideó a napkollektorok működéséről és üzemeltetéséről, energiahatékonyságukról és környezeti hatásukról 8 Videó magyar
A globális felmelegedés problémáját feltáró kisfilm 8 Videó magyar
Oktatófilm az üvegházhatás jelenségéről és annak következményeiről 8 Videó magyar
Oktatóvideó a Föld fizikai jellemzőiről 8 Videó magyar
Oktatófilm a Föld légköréről, annak védő hatásáról 8 Videó magyar
Oktatóvideó a Föld alakjáról és a forgásából, keringéséből adódó égi jelenségekről 8 Videó magyar
Egyszerű szimuláció az üvegházhatás jelenségéről és annak következményeiről 8 Animáció magyar
Interaktív feladat a Föld légkörének ismeretéhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a Föld szerkezetének tanulmányozásához 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a légköri rétegekben való eligazodáshoz 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a Föld fizikai tulajdonságainak megismeréséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat környezetünk globális problémáinak érzékenyítésére 8 Feladat magyar

Ismétlődő mozgások

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Tacoma-folyó hidjának rezonanciakatasztrófája. 4-5 perc 9—10 videó magyar
Egyszerűbb feladatok a rezgő mozgás és hullámmozgás köréből 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Körmozgás, egyszerűbb feladatok és megoldások 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Feladatok a körmozgásra 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Állóhullámok hosszú csavarrugón. BME (Härtlein Károly) 2-3 perc . További filmek a témakörrel kapcsolatban a BME saját honlapján 9—10 videógyüjtemény magyar
Állóhullámok hosszú gumiszálon. 5 perc 9—10 videó magyar
Longitudinális és transzverzális hullámok terjedése és visszaverődése 2 -3 perc 9—10 videó magyar
Mexikói hullám a 2012-es olimpiai stadionban. 1-2 perc 9—10 videó magyar
Rezonancia vizsgálata, a rezonanciagörbe értelemzése. 9—10 szimulációs program magyar
Egy gyalogos híd számos rezgési állapotának létrehozása rezonanciás gerjesztéssel. 5perc 9—10 videó magyar
Inga lengésidejének vizsgálata, egyszerű tanulókísérlet. 9—10 videó magyar
Rezonancia hosszú spirálrugón. A BME filmje (Härtlein Károly) 2 perc 9—10 videó magyar
Egy katica mozgatásával tanulmányozhatjuk a körmozgás jellegzetességeit 9—10 szimulációs program magyar
Vízhullámok (és hang és fény) vizsgálata. (valójában mindhárom hullámfajtát meglehetősen azonosan ábrázolja a program. A hullámhossz mérésével igazolhatók a terjedési sebességre vonatkozó formula is. 9—10 szimulációs program magyar
Egy gyöngyfüzéren mutatja be a transzverzális hullámok terjedését, visszaverődését, az állóhullám kialakulását. Egyszerű és hasznos program. 9—10 szimulációs program magyar
Ingák lengésének vizsgálata. Komplex programcsomag. 9—10 szimulációs program magyar
Rugók komplex vizsgálata, köztük a rezgésidő vizsgálatát is tartalmazza. 9—10 szimulációs program magyar
Körmozgás és rezgőmozgás kapcsolatát bemutató szimuláció. 9—10 szimulációs program magyar
Körmozgás leírásának tárgyalása a Phet alkalmazását használva. Komplex óra. 22 perc 9—10 videó magyar
A centripetális gyorsulás tárgyalása a Phet alkalmazását használva. Komplex óra. 22 perc 9—10 videó magyar
Egyszerű animációk, amik különböző rezgéseket mutatnak be. 9—10 szimulációs program magyar
A rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata, érettségi mérés kidolgozása. 8-9 perc 9—10 videó magyar
Csatolt ingák: BME (Härtlein Károly) 2 perc 9—10 videó magyar
Célszerű csak a legjobb részét, a rezonanciát. 3perc 30-tól megnézni. Humoros indítás után a Tacoma-folyó hidjának katasztrófáját részletezi. 12 perctől hangtan jön. 9—10 videó magyar
