Mesés Mátyás-mondák

Célcsoport: 3-3. évfolyam

rövid leírás

A tematikus terv akár távtanulási környezetben is megvalósítható. Ebben támogatja a pedagógusokat a tervhez készített letölthető adaptációs összefoglaló is.

részletes ismertető

A diákok különböző történelmi személyiségekről olvasva az olvasókönyvben található szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeket dolgozzák fel interaktív online játékok, illetve egyéni és csoportmunkában megvalósuló kreatív digitális módszerek segítségével. Ismereteket szereznek az olvasókönyvi szövegek formai, műfaji sajátosságairól és kommunikációs szándékáról, a mesehősök tulajdonságairól és cselekedeteiről, az olvasott irodalmi művekben szereplők döntési helyzeteiről, végül ennek nyomán lehetőségük nyílik személyes véleményük megfogalmazására is.

A terv megvalósítása lehetőséget teremt a gyerekek történelmi szemléletének megalapozására, a mondák valóságos és mesés tartalmának keresésére. Az egyes tevékenységek támogatják a tanulók érzelmi nevelését, önálló ismeretszerzésük és kommunikációs képességük fejlesztését. Digitális kompetenciájuk is fejlődik, illetve a véleményalkotás, a kritikai érzék fejlesztését is támogatja a terv. Ugyancsak fontos cél volt a humor felismertetése és a kooperativitás erősítésére. 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere

Történelmi személyiségek megjelenése az irodalmi szövegekben.

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése.

A valóság és a mese elkülönítése.

Az olvasókönyvi szövegek csoportosítása formájuk, műfajuk és kommunikációs szándékuk szerint. Az olvasmányok témájának megfigyelése, azonos témájú szövegek összehasonlítása. Hasonlóságok és különbségek felfedezése különféle irodalmi közlésformákban. Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes vélemény megfogalmazása.

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei

Szereplők, helyszín, problémák és megoldásuk biztos felismerése. Szereplők tulajdonságai, vélemény megfogalmazása róluk. Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Lényegkiemelés, vázlat írása. Valóságos és mesei elemek, fordulatok megkülönböztetése. Mából a múltba témakör, időszalag fogalma. Tablet biztos használata, tanulói fiókok létrehozása LearningApps alkalmazásban.

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv, rajz

Az ellenőrzés-értékelés tervei

Az órai munka értékelése folyamatosan, Mátyás aranypénzeivel történik. A tanulók aktivitása, munkafegyelme, ötletei, meglátásai alapján történik az órai munka értékelése.

A gyerekek az óra végén A „Kilépőcédula”-módszerrel írják le érzéseiket, gondolataikat. A Kilépőcédulán ezekre a kérdésekre írnak rövid választ:

1. Hogy érezted magad az órán?

2. Milyen új dolgot tanultál? Miben fejlődtél?

3. Mi okozott nehézséget, és miért?

Az aranypénzek a csapatverseny napján kerülnek beváltásra – oklevél formájában. A csapatverseny értékelése is „aranyforintokkal” történik, majd badgetekkel. A csapatverseny értékelése a feladatokra megszerzett pontok alapján történik.

A 10. óra után egy szövegértés felmérőt írnak a gyerekek: Mátyás király és a katona.

Eszközigény

Technológia – hardver:

  • tanári PC vagy latop
  • tanulói mobiltelefon vagy tablet vagy laptop

Technológia – alkalmazások:

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

B. Szalay Károly: Az udvari bolond c. verse a dokk.hu irodalmi kikötő oldalról. (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Mátyás király meg a katona népmonda a Webtanító néni oldalról (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Kinizsi Pál-diafilm az OSA Virtuális diamúzeum oldalról. Tatay Sándor regénye nyomán szerk.: Ruzicska Józsefné, Szilágyi Ferenc. Rajz: Hont-Varsányi Ferenc. (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Bosányi Éva: Helyes-helytelen? Mit mondtak régen, mint mondanak ma? (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Bosányi Éva: Mit tudtunk meg a mondákból? (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

1. foglalkozás:

Az Üzenőfal tankockáról vagy közvetlenül innen.

