Linkgyűjtemény a Földrajz tantárgy tanításához/tanulásához

Célcsoport: 7-10. évfolyam

rövid leírás

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Kompetencia Divízió Digitális Pedagógiai Módszertani Központja olyan, a meglévő digitális tartalmi kínálatot bemutató tudástérkép összeállítását végezte el, amely tantárgyankénti bontásban, azon belül témakörönként csoportosítva tartalmazza azokat az internetes hivatkozásokat, amelyek az adott témakör tanításában/tanulásában segíthetik, élményszerűbbé tehetik a pedagógusok, illetve a tanulni vágyók munkáját.

A kigyűjtött hivatkozások kizárólag olyan célokra mutatnak, amelyek szinte kivétel nélkül térítésmentes felhasználást tesznek lehetővé, de mindenképpen kipróbálhatók térítési díj fizetése nélkül.

A felsorolás tartalmazza azt az információt is, hogy az oldal használatához szükséges-e valamely idegen nyelv ismerete.

A táblázatokban a hivatkozás rövid leírása mellett információt adunk arról is, hogy azok milyen típusú anyagot közvetítenek a felhasználó felé (például: videó, feladatlap, animáció, szimuláció).

A tantárgyak, illetve a témakörök elnevezésében a NAT 2020 szerinti fogalmakat használtuk azokon az évfolyamokon is, amelyeknél még a korábbi tartalmi követelmények szerint folyik az oktatás.

A hivatkozott anyagok használatához a böngészőn, illetve az internetelérésen túl nem szükséges más eszköz, illetve a legtöbb esetben platformfüggetlenül (például tableten is elérhetők) használható.

A hivatkozásokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy időtállónak bizonyuljanak, de az internet világában zajló gyors változások miatt előfordulhat, hogy egy-egy hivatkozás időközben elérhetetlenné válik.

Örömmel vesszük értesítéseiket, megjegyzéseiket az info@dpmk.hu címen.

részletes ismertető

A linkgyűjtemény összeállítása során a diákok önálló tanulásának, illetve a tanárok tanulást támogató munkájának segítését tartottuk szem előtt.

A tanulás egyik fontos összetevője, hogy a tanuló aktív résztvevő, ne pedig passzív befogadó legyen a tanulási folyamat során. A linkeken elérhető tartalmak, főként az adatvizualizációk, szimulációk, kalkulátorok lehetővé teszik, hogy a diákok saját maguk találják meg, illetve hozzák létre a szükséges információkat, így a tanórai tevékenység elmozdulhat a tanár frontális munkája és a diákok jegyzetelése felől az információk fellelésének, értelmezésének és feldolgozásának irányába. A jó internetes keresés hasznos készség, de hasonlóan fontos a megtalált tartalmak kritikus szemlélése. Amennyiben a tanulók közösen találják meg, értelmezik, dolgozzák fel a szükséges információkat, jelentősen fejlődhetnek a 21. századi kompetenciáik: kreativitás, problémamegoldás, kritikus gondolkodás, kommunikáció, IKT használat.

A térbeli készségek fejlesztése a földrajz tantárgy egyik alapvető követelménye, ezt szolgálják a térképekre mutató linkek, melyek nem csak a mechanikus gyakorlást, hanem – interaktív térképek esetén – a megfelelő beállításokat használva a kívánt adatok lehívását teszik lehetővé. Az interaktív tartalmak – remélhetőleg – folyamatosan frissülő adatbázisokra épülnek. Ezekből olyan idősorok keletkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy a múlt mellett akár az események jövőben várható alakulására vonatkozó következtetéseket vonjunk le, így a földrajz térbelisége mellett az időbeliség is megjelenik.

A folyamatosan frissülő adatbázisokra épülő interaktív tartalmak a tanár munkáját is jelentősen segíthetik, hiszen – amellett, hogy a fenti tevékenységekre építve tervezhet tanórát – a magyarázathoz, szemléltetéshez is naprakész információkat talál.