A rezgő tömeg tehetetlensége alapján mérik meg az űrhajósok tömegét a világűrben. Angol nyelvű film. 2perc 9—10 videó angol
Wilberforce-inga. A BME filmje (Härtlein Károly) 2 perc 9—10 videó magyar
A Szertár filmje az első magyar Foucault-inga emlékére. Igen érdekes. 6-7 perc 9—10 videó magyar
A kelta kő csatolt rezgései. A Szertár videója.3-4 perc 9—10 videó magyar
Hullámterjedés hosszú merev rugón BME (Härtlein Károly) 2 perc 9—10 videó magyar
Különböző járású metronómok rezonanciaszinkronizálódása. 4perc 9—10 videó magyar
Egy katonai helikopter rezonanciakatasztrófája. A helikopter a saját maga által keltet rezgések miatt tönkremegy. (Szerencsére még a Földön) 2perc 9—10 videó magyar

Képek és látás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Domború tükör képalkotása. 2 perc 9—10 videó magyar
Hogyan készítik a távcsöveket. A Discovery Chanel filmje. 6-7 perc 9—10 videó magyar
A National Geographic filmje hat korszakalkotó csillagászati távcsőről. 47 perc 9—10 videó magyar
Kepler-távcső elvi felépítése, sugármenete. 2 perc 9—10 videó magyar
Galilei-távcső elvi felépítése, sugármenete. 2 perc 9—10 videó magyar
A normál szem, rövidlátó, távollátó szem egyszerű modellje 4perc 9—10 videó magyar
Éleslátási problémák. Rövidlátás, távollátás. A Profizika online órájának részlete 7-8 perc 9—10 videó magyar
A látás fiziológiája. Spektrum ismeretterjesztő filmje 52 perc 9—10 videó magyar
Optikai lencsék, tükrök fókusztávolság. Lézeres optikai eszközzel bemutatott kísérlet. 3 perc 9—10 videó magyar
Gyűjtő lencse képalkotása. Optikai padon elvégzett kísérlet. 2 perc 9—10 videó magyar
„Vízprizma” egyszerűen 1perc 9—10 videó magyar
Homorú tükör képalkotása. Optikai padon elvégezett kísérlet. 2 perc 9—10 videó magyar
A homorú tükör. Pro Fizika online órája. Igen részletes tárgyalás. 23 perc 9—10 videó magyar
A domború tükör. Pro Fizika online órája. Igen részletes tárgyalás. 22 perc 9—10 videó magyar
Fény törése és visszaverődése. A ProFizika filmje, rengeteg fizikatörténeti érdekességgel, sinusos Snelius-Descartes törvénnyel. 22 perc 9—10 videó magyar
Fény törése és visszaverődése, optikai káddal. Mobilitás filmje. 6-7 perc 9—10 videó magyar
Fény törése és visszaverődése optikai padon. 1perc 9—10 videó magyar
tükrös és diffúz visszaverődés 2 perc 9—10 videó magyar
A fény visszaverődése, a síktükör képalkotása. Pro Fizika online órája, 22 perc 9—10 videó magyar
Fénytörés plánparalel lemezen, kvalitatív bemutatás lézerrel. 1-2 perc 9—10 videó magyar
Látványos szivárvány projektorral és CD lemezzel. 9—10 oktató anyag magyar
Optikai eszközök. A ProFizika filmje. Fényképezőgép, fényképezés története, távcsövek, mikroszkóp. 23 perc 9—10 videó magyar
Jégprizma és egyéb érdekességek a prizma színbontásáról. A Szertár filmje. 6 perc 9—10 videó magyar
Mikroszkóp felépítése, működése 3-4 perc 9—10 videó magyar
A mikroszkóp. Állíthatóság nélküli animáció. 9—10 szimulációs program magyar
Geometriai optikai feladatok 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Szórólencse képalkotása 9—10 szimulációs program magyar
Additív és szubtarktív színkeverés gyors bemutatása 1 perc 9—10 videó magyar
A színlátást bemutató szimulációs program. 9—10 szimulációs program magyar
A fénytörést sokoldalúan tárgyaló programcsomag 9—10 szimulációs program magyar
A prizma fénytörése. Állítható a beesési szög, kiírja fénytörés szögeit. Fehér fény diszperziója. 9—10 szimulációs program magyar
Szinkeverések színkörökkel. 9—10 szimulációs program magyar
Newton-féle színkör 9—10 szimulációs program magyar
Young-féle kétréses interferencia kísérlet, állítható réstávolsággal 9—10 szimulációs program magyar
Két szöget bezáró síktükörben megjelenő gyertyaláng képei. Állítható a síktükrök szöge, a gyertya és a megfigyelő helye. 9—10 szimulációs program magyar
