Építsünk házat!

Célcsoport: 1-2. évfolyam

rövid leírás

A tevékenységközpontú és az együttműködést fókuszba helyező projekt során a gyerekek olyan módszereket sajátíthatnak el, amelyek egyaránt segítik őket a természeti, társadalmi és technikai környezetbe való beilleszkedésében és az örömmel végzett alkotó munkában, miközben fejlődik a környezettudatos szemléletük.

részletes ismertető

A projekt során a gyerekek létrehoznak egy önellátásra berendezkedett lakóhelyet. Házat terveznek és építenek, melléképületekkel, a ház körül élő állatokkal, az emberek és állatok számára szükséges növényekkel, megújuló energiaforrásokra támaszkodva.

A tervezést internetes kutatómunkával kezdik, az új ismereteket rendszerezik, majd tervezőprogrammal elkészítik az előzetes terveket. A tervek alapján makettet építenek. A munkafolyamatot fotózzák, majd prezentációt készítenek ajánlásként a későbbi építkezők számára.

Tartalmi követelmények

 • Adott tárgy, elrendezés, kép elképzelése más nézőpontból, például testek építése különböző nézeteikből, vetületeikből.
 • Adott feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése az elkészítésük előtt; vázlatos ábrák alkotása; a tényleges alkotás összevetése az elképzelttel. Szerkesztések különféle szerkesztési eszközökkel és eljárásokkal.
 • Képzeletben történő mozgatás.
 • Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseinek megértése.
 • Objektumok alkotása szabadon; másolással, adott feltételek szerint.
 • Közös munka (páros, kiscsoportos munka, csoportmunka) vállalása; együttműködés, egymásra figyelés; egyéni felelősség és közös felelősségvállalás.
 • Az életfeltételek és – jelenségek felismerése, megnevezése konkrét növény, állat és az ember esetében.
 • Élőlények, illetve élőlény és környezete közötti kapcsolatok felismerése.
 • Néhány, a táj képében az ember hatására bekövetkező változás értelmezése.
 • A fenntarthatóságot segítő életvitel megismerése, gyakorlása a mindennapokban. Az anyag- és energiatakarékos szemlélet, életmód megalapozása.
 • A kapott feladatok irányított és önálló értelmezése.
 • Az egyéni tevékenységhez, tervekhez kapcsolódó szöveges, rajz, kép, illetve hang alapú információk célzott keresése tapasztalati, valamint nyomtatott és elektronikus forrásokban.

(A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról alapján.)
 

Tanulási célok/tanulási eredmények

 • Eredeti gondolkodás és találékonyság a munka során.
 • A rendszerek közötti összefüggések megértése.
 • Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében.
 • Rugalmasság és kompromisszumkészség a közös célok eléréséhez.
 • A technológia, mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében, valamint az információkhoz való hozzáférés.
 • Az alapvető készségek és/vagy tananyag elsajátításán túl a tudás és szakértelem megszerzését biztosító lehetőségek folyamatos felfedezése.
 • Képesség a készségek szakértői szintre való fejlesztésére.
 • A társak erősségeinek felhasználása a közös cél eléréséért.
   

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Milyen lenne a világ, ha mi tervezhetnénk?
Projekt-szintű kérdés: Mit jelent az önfenntartás fogalma? Hogyan hat egymásra a növénytermesztés és az állattenyésztés?
Tartalmi kérdések: Milyen az energiatakarékos ház? Milyen állatokat tarthatunk a ház körül? Milyen növényekre van szükségünk az állattartáshoz? Hogyan rendezzünk be egy lakóházat?