Öko5let – Az élővilág működése

Célcsoport: 7-7. évfolyam

rövid leírás

A tematikus terv fókuszában az üvegházhatás jelenségének, a megújuló energiaforrások lehetőségeinek megismerése áll. A diákok változatos, játékos, alkotó – egyéni és csoportban végzett – tevékenységeken keresztül mélyedhetnek el a témában.

részletes ismertető

A tematikus terv alapvető célja a digitális készségfejlesztésen túl az egész bolygónkat érintő üvegházhatás kapcsán az ökogazdálkodás népszerűsítése, a megújuló energiaforrások megismertetése. A ráhangolás egy kreatív pályázat meghirdetésével történik, melynek során a diákok makett, plakát, Lego és tudós kategóriákban mutatják be ötleteieket a Föld megmentésére. A tanulók csoportokba szerveződve, négy napon keresztül napi kihívások formájában járják körül a tanulási folyamat során felvetett, egész bolygónkat érintő problémákat, s válnak tudatosan megújuló energiát felhasználó emberekké. A csoportmunka verseny is egyben, de egyéni megmérettetésekre is sor kerülhet, a kódvadászat keretében. A diákokon keresztül eljutunk a családokhoz, hiszen célunk a szemléletváltás minél szélesebb körben történő elterjesztése. A tanulási helyzetek előkészítését és megvalósulását mindvégig felsőbb évfolyamos „segítő diákok” támogatják, akik a digitáliseszköz-használatban is aktívan segítik az alsóbb évfolyamos társaikat. A tanulók nagyon változatos tevékenységeket végeznek: szófelhőket, infografikákat, animációs képeslapokat készítenek, az ActionBound alkalmazás segítségével “ökoszemmel” járják végig az iskola környékét, online játékokon versenyeznek, s végül mindezt egy e-book formájában rögzítik is. A segítő diákok saját Öko5let-honlapot hoznak létre, mely a teljes tanulási folyamat digitális naplója is egyben.

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere

Részcélok:

 • a biológia tudományterületének megismerése;
 • a tankönyv megismerése;
 • előzetes tudás mozgósítása;
 • az életjelenségek segítségével az élő szervezetek megkülönböztetése az élettelenektől;
 • az élőlények jellemzése a környezethez való viszonyuk alapján;
 • az élő és az élettelen környezet elemeinek megismerése;
 • annak felismerése, hogy az emberi tevékenységek hogyan befolyásolják a környezet egyensúlyát;
 • környezettudatos gondolkodás kialakítása;
 • felelősségteljes és fenntartható magatartásformák kialakítása.

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei

A 7. évfolyamon ez az első témakör, ezért megalapozza a többit.

Ez a témakör részben ismerteti az életközösségeket összetartó és mozgató hatásokat. Képet ad arról, hogyan változtatta meg az emberi beavatkozás a környezetet, milyen veszélyeket jelent a környezetszennyezés és a túlfogyasztás, mit tehetünk magunk is a környezet megóvásáért.

Előismeret:

Természetismereti fogalmak: életfeltételek, életközösség, táplálékpiramis, tápláléklánc/hálózat.

Tantárgyi kapcsolatok

Fizika: a mikroszkóp felépítése.

Történelem: egyiptomi sírokban talált magvak csírázóképessége.

Kémia: savas esők keletkezése, ózon.

Az ellenőrzés-értékelés tervei

Értékelési módok:

 • folyamatos visszacsatolás (az Actionbound pontrendszere alapján);
 • produktumok értékelése (szófelhő, gyűjtőmunka, ppt, animáció, eBook, interaktív kép);
 • digitális napló értékelése (Lino);
 • online faliújság (LearningApps.org) értékelése;
 • verseny, teszt értékelése;
 • tanulói visszajelzés.

Eszközigény

Technológia – hardver

PC vagy tablet, okostelefon, fényképezőgép, internet-hozzáférés, projektor, nyomtató, interaktív tábla.

Technológia – szoftver

Böngésző, képfeldolgozó program, kiadványszerkesztő, szövegszerkesztő, animáció lejátszáshoz szükséges szoftver.

 

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Élő vagy élettelen? (online feladat)

Nyúzat készítése – mikroszkópi technikák (kísérlet forrása)

Actionbound (Actionbound napi kihívások)

Easelly (infografika készítése)

I Wish You To (animáció készítése)

Jigsaw Planet (online puzzle)

LearningApps (tankockák)

PlantNet vagy PlantNet Növényhatározó (PlantNet növényhatározó applikáció)

QR kód készítés  (QR Generator kódkészítő)

Thinglink (interaktív képkészítő)

YouTube (kisfilmek)

WriteReader (e-book készítése)

Nyomtatott források és eszközök

 • mikroszkóp vagy nagyító, vagy Nagyító & Mikroszkóp applikáció
 • QR-kódok nyomtatva
 • kódfejtő lapok
 • Biológia-Egészségtan 7. tankönyv (Szerző: Kropog Erzsébet, Németh Andrea)
 • Biológia-Egészségtan 7. munkafüzet (Szerző: Kováts Zsófia, Németh Andrea)