Linkgyűjtemény a Kémia tantárgy tanításához/tanulásához

Célcsoport: 7-10. évfolyam

rövid leírás

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Kompetencia Divízió Digitális Pedagógiai Módszertani Központja olyan, a meglévő digitális tartalmi kínálatot bemutató tudástérkép összeállítását végezte el, amely tantárgyankénti bontásban, azon belül témakörönként csoportosítva tartalmazza azokat az internetes hivatkozásokat, amelyek az adott témakör tanításában/tanulásában segíthetik, élményszerűbbé tehetik a pedagógusok, illetve a tanulni vágyók munkáját.

A kigyűjtött hivatkozások kizárólag olyan célokra mutatnak, amelyek szinte kivétel nélkül térítésmentes felhasználást tesznek lehetővé, de mindenképpen kipróbálhatók térítési díj fizetése nélkül.

A felsorolás tartalmazza azt az információt is, hogy az oldal használatához szükséges-e valamely idegen nyelv ismerete.

A táblázatokban a hivatkozás rövid leírása mellett információt adunk arról is, hogy azok milyen típusú anyagot közvetítenek a felhasználó felé (például: videó, feladatlap, animáció, szimuláció).

A tantárgyak, illetve a témakörök elnevezésében a NAT 2020 szerinti fogalmakat használtuk azokon az évfolyamokon is, amelyeknél még a korábbi tartalmi követelmények szerint folyik az oktatás.

A hivatkozott anyagok használatához a böngészőn, illetve az internetelérésen túl nem szükséges más eszköz, illetve a legtöbb esetben platformfüggetlenül (például tableten is elérhetők) használható.

A hivatkozásokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy időtállónak bizonyuljanak, de az internet világában zajló gyors változások miatt előfordulhat, hogy egy-egy hivatkozás időközben elérhetetlenné válik.

Örömmel vesszük értesítéseiket, megjegyzéseiket az info@dpmk.hu címen.

részletes ismertető

Fontos és előremutató változásokat hozott az új Nemzeti alaptanterv, illetve a hozzá kapcsolódó kerettantervek a kémia tantárgy esetében. Az elmúlt évtizedekben a kémiaoktatás a tudomány logikája szerinti oktatásra rendezkedett be. Ezzel szemben a Naz 2020-ban az alkalmazásközpontúság, a gyakorlatias szemléletű kémiatanulás, ezáltal a tanulói aktivitás került előtérbe.

A kémia tantárgy tananyagmennyisége a Nat 2020-ban és a hozzá kapcsolódó kerettantervekben kimutathatóan csökkent az előző Nat-hoz képest. Bár ezzel párhuzamosan a gimnáziumi óraszám is csökkent a kilencedik évfolyamon, az azonban tény, hogy az elsajátítandó ismeretek mennyiségének csökkenése kimutathatóan meghaladja a heti óraszám változását. Ennek megfelelően több lehetőség jut az időigényesebb tevékenységek tanórába történő beépítésre.

A kémia linkgyűjtemény a fentiek szemléletében került összeállításra. A kémia tantárgy privilégiuma leginkább a kísérletezés lehetősége. Az anyagi világ megismerése kizárólag tankönyvekből nem lehetséges. Sikeres kémiaoktatás rendszeres kísérletezés nélkül nincs. Ezért meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy a tanulók rendszeresen lássanak, sőt végezzenek kémiai kísérleteket. A 12–16 éves korosztálynak az érdeklődését a legegyszerűbb kísérletekkel is fent lehet tartani, különösen amennyiben az az ő aktivitásukra épül, valamint egyszerű magyarázat is társul hozzá. Ez utóbbi fokozatosan fejleszti a diákok természettudományos gondolkodásmódját. A linkgyűjtemény ezért nagyon sok tanulókísérleti munkalapot tartalmaz. Ezek olyan kísérletek leírását mutatják be, amelyek többségét egy kevésbé jól felszerelt kémiaszertárral rendelkező iskolában is el lehet végezni.

