Linkgyűjtemény a Magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításához/tanulásához

Célcsoport: 5-12. évfolyam

rövid leírás

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Kompetencia Divízió Digitális Pedagógiai Módszertani Központja olyan, a meglévő digitális tartalmi kínálatot bemutató tudástérkép összeállítását végezte el, amely tantárgyankénti bontásban, azon belül témakörönként csoportosítva tartalmazza azokat az internetes hivatkozásokat, amelyek az adott témakör tanításában/tanulásában segíthetik, élményszerűbbé tehetik a pedagógusok, illetve a tanulni vágyók munkáját.

A kigyűjtött hivatkozások kizárólag olyan célokra mutatnak, amelyek szinte kivétel nélkül térítésmentes felhasználást tesznek lehetővé, de mindenképpen kipróbálhatók térítési díj fizetése nélkül.

A felsorolás tartalmazza azt az információt is, hogy az oldal használatához szükséges-e valamely idegen nyelv ismerete.

A táblázatokban a hivatkozás rövid leírása mellett információt adunk arról is, hogy azok milyen típusú anyagot közvetítenek a felhasználó felé (például: videó, feladatlap, animáció, szimuláció).

A tantárgyak, illetve a témakörök elnevezésében a NAT 2020 szerinti fogalmakat használtuk azokon az évfolyamokon is, amelyeknél még a korábbi tartalmi követelmények szerint folyik az oktatás.

A hivatkozott anyagok használatához a böngészőn, illetve az internetelérésen túl nem szükséges más eszköz, illetve a legtöbb esetben platformfüggetlenül (például tableten is elérhetők) használható.

A hivatkozásokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy időtállónak bizonyuljanak, de az internet világában zajló gyors változások miatt előfordulhat, hogy egy-egy hivatkozás időközben elérhetetlenné válik.

Örömmel vesszük értesítéseiket, megjegyzéseiket az info@dpmk.hu címen.

részletes ismertető

A magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz gyűjtött hivatkozások esetében a válogatás fő szempontjai között szerepelt, hogy a digitális oktatás során megkönnyítse a magyartanár kollégák óratervezését: interaktív és díjmentesen elérhető, minőségi tartalmakkal rendelkező, magyar nyelvű lapokra hivatkoznak. Ugyanakkor hagyományos iskolai oktatás során is felhasználhatók a 2020-as Nemzeti Alaptanterv alapján készült kerettanterv által előírt kötelező témakörökhöz és témákhoz kapcsolódó tanórák esetében. 

Az adatbázis hivatkozásait hat különböző típusba soroltuk.  A szövegek mellett nagy hangsúllyal szerepelnek a Nemzeti Köznevelési Portál okostankönyvének és az Oktatási Hivatal által is támogatott Sulinet Tudásbázisnak adott témakörökhöz illő fejezetei.  Az okosdoboz.hu-n kívül több interaktív feladatsor forrása is megtalálható, de a PDF vagy Word formátumban elérhető feladatsorok szintén helyet kaptak a gyűjteményben. A kötelező olvasmányok megfilmesített változatai, színészek által előadott versek és videós tanári magyarázatok is találhatók a videó kategórián belül. A kerettantervben újonnan megjelent témákhoz több segédanyag is rendelkezésre áll – módszertani javaslatok, óratervek, tanulmányok, interjúk, múzeumok anyagai, egyéb háttérinformációk. 

Az általános iskolai korcsoportnál (5–8. évfolyam) irodalomból az okostankönyv mellett az interaktív feladatokra, magyar nyelvből a tanári magyarázatokra és a játékos gyakorlófeladatokra mutató linkek élveztek előnyt. A középiskolai korosztálynál (9–12. évfolyam) irodalomból – szintén az okostankönyv mellett – a szövegek kerültek előtérbe; a kerettanterv által kijelölt kötelező művek majd mindegyike elérhető online formátumban. Legkézenfekvőbbek az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára és a Digitális Irodalmi Akadémia lapjaira mutató linkek, de az ezekről a helyekről hiányzó művek díjmentes elérhetőségét is feltüntettük. A középiskolai magyar nyelvtan témáinál a digitális oktatatásban és a diákok önálló felkészülésében is nagy segítséget nyújthatnak a Zanza TV ötperces adásai. Az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése által támogatott fejlesztés Nemzeti Alaptanterven alapuló műsorai a témához tartozó interaktív teszttel és feladatsorral is szolgálják a megszerzett tudás elmélyítését. A videó kategóriában szereplő filmek, tanári magyarázatok hossza is szerepel a linkek leírásában – a tanóra tervezését megkönnyítendő.

A világhálón fellelhető anyagok száma a végtelenhez közelít és folyamatosan bővül – a válogatás így nem lehet sem teljes, sem tökéletes, sem mindenre kiterjedő. Mindazonáltal bízunk abban, hogy praktikus segítséget nyújt a magyartanár kollégáknak a 2020-as NAT alapján készült Kerettanterv témáinak tanításához.

I. A KLASSZIKUS MODERNSÉG IRODALMA

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Színművészek véleménye, személyes élményi a Hallgatni Aranyt projekttel és Arany János költészetével kapcsolatban. 11—12 segédanyag magyar
Henrik Ibsen: A vadkacsa című drámája az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Gárdonyi Géza: Az én falum című műve az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Tompa Mihály összes költeménye az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Madách Imre: Az ember tragédiája 11—12 szöveg magyar
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 11—12 szöveg magyar
Arany János összes költeményei az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Baudelaire - Verlaine - Rimbaud: A romlás virágai című antológia az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Csehov: Ványa bácsi című műve az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Csehov: Sirály című műve az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Tolsztoj: Ivan Iljics halála című műve az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés című regénye az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Gogol: A köpönyeg című műve az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Henrik Ibsen: Nóra című drámája az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Stendhal: Vörös és fekete című regénye az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Vajda János összes költeménye az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Honoré de Balzac: Goriot apó című regénye az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Gárdonyi Géza életútja - bemutató 11—12 segédanyag magyar
Alkotók a magyar irodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 11—12 segédanyag magyar
Alkotók a világirodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 11—12 segédanyag magyar
Mikszáth Kálmán, Beszterce ostroma című film jelentőségéről. 11—12 segédanyag magyar
Madách: Az ember tragédiája - eszmék - a Zanza TV adása, 6:20 11—12 videó magyar
Madách: Az ember tragédiája szerkezete - a Zanza TV adása, 5:49 11—12 videó magyar
A Magyar Művészeti Akadémia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából indított projektje; Arany János versei kiemelkedő színművészek előadásában hallgathatók meg, a versekhez háttérinformációk is találhatók a honlapon. 11—12 segédanyag magyar
A Zanza TV adásai a klasszikus modernség irodalmát érintő témákkal kapcsolatban, filmenként 5-6 percben, feladatokkal. 11—12 videó magyar
Szimbolizmus témakör - interaktív feladatok 11—12 interaktív feladatok magyar
Világirodalom a 20. században témakör interaktív feldolgozása 11—12 okostankönyv magyar
A modernség világirodalmából témakör interaktív feldolgozása 11—12 okostankönyv magyar
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember - című műve többféle fomátumban az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar

I. A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Óravázlatok Word formátumban, feladatlapokkal, 3 órára a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma honlapjáról (46-48. sorszámok). 5—6 óravázlat magyar
A kommunikáció alapjai 6 fejezetben, interaktív feladatokkal. 5—6 okostankönyv magyar
Interaktív feladatsor a kommunikáció témakörhöz 5—6 interaktív feladatok magyar
Videotanár - digitális tananyag a kommunikációhoz - 6:38 5—6 videó magyar
A kommunikáció témakörének interaktív feldolgozása 5—6 interaktív feladatok magyar