Lencsék. Állítható görbületi sugár, törésmutató, kiírja a fókusztávolságot, ábrázolja a lencsét. 9—10 szimulációs program magyar
Gyűjtőlencse képalkotása. 9—10 szimulációs program magyar
Rövid- és távollátó szem 9—10 szimulációs program magyar
Optikai tesztfeladatok 9—10 feladtgyűjtemény magyar
A szem akkomodációja. 9—10 szimulációs program magyar
A nagyító nagyítása és képalkotása 9—10 szimulációs program magyar
Kepler-távcső. Állíthatóság nélküli animáció. 9—10 animáció magyar
Galilei-távcső. Állíthatóság nélküli animáció. 9—10 animáció magyar
Newton-teleszkóp. Állíthatóság nélküli animáció. 9—10 animáció magyar
A homorú tükör képalkotásai. Állítható görbületi sugár és tárgyhelyzet 9—10 szimulációs program magyar
A domború tükör képalkotásai. Állítható görbületi sugár és tárgyhelyzet. 9—10 szimulációs program magyar
Miért kék az ég? Fényszóródás. Diákok nagyon jó kis filmje a fényszóródásról. 6-7 perc 9—10 videó magyar
A színek. 1. rész. A ProFizika online órája . Minden ami a színekről tudható. 24percben 9—10 videó magyar
A színek. 2. rész. A ProFizika online órája . Minden ami a színekről tudható. 24percben 9—10 videó magyar
Prizma színbontása. BME. 1 perc 9—10 videó magyar

Környezetünk épségének megőrzése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Alfa bomlás, felezési idő 9—10 szimulációs program magyar
UV, ózonréteg és a bőrrák. 4perc 9—10 videó magyar
Miért nem váltunk 100%-ban megújuló energiára? Látványos Animációs film, néhány vitatható megállapítással. 2019-es. 5-6 perc 9—10 videó magyar
Levegőszennyezés. 22perc 9—10 videó magyar
Özönvíz előtt. A NG kétrészes filmje a globális felmelegedésről. 96 perc 9—10 videó magyar
Az üvegházhatást bemutató és vizsgáló program. Bemutatja a jégkorszak légkörét, felhős eget, változtatható a különböző gázok koncentrációja, vizsgálható a hőmérséklet. A fény és a molekulák kölcsönhatásait is mutatja. 9—10 szimulációs program magyar
Radioaktív bomlások, és áthatolóképességük. 9—10 szimulációs program magyar
Felezési idő 9—10 szimulációs program magyar
Az első magátalakulás, magfúzió, maghasadás, láncreakció. 9—10 animáció magyar
AZ MRI és a NMR működése. 9—10 szimulációs program magyar
Emberiség energiafelhasználása. Tudományos előadás 62 perc 9—10 videó magyar
Paksi atomerőmű bemutatása 16 perc 9—10 videó magyar
Egy szélerőmű testközelből. Igen látványos film, szép példa az energiaátalakulásokra. 14 perc 9—10 videó magyar
A napelemparkok működése. 7-8 perc 9—10 videó magyar
Koncentrált napenergia hasznosítása. Egy spanyol napkohó működése. Az Euronews filmje, magyar hanggal. 4 perc 9—10 videó magyar
A napkollektor működése. Az M1 filmje. Kereskedelmi, üzleti jellegű, de sok információt közül. Sajnos gyenge képminőségű. 6-7 perc 9—10 videó magyar
Az ózonréteg kialakulása. NG filmje 1perc 9—10 videó magyar
Globális felmelegedés tíz következménye 11 perc 9—10 videó magyar

Szikrák, villámok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Látványos ismeretterjesztő film a villámokról, azoknak kutatásáról, érintve a velük rokon légköri elektromos jelenségeket. 51 perc 9—10 videó magyar
Elektrosztatikai feladatok megoldással 9—10 feladatgyűjtemény magyar
A csúcshatás érdekes bemutatása. A Mobilis Győr filmje 2-3 perc 9—10 videó magyar
Faraday-kalitka populáris bemutatása. Angol nyelvű, 4perc, elég részlet is belőle. 9—10 videó angol
Autó, mint Faraday-kalitka 1perc 9—10 videó magyar
Érdekességek, látványos felvételek a villámhárítóról 9—10 képgyűjtemény magyar
Testek elektromos tulajdonságai. Érdekességek az elektrosztatika köréből. 9—10 oktató anyag magyar
Elektrosztatikai feladatok megoldással 9—10 feladatgyűjtemény magyar