Mátyás király élete röviden egy videóval

2. foglalkozás:

Mátyás mondák – Az udvari bolond

Az udvari bolond

3. foglalkozás:

Kinizsi – a kép forrása: 

Wikimedia Commons 2017. ’Portrait of Pál Kinizsi’ (18th century) (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Mátyás király (puzzle)

Online puzzle készítő oldal (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Nagyvázsony – Kinizsi-vár. A kép forrása: Digitális Képarchívum OSZK (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Kinizsi-vár (puzzle)

4. foglalkozás:

A ppt-n lévő képek forrásai:

A Bakony Magyarország térképén: természetvedelem.hu oldal, a Magyar Állami Természetvédelem Hivatalos oldala (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Nagyvázsony Magyarország térképén: Mindem Ami Eger közösségi oldal (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Nagyvázsony címere: magyar címerek oldal (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Kinizsi szobra (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Kinizsi sírköve (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Mátyás királyos mondák (LearningApps)

Diafilm Kinizsi Pálról: Virtuális diamúzeum (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

5. foglalkozás:

Szókitaláló Akasztófa-tankockával

Helyes-helytelen evés ppt

Bosányi Éva Google-dokumentum képei:

fiú_leves – index.hu (Utolsó letöltés 2019. december 15.)

tokány – Jánossy Villő (2018): A tokány több mint háromszáz éves kálváriája. 24.hu. 2018. szeptember 15. (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Törpék labdája – az asztalnál ülve. WMN LIFE, 2016. október 19. (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

ovisok – forrás: https://docplayer.hu/. Gyermekgondozási alapismeretek BA. Készítette: Bekéné Zelencz Katalin (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

6. foglalkozás:

Szófelhő készítése

Mátyás király címere (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Szántás Lóval Somogyban! Youtube. 2009.05.01. (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Szorgalmi házi feladat: gyerekek szófelhői

7. foglalkozás:

Egyszer volt Budán kutyavásár 1. állomás

Egyszer volt Budán kutyavásár 2. állomás

Egyszer volt Budán kutyavásár 3. állomás

Weöres Sándor – A kutya-tár. Youtube. 2014.06.24.

8. foglalkozás:

Egyszer volt Budán kutyavásár 4. állomás

Egyszer volt Budán kutyavásár 5. állomás

9. foglalkozás:

Keresztrejtvény-készítő oldal (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

A ppt: Összefoglaló Mátyás óra – Bosányi Éva dokumentumok

10. foglalkozás:

Badgetkészítő oldal

Nyomtatott források és eszközök

1. foglalkozás:

Olvasókönyv 3. osztályosoknak II. kötet és Szövegértés munkafüzet II. kötet. Eszterházy Károly Egyetem – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2017. (A továbbiakban: OFI újgenerációs tankönyv és munkafüzet)

Olvasásfüzet, csatolt feladatlap, Mátyás „aranyforintjának” színes fénymásolata

 

2. foglalkozás:

OFI újgenerációs tankönyv és munkafüzet

B. Szalay Károly: Az udvari bolond 1. és 2. versszaka

Post-it cédula, írólap

Mátyás „aranyforintjának” színes fénymásolata

3. foglalkozás:

OFI újgenerációs tankönyv és munkafüzet

A/4-es lap, olvasás füzet

Mátyás „aranyforintjának” színes fénymásolata

4. foglalkozás:

OFI újgenerációs tankönyv és munkafüzet

Saját készítésű „Nálam van a …”-kártya

Vonalas lap

Mátyás „aranyforintjának” színes fénymásolata

5. foglalkozás:

OFI újgenerációs tankönyv és munkafüzet

Nagy Bandó András: Családi szókincstár – Verses gyermeklexikon

Bingo kártyák

Mátyás „aranyforintjának” színes fénymásolata

6. foglalkozás:

Saját feladatlap: Hogyan került a holló Mátyás király címerére?

Mátyás „aranyforintjának” színes fénymásolata

7. foglalkozás:

OFI újgenerációs tankönyv

Mátyás „aranyforintjának” színes fénymásolata

8. foglalkozás:

OFI újgenerációs tankönyv és munkafüzet

Kis papír

9. foglalkozás:

OFI újgenerációs tankönyv és munkafüzet

Keresztrejtvény a csapatoknak

2. feladatlap: Ki jut róla eszetekbe?

5. feladatlap: https://tinyurl.hu/nO9i/

Tábla, tasakok, feladatlapok, A/4-es lapok 

10. foglalkozás:

A/4-es lap

5. feladatlap

https://tinyurl.hu/nO9i/

OFI újgenerációs tankönyv

6. feladatlap

Badgetek

Oklevél

11. foglalkozás:

Mátyás király meg a katona – szövegértés felmérő

(Forrás: Webtanítónéni)