I. A KOMMUNIKÁCIÓ, A DIGITÁLIS ÍRÁSBELISÉG FEJLESZTÉSE

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Interaktív feladatok kommunikáció témában 7—8 okostankönyv magyar
Interaktív feladatok kommunikáció témában 7—8 okostankönyv magyar
Interaktív feladatok kommunikáció témában 7—8 okostankönyv magyar
Segédanyag a kommunikáció tanításához. 7—8 segédanyag magyar
Tanulmány a digitális írásbeliség fejlesztésének lehetőségeiről. 7—8 segédanyag magyar

I. BEVEZETÉS AZ IRODALOMBA – MŰVÉSZET, IRODALOM

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök című műve online olvasható változatban. 9—10 szöveg magyar
A Bevezetés az irodalomba témakör interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
Költészettani felfogások - elmélet és interaktív feladatsor. 9—10 interaktív feladatok magyar
Az irodalmi stílus - elmélet és interaktív feladatsor. 9—10 interaktív feladatok magyar
A művészet születése, az irodalom határterületei, a műalkotások befogadása - a Zanza TV adása, 4:40 9—10 videó magyar
Aiszoposz: A tücsök és a hangya című műve online olvasható változatban. 9—10 szöveg magyar
Karinthy Frigyes: A cirkusz című műve online olvasható változatban. 9—10 szöveg magyar
Romhányi József: Tücsökdal című műve online olvasható változatban. 9—10 szöveg magyar
Műnemek és műfajok - a Zanza TV adása, 5:35 9—10 videó magyar
Conan Doyle: Sherlock Holmes kalandjai című műve online olvasható változatban. 9—10 szöveg magyar

I. CSALÁD, OTTHON, NEMZET

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A témakörhöz tartozó kötelező művek interaktív feldolgozása, digitális feladatokkal, összefoglalással, 25 fejezetben. 5—6 okostankönyv magyar
Arany János Rege a csodaszarvasról – Sebő Ferenc, Cserhalmi György (14:32) 5—6 videó magyar
Arany János Rege a csodaszarvasról - animációs film (9:39) 5—6 videó magyar
10 kérdésből álló szövegértés feladatsor Az égig érő fa című népmeséhez. 5—6 feladatsor magyar
Interaktív feladatok a Daidalosz és Ikarosz feldolgozásához. 5—6 interaktív feladatok magyar
Óravázlatok a Bibliai történetek témához Word formátumban, feladatlapokkal, 10 órára a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma honlapjáról (3-11. sorszámok). 5—6 óravázlat magyar

I. KOMMUNIKÁCIÓ – FOGALMA, ESZKÖZEI, TÍPUSAI, ZAVARAI; DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Zanza TV műsora - A kommunikáció tényezői és funkciói - 5 perc. 9—10 videó magyar
Segédanyag a digitális kommunikáció tanításához. 9—10 bemutató magyar
Segédanyag a kommunikáció tanításához. 9—10 segédanyag magyar
Tanulmány a digitális írásbeliség fejlesztésének lehetőségeiről. 9—10 segédanyag magyar
A Zanza TV műsora - A kommunikáció nem nyelvi formái - 5 perc. 9—10 videó magyar
Interaktív feladatok kommunikáció témában 9—10 okostankönyv magyar
A téma feldolgozása interaktív feladatokkal 9—10 segédanyag magyar
A kommunikáció tényezői és funkciói témakör interaktív feldolgozása 9—10 okostankönyv magyar

I. KOROK ÉS PORTRÉK

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez című költeményének interaktív feldolgozása. 7—8 okostankönyv magyar
Klasszicizmus és romantika - Művek, elemzések a magyar romantika irodalmából, interaktív feladatokkal. 7—8 okostankönyv magyar
Szempontok, háttérinformációk Mikes Kelemen Törökországi leveleihez. 7—8 segédanyag magyar
Szempontok a Sziget veszedelem elemzéséhez. 7—8 segédanyag magyar
Elemzés és interaktív feladatok a Szigeti veszedelem feldolgozásához. 7—8 interaktív feladatok magyar
17-18. század - Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – HTML formátumban az OSZK honlapján. 7—8 szöveg magyar
Romeo és Júlia, mint a generációs különbségek drámája – értelmezés 5 percben. 7—8 videó magyar
A Szent Péter esernyője című regény interaktív feldolgozása. 7—8 okostankönyv magyar
Shakespeare: Romeo és Júlia interaktív feldolgozása részlet alapján. 7—8 okostankönyv magyar
Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne néki – életrajz, rövid elemzés, interaktív feladatok. 7—8 segédanyag magyar
Shakespeare: Romeo és Júlia az OSZK honlapján, Kosztolányi Dezső fordításában. 7—8 szöveg magyar
Balassi Bálint: Egy katonaének – interaktív feladatok. 7—8 okostankönyv magyar
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete – interaktív feladatok. 7—8 okostankönyv magyar
Reneszánsz - Mesék Mátyás királyról: Hogyan került holló Mátyás király címerébe? (Kóka Rozália gyűjtése alapján) 7—8 szöveg magyar
Szempontok Szent István király intelmeinek feldolgozásához. 7—8 interaktív feladatok magyar
Középkor - Szent István király intelmei – a teljes szöveg az OSZK honlapján. 7—8 szöveg magyar
Videotanár – szempontok a Szent Péter esernyője című regény értelmezéséhez. 7—8 videó magyar
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője film (1958) – 1.rész (42:30) 7—8 videó magyar
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője HTML formátumban az OSZK honlapján. 7—8 szöveg magyar
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője film (1958) – 2. rész (42:30) 7—8 videó magyar
A Zeffirelli-féle Romeo és Júlia – 132 perc 7—8 videó magyar
Szempontok Jókai tanításához. 7—8 segédanyag magyar

I. RETORIKA- A BESZÉDFAJTÁK, A BESZÉD FELÉPÍTÉSE, AZ ÉRVELÉS

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Aktuális beszédek retorikai elemzése, háttérinformációk. 11—12 segédanyag magyar
A szónoklattanról beszél Kiss Judit Ágnes, 25 percben. 11—12 videó magyar
A kuturált vitáról a Zanza TV műsorában - 5:28. 11—12 videó magyar
Jó szónok és jó beszéd - Zanza TV, 5:52 11—12 videó magyar
Az érvek és az érvelés módszerei - Zanza TV, 5:03 11—12 videó magyar
Retorika - Zanza TV, 5:09 11—12 videó magyar
Feladatsor retorikából. 11—12 feladatsor magyar
A retorika alapjainak interaktív feldolgozása. 11—12 okostankönyv magyar
Az érvelés és a beszéd felépítésének interaktív feldolgozása 11—12 okostankönyv magyar

II. A MAGYAR IRODALOM A XX. SZÁZADBAN

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Tóth Árpád összes verse az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Háttérinformációk Herczeg Ferencről 11—12 segédanyag magyar
Juhász Gyula összes versei az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel című műve az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Életművek a 20. század első felének magyar irodalmából című témakör interaktív feldolgozása. 11—12 okostankönyv magyar
Irodalomtörténet, irodalomelmélet, összehasonlító irodalomtudomány - A század kezdetétől 1945-ig 11—12 segédanyag magyar
Karinthy Frigyes: Így írtok ti című műve az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Segédanyag Herczeg Ferenc tanításához a Magyar irodalom Történetében. 11—12 segédanyag magyar
Takaró Mihály előadása Herczeg Ferencről a Száműzött magyar irodalom sorozatban. 11—12 videó magyar
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 11—12 szöveg magyar
Wass Albert: Üzenet haza - az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Arany Lajos írása Herczeg Ferenc: Fekete szüret a Badacsonyon című parabolisztikus tárcaesszéjéről a Stádium című folyóiratban. 11—12 segédanyag magyar
Móricz Zsigmond: Barbárok című novellája az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél című műve az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Kosztolányi Dezső: Édes Anna című regénye az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Babits Mihály összegyűjtött versei az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Ady Endre összes költeményei az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Herczeg Ferenc: Bizánc 11—12 szöveg magyar
Móricz Zsigmond: Úri muri című regénye az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Herczeg Ferenc:Fekete szüret a Badacsonyon 11—12 szöveg magyar
Lakatos Pál interjúja Wass Alberttel, 1996-ban, a Kossuth Rásióban. 11—12 segédanyag magyar
Wass Albert: Üzenet haza - Sinkovits Imre előadásában. 11—12 videó magyar
Édes Anna film, Fábri Zoltán, 1958, 83 perc 11—12 videó magyar