A villámok magyarázata, alapvetőbb tulajdonságaik. A mozaweb iskolai célokra szánt animációs filmje. 5-6 perc 9—10 videó magyar
A témakör teljes anyagának bemutatása 22 db 1-2 perces videóban kísérletben Härtlein Károly prezentálásában. Nehezebb, gondolkodtató rejtvény és kiegészítő anyagrésznek számító kondenzátorok is megtalálhatók itt az összes alapkísérlet mellett. 9—10 videógyűjtemény magyar
Az első jól használható fénymásológép Xerox 914 (1959) ismertetőfilmje. Fekete-fehér, angol nyelvű, de magyar felirattal 1-2 perc 9—10 videó angol
A Coulomb-törvény szemléltetése, „gyakoroltatása” szimulációs játék segítségével. Makroszkópikus testek közt és a mikróvilágban. 9—10 szimulációs program magyar
Ponttöltések terét (és potenciálját) bemutató nagyon jól használható. Ehhez szorosan kapcsolódik egy másik alkalmazás, ami egy ehhez kapcsolódó játék, Elektromos töltéseket kell elektromos térben célba juttatni. 9—10 szimulációs program magyar
A Van de Graaff-generátor működését bemutató animáció. 9—10 szimulációs program magyar
Az egyszerűbb elektrosztatikus kísérletek gyűjteménye, 8.osztályosoknak ajánlják, de középiskolásoknak is érdekes lehet. 10 perc. 9—10 videó magyar
Fénymásoló működése. Viszonylag gyenge képmínőségű, de szemléletes, érthető videó. 1-2 perc. 9—10 videó magyar
Látványos és érdekes elektrosztatikus kísérletek egyszerűen elkészíthető eszközökkel. Zenei alaáfestéssel, néhány angol felirattal. 5-6 perc 9—10 videó angol
Elektromos mező szemléltetése búzadarás kísérlettel, rajzos kíegészítéssel. Iskolai kísérlet. 2perc. 9—10 videó magyar
Az Euronews ismeretterjesztő tudósítása a villámok kutatásáról, azok hasznosításának esetleges lehetőségéről. 4perc. 9—10 videó magyar
A „klasszikus” hajfelállítás Van de Graaff-generátorral. Szöveg nélkül, angol feliratokkal, a generátor működését magyarázó ábrákkal. Nagyon látványos. 2-3 perc. 9—10 videó magyar

V.              Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Bemutató kisfilm a vízszökökútról és működési elvéről 8 Videó magyar
Fizika játékfilmekben sorozat Arkhimédész törvényét bemutató epizódja 8 Videó magyar
Oktatófilm a közlekedőedényekről, hajszálcsövekről 8 Videó magyar
Oktatófilm a közlekedőedényekről, hajszálcsövekről 8 Videó magyar
A közlekedőedények és hajszálcsövek vizsgálata I. 8 Videó magyar
A közlekedőedények és hajszálcsövek vizsgálata II. 8 Videó magyar
Kisfilm a hajszálcsövesség kimutatásáról üveglappal 8 Videó magyar
Arkhimédész törvényét bemutató oktatóvideó 8 Videó magyar
A jég sűrűsége és a felhajtóerő kapcsolatát bemutató kisfilm 8 Videó magyar
Oktatófilm a termikus kölcsönhatás jelenségéről 8 Videó magyar
Oktatóvideó a felhajtóerő jelenségéről és magyarázatáról 8 Videó magyar
Oktatóvideó a felhajtóerő mennyiségének kiszámításáról 8 Videó magyar
Oktatófilm a halmazállapotokról, halmazállapot-változásokról, hőenergiáról 8 Videó magyar
Bemutató videó az olvadás- és forráspontról, a víz viselkedéséről 8 Videó magyar
Rövidfilm a hőmennyiség értelmezéséről 8 Videó magyar
Oktatófilm: Az időjárás-előrejelzés értelmezése. A légkör, légnyomás és mérése. Csapadékfajták. 8 Videó magyar
Oktatófilm a termikus kölcsönhatás jelenségéről 8 Videó magyar
Interaktív feladat a fűtőérték fogalmának mélyítésére 8 Feladat magyar
Csapadék a Föld légkörében 8 Cikk magyar
Interaktív feladat a közlekedőedényekről és hajszálcsövekről 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a víz olvadásának jelenségéről 8 Feladat magyar
Interaktív feladat az anyagok hőtani jellemzőinek gyakorlására 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a hőátadás jellemzőinek azonosítására 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a hőáramlás jelenségéről 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a légnyomást befolyásoló tényezőkről 8 Feladat magyar
