Hős kerestetik!

Célcsoport: 5-6. évfolyam

rövid leírás

A Miért van szükségünk hősökre? alapkérdést feldolgozó projekt egy választható modulokból felépülő projekt, amely akár távtanulási környezetben is megvalósítható. 

A projekt ideális esetben 5 tanítási nap alatt valósítható meg 25 × 45 perces tanórában. Amennyiben rövidebb idővel kell gazdálkodnunk, akkor az 1., a 4. és az 5. nap értelmezhető önálló egységként is (5 × 45 perc), azaz egy-egy témanapként, melynek során a nap végére egy produktum készül el. A 2. és 3. nap azonban nem kezelhető önállóan, javasolt tehát a minimum időkeretet 15 × 45 percben meghatározni, amely a társasjáték elkészítéséből (10 × 45 perc) és egy szabadon választott 5 × 45 perces modulból épül fel.

Javasolt 15 tanórából felépülő modulcsomagok:

A) Modul: Ráhangolásként elkészítjük a digitális kollázsokat, majd két nap alatt létrehozzuk a társasjátékot.
B) Modul: Elkészítjük a társasjátékot két nap alatt, majd a 3. napon az interjúkat.
C) Modul: Elkészítjük a társasjátékot két nap alatt, majd a 3. napon a Scratch 3.0. programmal dolgoznak.

részletes ismertető

A projekt során Petőfi Sándor János vitéz c. művének összefoglalása mellett a hős fogalmának többszempontú elemzésére kerül sor.

A diákok kedvenc fiktív vagy valós hőseinek bemutatásán keresztül megvitatjuk, milyen közös jellemzői vannak a hősöknek. Tudásukat csoportban készített digitális kollázsokon rögzítik. Majd a művel kapcsolatos ismereteiket összefoglaljuk, illetve kibővítjük az irodalmi hős, a jellem fogalmával, a valós és mesei elemek összehasonlításával, a történetben rejlő hétköznapi problémák, emberi élethelyzetek vizsgálatával, valamint az író és kortársainak történelmi szerepének megismerésével. Hozott és szerzett ismereteiket egy, csoportokban készített közös, interaktív tábla használatára is épülő társasjáték készítése és kipróbálása során rögzítjük.

A János vitézben rejlő társadalmi, emberi problémák mentén megvitatjuk, ma milyen problémákkal küzd az emberiség, erről interjúkban az iskolai társakat, lehetőség szerint az utca emberét is megkérdezzük. Az interjúk tapasztalatai alapján végül minden diák hőssé válhat.

A Scratch programozási környezet segítségével csoportban hős figurákat alkotnak, és hősi tetteket terveznek meg, amelyek az előzetesen gyűjtött problémákat is megoldják. A projekt során elkészült produktumokat a projekt zárásakor bemutatják egymásnak és iskolatársaiknak.

Tartalmi követelmények

 • Informatika 5-6. évfolyam: Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
 • Magyar nyelv 5-6. évfolyam: Írás, fogalmazás, Helyesírás
 • Magyar irodalom 5-6. évfolyam: Petőfi Sándor: János vitéz: Mese és valóság a János vitéz történetében. A szerkezet és a megjelenítés eszközei Petőfi elbeszélő költeményében (a fejezetek rendje, csoportosíthatósága, a hős, a kaland, az erkölcsi választások). A mű mesei elemei (cselekmény, hősök) – népies elbeszélő költemény/verses mese, Emberi élethelyzetek felidézése és elemzése.
 • Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-6. évfolyam: A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon
 • Erkölcstan 5-6. Társadalmi együttélés: Társadalmi egyenlőtlenségek, A mozgóképek hatása
 • Tánc és dráma 5-6. évfolyam Történet szituációkra bontása, Döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus tevékenységekkel

(Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről alapján.)    
 

Tanulási célok/tanulási eredmények

 • Digitális kompetencia: az információ felismerésének (azonosítása), visszakeresésének, értékelésének, tárolásának, előállításának, bemutatásának és cseréjének támogatása; digitális tartalomalkotással és –megosztással kapcsolatos tudás fejlesztése; 
 • Anyanyelvi kommunikáció: szókincs bővítése, a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismeretbővítése, saját valóságának és valóságértelmezésének támogatása a nyelvi kifejezőképesség fejlesztésén keresztül; 
 • Szociális és állampolgári kompetencia: a közügyekben kifejtett hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák iránti érdeklődés, valamint a megoldásuk során tanúsított szolidaritás fejlesztése.

(A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról alapján.), Kreativitás és innováció fejlesztése, Kritikai gondolkodás és problémamegoldás
 

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

 • Alapkérdés:     Miért van szükség hősökre?
 • Projekt-szintű kérdés:    Mit jelent a hős fogalma? Kik a ti kedvenc hőseitek? Milyenek az irodalmi hősök - hős-e János vitéz? Milyen hőstetteket hajtott végre? Mi az, ami a valóságban is megtörténhet? Mi az, ami nem? Ma milyen hősökre, hőstettekre van szüksége a világnak? Te milyen hős lennél, mi lenne a hőstetted?
 • Tartalmi kérdések:    Hogyan készíthetünk digitális kollázst? Milyenek az irodalmi hősök? Hogyan vált Kukorica Jancsiból János vitéz? Milyen hőstetteket hajtott végre János vitéz? Mi az, ami valós és mi az, ami mesei elem benne? Milyen hétköznapi-emberi problémákkal találkozhatunk a műben, amelyek ma is okozhatnak problémát egy ember életében? Mit jelent a jellem fogalma? Milyen János vitéz jelleme? Mi az, amiben még fejlődnie kell, mi az erőssége? Kik a főszereplői a műnek? Milyen a kapcsolatuk János vitézzel? Mi a műfaja? Mit jelent az elbeszélő költemény? Milyen zenei kifejezőeszközöket használ? Hogyan készíthetünk társasjátékot? Mit jelent a társadalmi probléma? Hogyan készíthetünk interjút? Milyen műfaji sajátosságokra kell figyelni az interjú esetében? Milyen kérdésfajták vannak? Te milyen hős lennél és milyen hőstettet hajtanál végre? Hogyan készíthetünk Scratch 3.0 programot?