II. A NYELVI RENDSZER, A NYELV SZERKEZETI JELLEMZŐI, A NYELVI ELEMZÉS, A MAGYAR ÉS AZ IDEGEN NYELVEK

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az egyszerű mondat elemzése - a videotanar.hu-ról - 8 perc. 9—10 videó magyar
A mellérendelő szószerkezetek témájának interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
A Zanza TV műsora a szavak felépítéséről - 5:20 perc. 9—10 videó magyar
A Zanza TV műsora a magyar nyelv hangrendszeréről - 5:14 perc. 9—10 videó magyar
A Zanza TV műsora a nyelvi rendszerről - 4:30 perc. 9—10 videó magyar
A témakör interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
Mondatelemzés érdekesen - videók a Nyelvészet mindenkinek Youtube csatornáról. 9—10 videó
A mellérendelő szószerkezetek témájának interaktív feldolgozása. 9—10 interaktív feladatok magyar
A Zanza TV műsora a mellérendelő szószerkezetekről, feladatokkal - 5 perc. 9—10 videó magyar
Interaktív feladatok a Worwall-on az összetett mondatokkal kapcsolatban. 9—10 interaktív feladatok magyar
A Zanza TV adása az összetett mondatok témakörben - 5 perc. 9—10 videó magyar
A Zanza TV adása az összetett mondatok témakörben - 5 perc. 9—10 videó magyar
Összetett mondatok - interaktív feladatok 9—10 interaktív feladatok magyar
Az összetett mondat témakörének interaktív feldolgozása 9—10 okostankönyv magyar
Az alárendelő és mellérendelő szószerkezet - a Távoktatás magyar nyelven csatornáról - 20 perc. 9—10 videó magyar

II. AZ IRODALOM ŐSI FORMÁI. MÁGIA, MÍTOSZ, MITOLÓGIA

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az irodalom ősi formái témakör interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
Az irodalom ősi formái témakör interaktív feldolgozása. 9—10 interaktív feladatok magyar
Az irodalom ősi formái és továbbélésük - a Zanza TV adása, 5:35 9—10 videó magyar
Ötletek és feladatok a teremtéstörténetek tanításához. 9—10 segédanyag magyar
Teremtéstörténetek az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Trencsényi-Waldapfel Imre: MITOLÓGIA című könyve, PDF változatban. 9—10 szöveg magyar
Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról - teljes rajzfilm, 1. rész - 42:26 9—10 videó magyar
Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról - teljes rajzfilm, 2. rész - 45:42 9—10 videó magyar

II. HELYESÍRÁS, NYELVHELYESSÉG – JÁTÉKOSAN

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Óravázlatok Word formátumban, feladatlapokkal, 9 órára a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma honlapjáról (52-60. sorszámok). 5—6 óravázlat magyar
Helyesírási szabályzat (AKH11, AKH 12.) és szótár. A szótárban 7 külön szempont szerint kereshetünk rá a kérdéses szavakra. 5—6 szótár magyar
Interaktív feladatok a helyesírás elméletéhez és gyakorlatához, 9 fejezetben. 5—6 okostankönyv magyar
Antalné Szabó Ágnes írása a helyesírás fejlesztéséről 5—6 segédanyag magyar
Interaktív feladatsor a helyesírás alapelveinek gyakorlásához 5—6 interaktív feladatok magyar

II. MAGYAR VAGY VILÁGIRODALMI IFJÚSÁGI REGÉNY

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Információk és interaktív feladatok Csukás István regényéhez. 7—8 okostankönyv magyar
Csukás István: Vakáció a halott utcában – a regény online olvasható változatban. 7—8 szöveg magyar
Feladatok Verne: Kétévi vakáció című regényének feldolgozásához. 7—8 feladatsor magyar
Jules Verne: Kétévi vakáció – a regény HTML formátumban az OSZK honlapján. 7—8 szöveg magyar

II. MONDAT A SZÖVEGBEN – EGYSZERŰ MONDAT RÉSZEI, MELLÉRENDELŐ SZÓSZERKEZET

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A mellérendelő szószerkezetek témájának interaktív feldolgozása. 7—8 okostankönyv magyar
A Zanza TV műsora a mellérendelő szószerkezetekről, feladatokkal - 5 perc. 7—8 videó magyar
A mellérendelő szószerkezetek témájának interaktív feldolgozása. 7—8 interaktív feladatok magyar
Az egyszerű mondat elemzése - a videotanar.hu-ról - 8 perc. 7—8 videó magyar
Az alárendelő és mellérendelő szószerkezet - a Távoktatás magyar nyelven csatornáról - 20 perc. 7—8 videó magyar

II. PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A szöveg hangoskönyvként az OSZK honlapján. 5—6 hangoskönyv magyar
A szöveg elérhetősége az OSZK honlapján – különböző formátumokban. 5—6 szöveg magyar
Tanári útmutató, feladatok a János vitéz részletes feldolgozásához (20-194. oldal) 5—6 tanári útmutató, feladatok magyar
Óravázlatok Word formátumban, feladatlapokkal, 12 órára a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma honlapjáról (34-45. sorszámok). 5—6 óravázlat magyar
13 foglalkozás 4 témakörbe rendezve, digitális feladatokkal, amelyek tantermi órákra is adaptálhatók. (A szerző és műve; A János vitéz hősei; A János vitéz népi motívumai; A János vitéz drámai motívumai). 5—6 interaktív feladatok magyar
Petőfi Sándor és a János vitéz interaktív, digitális feladatokkal, összefoglalással, 15 fejezetben. 5—6 okostankönyv magyar

II. PRAGMATIKA- A MEGNYILATKOZÁS FOGALMA, TÁRSALGÁSI FORDULÓ, BESZÉDAKTUS, EGYÜTTMŰKÖDÉSI ELV

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Beszédhelyzetek témakör interaktív feldolgozása. 11—12 okostankönyv magyar
A Károli Gáspár Református Egyetem Pragamatika című magyarnyelv-tanári segédkönyve. 11—12 magyar
A pragmatika témakörének interaktív feldolgozása. 11—12 okostankönyv magyar
A pragmatika témakörének interaktív feldolgozása. 11—12 segédanyag magyar
Szövegpragmatikai feladatok - a PTE BTK magyartanáris hallgatóinak leíró magyar nyelvtanhoz kapcsolódó feladatsorai találhatók. 11—12 feladatsor magyar

III. A GÖRÖG IRODALOM

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Homérosz: Odüsszeia az OSZK honlapjén, többféle formátumban. 9—10 szöveg magyar
Szophoklész: Antigoné az OSZK honlapjén, többféle formátumban. 9—10 szöveg magyar
Szophoklész: Oedipus király az OSZK honlapjén, többféle formátumban. 9—10 szöveg magyar
FOHÁSZ A MÚZSÁKHOZ - Tíz ógörög költő című antológia az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
A görög irodalom témakör interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
A görög dráma kezdetei téma interaktív feldolgozása. 9—10 interaktív feladatok magyar
Az ókori epika téma interaktív feldolgozása. 9—10 interaktív feladatok magyar
Az antik görög kultúra - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
Alkotók a világirodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
A Zanza TV adásai, 5 különböző ókori görög irodalmi témával kapcsolatban, 5-6 percben, feladatokkal. 9—10 videó magyar
Homérosz: Iliász az OSZK honlapjén, többféle formátumban. 9—10 szöveg magyar
Interaktív feladatok az ókori görög irodalommal kapcsolatban. 9—10 interaktív feladatok magyar