Interaktív gyakorlófeladat egy sítalp nyomásának meghatározásáról 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a nyomás jelöléséről 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a folyadékokban kialakuló úszás feltételeiről 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a felhajtóerő nagyságának meghatározásához 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a Torricelli-kísérlet jobb megértéséhez 8 Feladat magyar
Interaktív gyakorlófeladat a nyomás kiszámításához 8 Feladat magyar
Interaktív gyakorlófeladat a nyomás mértékegységeire 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a nyomásmérő eszközökről 8 Feladat magyar
Interaktív feladat az úszás, lebegés, elmerülés azonosítására 8 Feladat magyar
Interktív feladat a szívószál használatának magyarázatára 8 Feladat magyar
Interktív feladat a barométer jelzéseinek értelmezéséhez 8 Feladat magyar
Interaktív gyakorlófeladat a hőmérsékletváltozásról 8 Feladat magyar
Interktív feladat a közlekedőedény jelenségének megértéséhez 8 Feladat magyar
Bemutató videó a Torricelli-kísérletről 8 Videó magyar
A szivattyú működését bemutató animáció 8 Animáció magyar
A hő terjedésének egy fajtáját, a hővezetés jelenségét bemutató szimuláció 8 Animáció magyar
Kisfilm a hordóroppantásról (légnyomást szemléltető látványos kísérlet) 8 Videó magyar
Arkhimédész törvényét bemutató egyszerű animáció 8 Animáció magyar
A hidrosztatikai nyomás jellemzőit bemutató szimuláció 8 Animáció magyar
A Cartesius-búvár kísérlet szimulációs változata 8 Animáció magyar
A közlekedőedények magyarázatát szemléltető program 8 Animáció magyar
A hidraulikus emelő berendezés működési elvét szimuláló program 8 Animáció magyar
A hő terjedésének egy fajtáját, a hőáramlás jelenségét bemutató szimuláció 8 Animáció magyar
A hő terjedésének egy fajtáját, a hősugárzás jelenségét bemutató szimuláció 8 Animáció magyar
Videó arról a kísérletről, amikor az ujságpapír (a légnyomás segítségével) eltöri az alát tett lécet 8 Videó magyar
A nyomás jelenségét bemutató rövid oktatófilm 8 Videó magyar
A nyomás jelenségét bemutató rövid oktatófilm 8 Videó magyar
A nyomás mennyiségének kiszámítását bemutató oktatóvideó 8 Videó magyar
Oktatófilm a folyadékok nyomásáról 8 Videó magyar
Oktatófilm a folyadékok nyomásáról 8 Videó magyar
A folyadékok nyomásáról, a hidraulikus gépek működéséről szóló videó 8 Videó magyar
A hidrosztatikai nyomást bemutató kisfilm 8 Videó magyar
Oktatóvideó a víznyomásról és a légnyomásról 8 Videó magyar
A légnyomás kimutatása egy pohár vízzel (bemutató videó) 8 Videó magyar

VI.        Elektromosság a háztartásban

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Interaktív feladat a transzformátor jobb megértéséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat az áramforrások megismeréséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat az ellenállás fogalmának jobb megértéséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat Ohm törvényének gyakorlására 8 Feladat magyar
Interaktív feladat az áramkörök különféle hatásainak felismeréséről 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a transzformátor jobb megértéséhez 8 Feladat magyar
Oktatófilm az elektromos áram élettani hatásáról 8 Videó magyar
Interaktív feladat az áram és az emberi szervezetre gyakorolt hatásának megértéséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat az áramforrások megismeréséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a környezetünkben lévő állandó mágnesek jobb megismerésére 8 Feladat magyar
Az Ohm törvényét bemutató egyszerű szimuláció 8 Animáció magyar
A mágnesekről és a mágneses hatásról készült kis szimuláció 8 Animáció magyar