A Kárpát-medence térsége

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Erdély etnikai térszerkezete, adatvizualizáció. 7—8 adatvizualizáció magyar
A Kárpátok bércei, videó. 7—8 videó magyar
Magyar nevű települések a Kárpát-medencében. 7—8 adatvizualizáció magyar
Tájérintő utazástervező 7—8 útvonaltervező magyar
Google Earth 7—8 térkép angol
Google Maps 7—8 térkép angol
Seterra Online topográfia. 7—8 feladat angol
PurposeGames Topográfia készítés online. 7—8 feladat angol

A földrajzi övezetesség rendszere

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
ClimateCharts, éghajlati diagram generálása. 7—8 adatvizualizáció angol
Walter-Leith klímadiagram rajzoló program. 7—8 adatvizualizáció angol
ClimateData. Éghajlati adatok a világ különböző részeiről. 7—8 adatvizualizáció angol
Sounds of the Forest. Az erdők hangjai. 7—8 hang angol
Climate Diagram Generator. Éghajlati diagram generálása. 7—8 adatvizualizáció angol

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
ClimateCharts Éghajlati diagram generálása 9—10 weboldal angol
Worldview Természeti jelenségek megfigyelése űrfelvételek tanulmányozás által. 9—10 weboldal angol
3D Interactive Earth Globe. 3 dimenziós interaktív Földmodell. 9—10 szimuláció angol
Sounds of the Forest. Az erdők hangjai. 9—10 weboldal angol
ClimateData Éghajlati adatok a világ különböző részeiről 9—10 adatvizualizáció angol
Climate Diagram Generator Éghajlati diagram generálása 9—10 weboldal angol
Walter-Leith klímadiagram rajzoló program Éghajlati diagram szerkesztése 9—10 weboldal magyar

A kőzetburok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
PurposeGames Topográfia készítés online, topográfia 9—10 feladat angol
3D Interactive Earth Globe. 3 dimenziós interaktív Földmodell. 9—10 szimuláció angol
Seterra Online topográfia 9—10 feladat magyar
PhET Plate Tectonics A kőzetlemezek mozgásainak szimulálása. 9—10 szimuláció angol
Journey tot he Center of The Earth Interaktív utazás a Föld középpontjába. 9—10 szimuláció angol
IRIS A Föld belső szerkezetének felfedezése földrengéshullámokkal. 9—10 szimuláció angol
IRIS - a kőzetlemezek térbeli szemléltetése a földrengés hipocentrumokkal. 9—10 szimuláció angol

A légkör

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
nullschool Légköri folyamatok interaktív tanulmányozása. 9—10 szimuláció angol
VentuSky Légköri folyamatok interaktív tanulmányozása. 9—10 szimuláció angol
MeteoEarth Légköri folyamatok interaktív tanulmányozása. 9—10 szimuláció angol
3D Interactive Earth Globe. 3 dimenziós interaktív Földmodell. 9—10 szimuláció angol
windy Légköri folyamatok interaktív tanulmányozása. 9—10 szimuláció angol

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
metrocosm - Data viluslization, Maps, and Statistical Analysis Sokféle adat a földről. Adatvizualizáció. 9—10 adatvizualizáció angol
Gapminder. A Föld országainak összehasonlítása sokféle szempont alapján, interaktív diagramokon. 9—10 adatvizualizáció angol
Tájérintő, utazástervezés 9—10 útvonaltervező magyar
World Bank. Foglalkozási szerkezet összehasonlítása interaktív diagramokkal. 9—10 adatvizualizáció angol
European Parliament Timeline. Adatok az Európai Unióról. 9—10 weboldal angol
Our World in Data Adatok a Földről mindenféle témában. 9—10 adatvizualizáció angol
Google Earth 9—10 térkép angol
Google Maps, útvonaltervezés 9—10 térkép angol
Seterra Online topográfia 9—10 feladat magyar
PurposeGames Topográfia készítés online, topográfia 9—10 feladat angol

