Mitől fut a futóbab?

Célcsoport: 3-4. évfolyam

rövid leírás

A projekt során a tanulók természettudományos megfigyeléseket, játékos kísérleteket végeznek. Az autentikus tanulás során szerzett ismereteiket digitális eszközökkel létrehozott produktumokban összegzik és mutatják be társaiknak. 

részletes ismertető

Indul a verseny! Vajon melyik csoport babja nő a legmagasabbra?

A különböző csoportok a bab növekedésének különböző életfeltételeit vizsgálják, illetve a bab viselkedését különböző élethelyzetekben (ferdeség, zene, fény iránya, támasztékkeresés). A kísérlet célja, hogy megállapítsák, melyek a legkedvezőbb feltételek a bab csíráztatáshoz.

A tanulók a növényekre vonatkozó információkat többféleképpen rögzítik, például digitális naplóban is összegzik, amely részletezi a projektet, a csoport tervét és a növényről szóló leírásokat. A növény fejlődéséről digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal képeket készítenek, a képeket a fejlődési naplóba feltöltik.

A projekt produktuma egy prezentáció vagy egy kisfilm, ami bemutatja a kísérlet eredményeit, az elvégzett munkát. A projekt alatt a diákok a témával kapcsolatban kutathat, és érdekes feladatokat oldanak meg internetes eszközök alkalmazásával.

Tartalmi követelmények

(Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről alapján.)

Informatika:

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés- tematikai egység

Alkalmazói ismeretek - tematikai egység

Adatok csoportosítása, értelmezése

Személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kötődő adatok gyűjtése, értelmezése, rögzítése, csoportosítása.

Egy operációs rendszer grafikus felületének megismerése.

Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok, dokumentumok készítése, mentése segítséggel.

Animációk készítése.

Környezetismeret:

Kertben, mezőn-tematikai egység

Mitől növekszik a növény?

A növény részei

Életszakaszok

Környezeti feltételek

Matematika:

Függvények, az analízis elemei-tematikai egység

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.

Összefüggések, kapcsolatok táblázat adatai között.

Grafikonok.

A mértékegységek (hosszúság, tömeg, térfogat, idő, hőmérséklet

Tanulási célok/tanulási eredmények

Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről alapján.)

 • tudjon ismeretekhez jutni különböző képi és szöveges ismerethordozók révén,
 • legyen képes a különböző dolgokat, jelenségeket, folyamatokat elemi szinten megfigyelni,
 • tanítói irányítással tudjon egyszerű kísérleteket, vizsgálódásokat végezni,
 • legyen képes a tapasztalatokat elemezni, értelmezni, magyarázni, következtetéseket levonni,
 • ismerje fel a mérésekhez, vizsgálódásokhoz szükséges eszközöket és használja azokat balesetmentesen,
 • szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben, ezek mértékegységeinek (hosszúság, tömeg, térfogat, idő, hőmérséklet) használatában,
 • legyen gyakorlata a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek jellemzőinek elemi szintű összehasonlításában, a különbségek felismerésében,
 • tudja az összehasonlítások során elkülöníteni a lényegest a lényegtelentől
 • megfelelően és eredményesen működjön együtt másokkal, érezze a felelősséget a csapatban betöltött szerepkörnek megfelelően
 • tájékozódás térben és időben, az ismeretek rendszerezése, alkotás és kreativitás, a világ megismerésének igénye, önértékelés és önellenőrzés

Egyéb célok:

 • IKT-alkalmazás: informatikai készségek bővítése
 • produktivitás: bemutató prezentációk, videó készítése
 • a megszerzett információk rendszerezése és szelektálása, bemutatása a többieknek
 • a különböző tantárgyakban megszerzett tudás kombinálása
 • motiváció: alkotási vágy, vállalkozó szellem, szereplés; önbizalom-növelése

​​​​​​​A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Mit tehetünk a változásért?

Projektszintű kérdések: 

 • Mire van szükségük a növényeknek az élethez?
 • Mi történik, ha valamelyik környezeti tényező hiányzik a növény fejlődéséhez?

Tartalmi kérdések:

 • Milyen részekből áll egy növény?
 • Milyen feladatokat látnak el a növények különböző részei?
 • Melyek a legkedvezőbb feltételek a bab csíráztatásához?
 • Melyek a növény fejlődésének szakaszai?
 • Milyen hatással van a napsugárzás az élővilágra?
 • Honnan származik, és mire utal a növény elnevezés?
 • Mitől növekszik a növény?
 • Hogyan dokumentálhatunk egy elvégzett kísérletet?