Interaktív feladat az egyszerű áramkör gyakorlásához 8 Feladat magyar
Oktatófilm az elektromos áram hőhatásáról 8 Videó magyar
Interaktív feladat a feszültség fogalmának elmélyítéséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat az áramfelvétel kiszámításához 8 Feladat magyar
Interaktív feladat az áramforrások adta feszültségről 8 Feladat magyar
Oktatóvideó az elektromos áram legfontosabb ismereteiről 8 Videó magyar
A dörzselektromosságot szimuláló egyszerű program 8 Animáció magyar
A mágnesekről és a mágneses hatásról készült kis szimuláció iránytűvel és mágnses mezővel 8 Animáció magyar
Az áramkörben lévő ellenállás szerepét bemutató szimuláció 8 Animáció magyar
Online áramkör-építő alkalmazás egyenáramú áramkörökhöz, mérőműszerekkel 8 Animáció magyar
Elektromos alapkísérleteket bemutató demonstrációs videó 8 Videó magyar
Oktatófilm, mely bemutatja, hogyan készítsünk elektroszkópot 8 Videó magyar
Oktatóvideó az elektromos áram legfontosabb ismereteiről 8 Videó magyar
A transzformátor működését bemutató szimuláció több beállítási lehetőséggel 8 Animáció magyar
Oktatófilm az áramkörben lévő ellenállásokról, illetve az ellenállásról mint fizikai mennyiségről 8 Videó magyar
Oktatóvideó az elektromos áram legfontosabb ismereteiről 8 Videó magyar
Elektromos feszültség méréséről és egyszerű áramkör építéséről szóló kisfilm 8 Videó magyar
A feszültség és az áram mérését bemutató oktatófilm 8 Videó magyar
Oktatóvideó Ohm törvényéről 8 Videó magyar
Oktatóvideó Ohm törvényéről 8 Videó magyar
A generátor működését szemléltető egyszerű animáció 8 Animáció magyar
A generátor és a dinamó működését szemléltető animáció 8 Animáció magyar
Oktatóvideó az áramköri elemek teljesítményéről, fogyasztásáról 8 Videó magyar
Interaktív feladat a szigetelő és vezető anyagok felismerésére 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a fogyasztókon mérhető feszültségről 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a háztartásokban szükséges energiatakarékosságról 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a transzformátor jobb megértéséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat az anyagok ellenállásának jobb megértéséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat az anyagok ellenállásának jobb megértéséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat az elektroszttatikai alapfogalmak gyakorlásához 8 Feladat magyar
Interaktív feladat az elektromos eszközeink ismeretéről 8 Feladat magyar
Transzformátoros áramelosztási rendszer Budapesten 8 Cikk magyar
Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai 8 Cikk magyar
Oktatófilm a transzformátor működési elvéről 8 Videó magyar
Oktatófilm a transzformátor működési elvéről 8 Videó magyar
Az áramtermelést bemutató oktatófilm. Szerepelnek benne generátorok és dinamók 8 Videó magyar
Oktatófilm a mágneses kölcsönhatásról, a pólusokról, valamint a Föld mágneses mezőjéről 8 Videó magyar
Mágneses alapjelenségeket bemutató kisfilm 8 Videó magyar
Oktatóvideó az áramköri elemek teljesítményéről, fogyasztásáról 8 Videó magyar

VII.      Világítás, fény, optikai eszközök

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Interaktív feladat a szem és a fényképezőgép összehasonlítására 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a fénysebesség meghatározásáról 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a fényforrások ismereteiről 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a domoború tükör képakotásáról 8 Feladat magyar
Oktatófilm az optikai lencsék képalkotásáról 8 Videó magyar
Interaktív feladat a fogorvosi tükör képakotásáról 8 Feladat magyar
Oktafilm a domború tükör képalkotásáról 8 Videó magyar
