Linkgyűjtemény a Környezetismeret tantárgy tanításához/tanulásához

Célcsoport: 3-4. évfolyam

rövid leírás

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Kompetencia Divízió Digitális Pedagógiai Módszertani Központja olyan, a meglévő digitális tartalmi kínálatot bemutató tudástérkép összeállítását végezte el, amely tantárgyankénti bontásban, azon belül témakörönként csoportosítva tartalmazza azokat az internetes hivatkozásokat, amelyek az adott témakör tanításában/tanulásában segíthetik, élményszerűbbé tehetik a pedagógusok, illetve a tanulni vágyók munkáját.

A kigyűjtött hivatkozások kizárólag olyan célokra mutatnak, amelyek szinte kivétel nélkül térítésmentes felhasználást tesznek lehetővé, de mindenképpen kipróbálhatók térítési díj fizetése nélkül.

A felsorolás tartalmazza azt az információt is, hogy az oldal használatához szükséges-e valamely idegen nyelv ismerete.

A táblázatokban a hivatkozás rövid leírása mellett információt adunk arról is, hogy azok milyen típusú anyagot közvetítenek a felhasználó felé (például: videó, feladatlap, animáció, szimuláció).

A tantárgyak, illetve a témakörök elnevezésében a NAT 2020 szerinti fogalmakat használtuk azokon az évfolyamokon is, amelyeknél még a korábbi tartalmi követelmények szerint folyik az oktatás.

A hivatkozott anyagok használatához a böngészőn, illetve az internetelérésen túl nem szükséges más eszköz, illetve a legtöbb esetben platformfüggetlenül (például tableten is elérhetők) használható.

A hivatkozásokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy időtállónak bizonyuljanak, de az internet világában zajló gyors változások miatt előfordulhat, hogy egy-egy hivatkozás időközben elérhetetlenné válik.

Örömmel vesszük értesítéseiket, megjegyzéseiket az info@dpmk.hu címen.

részletes ismertető

A környezetismeret tananyaghoz készült linkgyűjtemény célja a tanulók, a szülők és a pedagógusok támogatása az online és a tantermi oktatás esetén is. A gyűjteményben megjelenő linkek a kerettantervben megjelenő tematikai egységenként vannak csoportosítva, így könnyen megtalálhatóak közöttük az adott témakörhöz kapcsolódó tartalmak.

A linkek között vannak olyanok, amelyek komplett tananyagrészeket, leckéket tartalmaznak, feladatokkal, gazdag képanyaggal és témába vágó videókkal kiegészítve. Ezek a források elsősorban az órára készülő pedagógusnak nyújtanak segítséget, de hasznosak lehetnek a témakört gyakorolni kívánó tanulónak is.

A linkek egy másik csoportját képezik a videók, amelyek egy része magyarázó jellegű, vagyis adott jelenséget vagy folyamatot mutatnak be alámondással. Vannak olyan videók is, ahol nincs alámondás, de a képanyag vagy az animáció egyértelmű magyarázatot ad egy-egy fontosabb jelenségre vagy folyamatra, esetleg zenei aláfestéssel. Főleg az élőhelyek témakört támogató linkeknél jellemzőek ezek, ahol egy-egy élőlény tulajdonságait, viselkedését lehet ilyen módon a természetes környezetében megfigyelni.

A korosztályi sajátosságokból adódóan a linkgyűjteménybe kerültek mesevideók is, amelyek elsősorban az élőlényeket, illetve élőhelyüket mutatják be valamilyen ismert vagy kevésbé ismert mesébe ágyazva. A linkek harmadik csoportját az online kvízfeladatok alkotják, amelyek akár gyakorlásképpen elvégezhetők az iskolában vagy otthon, de segítséget nyújthatnak a tanárnak a dolgozat vagy a szóbeli felelet összeállításához is. Ezek a feladatok jó kiindulópontjai lehetnek órai vetélkedőknek vagy egy-egy témakör összefoglalásának is. A linkek magyar nyelvűek és ingyenesen hozzáférhetők. 

Összességében elmondható, hogy az elkészített linkgyűjtemény a tantárgy minden tematikai egységében, többféle feldolgozási módon kívánja támogatni a gyerekek és a pedagógusok munkáját. Reméljük, hogy törekvéseink ezen a téren sikeresek lesznek és ezzel a gyűjteménnyel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyerekek szívesen tanulják, és ezzel komolyan megalapozzák természettudományos tudásukat.

Az élettelen környezet kölcsönhatásai

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A videóben egy kísérletek keresztül mutatják be a levegő áramlását. 3—4 magyarázó videó magyar
Három különboző kísérletben nézi meg a videó, hohy különböző körülmények (hőmérséklet, keverés), és méret esetén hogyan oldódik a cukor vízben. 3—4 magyarázó videó magyar
A videó a légnyomás erejét mutatja be egy kísérleten keresztül. 3—4 magyarázó videó magyar
A videó az anyagok szétválasztásának módját szemlélteti. Jelen esetben a konyhasót és a homkot választják szét a videóban. 3—4 magyarázó videó magyar
Rajzolt videó, amiben a halamzállapotok tulajdonságait ismertetik. 3—4 magyarázó videó magyar
Rövid videó a halmazállapotokról és a halmazállapot-változásokról 3—4 magyarázó videó magyar
A videó három különböző anyagtípus párolgási idejét hasonlítja össze. 3—4 magyarázó videó magyar
A videóban azt láthatjuk, hogy egy megszíneett jégkocka, hogyan olvad fel a vízben. 3—4 magyarázó videó magyar
A víz és olaj egymáshoz viszonyított sűrűségét mutatja be egy kísérlet. 3—4 magyarázó videó magyar
Összefoglaló szöveges anyag a halmazállapotváltozásokról 3—4 összefüggő tananyagrész magyar