Természetesen vannak olyan kísérletek, amelyek elvégzésére csak kevés iskolában van lehetőség. A linkek egy része ilyen kísérletek felvételeihez, mások pedig különböző oktatófilmekhez vezetnek. 

A linkgyűjtemény emellett számos animációs kisfilmet, szimulációt, illetve online feladatot is tartalmaz. Ezek hatékonyan támogatják a szemléletes tanyagátadást, elősegítik az ismeretek megfelelő szintű elsajátítását.

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A három halmazállapot bemutatása. 7—8 animáció magyar
Hőtermelő és hőelnyelő kémiai változások (alumíniumpor égése, cukor hőbomlásakálium-permanganát hevítése, higany-oxid hevítése) 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
Szétválasztási eljárások 7—8 online feladat magyar
Keverékek szétválasztása 7—8 videó magyar
A jó szubimációja 7—8 videó magyar
A jód szublimációja 7—8 videó magyar
Színek szétválasztása - kromatográfia 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
Keverékek szétválasztása III. Kristályosítás 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
Keverékek szétválasztása II. Desztillálás 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
Keverékek szétválasztása I. Mágneses elválasztás, ülepítés, szűrés, beprálás 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
Fizikai változás, halmazállapot-változások (olvadás, szublimálás) 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
A legfontosabb halmazállapot-változások 7—8 animáció magyar
A szilárd keverékek szétválasztása (homok és jó; homok, vasreszelék kénpor és rézgáic) 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
A halmazállapotok és a halmazállapot-változások (HTML5 alapú) 7—8 szimuláció magyar
A térfogatmérés gyakorlata: hogyan mérhetem meg egy csepp víz térfogatát 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
Napo: Veszély: vegyi anyagok! (narráció nélküli animáció, a feliratok angol nyelvűek) 7—8 animáció angol
A térfogatmérés: a térfogatmérő eszközök használatának szimulációja, leolvasási pontosság, hibahatár 7—8 szimuláció angol
A párolgás jelenségét bemutató animáció 7—8 animáció magyar
A desztilláció: a vörösbor lepárlása (kisfilm + nimáció) 7—8 videó magyar
Hogyan készítsünk pálinkát? (lépésről lépsre a házi pálinkafőzésről) 7—8 animáció magyar
Mire kell figyelni, hogy a pálinka ne legyen metiles? (a házi pálinkafőzés kémiai veszélyei) 7—8 videó magyar
A tömeg- és térfogatmérés gyakorlata 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar

A szén egyszerű szerves vegyületei

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A dietil-éter 9—10 online feladat magyar
Szerves vegyületek sav-bázis jellege (túlmutat a kerettantervi minimumon, oxigén- és nitrogéntartalmú vegyületek vizes oldatainak kémhatása) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A nitroglicerin 9—10 animáció magyar
Észterek vizsgálata (előállítása) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Aldehidek és ketonok összehasonlítása 9—10 online feladat magyar
Szerves vegyületek oxidációs reakciói IV. (Erélyes oxidáció kálium-permanganáttal) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Szerves vegyületek oxidációs reakciói III. (Fehling-reakció) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Szerves vegyületek oxidációs reakciói II. (ezüsttükörpróba) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A karbidlámpa működése (narráció nélkül) 9—10 videó magyar
Alkoholok 9—10 online feladat magyar
Szerves vegyületek oxidációs reakciói I. (CuO-os oxidáció) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Acetilén égésének vizsgálata (gázfecskendős kísérlet) 9—10 videó magyar
Acetilén és a nyersgumi telítetlenségének vizsgálata (brómozás) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Acetilén előállításának és fizikai tulajdonságainak vizsgálata (előállítás gázfecskendős kísérlettel) 9—10 videó magyar
Etén kimutatása brómos vízzel 9—10 videó magyar
Szénhidrogének szén- és hidrogéntartalmának kimutatása 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar