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Fortune 500 A legnagyobb vállalatok rangsora sokféle szempont szerint. 9—10 weboldal angol
Dollar Street. Hogy élnek az emberek a világ különböző országaiban. 9—10 weboldal angol
The Legatum Prosperity Index A világ országainak jóléte sokféle szempont alapján. 9—10 adatvizualizáció angol
countrymeters - Population of the world and countries Adatok a Föld országainak népességéről. 9—10 adatvizualizáció angol
Seterra Online topográfia 9—10 feladat magyar
Google Maps, útvonaltervezés 9—10 térkép angol
Google Earth 9—10 térkép angol
metrocosm - Data viluslization, Maps, and Statistical Analysis Sokféle adat a földről. Adatvizualizáció. 9—10 adatvizualizáció angol
Our World in Data Adatok a Földről mindenféle témában. 9—10 adatvizualizáció angol
3D Interactive Earth Globe. 3 dimenziós interaktív Földmodell. 9—10 adatvizualizáció angol
Személyi kölcsön kalkulátor 9—10 kalkulátor angol
PurposeGames Topográfia készítés online, topográfia 9—10 feladat angol

A vízburok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
PurposeGames Topográfia készítés online, topográfia 9—10 feladat angol
Globcurrent Tengeráramlások szemléltetése. 9—10 szimuláció angol
The Deep Sea Interaktív utazás a tengerek mélyére. 9—10 szimuláció angol
3D Interactive Earth Globe. 3 dimenziós interaktív Földmodell. 9—10 szimuláció angol
Seterra Online topográfia 9—10 feladat magyar
Európai Tengeri Atlasz Tematikus térképek készítése a tengerekkel kapcsolatos témákhoz. 9—10 térkép angol

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
World Birth and Deaths Valós idejű születés és halálozás szimuláció. 9—10 szimuláció angol
Google Maps, útvonaltervezés 9—10 térkép angol
Hungry Planet. Mit esznek a családok a világ különböző részein. 9—10 weboldal angol
i am a migrant Migránsok történetei. 9—10 weboldal angol
World City Populations 1950-2035 Interaktív adatvizualizáció a városi népesség változásáról. 9—10 adatvizualizáció angol
Cities: an Interactive data visual Interaktív adatvizualizáció a városi népesség változásáról. 9—10 adatvizualizáció angol
Urban population growth A városi népesség növekedése évenként, országonként. 9—10 adatvizualizáció angol
Our World in Data A WorldBank interaktív diagramja a demográfiai átmenet szakaszairól országonként. 9—10 adatvizualizáció angol
PurposeGames Topográfia készítés online, topográfia 9—10 feladat angol
Google Earth 9—10 térkép angol
population.io Valós idejű születés és halálozás szimuláció. 9—10 szimuláció angol
metrocosm - Data viluslization, Maps, and Statistical Analysis. Sokféle adat a földről. Adatvizualizáció. 9—10 adatvizualizáció angol
Our World in Data. Adatok a Földről mindenféle témában. 9—10 adatvizualizáció angol
3D Interactive Earth Globe. 3 dimenziós interaktív Földmodell. 9—10 szimuláció angol
Census.gov Országok korfájának elkészítése. 9—10 adatvizualizáció angol
PopulationPyramid Interaktív korfák a világ országairól. 9—10 adatvizualizáció angol
World Population Density A Föld népűrűsége. 9—10 adatvizualizáció angol
Human Terrain A világnépesség eloszlásának szemléltetése 3d-ben. 9—10 adatvizualizáció angol
World Cup Population országok népességszámát összehasonlító játék. 9—10 feladat angol
TasteAtlas. Jellegzetes ételek a világ különböző részeiről. 9—10 weboldal angol
Seterra Online topográfia 9—10 feladat magyar
World Population A Föld népességével kapcsolatos adatok idővonalon. 9—10 adatvizualizáció angol