Életközösségek lakóhelyünk környezetében

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A videóban a vizek és vízpartok növényeit mutatják be 11 percben 3—4 videófilm magyar
Összefoglaló tananyag a vízi és vízparti életközösségekről képekkel és videóval kiegészítve 3—4 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a rétek állatvilágáról feladatokkal kiegészítve 3—4 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a füves területek élővilágáról képekkel és videókkal kiegészítve 3—4 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a rétek élővilágáról feladatokkal 3—4 összefüggő tananyagrész magyar
A négy évszak meséje, ráhangolódásnak, lazító videónézésnek remek lehet. A videóban a mese alatt természetben készült videók vannak bevágva. 3—4 mesevideó magyar
Ez a mese csodásan bemutatja az erdő változásai a 4 évaszak alatt. 0-38 másodperc között hallahtunk egy csodás leírást a tavaszról, és láthatjuk is. 37:10-16 közütt a nyárba történő átmenetet lehet megfigyelni a mesében. 53:18-40 kzött a nyárből őszbe történő átfordulás figyelhető meg, majd 1 óra 11 percnél a tél és aztán a tavasz átmenetét lehet megfigyelni. 3—4 mesevideó magyar
Összegző anyag az erdei életközösségről 3—4 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a hegyvidékek növényzete és az éghajlat közötti összefüggésekről 3—4 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló tananyag a vízi és vízparti életközösségekről képekkel és videóval kiegészítve 3—4 összefüggő tananyagrész magyar
Magyarázó előadás a hazai erdők típusairól 3—4 magyarázó videó magyar
Összefoglaló tananyag a vizek gerinctelen állatairól képekkel és videóval kiegészítve 3—4 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a lombhullató erdők fáiról sok képpel és feladattal 3—4 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló tananyag a vizek gerinces állatairól képekkel és videóval kiegészítve 3—4 összefüggő tananyagrész magyar

Hazánk, Magyarország

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Összegző anyag hazánk nagytájairól és vizeiről 3—4 összefüggő tananyagrész magyar
Hazai tájakat bemutató videó narrálással 3—4 videófilm magyar
A hazai tájakat bemutató videó, narrálás nélkül 3—4 videófilm magyar
Hazánk tájaival kapcsolatos kvízfeladatok 3—4 kvízfeladatok magyar
Kvízfeladatok hazánk nagytájairól 3—4 kvízfeladatok magyar

Megfigyelés, mérés

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A víz és olaj egymáshoz viszonyított sűrűségét mutatja be egy kísérlet. 3—4 magyarázó videó magyar
A videóban azt láthatjuk, hogy egy megszíneett jégkocka, hogyan olvad fel a vízben. 3—4 magyarázó videó magyar
A videó három különböző anyagtípus párolgási idejét hasonlítja össze. 3—4 magyarázó videó magyar
Rövid videó a halmazállapotokról és a halmazállapot-változásokról 3—4 magyarázó videó magyar
Három különboző kísérletben nézi meg a videó, hohy különböző körülmények (hőmérséklet, keverés), és méret esetén hogyan oldódik a cukor vízben. 3—4 magyarázó videó magyar
Rajzolt videó, amiben a halamzállapotok tulajdonságait ismertetik. 3—4 magyarázó videó magyar
A videó az anyagok szétválasztásának módját szemlélteti. Jelen esetben a konyhasót és a homkot választják szét a videóban. 3—4 magyarázó videó magyar
A videó a légnyomás erejét mutatja be egy kísérleten keresztül. 3—4 magyarázó videó magyar
A videóben egy kísérletek keresztül mutatják be a levegő áramlását. 3—4 magyarázó videó magyar
Összefoglaló szöveges anyag a halmazállapotváltozásokról 3—4 összefüggő tananyagrész magyar

Tájékozódás a térben

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A térképen történő méréseket gyakoroltató feladatok 3—4 gyakorló feladatok magyar
A térképi tájékozódást fejlesztő feladat 3—4 gyakorló feladatok magyar
A térkép jelrendszerének gyakoroltatása a térképen 3—4 gyakorló feladatok magyar
Gyakorlófeladatok a térképek fogalmáról és fajtáiról 3—4 gyakorló feladatok magyar
Magyarázó videó a térkép fajtáiról 3—4 magyarázó előadás magyar
Komplett lecke a térkép fogalmáról és fajtáiról feladatokkal 3—4 összefüggő tananyagrész magyar

Tájékozódás az időben

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Összefoglaló bemutató az idő méréséről 3—4 bemutató előadás magyar
Összefoglaló bemutató az idő méréséről 3—4 bemutató előadás magyar
Összefoglaló bemutató az idő méréséről 3—4 bemutató előadás magyar
Kvízfeladatok az idő mértékegységei témakörben 3—4 kvízfeladatok magyar
Magyarázó videó az idő fogalmáról és mértékegységéről 3—4 videóelőadás magyar

Testünk, egészségünk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A videó a tóban, és tó körül élő élőlényeket mutatja be. 3—4 videófilm magyar
Okatatóvideó a takarékos vízhasználatról 3—4 videófilm magyar
Oktatóvideó a vizek szennyezéséről 3—4 videófilm magyar
Összefoglaló tananyag az ember táplálkozásáról 3—4 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló tananyag az ember táplálkozásáról 3—4 összefüggő tananyagrész magyar
Kvízfeladatok az emberi szervezet működéséről 3—4 kvízfeladatok magyar
Összefoglaló tananyag az emberi test működéséről képekkel 3—4 összefüggő tananyagrész magyar