III. A MAGYAR NYELV TÁRSADALMI ÉS FÖLDRAJZI VÁLTOZATAI, SZÓALKOTÁSI MÓDOK – JÁTÉKOS FELADATOKKAL

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Zanza TV műsora társadalmi nyelvváltozatok témakörben - 5 perc. 7—8 videó magyar
A magyar nyelv változatai téma interaktív feldolgozása 7—8 okostankönyv magyar
Szóalkotási módok interaktív feldolgozása 7—8 okostankönyv magyar
Interaktív feladatok a nyelv változataihoz kapcsolódóan. 7—8 interaktív feladatok magyar
A Zanza TV műsora területi nyelvváltozatok témakörben - 6:25 perc. 7—8 videó magyar
Játékos Wordwall-feladat a szóalkotási módok témaköréhez. 7—8 interaktív feladatok magyar

III. A MODERNIZMUS (A MODERNIZMUS KÉSEI KORSZAKA) IRODALMA

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Bertolt Brecht: Koldusopera című műve az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio című műve - hangoskönyv, 1. rész. 11—12 hanganyag magyar
Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus című drámája az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok című drámája az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Samuel Beckett: Godot-ra várva című műve az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Bertolt Brecht: Kurázsi mama című drámája MP3 formátumban az OSZK honlapján. 11—12 hanganyag magyar
Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram (válogatott versek) az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Thomas Mann: Tonio Kröger és Mario és a varázsló című művei az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Franz Kafka: Az átváltozás című műve az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Thomas Stearns Eliot: A háromkirályok utazása című vers, háttérinformációkkal. 11—12 segédanyag magyar
Gabriel García Márquez: Száz év magány című regénye PDF formátumban. 11—12 szöveg magyar
Guillaume Apollinaire versei az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Lirikusok a 20. század világirodalmából - a téma interaktív feldolgozása. 11—12 interaktív feladatok magyar
Világirodalom a 20. században témakör interaktív feldolgozása 11—12 okostankönyv magyar
Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio című műve - hangoskönyv, 2. rész. 11—12 hanganyag magyar
Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio - film, 93 perc. 11—12 videó magyar

III. A SZÖVEG FOGALMA, TÍPUSAI; A SZÖVEGKOHÉZIÓ, A SZÖVEGKOMPOZÍCIÓ; SZÖVEGFAJTÁK; SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A szövegtan témakör interaktív feldolgozása. 9—10 interaktív feladatok magyar
A szövegtan témakör interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
Szövegtan feladatsor. 9—10 feladatsor magyar
Adalékok a szövegtan tanításához - Laczkó Krisztina írása. 9—10 segédanyag magyar
8 téma - 8 videó szövegtan témakörben. 9—10 videó magyar
Tolcsvai Nagy Gábor szövegtani összefoglalója A magyar nyelv (Akadémiai Kiadó, 2006) című tankönyvben 9—10 segédanyag magyar

III. ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Interaktív feladatok szólások, közmondások témakörben 5—6 interaktív feladatok magyar
Interaktív feladatok szólások, közmondások témakörben 5—6 interaktív feladatok magyar
Feladatok szólások, közmondások témakörben 5—6 feladatsor magyar
Rövid elmélet és interaktív feladatok az állandósult szókapcsolatokhoz. 5—6 interaktív feladatok magyar
Állandósult szókapcsolatk fajtái - videotanár - 6:48 5—6 videó magyar
Az állandósult szókapcsolatok témakörének interaktív feldolgozása. 5—6 okostankönyv magyar

III. ÁLTALÁNOS NYELVI ISMERETEK – A NYELV ÉS A GONDOLKODÁS, NYELVTÍPUSOK

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Ember és nyelv témakör interaktív feldolgozása. 11—12 okostankönyv magyar
Nyelvtípusok - Zanza TV, 5:16 11—12 videó magyar
Interaktív feladatok a ynelvtípusokkal kapcsolatban. 11—12 interaktív feladatok magyar
Nyelv és gondolkodás - Zanza TV, 5:28 11—12 videó magyar
A nyelvtípusok témakör interaktív feldolgozása, feladatokkal. 11—12 segédanyag magyar

III. KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMUNK A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Takaró Mihály előadása Herczeg Ferencről a Száműzött magyar irodalom sorozatban. 7—8 videó magyar
Háttérinformációk Herczeg Ferencről 7—8 segédanyag magyar
Segédanyag Herczeg Ferenc tanításához a Magyar irodalom Történetében. 7—8 segédanyag magyar
Háttérinformációk Kós Károly: Az országépítő című művéhez. 7—8 segédanyag magyar
Kós Károly: Az országépítő 7—8 szöveg magyar
Takaró Mihály előadása Nyírő Józsefről a Száműzött magyar irodalom sorozatban. 7—8 viedó magyar
Részlet Nyirő József: Uz Bence című művéből PDF formátumban (első 10 oldal). 7—8 szöveg magyar
Líra - interaktív feladatok. 7—8 okostankönyv magyar
Trianon a magyar irodalomban - Reményik Sándor: Mi a magyar című költeménye 7—8 szöveg magyar
Reményik Sándor a Magyar Irodalom Története című sorozat VI. kötetében. 7—8 szöveg magyar
Gróh Gáspár írása Reményik Sándor 110 éve címmel a Magyar Szemlében. 7—8 segédanyag magyar
Epika - interaktív feladatok. 7—8 okostankönyv magyar

III. SZÜLŐFÖLD, TÁJ

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A cikk második felében segítség Nagy László: Balatonparton című versének órai értelmezéséhez. 5—6 tanulmány magyar
Feladatok Petőfi Sándor: Az Alföld című versének elemzéséhez. 5—6 feladatok magyar
Ötletek Petőfi Sándor: Szülőföldemen című versének digitális órán való feldolgozáshoz. 5—6 digitális óraterv magyar
A témakörhöz tartozó kötelező művek interaktív feldolgozása, digitális feladatokkal, összefoglalással, 6 fejezetben. 5—6 okostankönyv magyar

IV. A MAGYAR IRODALOM A XX. SZÁZADBAN II.

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Krúdy Gyula: Szindbád című regénye az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Szabó Lőrinc összes versei a Digitális Irodalmi Akadémián. 11—12 szöveg magyar
Radnóti Miklós: Erőltetett menet (Válogatott versek) az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Dsida Jenő összes költeménye az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Örkény István válogatott egyperces novellái az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
József Attila összes költeménye az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Kányádi Sándor: Sörény és Koponya című műve a Digitális Irodalmi Akadémián. 11—12 szöveg magyar
Áprily Lajos művei a Digitális Irodalmi Akadémián. 11—12 szöveg magyar
Szabó Magda: Az ajtó című regénye a Digitális Irodalmi Akadémián. 11—12 szöveg magyar
Irodalomtörténet, irodalomelmélet, összehasonlító irodalomtudomány - magyar irodalom a 20. században. 11—12 segédanyag magyar
A magyar irodalom a 20. században témakör interaktív feldolgozása. 11—12 okostankönyv magyar
20. századi magyar írók - a téma interaktív feldolgozása. 11—12 interaktív feladatok magyar
A Zanza TV adásai, 14 különböző, a későmodern irodalmat érintő témával kapcsolatban, filmenként 5-6 percben, feladatokkal. 11—12 videó magyar
Huszárik Zoltán: Szindbád - film 1. rész, 45 perc. 11—12 videó magyar
Huszárik Zoltán: Szindbád - film 2. rész, 45 perc. 11—12 videó magyar
Reményik Sándor összes versei az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán című regénye az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Nagy László művei a Digitális Irodalmi Akadémián. 11—12 szöveg magyar
Szabó Magda: Az a szép fényes nap című drámája a Digitális Irodalmi Akadémián. 11—12 szöveg magyar
Pilinszky János összegyűjtött versei az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg - online olvasható változatban az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Örkény István: Tóték című drámája az OSZK honlapján. 11—12 szöveg magyar
Illyés Gyula: Puszták népe című műve a Digitális Irodalmi Akadémián. 11—12 szöveg magyar