Az Európán kívüli kontinensek földrajza

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Seterra Online topográfia 7—8 feladat angol
Dollar Street. Hogyan élnek az emberek a világ különböző országaiban. 7—8 weboldal angol
Tájérintő utazástervező 7—8 útvonaltervező magyar
Agriculture National Geographic. Fényképek a mezőgazdasági típusokról. 7—8 kép angol
Prevailing Beliefs. Interaktív térkép a vallásokról. 7—8 térkép angol
World City Populations 1950-2035. Interaktív adatvizualizáció a városi népesség változásáról. 7—8 adatvizualizáció angol
Cities: an Interactive data visual. Interaktív adatvizualizáció a városi népesség változásáról. 7—8 adatvizualizáció angol
Urban population growth. A városi népesség növekedése évenként, országonként. 7—8 adatvizualizáció angol
World Religion Map. A Föld vallási térképe. 7—8 térkép angol
The Faces of Women Around the World. Fényképek nőkről a világ minden részéről. 7—8 kép angol
Faces of the World. National Geographic fényképek emberekről. 7—8 kép angol
population.io Valós idejű születés és halálozás szimuláció. 7—8 adatvizualizáció angol
PurposeGames Topográfia készítés online 7—8 feladat angol
PopulationPyramid. Interktív korfa. 7—8 adatvizualizáció angol
World Cup Population országok népességszámát összehasonlító játék. 7—8 feladat angol
World Population Density. A Föld népűrűsége. 7—8 adatvizualizáció angol

Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
World Bank. Foglalkozási szerkezet összehasonlítása interaktív diagramokkal. 7—8 adatvizualizáció angol
FKF Válogassunk okosabban. Az FKF tájékoztató anyaga a szelektív hulladékgyűjtésről. 7—8 szöveg magyar
Fogadjunk, hogy ön is rosszul gyűjti a szelektívet! Tesztelje magát 16 fogós kérdéssel! 7—8 feladat magyar
WWF Ökológiai Lábnyom. Ökológiai lábnyom számítás. 7—8 kalkulátor magyar
Kötháló. Ökológiai lábnyom számítás. 7—8 kalkulátor magyar
Személyi kölcsön kalkulátor. 7—8 kalkulátor magyar
Háztartási költségvetés kalkulátor. 7—8 kalkulátor magyar

Európa földrajza

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
PurposeGames. Topográfia készítés online. 7—8 feladat angol
European Parliament Timeline. Adatok az Európai Unióról . 7—8 weboldal angol
Google Maps 7—8 térkép angol
PopulationPyramid. Interaktív korfák a világ országairól. 7—8 adatvizualizáció angol
Tájérintő utazástervező 7—8 útvonaltervező magyar
Google Earth 7—8 térkép angol
Seterra Online topográfia 7—8 feladat angol

