Linkgyűjtemény a Természettudomány tantárgy tanításához/tanulásához

Célcsoport: 5-6. évfolyam

rövid leírás

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Kompetencia Divízió Digitális Pedagógiai Módszertani Központja olyan, a meglévő digitális tartalmi kínálatot bemutató tudástérkép összeállítását végezte el, amely tantárgyankénti bontásban, azon belül témakörönként csoportosítva tartalmazza azokat az internetes hivatkozásokat, amelyek az adott témakör tanításában/tanulásában segíthetik, élményszerűbbé tehetik a pedagógusok, illetve a tanulni vágyók munkáját.

A kigyűjtött hivatkozások kizárólag olyan célokra mutatnak, amelyek szinte kivétel nélkül térítésmentes felhasználást tesznek lehetővé, de mindenképpen kipróbálhatók térítési díj fizetése nélkül.

A felsorolás tartalmazza azt az információt is, hogy az oldal használatához szükséges-e valamely idegen nyelv ismerete.

A táblázatokban a hivatkozás rövid leírása mellett információt adunk arról is, hogy azok milyen típusú anyagot közvetítenek a felhasználó felé (például: videó, feladatlap, animáció, szimuláció).

A tantárgyak, illetve a témakörök elnevezésében a NAT 2020 szerinti fogalmakat használtuk azokon az évfolyamokon is, amelyeknél még a korábbi tartalmi követelmények szerint folyik az oktatás.

A hivatkozott anyagok használatához a böngészőn, illetve az internetelérésen túl nem szükséges más eszköz, illetve a legtöbb esetben platformfüggetlenül (például tableten is elérhetők) használható.

A hivatkozásokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy időtállónak bizonyuljanak, de az internet világában zajló gyors változások miatt előfordulhat, hogy egy-egy hivatkozás időközben elérhetetlenné válik.

Örömmel vesszük értesítéseiket, megjegyzéseiket az info@dpmk.hu címen.

részletes ismertető

A természettudomány tananyaghoz készült linkgyűjtemény célja a tanulók és a pedagógusok támogatása az online és a tantermi oktatás esetén is.

A gyűjteményben megjelenő linkek tematikai egységenként vannak csoportosítva, így könnyen megtalálhatóak közülük az adott témakörhöz kapcsolódó források. A linkek között vannak olyanok, amelyek komplett tananyagrészeket, leckéket tartalmaznak, feladatokkal, gazdag képanyaggal és témába vágó videókkal kiegészítve. Ezek a források elsősorban az órára készülő pedagógusnak nyújtanak segítséget, de hasznosak lehetnek a témakört gyakorolni kívánó tanulóknak is. A linkek egy másik csoportját képezik a videók, amelyek egy része magyarázó jellegű, vagyis adott jelenséget vagy folyamatot mutat be alámondással. Vannak olyan videók is, ahol nincs alámondás, de a képanyag vagy az animáció egyértelmű magyarázatot ad egy-egy tematikai egységre, esetleg zenei aláfestéssel. Főleg az élőhelyek témakört támogató linkeknél jellemzőek ezek, ahol egy-egy élőlény tulajdonságait, viselkedését lehet ilyen módon a természetes környezetében megfigyelni. A linkek harmadik csoportját az online kvízfeladatok alkotják, amelyek akár gyakorlásképpen elvégezhetők az iskolában vagy otthon, de segítséget nyújthatnak a tanárnak a számonkérő dolgozat vagy a szóbeli felelet összeállításához is. Ezek a feladatok jó kiindulópontjai lehetnek órai vetélkedőknek vagy egy-egy témakör összefoglalásának is. A linkek – egy kivételtől eltekintve – magyar nyelvűek és ingyenesen hozzáférhetők. 

Összességében elmondható, hogy az elkészített linkgyűjtemény a tantárgy minden tematikai egységében, többféle feldolgozási módon kívánja támogatni a gyerekek és a pedagógusok munkáját. Reméljük, hogy törekvéseink ezen a téren sikeresek lesznek és ezzel a gyűjteménnyel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyerekek szívesen tanulják, és ezzel komolyan megalapozzák természettudományos tudásukat. 