IV. A NYELVI SZINTEK: BESZÉDHANG, FONÉMA, SZÓELEMEK, SZAVAK, SZÓÖSSZETÉTELEK

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A nyelvi szintek témakörének interaktív feldolgozása. 5—6 okostankönyv magyar
Óravázlatok Word formátumban, feladatlapokkal, 9 órára a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma honlapjáról (46-48. ; 67-69. sorszámok). 5—6 óravázlat magyar
A szavak szerkezete témakör interaktív feldolgozása 5—6 interaktív feladatok magyar
A szavak szerkezete: a szótő éés a toldalék - videotanár - 18:36 5—6 videó magyar
A szavak szerkezete: a jel és a rag - videotanár - 16:31 5—6 videó magyar

IV. A RÓMAI IRODALOM

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Interaktív feladatok az ókori római irodalommal kapcsolatban. 9—10 interaktív feladatok magyar
A római irodalom témakör interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
Római költők antológiája PDF formátumban az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Vergilius összes művei Lakatos István fordításában az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
A Zanza TV adásai, 2 különböző ókori római irodalmi témával kapcsolatban, 5-6 percben, feladatokkal. 9—10 videó magyar
Alkotók a világirodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
Az antik római kultúra - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
A római költészet téma interaktív feldolgozása. 9—10 interaktív feladatok magyar
Az ókori epika téma interaktív feldolgozása. 9—10 interaktív feladatok magyar

IV. KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMUNK A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére - a verset Kányádi Sándor mondja el. 7—8 hanganyag magyar
Kányádi Sándor: Két nyárfa 7—8 szöveg magyar
Wass Albert: Üzenet haza - az OSZK honlapján. 7—8 szöveg magyar
Wass Albert: Üzenet haza - Sinkovits Imre előadásában. 7—8 videó magyar
Kányádi Sándor: Két nyárfa - a Kaláka együttes és Szalóki Ági előadásában 7—8 videó magyar
Gera Csilla írása Nagy László költészetének tanításáról. 7—8 segédanyag magyar
Weöres Sándor: A társ című verse Szvorák Katalin népdalénekes előadásában 7—8 videó magyar
Görömbei András írása szló: Ki viszi át a szerelmet című verséről. 7—8 segédanyag magyar
Epika - Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér - online olvasható formában 7—8 szöveg magyar
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet című versének interaktív feldolgozása. 7—8 okostankönyv magyar
Szabó Lőrinc: Tücsökzene - Te meg a világ című vers feldolgozása PDF, 30-34. oldal. 7—8 segédanyag magyar
Szabó Lőrinc: Tücsökzene - interaktív feldolgozása. 7—8 okostankönyv magyar
Szabó Lőrinc: Tücsökzene - az OSZK honlapján. 7—8 szöveg magyar
Líra - interaktív feladatok. 7—8 okostankönyv magyar
Lakatos Pál interjúja Wass Alberttel, 1996-ban, a Kossuth Rásióban. 7—8 segédanyag magyar
Görömbei András tanulmánya Sütő Andrásról (Anyám könnyű álmot ígér - 43-56. old.) 7—8 segédanyag magyar
Szempontok Tamási Áron műveinek tanításához. 7—8 segédanyag magyar
Ajtony Árpád írása Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című művéről a Tiszatájban 7—8 segédanyag magyar
Háttérinformációk Örkény István tanításához. 7—8 segédanyag magyar
Rövid összefoglaló az Egyperces novellákról a Magyar Művészeti Akadémia lexikonában. 7—8 segédanyag magyar
Tamási Áron: Bölcső és bagoly - a teljes szöveg több formátumban az OSZK honlapján. 7—8 szöveg magyar
Örkény István: Egyperces novellák - az OSZK honlapján. 7—8 szöveg magyar

IV. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Gonda Zsuzsa: Szótárhasználati gyakorlatok - nagyobbaknak ajánlott, de 7-8. évfolyamokra is adaptálható ötletek a szótárhasználat játékos gyakoroltatásához. 7—8 segédanyag magyar
Magyar etimológiai szótár online változatban. 7—8 szöveg magyar
A magyar nyelv értelmező szótára online változatban. 7—8 szöveg magyar
Idegen szavak szótára - online változatban. 7—8 szöveg magyar
Online szinonimaszótár. 7—8 szöveg magyar
Az akadémiai helyesírási szótár és szabályzat online változata. 7—8 szöveg magyar

IV. MOLNÁR FERENC: A PÁL UTCAI FIÚK

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Vígszínház oktatási segédanyaga A Pál utcai fiúk című előadásukhoz. 5—6 oktatási segédanyag magyar
A Kossuth Rádió 2020. november 27-i adása – A Pál utcai fiúk nyomában – 24 perc. 5—6 videó magyar
Török Ferenc és Geszti Péter filmetűdje a nemzeti Audiovizuális Archívum honlapján, amely a 2005-ös A Nagy Könyv programsorozatra készült. Motiváló, lendületes, informatív ajánló – 25 perc – 01:50-től 26:50-ig. 5—6 videó magyar
A szöveg PDF formátumban. 5—6 szöveg magyar
Érdekességek, háttérinformációk a szerzőről és a regényről a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján. 5—6 háttérinformációk magyar
5 témakör, 15 foglalkozás, digitális feladatokkal, amelyek tantermi órákra is adaptálhatók. 5—6 interaktív feladatok magyar
A regény feldolgozása interaktív, digitális feladatokkal, összefoglalással, 7 fejezetben. 5—6 okostankönyv magyar

IV. STILISZTIKA – STÍLUSRÉTEGEK, STÍLUSHATÁS, STÍLUSESZKÖZÖK, SZÓKÉPEK, ALAKZATOK

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A szóképek és alakzatok téma interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
Szóképekkel és alakzatokkal kapcsolatos érdekességekről szóló videók a Nyelvészet mindenkinek Youtube csatornáról. 9—10 videó magyar
Szóképek és alakzatok - gondolattérkép 9—10 segédanyag magyar
Szóképek és alakzatok - feladatsor 9—10 feladatsor magyar
A képszerűség stíluseszközei szépirodalmi szövegekben - a Zanza TV adása az összetett mondatok témakörben - 6:45 perc. 9—10 videó magyar
Szóképek és alakzatok - gondolattérkép 9—10 segédanyag magyar

IV. SZÓTÁRHASZNÁLAT

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A szótárhasználati kompetencia elsajátítása és fejlesztése - Gonda Zsuzsa írása 11—12 segédanyag magyar
Magyar etimológiai szótár online változatban. 11—12 szöveg magyar
A magyar nyelv értelmező szótára online változatban. 11—12 szöveg magyar
Idegen szavak szótára - online változatban. 11—12 szöveg magyar
Online szinonimaszótár. 11—12 szöveg magyar
Az akadémiai helyesírási szótár és szabályzat online változata. 11—12 szöveg magyar
Gonda Zsuzsa: Szótárhasználati gyakorlatok - kisebbeknek ajánlott, de 11-12. évfolyamokra is adaptálható ötletek a szótárhasználat játékos gyakoroltatásához. 11—12 segédanyag magyar

IX. A FELVILÁGOSODÁS IRODALMA

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A felvilágosodás - irodalom, történelem, filozófiai háttér - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 magyar
A felvilágosodás Európában és Magyarországon témakör interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
Katona József Bánk bán című drámája az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Csokonai Vitéz Mihály összes költeményei az OSZK honlapján 9—10 szöveg magyar
Interaktív feladatok a középkori irodalommal kapcsolatban. 9—10 interaktív feladatok magyar
A Zanza TV adásai, 10 különböző, a felvilágosodás irodalmát érintő témával kapcsolatban, filmenként 5-6 percben, feladatokkal. 9—10 videó magyar
Alkotók a magyar irodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
Alkotók a világirodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
A felvilágosodás korának stílusirányzatai - a téma interaktív feldolgozása 9—10 segédanyag magyar
Berzsenyi Dániel összes versei az OSZK honlapján 9—10 szöveg magyar

