Útikalauz nem csak stopposoknak

Célcsoport: 11-12. évfolyam

rövid leírás

A Hogyan ismerhető meg a világ? alapkérdést feldolgozó projekt akár távtanulási környezetben is megvalósítható. Ebben támogatja a pedagógusokat a projekttervhez készített letölthető adaptációs összefoglaló.

részletes ismertető

A diákok csoportokra osztva kiválasztanak egy irodalmi személyt, aki köthető egy országhoz vagy városhoz pl. Hemingway–Kuba, Ady–Párizs.

Irodalomóra keretében az író stílusában és életére, műveire utalva ajánlást írnak turisták számára, miért is érdemes az adott országot meglátogatni. A hírességek nevében a csapatok Twitter chat keretében megvitatják, ki miért kötődik az adott helyhez.

Informatikaóra keretében a diákok alaposan feltérképezik, mit érdemes meglátogatni az adott helyen, és bejelölik a nevezetességeket egy online térképen. Különös figyelmet szentelnek a kiválasztott irodalmi személyiség kedvenc helyeinek. Útvonaltervvel kiszámolják, mennyi időt igényel a körutazás.

Történelem tantárgy keretein belül felkutatják az adott helyszín korabeli történéseit.

Idegennyelv-órán elkészül országonként egy-egy idegen nyelvű útikalauz, mely tartalmazza a legfontosabb adatokat,szószedetet, az írói ajánlást idegen nyelven és a térképet is.

Zárásként egy online kincskereső kvízre kerül sor.

Tartalmi Követelmények

Kerettantervek a szakközépiskolák számára, 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 6. melléklete, 11-12. évfolyam alapján:

 • Magyar nyelv és irodalom: világirodalom (19-20.század), magyar irodalom (19-20.század) pl. Hemingway- Kuba, Ady- Párizs, Petőfi- Alföld, F Scott Fitzgerald- USA, Arthur Conan Doyle-UK, Radnóti- Magyarország (Nem tudhatom).
 • Földrajz (9-10. évfolyam): a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű országok turisztikai jellemzői.
 • Művészetek- vizuális kultúra (10. évfolyam): Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve problémakörök önálló értelmezése többféle szempont alapján.
 • Történelem: Európa és a világ a 19-20. században
 • Idegen nyelv: A közlekedés eszközei, lehetőségei, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Turisztikai célpontok. Célnyelvi kultúrák.
 • Informatika: Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése, Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának tervezése és megvalósítása csoportmunkában.
   

Tanulási célok/tanulási eredmények

 • Tanulási és innovációs készségek: kritikai gondolkodás és problémamegoldás, a tantárgyak közti összefüggések megértése, kommunikáció és együttműködés
 • Információs, média- és technológiai készségek: pontos és kreatív információhasználat az aktuális probléma megoldásához, digitális technológia és a kommunikációs eszközök és/vagy hálózatok megfelelő használata az információkhoz való hozzáférés
 • Életvezetési és karrierkészségek: megfelelő és eredményes együttműködés másokkal, felelősség a csapatban betöltött szerepkörnek megfelelően
 • tájékozódás térben és időben, az ismeretek rendszerezése, alkotás és kreativitás, a világ megismerésének igénye, önértékelés és önellenőrzés

Egyéb célok:

 • általános műveltség megalapozása
 • IKT alkalmazás: informatikai készségek, szakmai ismeretek bővítése
 • fejlesztési feladatok: kommunikáció, interkulturális kompetencia, tantárgy-integráció
 • produktivitás: bemutató prezentációk, játékok és videó készítése
 • a megszerzett információk rendszerezése és szelektálása, bemutatása a többieknek
 • párhuzam a múlt és a jelen közt
 • a különböző tantárgyakban megszerzett tudás kombinálása
 • hatékony együttműködés, társas és kultúraközi interakciós készségek
 • a kulturális különbségek áthidalása
 • motiváció: alkotási vágy, vállalkozó szellem, szereplés; a korábbi negatív tanulási tapasztalatok ellensúlyozása, önbizalom-növelés
 • szakmai, gyakorlati és közismereti tudás ötvözése, kapcsolódási pontok megtalálása
 • nyelvtanulási kedv felkeltése
   

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

 • Alapkérdés: Hogyan ismerhető meg a világ? 
 • Projekt-szintű kérdés: Mit mond el egy személyről a kedvenc országa? Hogyan készítsünk útikalauzt?
 • Tartalmi kérdések: Melyik volt az adott író, költő kedvenc országa vagy városa? Mit érdemes a művei alapján ott meglátogatni? Mennyibe kerülne ez az út most különböző közlekedési eszközökkel?