A Föld külső és belső erői, folyamatai

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Összefoglaló leírás a külső erők romboló munkájáról képekkel és feladtokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a Föld felszínformálásában fontos külső erőkről feladatokkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Rövid magyaráző videó a lösz képződéséről 5—6 magyarázó videó magyar
Rövid magyarázó videó az üledékes kőzetekről 5—6 magyarázó videó magyar
Összefoglaló leírás az ásványokról és kőzetekről, definícióval és képekkel 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a legfontosabb kőzettípusokról képekkel és feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
szemléletes videó egy vulkánkitörésről 5—6 videófilm magyar
szemléletes videó egy vulkánkitörésről 5—6 videófilm magyar
Komplett lecke a vulkanizmusról és a vulkánok működéséről képekkel és feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a hegységképződésről, gyűrődésről, vetődésről ábrákkal és feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a Föld belső szerkezetéről feladatokkal és animációval 5—6 összefüggő tananyagrész magyar

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Összefoglaló anyag a rétek állatvilágáról feladatokkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke, amely a rétek növényeivel foglalkozik , feladatokkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a füves területek élővilágáról képekkel és videókkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Rövid ismeretterjesztő film az erdők és mezők virágairól narrációval 5—6 videó magyar
Összefoglaló anyag a rétek élővilágáról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke, amely a rétek állatvilágával foglalkozik, feladatokkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke, amely a rétek állatvilágával foglalkozik, feladatokkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke, amely a szántőföldi növénytermesztéssel foglalkozik feladatokkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló tananyag az alföld természeti adottságairól képekkel és videókkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar

A növények testfelépítése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Összefoglaló anyag a kertek kártevőiről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A szüretet és a borkészítést bemutató vidófolm érdekességekkel 5—6 magyaráró videófilm magyar
Gyümölcsfélék rövid bemutatása 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a szőlőről és felhasználásáról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke az alma, barack és szikvafáról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Kvízfeladat a hagyma testfelépítéséről 5—6 kvízfeladatok magyar
Hagymafélékkel végzehető kísérletek leírása hozzá tartozó feladatokkal 5—6 kísérletleírás magyar
Összefoglaló anyag a hagymafélékről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a hagymafélékről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a paprikáról és a paradicsomról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a fejeskáposztáról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Videófilm a paradicsompalánta fejlődéséről 5—6 videófilm magyar
Érdekességek a burgonya felhasználásáról 5—6 videófilm magyar
Gyakorló feladatok a zöldségeskert növényei témához 5—6 gyakorló feladatok magyar
Komplett lecke a virágos növények testfelépítéséről feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a virágról és a termésről feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Kvízfeladatok a kertek kárteviről 5—6 kvízfeladatok magyar
A növények csírázását és kifejlődését bemutató videófilm narráció nélkül 5—6 videófilm magyar
Komplett lecke a virágos növények testfelépítéséről feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A növények testfelépítéséről szóló magyarázó előadás 5—6 magyarázó előadás magyar

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kísérletet bemutató videó a szél keletkezéséről 5—6 bemutató videó magyar
Összefoglaló szöveges anyag a szélről és a légnyomásról 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a levegő felmelegedéséről és az üvegházhatásról kísérletekkel és feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Magyarázó animció az üvegházhatás kialakulásáról 5—6 animáció magyar
Magyarázó videó a víz körforgásáról 5—6 animáció magyarázattal magyar
Összefoglaló szöveges anyag a csapadékképződésről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Magyarázó videó a csapadékképződésről 5—6 animáció magyarázattal magyar
Komplett lecke a csapadékképződésről feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Szövegértést is fejlesztő gyakoroltató feladatok a szél témakörében 5—6 gyakorlófeladatok magyar

Alapvető térképészeti ismeretek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Komplett lecke a térkép fogalmáról és fajtáiról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A térképi tájékozódást fejlesztő feladat 5—6 gyakorló feladatok magyar
Komplett lecke a térkép fogalmáról és fajtáiról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a méretarány fogalmáról gyakorlófeladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Magyarázó videó a térkép fajtáiról 5—6 magyarázó előadás magyar
Gyakorlófeladatok a térképek fogalmáról és fajtáiról 5—6 gyakorló feladatok magyar
A térképen történő méréseket gyakoroltató feladatok 5—6 gyakorló feladatok magyar
A térkép jelrendszerének gyakoroltatása a térképen 5—6 gyakorló feladatok magyar

Anyagok és tulajdonságaik

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Komplett lecke az anyagok halmazállapotáról kísérletekkel és feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke az anyagok tulajdonságairól kísérletekkel és feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló írásos tananyag a talaj keletkezéséről és jellemzőiről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Írásos tananyag a levegő összetételéről és fizikai jellemzőiről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Az anyagok összetételéről szóló vázlatos anyag egy videóbejátszással 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Átfogó, tananyagként használható szöveges információk 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló szöveges anyag a halmazállapot-változásokaról 5—6 összefüggő tananyagrész magyar

