Minden út a digitális világba vezet?

Célcsoport: 9-12. évfolyam

rövid leírás

A jó gyakorlat célja:

  • A természettudományos érdeklődés felkeltését és fenntartását, a programozás és a modern technológiák megismerését, az angol nyelvtudás fejlesztését szolgálja a jó gyakorlat.

A jó gyakorlat által lefedett pedagógiai terület:

  • Tanórai és tanórán kívüli tevékenység szervezése
  • Önálló ismeretszerzés
  • Tanulás hatékonyságának növelése

részletes ismertető

A projekt során a diákok három témakörben vizsgálódnak, egyben időutazásban vesznek részt a vezérlés, a számolás és a vizualizáció terén. Az időutazás során a digitális világba érve a legmodernebb technológiákkal ismerkedhetnek meg, többek között a digitális vezérléstől a virtuális valóságon keresztül a 3D nyomtatásig, miközben megtapasztalhatják, hogy a programozás bárki számára elérhető és megvalósítható. A projekt nagy hangsúlyt helyez az önálló ismeretszerzésre, az önszabályozásra, így a csoportok maguk tervezik a feladatok elvégzésének sorrendjét, a csoporton belüli munkamegosztást. A projekt sokszínű feladatai lehetővé teszik, hogy tanulók meglévő tudásszintjük, egyéni képességeik, valamint a különböző tanulási stílusuknak megfelelően válasszanak feladatot. A projektet változatos, az önálló tanulást elősegítő formatív értékelőeszközök kísérik végig, a produktumként készülő plakát bemutatása után szummatív értékeléssel zárul.

 

Mely pedagógiai problémák megoldását segíti?

  • Koncentráció hiánya
  • Tanulási nehézségek
  • Motiváció hiánya
  • Információszerzés problémái
  • Kommunikációs problémák
  • Együttműködés hiánya

A jó gyakorlat eredménykritériumai

A tanulók képesek az írott, illetve hallott magyar, valamint angol nyelvű szöveg információit értelmezni (ellenőrzése: feladatonként tudásfelmérő online kérdőív). Fejlődik az önálló tanulás, az önszabályozás képessége (ellenőrzés: feladatok végrehajtásának tervezése táblázattal); az önálló munkvégzés képessége (ellenőrzés: ellenőrzőlisták kitöltése); a megértés (ellenőrzése: csoportos beszélgetés, kötetlen kérdések); kreatív produktum létrehozása az új ismeretek alapján (ellenőrzés: áttekintő táblázat a plakát létrehozásához). Fejlődik továbbá a szóbeli kommunikációs képesség (ellenőrzés: áttekintő táblázat a plakát bemutatásához) és az együttműködés, a kritikai gondolkodás (ellenőrzés: online kérdőívek).

Humánerőforrás-igény

Egy osztálynyi tanulóhoz (kb 30 fő) egy matematika vagy fizika vagy informatika tanár szükséges, de ideális, ha több pedagógus valósítja meg a projektet. A pedagógustól a szaktudás mellett elvárt az alkalmazott felületek, szoftverek alapvető ismerete, továbbá tisztában kell lennie a projekt értékelőeszközeinek használatával. Ezek a feltételek a részletes projektterv alapos tanulmányozásával bárki számára teljesíthetők.

A megvalósítás feltételei

A megvalósításhoz szükséges tárgyi feltételek:
Csoportonként 1 laptop internet kapcsolattal, 1 mobiltelefon internet kapcsolattal, LEGO robot, fizika szertár kísérleti eszközei az áramkörök létrehozásához; lyukkamera; 3D szkennelés forgó asztalához; lencsék a VR szemüveg készítéséhez, kartonpapír, olló, fa rudacskák, fekete lepedő, logarlécek, 3D nyomtató, projektor.

 

A megvalósításhoz szükséges környezeti feltételek:
Csoportmunkára, digitális eszközök használatára alkalmas terem (megfelelő méretű asztal a modellek létrehozására). A laptopok/számítógépek  működéséhez szükséges feltételek biztosítása (áramellátás, internetkapcsolat, biztonságos kábelelhelyezés). Ideális esetben a terem átrendezhető előadóteremnek a plakátok bemutatásához. A filmek felvételéhez nyugodt sarok vagy másik terem szükséges.

 

A fenntarthatóság feltételei:
A használt online felületek linkjét, a szükséges eszközök részletes listáját a letölthető projektterv, illetve feladatlapok tartalmazzák. Az alkalmazott online felületeket, szoftvereket, mobilalkalmazásokat a projekt tervezésekor át kell tekinteni. Meg kell nézni, hogy továbbra is használhatók-e, át kell gondolni, nincs-e azóta jobb, hatékonyabb eszköz az adott feladat megvalósításához.

Kipróbálás/adaptáció tapasztalata

A projekt sikeres volt, a tanulók lelkesen dolgoztak a három nap alatt. Olyan tanulók természettudományos érdeklődését is felkeltette, akik korábban nem szívesen foglalkoztak ezekkel a tárgyakkal. Önbecsülésük az elvégzett feladatok kapcsán nőtt, újonnan megszerzett ismereteiket szívesen osztották meg társaikkal. Egyre gyakorlottabban használták a közös online felületet, fejlődtek az önszabályozás területén. Az osztályközösséget erősítette az együtt végzett rengeteg tevékenység.

Támogató szolgáltatások

Online mentorálás; kapcsolatfelvétel megadott e-mail cím segítségével.

 

A jó gyakorlat elérhetősége:

A jó gyakorlat bemutatása a Digitális Témahét youtube csatornáján.

A projektterv és a feladatlapok letölthetők.