IX. GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
7 foglalkozásterv interaktív, digitális feladatokkal, amelyek tantermi órákra is adaptálhatók. 5—6 interaktív feladatok magyar
Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regénye HTML formátumban az OSZK honlapján. 5—6 szöveg magyar
A regény feldolgozása interaktív, digitális feladatokkal, összefoglalással, 7 fejezetben. 5—6 okostankönyv magyar
Óravázlatok letölthető Word dokumetumban, feladatlapokkal, 7 órára a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma honlapjáról (43-49. sorszámok). 5—6 óravázlat magyar
Tanári segédanyag az Egri Csillagok című filmhez – óratervbe beilleszthető feladatokkal. A feladatlap két részből áll: első felében csupa részletet emeltek ki a filmből. A második felét azoknak szánják, akik a teljes regényt elolvasták és a teljes filmet megnézték; itt a két mű egészéről szólnak a feladatok. 5—6 oktatási segédanyag magyar
Tanári útmutató, feladatok az Egri csillagok részletes feldolgozásához (8-125. oldal) 5—6 tanári útmutató, feladatok magyar

V. A 20. SZÁZADI TÖRTÉNELEM AZ IRODALOMUNKBAN

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Háttérinformációk Choli Daróczi Józsefről. 7—8 segédanyag magyar
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról című verse Sinkovits Imre előadásában. 7—8 hanganyag magyar
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról című versének interaktív feldolgozása 7—8 okostankönyv magyar
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról című verse online olvasható formában. 7—8 szöveg magyar
Háttérinformációk Orwell Állatfarmjának tanításához. 7—8 segédanyag magyar
rajzfilm, 1954, 72 perc 7—8 videó magyar
George Orwell: Állatfarm című műve online olvasható formában. 7—8 szöveg magyar
Háttérinformációk Choli Daróczi Józsefről. 7—8 segédanyag magyar
Choli Daróczi József: Dal című versének szövege 7—8 szöveg magyar
Pilinszky világlátása - a Zanza TV összefoglalója 7—8 videó magyar
Pilinszky János: Francia fogoly című verse Szilágyi Tibor előadásában 7—8 videó magyar
Pilinszky János: Francia fogoly című verse az OSZK honlapján 7—8 szöveg magyar
Ötletek Szabó Magda: Abigél című regényének feldolgozásához. 7—8 segédanyag magyar
Choli Daróczi József: Dal című, megzenésített verse Dóka Attila előadásában. 7—8 videó magyar
Szabó Magda: Abigél című regényrészletének interaktív feldolgozása. 7—8 okostankönyv magyar
Szabó Magda: Abigél - a teljes fim, 1978., 138 perc 7—8 videó magyar
Szabó Magda: Abigél című regénye PDF formátumban 7—8 szöveg magyar

V. A BIBLIA MINT KULTURÁLIS KÓD

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Biblia Károli Gáspár forításában az OSZK honlapján, többféle formátumban. 9—10 szöveg magyar
Interaktív feladatok a Bibliával kapcsolatban. 9—10 interaktív feladatok magyar
Az Újszövetség interaktív feldolgozása. 9—10 interaktív feladatok magyar
A Biblia, mint kultőrális kód témakör interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
Az Ószövetség interaktív feldolgozása. 9—10 interaktív feladatok magyar
A Biblia világa - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
A katolikus Biblia az OSZK honlapján, HTML fomátumban. 9—10 szöveg magyar
A Zanza TV adásai, 3 különböző bibliai témával kapcsolatban, 5-6 percben, feladatokkal. 9—10 videó magyar

V. A XX. SZÁZADI TÖRTÉNELEM AZ IRODALOMBAN

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról című verse online. 11—12 szöveg magyar
Juhász Gyula: Trianon című verse online. 11—12 szöveg magyar
Nagy Gáspár: A Fiú naplójából című verse online. 11—12 szöveg magyar
Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves című verse online. 11—12 szöveg magyar
A magyar irodalom 1945-től a 70-es évekig - a témakörben kötelező írók műveinek interaktív feldolgozása. 11—12 okostankönyv magyar
Lyka Károly: Magyar művészet – magyar határok című könyvéről. 11—12 segédanyag magyar
Háttérinformációk Szép Ernő tanításához. 11—12 segédanyag magyar
Vérző Magyarország (Szerk.: Kosztolányi Dezső) című antológia PDF formátumban. 11—12 szöveg magyar
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára… című verse online. 11—12 szöveg magyar
Márai Sándor: Mennyből az angyal című verse online. 11—12 szöveg magyar
Márai Sándor: Halotti beszéd 11—12 szöveg magyar
Márai Sándor Halotti beszéd című versének keletkezéstörténete és fogadtatása 11—12 segédanyag magyar
George Orwell: 1984 11—12 szöveg magyar

V. HANGALAK ÉS JELENTÉS

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Hangalak és jelentés viszonyának interaktív feldolgozása. 5—6 okostankönyv magyar
Rövid elmélet és interaktív feladatok a témakörhöz. 5—6 interaktív feladatok magyar
Óravázlatok Word formátumban, feladatlapokkal, 3 órára a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma honlapjáról (61-66. sorszámok). 5—6 óravázlat magyar
A szavak hangalakja és jelentése - videotanár - 9:26 5—6 videó magyar
Interaktív feladatok a hangutánzó szavakhoz. 5—6 interaktív feladatok magyar

V. KÉSZÜLJÜNK A FELVÉTELIRE!

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Költői eszközök a felvételin - videó - 6 perc. 7—8 videó magyar
A honlapon és a hozzá tartozó applikációban elérhetőek többek közt a nyolcadikosok magyar anyanyelvi felvételi feladatsorai - azonnal elérhető javítókulcs minden feladat mellett. 7—8 feladatsor magyar
Szövegalkotás a felvételin - videó - 8:34. 7—8 videó magyar
Tanácsok a sikeres felvételihez. 7—8 segédanyag magyar
Mondatelemzés a felvételin - 10 perces videó. 7—8 videó magyar
Az elmúlt 20 év felvételi feladatainak gyűjteménye, javítókulcsokkal. 7—8 feladatsor magyar

V. NYELVTÖRTÉNET- A NYELV VÁLTOZÁSA, A NYELVROKONSÁG KÉRDÉSEI, NYELVEMLÉKEK

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Interaktív feladatok nyelvtörténet témakörben. 11—12 interaktív feladatok magyar
A Zanza TV adása nyelvrokonság témakörben - 5 perc. 11—12 videó magyar
A Zanza TV adása nyelvrokonság témakörben - 5 perc. 11—12 videó magyar
A nyelvtörténet témakör interaktív feldolgozása. 11—12 segédanyag magyar
A magyar nyelv története témakör interaktív feldolgozása. 11—12 okostankönyv magyar

V. VÁLASZTHATÓ MAGYAR IFJÚSÁGI VAGY MESEREGÉNY

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Korábbi könyvtári olvasóverseny feladatlapja Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér című meseregényéhez a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár honlapjáról. 5—6 feladatlap magyar
Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér című regénye különböző formátumokban az OSZK honlapjáról. 5—6 szöveg magyar
Segédanyagok és Word formátumban letölthető óraterv Szabó Magda: Tündér Lala című meseregényéhez a Református Tananyagtárból. 5—6 óravázlat magyar
Regisztráció után korábbi olvasóversenyek letölthető feladatsorai Szabó Magda Tündér Lala meseregényéhez. 5—6 feladatsor magyar
Fekete István: A koppányi aga testamentuma PDF formátumban. 5—6 szöveg magyar
Óravázlatok Word formátumban, feladatlapokkal, 5 órára, Fekete István: A koppányi aga testamentuma című regényének feladolgozásához a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma honlapjáról (12-13. sorszámok). 5—6 óravázlat magyar
Játékos feladatok Fekete István művei alapján – részletekben órára, egészében szakkörök számára a Nimfea Természetvédelmi Egyesület honlapjáról. 5—6 feladatsor magyar
Fekete István Bogáncs című regénye PDF formátumban. 5—6 szöveg magyar
Fekete István: Bogáncs című regényének interaktív feldolgozása, digitális feladatokkal, összefoglalással, 3 fejezetben. 5—6 okostankönyv magyar
8 feladatból álló szövegértés teszt Fekete István Bogáncs című regényéből vett részlet alapján. 5—6 feladatsor magyar
Szabó Magda: Tündér Lala című meseregénye online olvasható formában. 5—6 szöveg magyar