Atomok, molekulák és ionok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Interaktív periódusos rendszer (folyamatosan frissített információkkal, számos nyelven) 7—8 interaktív honlap magyar
Atom vagy ion? 7—8 online feladat magyar
Fémek, nemfémek, félfémek 7—8 online feladat magyar
Kémiai elemek, vegyületek, keverékek 7—8 animáció magyar
Az elektronszerkezet és a periódusos rendszer 7—8 online feladat magyar
Az elektronszerkezet jelölése 7—8 animáció magyar
Az elektronszerkezet 7—8 animáció magyar
Atomépítés (HTML5-alapú) 7—8 szimuláció magyar
A kémiai elemek elnevezése 7—8 animáció magyar
Nevek - vegyjelek 7—8 online feladat magyar
Az atomok jelölése 7—8 online feladat magyar
Vegyjel és név 7—8 online feladat magyar
Vegyjel (játék párban vagy egyedül) 7—8 online feladat magyar
A vegyjel 7—8 animáció magyar

Az anyagi halmazok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Telített és telítetlen oldatok 7—8 animáció magyar
Az oldatok 7—8 animáció magyar
Az oldatok - a leves kémiája 7—8 animáció magyar
Oldatok 7—8 online feladat magyar
Az oldószerek 7—8 animáció magyar
Oldatok készítése (konyhasó, kálium-nitrát, hígítás) 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
Az oldódás függése az anyagi minőségtől 7—8 online feladat magyar
Oldat vagy oldószer 7—8 online feladat magyar
Az oldódás (JAVA-alapú) 7—8 szimuláció magyar
Az anyagok oldhatósága 7—8 animáció magyar
Az oldatok töménysége 7—8 online feladat magyar
Körös-víz, limonádé, ecet. Mi a közös bennük? (hétköznapi anyagok oldása vízben, jód oldása különböző oldószerekben, az oldódás során bekövetkező energiaváltozások, telített és túltelített oldatok) 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
Az oldódás hőmérséklet-változással járhat 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
A tömegszázalék 7—8 animáció magyar
Cukor- és sóoldatok (JAVA-alapú) 7—8 szimuláció magyar
Kolloidok szol-gél átalakulása (feliratozott videó, a magyarázat túlmutat a 7. évfolyamos tananyagon) 7—8 videó magyar
Kolloidkémia 7—8 online feladat magyar
Az oldódás sebessége (a sebesség és a hőmérséklet-változtatás közötti összefüggés) 7—8 videó magyar

