Robotópia

Célcsoport: 5-8. évfolyam

rövid leírás

A Miben különbözünk egymástól? alapkérdést feldolgozó projekt akár távtanulási környezetben is megvalósítható. Ebben támogatja a pedagógusokat a projekttervhez készített letölthető adaptációs összefoglaló.

részletes ismertető

A projekt során a résztvevők változatos tevékenységi formákon keresztül ismerkedhetnek meg a tehetség fogalmával, összetevőivel, felismerésének és kibontakoztatásának fontosságával, miközben lehetőségük nyílik önismeretük fejlesztésére, a saját tehetséges oldaluk megismerésére is. A játékosított kerettörténet szerint egy félresikerült fizikai kísérlet után Robotópiában, a robotok világában találják magukat, ahol a hazajutás érdekében különböző küldetések során kell megmutatniuk az emberi tehetség egyes területeit. Ennek során többek között el kell „játszaniuk” egy híres festményt, videoklipet kell forgatniuk, verset kell írniuk és iskolai konfliktusokat kell megoldaniuk. Az elvégzendő feladatok más-más tehetségterületekhez kapcsolódnak, így mindenkinek lehetősége van megmutatnia azt, hogy miben a legügyesebb.

A projekt legfontosabb célja a kreativitás, problémamegoldás, szociális és digitális kompetenciák fejlesztése, emellett a különböző tehetségterülethez kapcsolódó feladatok által lehetőséget biztosít a rejtett tehetségek felismerésére is. A célok elérését különféle digitális eszközök használata segíti, mind a feladatok elvégzése, mind azok kiértékelése és a visszacsatolás során. A projekt egésze és az értékelés is alkalmazza a játékosítás módszerének egyes elemeit. Az egész munkát keretbe foglaló történeten, a fő- és mellékküldetéseken túl az értékelésben megjelenik a PBL (pontok, jelvények, ranglista) rendszer is.

A projekt pedagógiai alapjai

Szükséges előismeret és készségek

Az életkornak megfelelő átlagos anyanyelvi ismeretek megléte. Kreativitás, kezdeményező- és együttműködési készség. A felhasznált informatikai eszközök (okostelefon, tablet) kezelésében való megfelelő jártasság.

Tartalmi követelmények

Informatikai környezet tudatos használata (informatika kerettanterv 5–8. évfolyam: 1. Az informatikai eszközök használata), kép- és videószerkesztés (informatika kerettanterv 5–8. évfolyam: 2. Alkalmazói ismeretek), internetes keresés, az online tevékenységek szabályai (informatika kerettanterv 5–8. évfolyam: 4. Infokommunikáció), szerzői jog. (informatika kerettanterv 5–8. évfolyam: 6. Könyvtári informatika).

Matematikai műveletek sorrendje (matematika kerettanterv 5–8. évfolyam: 2. Számtan, algebra).

Művészeti alkotások átdolgozása (vizuális kultúra kerettanterv 5–8. évfolyam: Kifejezés, képzőművészet – Érzelmek, hangulatok kifejezése), a mozgóképi nyelv kreatív alkalmazása (vizuális kultúra kerettanterv 5–8. évfolyam: Vizuális kommunikáció – Mozgóképi közlés).

Zenei reprodukció (ének-zene kerettanterv 5–8. évfolyam A változat: 7–8. évfolyam Zenei reprodukció – Éneklés).

Konfliktusok megoldása (erkölcstan kerettanterv 5–8. évfolyam: Kortársi csoportok – Konfliktusok a csoportban).

Tanulási célok/Tanulási eredmények

kreativitás, problémamegoldás, szociális és digitális kompetencia, önismeret fejlesztése

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Miben különbözünk egymástól?

Projektszintű kérdés: Miben áll az emberi tehetség? Milyen területei vannak a tehetségnek?

Tartalmi kérdések: Felhasználás szempontjából miben különbözik egy számítógép egy mobil eszköztől? Milyen előnyei és hátrányai vannak ezen eszközöknek egymáshoz viszonyítva? Mely feladatok elvégzésére célszerű számítógépet és melyekre inkább mobil eszközöket használni? Hogyan fogalmazzuk meg az internetes keresőkérdéseinket? Mire figyeljünk videófelvételek elkészítésekor? Milyen tartalmakat véd a szerzői jog? Milyen sorrendben hajtjuk végre a matematikai műveleteket? Milyen híres festőket, műalkotásokat ismersz? Milyen híres magyar és külföldi zenei előadókat ismersz napjainkból? Milyen iskolai konfliktusokat ismersz, és hogyan lehet ezeket megoldani?

A részletes projekttervet lásd a letölthető fájlok között.

Eszközigény

Technológia – hardver:  tanári munkaállomás, projektor, okostelefon vagy tablet (lehetőség szerint a tanulók használják a saját eszközeiket), iskolai wifihálózat

Technológia – alkalmazások: 

 

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Mintaűrlap: Miben vagyok jó?

Mintaűrlap: Kilépőkártya

VanGoYourself

Sokszínűség Oktatási Munkacsoport: Te mit csinálnál? – Kisfilm az iskolai zaklatásról. YouTube. 2019.04.01. (Utolsó letöltés: 2020.09.23.)