VI. A KÖZÉPKOR IRODALMA

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kísérlet a Divina commedia új fordítására - Nádasdy Ádám akadémiai székfoglalójának szövege, részletekkel. 9—10 segédanyag magyar
Dante: Isteni színjáték című műve Babits Mihály fordításában az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Szent Ágoston: Vallomások című műve az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Alkotók a világirodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
Alkotók a magyar irodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
Interaktív feladatok a középkori irodalommal kapcsolatban. 9—10 interaktív feladatok magyar
A középkor irodalma témakör interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
A középkor epikája témakör interaktív feldolgozása. 9—10 interaktív feladatok magyar
A középkor irodalma témakör interaktív feldolgozása. 9—10 interaktív feladatok magyar
A középkor - irodalom, történelem, filozófiai háttér - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
A Zanza TV adásai, 5 különböző, a középkori irodalmat érintő témával kapcsolatban, filmenként 5-6 percben, feladatokkal. 9—10 videó magyar

VI. A NYELV RÉTEGZŐDÉSE, NYELVJÁRÁSOK, NYELVI TERVEZÉS, NYELVI NORMA

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Nyelv és társadalom témakör interaktív feldolgozása. 11—12 okostankönyv magyar
Nyelvjárások témakör interaktív feldolgozása. 11—12 segédanyag magyar
Társadalmi nyelvváltozatok - Zanza TV - videó, feladatok -5:06 11—12 videó magyar
A határon túli magyar nyelvhasználat - Zanza TV - videó, feladatok - 5:12 11—12 videó magyar
Területi nyelvváltozatok - Zanza TV- videó, feladatok - 6:25 11—12 videó magyar

VI. HŐSÖK AZ IRODALOMBAN

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Lúdas Matyi interaktív feladolgozása. 5—6 okostankönyv magyar
A walesi bárdok című ballada feldolgozása interaktív feladatokkal. 5—6 okostankönyv magyar
Széchenyi Zsigmond: Csui című vadásznaplója PDF formátumban. 5—6 szöveg magyar
A Dargay Attila-féle Lúdas Matyi című rajzfilm 2011-ben digitálisan felújított változata, teljes (70 perc). 5—6 videó magyar
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi HTML formátumban az OSZK honlapján. 5—6 szöveg magyar
Interaktív feladatok a Lehel kürtje című monda feladolgozásához. 5—6 interaktív feladatok magyar
A Beckó vára című monda feldolgozása interaktív feladatokkal. 5—6 okostankönyv magyar
Háttérinformációk, versvideók és A walesi bárdok című ballada Mécs Károly előadásában. 5—6 háttérinformációk magyar
Háttérinformációk, versvideók és a Mátyás anyja című ballada Kubik Anna előadásában. 5—6 háttérinformációk magyar
Interaktív feladatok a Mátyás-mondák feldolgozásához. 5—6 interaktív feladatok magyar
A Mátyás anyja című ballada feldolgozása interaktív feladatokkal. 5—6 okostankönyv magyar
Háttérinformációk Széchenyi Zsigmondról (életrajza, utazásai, művei). 5—6 háttérinformációk magyar

VI. KORTÁRS MAGYAR IRODALOM

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A közelmúlt magyar irodalmából támakör interaktív feldolgozása. 11—12 okostankönyv magyar
Az Aegon-díjas művekhez készült óravázlatok találhatók a honlapon. 12 segédanyag magyar
Bevezető a slam-poetry-be. 11—12 segédanyag magyar
A Litera című folyóirat online. 11—12 segédanyag magyar
A Tiszatáj című folyóirat online. 11—12 segédanyag magyar
A Vörös Postakocsi című folyóirat online. 11—12 segédanyag magyar

VI. SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Foglalkozásterv 4 tanórára Agatha Christie: Tíz kicsi néger című művének feldolgozásához. 7—8 segédanyag magyar
Háttérfinformációk Agatha Christie tanításához. 7—8 segédanyag magyar
Segédanyag Agatha Christie tanításához. 7—8 okostankönyv magyar

VI. SZÖVEGÉRTÉS ÉS SZÖVEGALKOTÁS A GYAKORLATBAN

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat – szövegértést fejlesztő feladatsor. 5—6 okostankönyv magyar
A leírás – interaktív szövegalkotási feladatok. 5—6 okostankönyv magyar
A jellemzés – interaktív szövegalkotási feladatok. 5—6 okostankönyv magyar
A fogalmazástanítás és a nyelvhasználat fejlesztése - tanulmány 5—6 segédanyag magyar
Elbeszélés, leírás, jellemzés – interaktív szövegalkotási feladatok. 5—6 okostankönyv magyar

VI. SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Interaktív feladat a hallás utáni szövegértés fejlesztéséhez. 7—8 interaktív feladatok magyar
Szövegalkotás elmélete és gyakorlata. 7—8 okostankönyv magyar
2012.es kompetenciamérés szövegértés feladatsora. 7—8 feladatsor magyar
Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. osztály - Válogatott feladatok, esszécímek 7—8 segédanyag magyar

VII. A RENESZÁNSZ IRODALMA

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Interaktív feladatok a reneszánsz irodalommal kapcsolatban. 9—10 interaktív feladatok magyar
Takaró Mihály Szenczi Molnár Albertről - 2:23 9—10 videó magyar
William Shakespeare művei az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Balassi Bálint összes költeményei az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Janus Pannonius válogatott versei az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Háttérinformációk Tinódi tanításához. 9—10 segédanyag magyar
A Zanza TV adásai, 9 különböző, a reneszánsz irodalmat érintő témával kapcsolatban, filmenként 5-6 percben, feladatokkal. 9—10 videó magyar
A reneszánsz irodalom körszakai, műfajai - a téma interaktív feldolgozása 9—10 interaktív feladatok magyar
Alkotók a magyar irodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
A reneszánsz művészeti, művelődéstörténeti és irodalmi jelentősége 9—10 segédanyag magyar
A reneszánsz irodalma témakör interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
Alkotók a világirodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
A reneszánsz és a reformáció - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar

VII. ARANY JÁNOS: TOLDI

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Arany János élete és a Toldi feldolgozása interaktív, digitális feladatokkal, összefoglalással, 16 fejezetben. 5—6 okostankönyv magyar
Arany János: Toldi - HTML formátumban az OSZK honlapján. 5—6 szöveg magyar
Arany János: Toldi - hangoskönyvként az OSZK honlapján. 5—6 hangoskönyv magyar
Tanári útmutató, feladatok a Toldi részletes feldolgozásához (82-287. oldal) 5—6 tanári útmutató, feladatok magyar
Óravázlatok letölthető Word dokumetumban, feladatlapokkal, 18 órára a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma honlapjáról (5-22. sorszámok). 5—6 óravázlat magyar
12 foglalkozásterv interaktív, digitális feladatokkal, amelyek tantermi órákra is adaptálhatók. 5—6 interaktív feladatok magyar

VII. FELKÉSZÜLÉS AZ ÉRETTSÉGIRE, RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Ember és nyelvhasználat, kommunikáció, nyelvi szintek, szövegtan, stilisztika, jelentéstan, retorika, nyelvtörténet témakörök interaktív összefoglalása. 11—12 okostankönyv magyar
Kidolgozott érettségi tételek 11—12 segédanyag magyar
Közép- és emelt szintű érettségi faladatsorok javítási útmutatóval, 2005-től, PDF formátumban. 11—12 feladatsorok magyar