A gyűjtőlencse képalkotásait szemléltető program 8 Animáció magyar
A szórólencse képalkotásait szemléltető program 8 Animáció magyar
Interaktív feladat a lencsék dioptriájának megértéséhez 8 Feladat magyar
A mikroszkóp képalkotásait szemléltető program 8 Animáció magyar
A Kepler-távcső képalkotásait szemléltető program 8 Animáció magyar
A Galilei-távcső képalkotásait szemléltető program 8 Animáció magyar
A homorú tükör képalkotásait szemléltető program 8 Animáció magyar
A domború tükör képalkotásait szemléltető program 8 Animáció magyar
A Newton-távcső képalkotásait szemléltető program 8 Animáció magyar
Fénytörés jelenségét szemlélető, több beállítással rendelkező szimuláció 8 Animáció magyar
A periszkóp működését bemutató kisfilm 8 Videó magyar
Oktafilm a homorú tükör képalkotásáról 8 Videó magyar
A nagyító képalkotásait szemléltető program 8 Animáció magyar
Oktatóvideó a fénytörés jelenségéről 8 Videó magyar
Oktatóvideó: Fénytörés, domború lencse, homorú lencse, prizma 8 Videó magyar
A szem működését, a látást bemutató kisfilm 8 Videó magyar
Oktatóvideó: Fényképezőgép, nagyító, mikroszkóp működése 8 Videó magyar
Oktatófilm a távcsövek képalkotásáról 8 Videó magyar
Interaktív feladat a síktükör képakotásáról 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a fénytörés jelenségének jobb megértéséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a gömbtükrök képakotásáról 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a lencsék képakotásáról 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a fénytörés és fényvisszaverődés jelenségeinek felismerésére 8 Feladat magyar

VIII.    Hullámok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Interaktív feladat a hangfrekvencia meghatározásához 8 Feladat magyar
Oktatófilm a színérzékelésről 8 Videó magyar
A szivárány jelenségének magyarázatát bemutató kisfilm 8 Videó magyar
Oktatófilm: Miért kék az ég? 8 Videó magyar
Interaktív feladat az ütős hangszerek hangkeltéséről 8 Feladat magyar
Interaktív feladat hullámfajták csoportosítása hullámhossz szerint 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a fül részeinek megismeréséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a hangterjedés fizikai jellemzőinek meghatározásához 8 Feladat magyar
Oktatóvideó: Egyéb periódikus mozgások; rezgések, hullámok 8 Videó magyar
Interaktív feladat a hullámtulajdonságok felismeréséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a húros hangszerek hangkeltéséről 8 Feladat magyar
Oktatófilm a színérzékelésről 8 Videó magyar
A színtárcsát bemutató animáció 8 Animáció magyar
Oktatófilm a hang fizikai jellemzőiről 8 Videó magyar
Oktatófilm a hang terjedéséről 8 Videó magyar
Kisfilm a hallás mechanizmusáról, a hang érzékeléséről 8 Videó magyar
Oktatóvideó a hullámjelenségekről és a hang fizikai jellemzőiről 8 Videó magyar
A színérzékelést és színlátást magyarázó kis szimuláció 8 Animáció magyar
Interaktív feladat a hang terjedésének gyakorlására 8 Feladat magyar
Kisalkalmazás, amellyel gyakrolhatujk a színkeverést 8 Animáció magyar
A prizma által felbontott színek jelenségét bemutató animáció 8 Animáció magyar
Interaktív feladat a kompementer színek tanulásához 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a szivárvány megjelenésének jobb megértéséhez 8 Feladat magyar
A hangsebesség nagyságát szemléltető alkalmazás 8 Animáció magyar
A hullámterjedés jellemzőit vizsgáló egyszerű szimuláció 8 Animáció magyar
A hanghullámokat, hangmagasságot és hangszínt bemutató kisalkalmazás 8 Animáció magyar
Interaktív feladat a hangerősség jobb megértéséhez 8 Feladat magyar

Víz és levegő a környezetünkben