Nyomtatott források és eszközök

Instrukciók a Seppo alkalmazásba való belépéshez, az iskolai wifihálózathoz történő csatlakozáshoz (2. számú melléklet)

Értékelés

Az értékelés időrendje

A projektmunka megkezdése előtt

Mialatt a tanulók a projekten dolgoznak és feladatokat végeznek

A projektmunka befejeztével

  • Előzetes ismeretek szóbeli feltérképezése irányított kérdésekkel
  • Miben vagyok jó? – online kérdőív kitöltése
  • A Seppo alkalmazásban az elvégzett feladatok végrehajtásával megszerezhető pontok, szöveges visszajelzés, jelvények, ranglista
  • A Miben vagyok jó? kérdőív ismételt kitöltése
  • Online kilépőkártya kiköltése
  • A játék után a feladatok közös, szóbeli értékelése
  • Társak értékelése (a projekt zárásán bemutatásra kerülnek az elkészített munkák)
  • A résztvevők a véleményüket, tapasztalataikat egy közösen elkészített szófelhő segítségével is megoszthatják egymással.

 

Értékelési módszerek:

Előzetes ismeretek szóbeli feltérképezése: A projekt kezdete előtt irányított kérdések segítségével a pedagógus felméri a tanulók előzetes ismereteit a témával kapcsolatban, és szóbeli visszajelzést ad a számukra. A további munkafolyamatok, a feldolgozandó tartalmak ez alapján az osztály igényeihez igazíthatók.

Miben vagyok jó? Google-űrlap segítségével felmérjük, hogy az egyes tehetségterületekkel kapcsolatban ki hogyan ítéli meg a saját képességeit, ezt a projekt végeztével ismét elvégezzük, és a két eredményt összehasonlítva kiderül, hogy hogyan változott ez meg a feladatok végrehajtása során. A két eredményt a pedagógus összehasonlítja egymással és a tanulók számára is elérhetővé teszi, majd közösen (igény szerint egyénileg is) megbeszélik ennek a tapasztalatait. Van-e valaki, aki rátalált egy olyan új területre, amiben tehetségesnek érzi magát?

A Seppo alkalmazásban megvalósuló játékosított értékelés: Az alkalmazás segítségével a játékvezető értékeli az egyes feladatokat a végrehajtást követően. Ennek során a kreatív típusú feladatok esetén az alapkritériumoknak (feltöltött állomány típusa, videó hossza) való megfelelőségen túl az ötletesség, a humor képezik az értékelés alapját. Az egyes feladatok tartalmazzák a szükséges utasításokat, az értékelés egyéb szempontjait a játék előtt ismertetjük a résztvevőkkel. A feladatok kiértékelése során a pontozáson túl szöveges visszajelzést is adhatunk a megoldással kapcsolatban, ezen túl az előzetesen feltöltött jelvényekkel is jutalmazhatjuk a megoldást. Amennyiben egy feladat megoldása nem megfelelő, azt visszaküldhetjük felülvizsgálatra egy szöveges visszajelzés kíséretében. A pontok, a megszerzett jelvények, illetve a ranglista folyamatos visszajelzést nyújtanak a résztvevők számára a teljesítményükkel kapcsolatban.

A játék utolsó küldetése csak az előzőek megfelelő módon történő megoldása után válik elérhetővé. Ezzel befejeződnek a kalandok, lezárásra kerül a kerettörténet, ami visszajelzést nyújt a tanulóknak a projekt sikeres végrehajtásával kapcsolatban. A játék kerettörténetének és feladatainak részletes leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

Online kilépőkártya: Google-kérdőív segítségével a diákok a projekt végén értékelhetik a játékot, elmondhatják a tapasztalataikat, véleményüket, javaslataikat, amelyeket a későbbiekben felhasználhatunk akár a projekt más résztvevőkkel történő újbóli megvalósítása, akár saját tevékenység tervezése során.

Társak értékelése: A projekt zárásaként bemutatásra kerülnek az elkészített produktumok, így a tanulók megismerhetik egymás munkáit, azokkal kapcsolatban visszajelzést adhatnak egymásnak. Csak azok a produktumok kerülnek bemutatásra, amelyek nyilvánossá tételéhez a készítőik is hozzájárulnak, erre a tényre a játék megkezdése előtt is felhívjuk a figyelmüket. Az értékelés megkezdése előtt arra is kitérünk, mennyire fontos, hogy a véleményüket megfelelő formában fejezzék ki. Emellett felhívjuk a figyelmüket a legfőbb értékelési szempontokra is: megfelelt-e a megoldás a feladat leírásában található követelményeknek, mennyire volt a megoldás kreatív, humoros, milyen javaslataik, ötleteik lennének a megvalósítással kapcsolatban.

Közösen elkészített szófelhő: A résztvevők a Mentimeter oldal segítségével a projekt zárásaként egy közös szófelhőt készítenek, amellyel visszajelzést adhatnak a projekt egészével kapcsolatban: hogyan érezték magukat a feladatok végrehajtása során, mi az, ami a legjobban elnyerte a tetszésüket. A saját véleményük kifejtése mellett ennek segítségével megismerhetik diáktársaik véleményét is a projekttel és azzal kapcsolatban, hogy mennyiben és mivel járultak hozzá annak sikerességéhez.