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
How Much Hotter Is Your Hometown Than When You Were Born? Mennyivel melegebb a szülővárosod, mint amikor születtél? Interaktív weboldal. 9—10 adatvizualizáció angol
How Big Is Your Environmental Footprint? Ökológiai lábnyom számítás. 9—10 kalkulátor angol
Cities of the future: visualizing climate change to inspire action. A jövő városai az éghaljatváltozás tükrében. 9—10 adatvizualizáció angol
What is your Ecologocal Footprint Ökológiai lábnyom számítás. 9—10 kalkulátor angol
WWF Ökológiai Lábnyom. Ökológiai lábnyom számítás. 9—10 kalkulátor magyar
Kötháló Ökológiai lábnyom számítás. Ökológiai lábnyom számítás. 9—10 kalkulátor magyar
FKF Válogassunk okosabban Az FKF tájékoztató anyaga a szelektív hulladékgyűjtésről. 9—10 szöveg magyar
Fogadjunk, hogy ön is rosszul gyűjti a szelektívet! Tesztelje magát 16 fogós kérdéssel! 9—10 feladat magyar
MetOffice Climate Dashboard. Valós idejű klíma statisztika. 9—10 adatvizualizáció angol
Bloomberg Green. Valós idejű klíma statisztika. 9—10 adatvizualizáció angol
climate.gov Adatok az éghajlatváltozásról. 9—10 adatvizualizáció angol
Global Calculator. Sokféle adat a Földről. 9—10 adatvizualizáció angol
3D Interactive Earth Globe. 3 dimenziós interaktív Földmodell. 9—10 adatvizualizáció angol
Climate Change Knowledge Portal. A world Bank éghajlatváltozással kapcsolatos weboldala. Éghajlatváltozással kapcsolatos adatok a kontinensekről, országokról. 9—10 weboldal angol
Surging Seas. A hőmérséklet és tengerszint emelkedés kapcsolata. 9—10 adatvizualizáció angol
worldometers - valós idejű világstatisztika 9—10 adatvizualizáció angol
Statista - Infographics. Infografikák. 9—10 adatvizualizáció angol
Air Pollution in World: Real-time Air Quality Index Visual Map Valós idejű légszennyezettségi adatok. 9—10 adatvizualizáció angol
NASA Global Climate Change. Adatok az éghajlatváltozásról. 9—10 adatvizualizáció angol
Carbon calculator. Karbon lábnyom számítás. 9—10 kalkulátor angol
Climate change food calculator: What's your diet's carbon footprint? A táplálkozás és az éghajlat összefüggése. 9—10 kalkulátor angol
How much warmer is your city? Mennyivel melegebb a városod, mint amikor születtél? Interaktív weboldal. 9—10 adatvizualizáció angol
metrocosm - Data viluslization, Maps, and Statistical Analysis Sokféle adat a földről. Adatvizualizáció. 9—10 adatvizualizáció angol

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Google Earth 7—8 térkép angol
Google Maps 7—8 térkép angol
KSH interaktív térképek Magyarországról sokféle témában. 7—8 térkép magyar
Utak, épületek, hálózatok, adatvizualizáció. 7—8 adatvizualizáció magyar

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Magyarország talajai 9—10 weboldal magyar
KSH interaktív térképek. Interaktív térképek Magyarországról sokféle témában. 9—10 térkép magyar
Erdély etnikai térszerkezete 9—10 térkép magyar
Tévedsz, ha azt hiszed, nincs ok a sietségre. Interaktív diagramok Budapest éghajlatának változásáról. 9—10 weboldal magyar
Magyar nevű települések a Kárpát-medencében 9—10 adatvizualizáció magyar
Magyarország felekezetei térképe 9—10 térkép magyar
Utak, épületek, hálózatok 9—10 térkép magyar
Növekvő városok 9—10 adatvizualizáció magyar
Térport, sokféle adat Magyarországról. Letölthető tematikus térképek. 9—10 térkép magyar
Ha csak 100 ember élne Magyarországon. Videó Magyarország népességéről. 9—10 videó magyar
countrymeters - Hungary Population. Sokféle adat Magyarországról. 9—10 adatvizualizáció angol
The World Bank data. Magyarország foglalkozási szerkezete. 9—10 adatvizualizáció angol
Magyarország nemzetiségi térképe. Nemzetiségi térkép. 9—10 térkép magyar
Magyarország helye az egészségügy statisztikákban. 9—10 adatvizualizáció magyar
Magyarország nemzeti atlasza 9—10 térkép magyar
Hungarikumok gyűjteménye 9—10 weboldal magyar
Tájérintő, utazástervezés 9—10 útvonaltervező magyar
Google Earth, osztálykirándulás tervezése 9—10 térkép angol
Google Maps, osztálykirándulás tervezése 9—10 térkép angol
Seterra Online topográfia 9—10 feladat magyar
PurposeGames Topográfia készítés online, topográfia 9—10 feladat angol
A Kárpátok bércei. Videó a Kárpátokról. 9—10 videó magyar