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Egyszerű feladatsor (régi ált.iskolai anyag) 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Az Időkép nevű portál közérthető és gazdag meteorológiai oktató anyaga. 9—10 oktató anyag magyar
A hősugárzás bemutatása a fénymalommal. Szakszerű magyarázat. Az elején látványos „intrók” felvezetésnek. A Gördülő Energia filmje. 5-6 perc 9—10 videó magyar
Csapadékképződéshez kapcsolódó érdekességek, látványos felvételekkel. 9—10 oktató anyag magyar
A hőáramlás, a fűtési rendszerek modellezése. A Gördülő Energia filmje. 2-3 perc 9—10 videó magyar
A hő terjedése. A ProFizika összefoglaló online órája, vázlattal, filmekkel 20 perc 9—10 videó magyar
A hőterjedés különböző módja. Középiskolás szinten, és azt meghaladó elemzésekkel is, amik mindenképpen hasznosak az anyagban való elmélyülésre. 9—10 oktató anyag magyar
A hőáramlás, a felfelé áramló meleg levegő papírkígyót mozgat. 2-3 perc 9—10 videó magyar
A hőáramlás szerepe olvadásnál, a víz 4 fokos sűrűsége, sósvíz eltérő sűrűsége, Härtlein Károly filmje. 6-7 perc 9—10 videó magyar
Jég és forrás egy kémcsőben. A víz rossz hővezetése. ProFizika filmje. 2 perc 9—10 videó magyar
Köd és hó készítése benzoesav segítségével. 2-3 perc 9—10 videó magyar
A gőz rossz hővezetése. Leidenfrost-tünemény. Érdekességként a víz is felfelé folyhat ennek segítségével. Angol nyelvű. 4 perc 9—10 videó angol
A Leidenfrost-tünemény cseppfolyós nitrogénnel. Angol nyelvű. 4 perc 9—10 videó angol
A hőszivattyú működése. Professzionális animációs film, lényegében reklám, de jól érthető, szemléletes. 4-5 perc 9—10 videó magyar
A hőszivattyúkról röviden, azok fajtái, működésük alapelve. Professzinális animációs film. 3perc 9—10 videó magyar
Családi ház energiafogyasztásáról íródott cikk. 9—10 oktató anyag magyar
Tesztfeladatok hőtanból 9—10 feladatgyűjtemény magyar
Hővezetés klasszikus kísérlete rézzel és üveggel. ProFizika filmje. 2-3 perc 9—10 videó magyar
Hőáramlás egyszerű bemutatása. ProFizika filmje. 2-3 perc 9—10 videó magyar
Zúzmara képződése labortóriumi körülmények közt. 2perc 9—10 videó magyar
Ködfolyam a Dunakanyarban. A Prédikálószékről készült timelapse film. 2perc 9—10 videó magyar
Felhőkészítés házilag, PET palackban. Angol nyelvű. 3-4 perc 9—10 videó angol

X.           Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Interaktív feladat az űrtani alapfogalmak megismerésére 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a Nap és a Hold jellegzetességeinek megértértésére 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a Nap és a Hold jellegzetességeinek megértértésére 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a csillagok tanulmányozására 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a fényév meghatározására 8 Feladat magyar
A Naprendszer szerkezetét bemutató animáció 8 Animáció magyar
A Hold fázisait szemléltető egyszerű animáció 8 Animáció magyar
A szimulációval egyszerűen tájékozódhatunk a csillagképek között 8 Animáció magyar
Játékos szimuláció Az én Naprendszerem címmel 8 Animáció magyar
Játékos szimuláció egy képzeletbeli holdkomp leszállításáról 8 Animáció magyar
Oktatóvideó: A Naprendszer: bolygók, holdak. A Hold jellemzői: fázisai, árapály 8 Videó magyar
Oktatófilm a Nap és a Hold alapvető ismereteiről 8 Videó magyar
A Naprendszer bemutatásáról szóló videó 8 Videó magyar
Oktatófilm: A Föld mozgása a Naprendszerben 8 Videó magyar
Film: Káprázatos utazás az Univerzum pereméig 8 Videó magyar
Interaktív feladat az univerzum rejtelmeiről 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a különféle világképek megismeréséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat a csillagképek mélyebb megismeréséhez 8 Feladat magyar
Interaktív feladat az égitestek azonosítására, csoportosítására 8 Feladat magyar