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
MolView (2D és 3D modellező alkalmazás, saját adatbázissal is rendelkezik, kalottmodell, pálcikamodell, golyómodell, file-ba menthető szerkezeti képletek és modellek) 9—10 interaktív honlap magyar
Másodrendű kölcsönhatások (narráció nélküli kisfilmek) 9—10 animáció angol
Molekulák és a fény (HTML5-alapú, túlmutat a kerettantervi minimumon) 9—10 szimuláció magyar
Molekulák polaritása (részben HTML5-, részben JAVA-alapú) 9—10 szimuláció magyar
Fémes kötés, ötvözetek (fémek színe és alakíthatósága, elektromos vezetés, hővezetés) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Molekulaépítő (HTML5-alapú, 3D megjelenítés, feladatk) 9—10 szimuláció magyar
Molekulaalakok (HTML5-alapú, AXE és tényleges molekulák alakja) 9—10 szimuláció magyar
Kémiai kötések, molekulák (összefoglaláshoz) 9—10 online feladat magyar
A kovalens kötés 9—10 animáció magyar
Atomrácsos szerkezet 9—10 animáció magyar
Molekularácsos anyagok 9—10 animáció magyar
Molaritás (HTML5-alapú, telített oldat, kristálykiválás) 9—10 szimuláció magyar
A fémrácsos szerkezet 9—10 animáció magyar
Gázok: bevezetés (HTML5-alapú, gázok viselkedése az állapotjezők változásának hatására, a gáztörvények bemutatása) 9—10 szimuláció magyar
Gáztulajdonságok (HTML5-alapú, gázrészecskék sebessége, diffúzió, gáztörvények) 9—10 szimuláció magyar
Moláris térfogat (kiszámítja adott hőmérsékleten és nyomáson a moláris térfogat értékét) 9—10 interaktív honlap angol
Dinamikus egyensúly (párolgás és lecsapódás) 9—10 animáció magyar
Részecskék közötti kölcsönhatás, a felületi feszültség 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Az oldódás 9—10 animáció magyar
Sók és az oldhatóság (JAVA-alapú) 9—10 szimuláció magyar
Hasonló a hasonlóban oldódik (az oldószer és az oldott anyag anyagi minősége, többkomponensű keverékek) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Koncentráció (HTML5-alapú, a koncentráció változása oldott anyag, oldószer, más összetételű oldat hozzáadása közben) 9—10 szimuláció magyar
Kémiai kötések - szeret vagy nem szeret 9—10 animáció magyar
Vonzások és kötések - Kémiai kötések (a fémes kötés nincs benne) 9—10 animáció magyar
Diffúzió (HTML5-alapú, részecskeszintű ábrázolás) 9—10 szimuláció magyar
Atomból ion 9—10 animáció magyar
Rutherford-szórás (HTML5-alapú) 9—10 szimuláció magyar
Az atomok elektronszerkezete (kitevős és cellás jelöléssel) 9—10 online feladat magyar
Az atom szerkezete 9—10 animáció magyar
Az atommodellek 9—10 animáció magyar
Atomtömeg és izotópok (HTML5-alapú, izotópok és előfordulási gyakoriságuk) 9—10 szimuláció magyar
Izotópok 9—10 animáció magyar
Az alfa-szimuláció (JAVA-alapú) 9—10 szimuláció magyar
Béta-bomlás (JAVA-alapú) 9—10 szimuláció magyar
Maghasadás (JAVA-alapú) 9—10 szimuláció magyar
Radiokarbonos kormeghatározás 9—10 animáció magyar
Elektronszerkezet 9—10 online feladat magyar

Az életműködések kémiai alapjai

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A keményítő kimutatása (keményítő, jód, keményítőtartalmú anyagok) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Zsírok és olajok közti különbség 9—10 videó magyar
Szénhidrátok 9—10 videó magyar
A szénhidrátok (~20 perc) 9—10 videó magyar
A fehérjék szerkezete (1982-es oktatófilm) 9—10 videó magyar
Szénhidrátok, fehérjék, zsírok és olajok 9—10 online feladat magyar
Fehérjék szerkezete 9—10 animáció magyar