Az állatok testfelépítése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A fecskék életét bemutató rövid videófilm narrálás nélkül 5—6 videófilm magyar
Komplett lecke a baromfiudvar lakóiról animációval és feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A kutyákat és a macskákat bemutató magyarázó videó 5—6 videófilm magyar
Komplett lecke az alacsonyabb rendű állatok testfelépítéséről kísérletekkel és feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke az egysejtűek testfelépítéséről kísérletekkel és feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a házbanés a ház körül élő állatokról 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a háziméh testfelépítéséről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Érdekes írás a háziméhről 5—6 érdekesség magyar
Összefoglaló anyag a szarvasmarha testfelépítéséről feladatokkal és érdekességekkel 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A méhek életét bemutató természetfilm 5—6 videófilm magyar
Kiskecske születését bemutató videó 5—6 videófilm magyar
A tanyasi életet bemutató videó 5—6 videófilm magyar
A csirkeembrió fejlődését bemutató videó 5—6 videófilm magyar
Összefoglaló anyag a szarvasmarha testfelépítéséről feladatokkal és érdekességekkel 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A kutyákról szóló rövid bemutató videó 5—6 videófilm magyar
Érdekességeket bemutató videó a méhek életéről 5—6 videófilm magyar
Magyarázó előadás a földigiliszta testfelépítéséről 5—6 magyarázó előadás magyar
Összefoglaló anyag a házi verébről és füstifecskéről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a kutyáról és a macskáról 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a juhról, a kecskéről és a sertésről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a juhról, a kecskéről és a sertésről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar

Az emberi szervezet felépítése,műkődése, a testi-lelki egészség

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Oktatóvideó az influenzáról 5—6 magyarázó videó magyar
Komplett lecke a betegségekről, fertőzésekről, járványról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Magyarázó videó az egyedfejlődés szakaszairól 5—6 magyarázó videó magyar
Komplett lecke az ember egedfejlődéséről feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke az ember szaporodásáról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Magyarázó videó a szem működéséről 5—6 magyarázó videó magyar
Komplett lecke az ember külztakarójáról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke az érzékelésről feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke az ember mozgásáról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke az egészséges táplálkozásról 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A keringés folyamatáról készült magyarázó videó 5—6 magyarázó videó magyar
Komplett lecke az ember táplálkozási szervrendszeréről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke az egészséges táplálkozásról 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Bemutató videó az ülőmunka elleni gyakorlatokkal 5—6 hasznos videófilm magyar
Komplett lecke az ember vázrendszeréről feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke az ember izomzatáról 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Magyarázó videó az emberi test felépítéséről angol nyelven 5—6 magyarázó videó angol
Komplett lecke az embert felépítő sejtekről, szervekről, szervrendszerekről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a légzés szervrendszeréről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a légzésről és a légzés szervrendszeréről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A légzés folyamatáról készült magyarázó videó 5—6 magyarázó videó magyar
Komplett lecke az ember keringéséől feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke az emberi kiválasztásról és légzésről feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar

Az energia

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A vízenergia előnyeit és hátrányait ismertető forrás 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Az energia fogalma és fajtái, röviden leírva, érdekes kísérlettel támogatva 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Az energia bemutatása a fizikában. A videő első felében található energiafigalom meghatározás könnyen értelmezhető, az energiafogalmak fizikai megközelítése használható a hatodikas tananyagban 5—6 magyarázó videó magyar
Az energitermelésről és energiafajtákról, valamint a megújuló energiafajtákról szóló rövid, közérthető ismeretterjesztő videó 5—6 magyarázó videó magyar
Összefoglaló tananyag a napenergia felhasználásáról képekkel és videóval 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Jól ábrázolt bemutatóvideó a napelem működési elvéről ( a vidóhoz magyar nyelvű felirat bekapcsolható) 5—6 magyarázó videó magyar
Rövid olvasmányos forrás a szén keletkezéséről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A vízenergia felhasználása képekben, ismeretközlő feliratokkal 5—6 magyarázó videó magyar
rövid összefogalaló videó a vízerőművek építéséről és a vízenergia felhasználásráról 5—6 magyarázó videó magyar
A szélenergia: története, elméleti háttér, érdekességek, felhasználás ( korosztálynak megfelelő nyelvezettel, extra linekkel az oldalon) 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A szélenergia előnyei és hátrányai (korosztálynak megfelelő nyelvezettel) 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
összefoglaló rövid leírás a nem megújuló energiákról 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Hasznos és érdekes cikk a megújuló energiaforrások jövőjéről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Dokumentumfilm az energiatermelés átalakulásáról és a jövő energiájáról 5—6 ismeretterjesztő videó magyar
Az energiatakarékosság lépései 5—6 Ismeretterjelsttő anyag magyar
Az energia keletkezésével, átalakításával, energiaforrásokkal foglalkozó online teszt 5—6 kvízfeladatok magyar

Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémáik

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Összefoglaló anyag a trópusi esőerdők élővilágáról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Rövidfilm a trópusi esőerdők természeti-környezeti problémáiról 5—6 videó magyar
Összefoglaló anyag az erdők aljnövényzetéről feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Videófilm az erdők élővilágáról narrációval 5—6 videó magyar
Hazai erdők élővilágát bemutató narrált rövidfilm 5—6 videó magyar
Komplett lecke az erdei tájakról és életközösségekről feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a hegyvidékek növényzete és az éghajlat közötti összefüggésekről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Magyarázó előadás a hazai erdők típusairól 5—6 magyarázó videó magyar
Komplett lecke az erdők élővilágáról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag a lombhullató erdők fáiról sok képpel és feladattal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke, amely az erdők fáit és cserjéitmutatja be 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a hazai erdők madarairól feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló anyag az erdőkről, mint életközösségekről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a hazai erdők emlősállatairól feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a hazai erdők emlősállatairól feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Összefoglaló anyag a térképi tájékozódás témakörében 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a modern tájékozódási technikákról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett gyakorlati lecke a terepen történő tájékozódás fortélyainak a bemutatására 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a térképek használatáról, jelrendszeréről feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Feladatlap halmazállapotokkal kapcsolatos kísérletekhez 5—6 gyakorlati feladatlap magyar
Otthoni körülmények között is elvégezhető egyszerű kísérletek a levegő témakörében 5—6 kísérletleírás magyar
Otthoni körülmények között is elvégezhető egyszerű kísérletek a levegő témakörében 5—6 kísérletleírás magyar
Otthoni körülmények között is elvégezhető egyszerű kísérletek a levegő témakörében 5—6 kísérletleírás magyar
Otthoni körülmények között is elvégezhető egyszerű kísérletek a levegő témakörében 5—6 kísérletleírás magyar

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Mértékegység-átváltást gyakoroltató feladatok 5—6 feladatlap magyar
Magyarázó videó a hosszúság mértékegységeiről és átváltásáról 5—6 videó magyar
Mértékegység-átváltást gyakoroltató feladatok 5—6 feladatlap magyar
Mértékegység-átváltást gyakoroltató feladatok rövid elméleti bevezetővel 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Szemléletes, jól értelemzhető animáció a mértékegység-átváltásról 5—6 videó magyar

Tájékozódás az időben

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Összefoglaló bemutató az idő méréséről 5—6 bemutató előadás magyar
Összefoglaló bemutató az idő méréséről 5—6 bemutató előadás magyar
Összefoglaló bemutató az idő méréséről 5—6 bemutató előadás magyar
Kvízfeladatok az idő mértékegységei témakörben 5—6 kvízfeladatok magyar
Magyarázó videó az idő fogalmáról és mértékegységéről 5—6 videóelőadás magyar
Az idő mértékegység-átváltását gyakoroltató videó magyarázó szöveggel 5—6 gyakorló videó magyar

Topográfiai alapismeretek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Komplett lecke a hazai középhegységekről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A hazai tájakat bemutató videó, narrálás nélkül 5—6 videófilm magyar
Hazai tájakat bemutató videó narrálással 5—6 videófilm magyar
Komplett lecke az Alpokaljáról és a Dunántúli-dombságról feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a Kisalföldről és az Alföldről feladatokkal 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Hazánk tájaival kapcsolatos kvízfeladatok 5—6 kvízfeladatok magyar

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Oktatóvideó a vizek szennyezéséről 5—6 videófilm magyar
Vízszennyezéssel kapcsolatot kísérletet bemutató videó 5—6 kísérletbemutató videó magyar
Összefoglaló tananyag a vizek gerinctelen állatairól képekkel és videóval kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló tananyag a vízi és vízparti életközösségekről képekkel és videóval kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Videófelvétel a papucsállatka osztódásáról szóló kísérletről narráció nélkül 5—6 kísérletbemutató videó magyar
Összefoglaló tananyag a vízi és vízparti életközösségekről képekkel és videóval kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a vízben élő növényvilágról feladatokkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a vízparti növényekről feladatokkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A videóban a vizek és vízpartok növényeit mutatják be 11 percben 5—6 videófilm magyar
Komplett tananyag a vizek gerinctelen állatairól feladatokkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A videó majdnem 4 percben mutatja be a kagylókat, csigákat, rákokat és piócákat zenés aláfestéssel. A videónak nincs szöveges hanganyaga. 5—6 videófilm magyar
Okatatóvideó a takarékos vízhasználatról 5—6 videófilm magyar
Komplett tananyag a vizek gerinces állatairól feladatokkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefoglaló tananyag a vizek gerinces állatairól képekkel és videóval kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A videó a tóban, és tó körül élő élőlényeket mutatja be. 5—6 videófilm magyar
Komplett tananyag a vízpartokon élő állatokról ferladatokkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
A videó 4 percben mutatja be a gólyákat. 5—6 videófilm magyar
Komaplett tanyaga a vizeket veszélyeztető tényezőkről feladatokkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Összefüggő tananyag a vizeket veszélyeztető tényezőkről 5—6 összefüggő tananyagrész magyar
Komplett lecke a vízi és vízparti társulásokról, feladatokkal kiegészítve 5—6 összefüggő tananyagrész magyar