VII. KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, A KULTÚRA HELYSZÍNEI

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Könyvtári szolgáltatások - informatika órákhoz készült segédanyag, magyarórákon is jól használható. 5—6 segédanyag magyar
Kézikönyvhasználat, internetes keresés, hivatkozás és forrásfelhasználás - jól adaptálható feladatjavaslatokat tartalmaz felső tagozatosok számára is. 5—6 segédanyag magyar
Információkeresés helyi adatbázisokban - informatika órákhoz készült segédanyag, magyarórákon is jól használható. 5—6 segédanyag magyar
Könyvtárhasználathoz kapcsolódó interaktív feladatok. 5—6 okostankönyv magyar
A forrásmegjelölés szabályai - óraterv 2 órára. 5—6 segédanyag magyar
Könyvtárhasználati webkalauz 5—6 segédanyag magyar
Dokumentumtípusok - informatika órákhoz készült segédanyag, magyarórákon is jól használható. 5—6 segédanyag magyar
Irányított forrás- és információkeresés - informatika órákhoz készült segédanyag, magyarórákon is jól használható. 5—6 segédanyag magyar
Raktári rend - informatika órákhoz készült segédanyag, magyarórákon is jól használható. 5—6 segédanyag magyar

VII. ÖSSZETETT MONDAT A SZÖVEGBEN

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Zanza TV adása az összetett mondatok témakörben - 5 perc. 7—8 videó magyar
A Zanza TV adása az összetett mondatok témakörben - 5 perc. 7—8 videó magyar
Interaktív feladatok a Worwall-on az összetett mondatokkal kapcsolatban. 7—8 interaktív feladatok magyar
Az összetett mondat témakörének interaktív feldolgozása 7—8 okostankönyv magyar
Összetett mondatok - interaktív feladatok 7—8 interaktív feladatok magyar

VIII. A BAROKK ÉS A ROKOKÓ IRODALMA

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Zanza TV adásai, 2 különböző, a barokk irodalmat érintő témával kapcsolatban, filmenként 5-6 percben, feladatokkal. 9—10 videó magyar
A barokk nemzeti jellege - a téma interaktív feldolgozása 9—10 interaktív feladatok magyar
A barokk - Pethőné Nagy Csilla tankönyvének barokk fejezete PDF formátumban 9—10 tankönyv magyar
Rokokó - a téma interaktív feldolgozása 9—10 interaktív feladatok magyar
A magyar barokk korszakai - a téma interaktív feldolgozása 9—10 interaktív feladatok magyar
A XVII. század - irodalom, történelem, filozófiai háttér - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
Alkotók a világirodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
Alkotók a magyar irodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei 9—10 szöveg magyar
Pázmány Péter művei többféle formátumban az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Mikes Kelemen összes művei többféle formátumban az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Zrínyi Miklós összes költeménye többféle formátumban az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar

VIII. NYELVTÖRTÉNET, NYELVROKONSÁG – JÁTÉKOSAN

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Segédanyag a nyelvrokonságg tanításához. 7—8 segédanyag magyar
A nyelvrokonság témakörének interaktív feldolgozása. 7—8 okostankönyv magyar
Segédanyag a nyelvrokonságg tanításához. 7—8 segédanyag magyar
Interaktív feladatsor a a nyelvrokonságg tanításához. 7—8 interaktív feladatok magyar
A Zanza TV adása nyelvrokonság témakörben - 5 perc. 7—8 videó magyar
A Zanza TV adása nyelvrokonság témakörben - 5 perc. 7—8 videó magyar

VIII. SZERETET, HAZASZERETET, SZERELEM

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Interaktív feladatok Radnóti Miklós: Bájoló című költeményéhez. 5—6 okostankönyv magyar
Kölcsey Ferenc: Himnusz - interaktív feladatok. 5—6 okostankönyv magyar
Feladatok a Szózathoz 3 tanórára tervezve – PDF – 24-37. oldal. 5—6 tanári útmutató, feladatok magyar
Interaktív feladatok a Szózat feldolgozásához. 5—6 interaktív feladatok magyar
Vörösmarty Mihály: Szózatának interaktív feldolgozása. 5—6 okostankönyv magyar
Feladatok a Himnuszhoz – PDF – 46-80. oldal. 5—6 tanári útmutató, feladatok magyar
Interaktív feladatok a Himnusz feldolgozásához. 5—6 interaktív feladatok magyar
Bibliai történetek interaktív feldolgozása a karácsonyi ünnepkörből – Jézus születése. 5—6 okostankönyv magyar

VIII. SZÓFAJOK A NAGYOBB NYELVI EGYSÉGEKBEN: A MONDATOKBAN ÉS A SZÖVEGBEN. A SZÓFAJOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYESÍRÁSI, NYELVHELYESSÉGI, SZÖVEGALKOTÁSI, SZÖVEGÉRTÉSI TUDNIVALÓK

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A szófajok, jelentésük és mondatbeli szerepük – interaktív feladatok. 5—6 okostankönyv magyar
A szófajok témakörének interaktív feldolgozása 5—6 segédanyag magyar
Az Erdélyi Tankönyvtanács 2011-es kiadású játékos nyelvi feladatgyűjteményének 2. része a szófajokhoz. 5—6 feladatsor magyar
Az Erdélyi Tankönyvtanács 2011-es kiadású játékos nyelvi feladatgyűjteményének 1. része a szófajokhoz. 5—6 feladatsor magyar
Interaktív feladatok szófajok témakörben 5—6 interaktív feladatok magyar

X. A ROMANTIKA IRODALMA

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Zanza TV adásai, 5 különböző, a romantika világirodalmát érintő témával kapcsolatban, filmenként 5-6 percben, feladatokkal. 9—10 videó magyar
Romantika és realizmus Európában témakör interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
A romantika témakörének interaktív feldolgozása 9—10 interaktív feladatok magyar
A romantilus műalkotás jellemzői - a témakör interaktív feldolgotása 9—10 interaktív feladatok magyar
A XIX. század első fele - a romantika - irodalom, történelem, filozófiai háttér - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
Alkotók a világirodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
Walter Scott: Ivanhoe című műve többféle formátumban az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Interaktív feladatok a romantika irodalmával kapcsolatban. 9—10 interaktív feladatok magyar
Puskin: Anyegin című műve többféle formátumban az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame című regénye MP3 formátumban az OSZK honlapján. 9—10 hangoskönyv magyar
Edgar Allan Poe: A Morgue utcai gyilkosság című műve az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar

X. VÁLASZTHATÓ VILÁGIRODALMI IFJÚSÁGI REGÉNY

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az íróhoz és a regényhez kapcsolódó kérdéssor 5—6 feladatsor magyar
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című regénye az OSZK honlapjáról. 5—6 szöveg magyar
Hangoskönyv. 5—6 hangoskönyv magyar
A regényben megjelenő hőstípus, a mű nyelve és utóélete – háttérinformációk, tesztfeladatok. 5—6 interaktív feladatok magyar
Interaktív feladatok a Robinson Crusoe feldolgozásához. 5—6 okostankönyv magyar
Daniel Defoe: Robinson Crusoe című regénye az OSZK honlapján. 5—6 szöveg magyar

XI. A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMA I.

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Alkotók a magyar irodalomból - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
A XIX. század első fele - a romantika - irodalom, történelem, filozófiai háttér - a baloldali menüből választható ki a téma. 9—10 segédanyag magyar
A magyar romantika témakör interaktív feldolgozása. 9—10 okostankönyv magyar
A magyar romantika témakör interaktív feldolgozása. 9—10 interaktív feladatok magyar
Interaktív feladatok a magyar romantika irodalmával kapcsolatban. 9—10 interaktív feladatok magyar
Vörösmarty Mihály összes költeményei az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Petőfi Sándor összes költeményei az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
Jókai Mór válogatott elbeszélései az OSZK honapján. 9—10 szöveg magyar
Jókai Mór: Az arany ember című regénye PDF formátumban az OSZK honlapján. 9—10 szöveg magyar
A Zanza TV adásai, 17 különböző, a magyar romantika világirodalmát érintő témával kapcsolatban, filmenként 5-6 percben, feladatokkal. 9—10 videó magyar