Elemek és szervetlen vegyületeik

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Halogénelemek 9—10 online feladat magyar
Vizsgáld a vizet! (elektrolízis, csapvíz, oldószer, tűzzel vizet) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A nitrogéngáz és a nitrogénnarkózis (keszonbetegség) 9—10 animáció magyar
A kalkogének és vegyületeik 9—10 online feladat magyar
A kénsav (hígítása, vízelvonó hatása, híg és tömény oldatának reakciói, a szulfátok) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A kén-dioxid (a kén égése, előállítás, redukáló sajátság) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A kén és a szulfidok (olvasztás, reakció fémekkel) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Kísérletek kénnel (oldódás szén-diszulfidban és toluolban, olvadás 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Kísérletek kénnel és vegyületeivel II. (kénsav hígítása, reakciói) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Kísérletek kénnel és vegyületeivel I. (kén és kénhidrogén) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A víz keletkezése és bomlása 9—10 animáció magyar
A salétromsav (a híg és a tömény salétromsav reakciói fémekkel, a nitrátok) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A víz körforgása 9—10 animáció magyar
Az élet forrása - a víz 9—10 animáció magyar
A bennünket körülvevő "éltető" semmi! Égés, oxigén (éghetetlen zsebkendő, a levegő összetevői, az égés) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A sósav (sósavszökőkút, reakció ammóniával) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Kísérletek jóddal (reakció alumíniummal, szublimáció, oldódás, keményítővel való reakció) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Kísérletek klórral (előállítás, reakció nátriummal, halogenidek ezüst-vegyületei) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Vízzé ég el (durranógáz-próba, a hidrogén égése, sósav reakciója fémekkel) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A hidrogén (előállítása) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Kísérletek a nitrogén vegyületeivel (ammóniaszökőkút, az ammónia reakciói) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Az ammónia (ammóniaszökőkút, reakció sósavval, diffúzió) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A foszforsav 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A szódabikarbóna 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Analitikai problémamegoldás ("ionvadászat") 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Az arany 9—10 animáció magyar
Az ezüst a mindennapokban 9—10 animáció magyar
Az ezüst 9—10 animáció magyar
A vas 9—10 animáció magyar
Az alumínium 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Kalciumvegyületek (a márvány, mészoltás, szén-dioxid megkötése) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Az alkáliföldfémek reakciója vízzel (a feladatlapon tévesen szerepel a cím) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Az alkáliföldfémek reakciója savakkal 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Alkálifémek és vegyületeik (Na és K vízzel, a NaOH tulajdonságai) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A fémek redukáló sora (réz-szulfát és vasszeg, réz és ezüst-nitrát, fémek sósavval) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Lángfestés fémekkel! 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Fémek reakciói vízzel és savakkal 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Fémek csoportosítása 9—10 online feladat magyar
A fémek tulajdonságai 9—10 animáció magyar
A szárazjég 9—10 animáció magyar
A grafit 9—10 animáció magyar
A szén allotróp módosulatai 9—10 animáció magyar

Kémia a mindennapokban

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Vízkeménység (szappan habzása, vízlágyítás, vízkőoldás) 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
A hipó és a sósav reakciója 7—8 videó magyar
Mészégetés (narráció nélkül, magyar felirattal) 7—8 videó magyar
A pilisi mész (50 perc) 7—8 videó magyar
E-számok (E-szám kereső honlap, megmutatja a vegyületek legfontosabb sajátságait) 7—8 interaktív honlap magyar
Adszorpció - kísérletek aktív szénnel (színtelenítés, ammóniagáz megkötése 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
Műanyag: áldás és átok 7—8 animáció magyar
E-számok 7—8 videó magyar

Kémia a természetben

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Téli szmog 7—8 online feladat magyar
Levegőszennyezés 7—8 online feladat magyar
Levegőszennyezés 7—8 online feladat magyar
A környezetre ártalmas vagy sem? 7—8 online feladat magyar
Az ökológiai lábnyom számítása 7—8 interaktív honlap magyar
A savas eső hatása a növényzetre 7—8 videó magyar
Az üvegházhatás (JAVA-alapú, jelenben, 1750-ben, jégkorszakban) 7—8 szimuláció magyar
A savas eső keletkezésének modellezése (narráció nélküli, feliratozott videó) 7—8 videó magyar
Energiaforrások - légszennyezés - környezetvédelem 7—8 online feladat magyar

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Háztartási tisztítószerek (kémhatás, vízkőoldás, színtelenítő hatás) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Szikes talaj, szappanfőzés! 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Karbamidgyanta előállítása 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Műanyagok vizsgálata (a feladatlapon tévesen szerepel a cím) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Hogyan készül és hogyan működik a szappan? (sajnos végig szappanmolekulát említ) 9—10 animáció magyar
A táplálékpiramis 9—10 animáció magyar
Szappanfőzés növényi olajból 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A kőolaj 9—10 animáció magyar
Polimergélek (a polimergélek és a víz kapcsolata) 9—10 animáció magyar

