Nyugat 2.0

Célcsoport: 9-12. évfolyam

rövid leírás

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése mellett az alábbi pedagógiai területeken nyújthat segítséget a megvalósítása:

 • Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében.
 • Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban.
 • Megfelelő és eredményes együttműködés másokkal.
 • Saját megértés és tanulási igények követése.
 • Rugalmasság és kompromisszumkészség a közös célok eléréséhez.
 • A médiaüzenetek jellemzőinek megismerése, valamint annak megértése, hogy hogyan, milyen célból és milyen eszközökkel hozunk létre médiaüzeneteket.
 • A technológia mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében, valamint az információkhoz való hozzáférés és az információhasználat erkölcsi/jogi problémáinak alapvető megértése.
 • Különböző szerepekhez és felelősségi körökhöz való alkalmazkodás.

 

A jó gyakorlat által lefedett pedagógiai terület:
- Tanórai/tanórán kívüli tevékenység szervezése
- A tanulás hatékonyságának növelése

részletes ismertető

A Nyugat folyóirattal, illetve első nemzedékének alkotóival szeretné megismertetni a diákokat. A tanórák során a diákokkal közösen összegyűjtjük az alkotókat, a feldolgozandó műveket. Az összegyűjtött adatok, információk ismeretében a diákok elkészítik a Nyugat, illetve az egyes alkotók Fakebook/Facebook oldalát, s az így "létrehozott" karakterek "bőrébe bújva" kommenteket írnak egymás oldalára, megosztanak - általuk fontosnak tartott - információkat a másik alkotóval, illetve a folyóirat oldalán az egész közösséggel. A projekt végére elkészül egy weboldal, amelyen a Fakebook/Facebook oldalak, illetve a blogok linkjei is szerepelnek.
A projekt során az önértékelés és áttekintés lehetőséget ad a tanulóknak arra, hogy saját haladásukat, gondolkodásukat és tanulásukat értékeljék, és véleményt mondjanak a további fejlődéshez alkalmazható módszerekről. Amikor a tanulók visszajelzést adnak az osztálytársaiknak, társaik munkájának értékelése révén magukévá teszik a színvonalas munka jellemzőit (ellenőrzőlista, visszajelzés nyomtatvány).

 

Mely pedagógiai problémák megoldását segíti?

 • Motiváció hiánya
 • Információszerzés problémái
 • Kommunikációs problémák
 • Együttműködés hiánya
 • Rugalmasság és kompromisszumkészség hiánya közös célok elérésekor

A jó gyakorlat eredménykritériumai:

A haladás nyomon követését és az esetleges kérdések megválaszolását egyéni és csoportos megbeszélések segítik. Ehhez a tanulók segédanyagot kapnak például Segédanyag a tanulók által vezetett megbeszélésekhez, amely megkönnyíti a megbeszéléseket.
A projekt során a tanár folyamatosan figyeli a diákok probléma-megoldási készségeinek fejlődését is, ehhez nyújt segítséget a Probléma-megoldási készségek megfigyelése - tanári ellenőrzőlista.
A projekt során a tanulók megfigyelhetik a gondolkodási folyamatokat, majd visszajelzést adnak a projekt lezárása után a projektről. Ezek a kérdések arra késztetik a tanulókat, hogy figyeljék meg a saját tanulási folyamataikat. Erre használhatják a Nyílt végű kérdések a projekt zárásához dokumentumot.
Nehézségek: Az egyes IKT eszközök kipróbálására fordított idő nagyban függ a tanulók előzetes ismereteitől.

Humánerőforrás-igény:

Ajánlott kezdő IKT felhasználói tapasztalattal rendelkezőknek is.
A projekt megkezdéséhez szükséges előzetes tudás: a klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar irodalma. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljaival legyen tisztában az adaptálni kívánó, s így a projekt befejezése után a diák tudatában legyen a Nyugat jelentőségének a magyar kultúrtörténetben; s  értse egy folyóirat felépítését, tudjon benne tájékozódni.

A megvalósításhoz szükséges feltételek:

A megvalósításhoz szükséges környezeti feltételek:
Csoportmunkára, digitális eszközök használatára alkalmas terem (megfelelő méretű asztal a modellek létrehozására). A laptopok/számítógépek  működéséhez szükséges feltételek biztosítása (áramellátás, internetkapcsolat, biztonságos kábelelhelyezés).

 

A megvalósításhoz szükséges tárgyi feltételek:
IKT felszereltség mértéke szerint: kivetítő, illetve bármely hasonló technológia jó; pl. az interaktív táblák megjelenítői; internet, tanulói laptopok.
A projekthez szükséges anyagok és eszközök:
Technológia: számítógépek, digitális fényképezőgép, internet-hozzáférés, projektor, képfeldolgozó, böngésző, honlapszerkesztő, multimédiás alkalmazások, szövegszerkesztő, godolattérkép-készítő
Mindmeister, bubbl.us, Fakebook, Facebook, Linoit, Padlet.
A projektben a Power League oldalt használtuk szavazásra, ám az oldal már nem található. Így a Mentimeter oldalt ajánlom erre a célra. Voki, Tiki-Toki.

 

Segédanyagok:
A Nyugat folyóirat interneten elérhető archívuma.
A PIM honlapja.

 

A fenntarthatóság feltételei:
Kivetítő, illetve bármely hasonló technológia jó; pl. az interaktív táblák megjelenítői, internet, tanulói laptopok.

Kipróbálás/adaptáció tapasztalatai:

Saját maga végzi, alkalmanként. Arról nincsenek pontos adatok, hogy más is megvalósította volna, esetleg  részleteket emelt volna ki belőle.

Támogató szolgáltatások:

Személyes támogatás nyújtása e-mail formájában:
monethorama@gmail.hu

 

Jó gyakorlat elérhetősége:

Internetes elérhetőség a Tempus Közalapítvány honlapján.
Internetes elérhetőség a Digitális Témahét honlapján.