Magyarország földrajza

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
PopulationPyramid. Magyarország interaktív korfája. 7—8 adatvizualizáció angol
Magyarország nemzetiségi térképe. 7—8 térkép magyar
KSH interaktív térképek Magyarországról sokféle témában. 7—8 térkép magyar
Magyar nevű települések a Kárpát-medencében. 7—8 adatvizualizáció magyar
Magyarország helye az egészségügy statisztikákban. 7—8 weboldal magyar
Ha csak 100 ember élne Magyarországon. Videó Magyarország népességéről. 7—8 videó magyar
Magyarország nemzeti atlasza 7—8 térkép magyar
Nemzeti parkok 7—8 weboldal magyar
Tévedsz, ha azt hiszed, nincs ok a sietségre. Interaktív diagramok Budapest éghajlatának változásáról. 7—8 szöveg magyar
Magyarország talajai 7—8 weboldal magyar
The Demographic Transition. Demográfiai átmenet Magyarországon. 7—8 adatvizualizáció angol
Utak, épületek, hálózatok, adatvizualizáció. 7—8 adatvizualizáció magyar
Térport. Sokféle adat Magyarországról, letölthető tematikus térképek. 7—8 térkép magyar
PurposeGames. Topográfia készítés online. 7—8 feladat angol
Seterra Online topográfia 7—8 feladat angol
Google Maps 7—8 térkép angol
Google Earth 7—8 térkép angol
Tájérintő utazástervező 7—8 útvonaltervező magyar
Magyarország a csodák forrása. Magyarország természeti és kulturális értékei. 7—8 weboldal magyar
Hungarikumok gyűjteménye 7—8 weboldal magyar
Magyarország felekezeti térképe. 7—8 térkép magyar
Countrymeters - Hungary Population. Sokféle adat Magyarországról. 7—8 weboldal angol

Tájékozódás a földrajzi térben

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Contour Map Creator, szintvonalas térkép szerkesztő program. 7—8 térkép angol
Online világatlasz 7—8 térkép angol
Google Earth View, Űrfelvételek a Föld jellegzetes pontjairól. 7—8 kép angol
Tájérintő utazástervező. 7—8 útvonaltervező magyar
Google Maps 7—8 térkép angol
Google Earth 7—8 térkép angol
Szélességi és hosszúsági körök. 7—8 feladat angol
Seterra szélességi és hosszúsági körök. 7—8 feladat angol

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Stellarium. Az égbolt felfedezése, égitestek mozgása. 9—10 szimuláció angol
The True Size A kontinensek, országok területének összehasonlítása, a térkép torzításának szemléltetése. 9—10 térkép angol
MercatorPuzzle A kontinensek, országok területének összehasonlítása, a térkép torzításának szemléltetése. 9—10 térkép angol
WorldMapper Különleges térképek. 9—10 térkép angol
mapchart Online térkép készítés. 9—10 térkép angol
terkepek.net Online világatlasz. 9—10 térkép magyar
Contour Map Creator 9—10 weboldal angol
Google Earth View Űrfelvételek a Föld jellegzetes pontjairól. 9—10 weboldal angol
Google Earth, földrajzi fokhálózat, helymeghatározás 9—10 térkép angol
Égitestek mozgásainak szemléltetése 9—10 szimuláció angol
SolarBeat. A Naprendszer bolygóinak mozgását szemlélteti zenei alapon. 9—10 szimuláció angol
SunCalc. Nap delelési magasság (napsugarak hajlásszöge) kalkulátor. 9—10 kalkulátor angol
If The Moon Were Only One Pixel A Naprendszer méretarányos szemléltetése. 9—10 szimuláció angol
WorldWideTelescope Az égbolt felfedezése. 9—10 szimuláció angol
EarthObservatory (NASA) Űrfelvételek 9—10 weboldal angol
Your Age on Other Worlds. A bolygók mozgásait szemlélteti az életkorunk alapján. 9—10 szimuláció angol
Égitestek mozgásainak szemléltetése 9—10 szimuláció angol
Stellarium. Az égbolt felfedezése, égitestek mozgása. 9—10 szimuláció angol