Kémiai átalakulások

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Sav-bázis reakciók (m5 TV - Érettségi: Kémia, 26 perc) 9—10 videó magyar
A kémiai egyenletek rendezése (HTML5-alapú) 9—10 szimuláció magyar
Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5-alapú, a meghatározó reagens szemléltetése) 9—10 szimuláció magyar
Sztöchiometria (interaktív feladatlap, reakciótípusok, egyenletrendezés, mennyiségi számítások) 9—10 interaktív honlap angol
Lassan, gyorsan, még gyorsabban - a reakciók sebessége (magnézium égése, fémek reakciója vízzel, különböző halmazállapotú anyago reakciója vízzel, brómos víz és hangyasav, katalizátorok) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Reakciók: sebesség & egyensúly (JAVA-alapú, ütközések szerepe, a reakciósebesség függése, egyensúlyi rendszer) 9—10 szimuláció magyar
A reakciósebesség (hőmérséklet- és koncentrációfüggés) 9—10 szimuláció angol
Egyensúlyi reakció gázmodellje (JAVA-alapú, a hőmérséklet-változás hatása) 9—10 szimuláció magyar
Savas-lúgos oldatok (sósavszökőkút, szén-dioxid kimutatása, ammónia kimutatása) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Lúgos oldatok (kálium reakciója vízzel, magnézium-hidroxid előállítása, ammóniaszökőkút) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Háztartási ecetsav töménységének meghatározása (titrálás) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Daniell-elem 9—10 animáció angol
Elektrokémiai jelenségek (m5 TV - Érettségi, 26 perc) 9—10 videó magyar
Elektrolízis (oldatelektrolízis) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Galvánelemek (szabadon állíthatunk elő össze galvánelemet, elektromotoros erő számítása) 9—10 szimuláció angol
Elektrolízis (oldatelektrolízis) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Redoxireakciók (középszintű érettségi kísérletek) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
A tömegmegmaradás törvénye (csapadékok képződése, egyenletrendezés modellekkel) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
pH-skála (HTML5-alapú, a környezetünkben előforduló anyagok vizes oldatának pH-ja) 9—10 szimuláció magyar
Sav-bázis reakciók (HTML5-alapú, sav- és báziserősség kapcsolata a pH-val) 9—10 szimuláció magyar
Elcseppfolyósodott NaOH-minta víztartalmának meghatározása (titrálás) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar

Kémiai reakciók

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kémhatás vizsgálatok 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
Természetes és mesterséges indikátorok (háztartási anyagok vizes oldatainak kémhatása) 7—8 videó magyar
A kémiai reakciók általános jellemzése (m5 TV - Felsős, 26 perc) 7—8 videó magyar
A fémek korróziója (m5 TV - Felsős, 26 perc) 7—8 videó magyar
Kémhatás. pH-érték (indikátorok, sók vizes oldatának kémhatása) 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
pH-skála - alapok (HTML5-alapú, hétköznapi anyagok vizes oldatainak kémhatása) 7—8 szimuláció magyar
A tűzoltókészülékek használata 7—8 videó magyar
Égés, tűzoltás (égő benzin oltása, kockacukor égése, a láng részei) 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
Gázzal oltó tűzoltó készülék működése (oktatóvideó) 7—8 videó magyar
Kémiai változás, a cukor hőbomlása (cukor elszenesítése, fekete kígyó) 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
Az égés (a levegő összetétele, magnézium égése, a szén-dioxid tulajdonságai) 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar
Az égés, mint oxigénnel történő reakció 7—8 videó magyar
A vízbontás (vízbontás, a hidrogén és oxigén kimutatása és előállítása) 7—8 tanulókísérleti munkalap magyar

Környezeti kémia és környezetvédelem

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Miből áll a levegő? Ismerd meg a földi légkör összetételét! 9—10 animáció magyar
A természetes vizek összetétele 9—10 animáció magyar
Vízvizsgálat (csapvíz és természetes víz vizsgálata) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Ásványvíz, gyógyvíz termálvíz 9—10 animáció magyar
A humusztartalom és a kémhatás vizsgálata (talajtani vizsgálatok) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Vizsgáld a talaj vas- és nitráttartalmát! (talajtani vizsgálatok) 9—10 tanulókísérleti munkalap magyar
Az ökológiai lábnyom 9—10 animáció magyar
Miért nem váltunk 100%-ban megújuló energiára? 9—10 animáció magyar
Energiafajták átalakítása (HTML5-alapú) 9—10 szimuláció magyar