Shakespeare az egész világ

Célcsoport: 9-10. évfolyam

rövid leírás

A Mire születtünk? alapkérdést feldolgozó projekt akár távtanulási környezetben is megvalósítható. Ebben támogatja a pedagógusokat a projekttervhez készített letölthető adaptációs összefoglaló.

részletes ismertető

A tanulók William Shakespeare-tragédiák alapján a szereplők által képviselt társadalmi szerepeket, illetve konfliktusokat vizsgálják különféle munkaformákban, például csoportmunkában, szakértői mozaikban. Eközben megismerkednek a műértelmezéshez elengedhetetlen ismeretekkel (pl. a korabeli Anglia történeti kontextusával, a reneszánsz angol színjátszással). A projekt során podcastet készítenek a mű olvasatai, fő témáinak mentén.

A podcastek előkészítő fázisában forgatókönyveket készítenek, blokkokat terveznek, interjúkat készítenek, kutatómunkával készülnek fel arra, hogy maguk közül kiválasztott szakértőket szólaltassanak meg. A podcastek szélesebb közönségnek készülnek, céljuk egyszerre a szórakoztatás, a tájékoztatás és a figyelemfelkeltés.

Tartalmi követelmények

Magyar nyelv és irodalom kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára: Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16-17. században és Shakespeare

Etika kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára: Egyén és közösség

Informatika kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára: Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása, Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel, Az információs technológián alapuló kommunikációs formák, Médiainformatika, Az információs társadalom

Művészetek – mozgóképkultúra és médiaismeret kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára: A média kifejezőeszközei. Szerzői kultúra és tömegkultúra, mint eltérő beszédmódok

Művészetek – tánc és dráma kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára: Színház- és drámaelmélet

Technika, életvitel és gyakorlat kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára: Család, otthon, háztartás

Tanulási célok/tanulási eredmények

Erkölcsi problémák mérlegelő megítélése, műismereti tájékozottság, befogadói elvárások és a dramaturgia összefüggésének megértése, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének, művészetének mai hatására, feldolgozások szerepének értékelése

Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében,

Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban,

Új ötletek kitalálása, megvalósítása és másokkal való megosztása,

Nyitottság és fogékonyság új és eltérő nézőpontok iránt,

Közös felelősségvállalás az együttműködés során,

A technológia, mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében,

Annak vizsgálata, hogy az egyének milyen különböző módokon értelmezik a médiaüzeneteket, hogyan zárhatók ki vagy képviselhetők a különböző értékrendek és nézőpontok, valamint hogyan befolyásolhatja a média a meggyőződéseket és a magatartást,

Feladatok közvetlen felügyelet nélküli meghatározása, rangsorolása és végrehajtása,

Kommunikációs tevékenység tudatosítása

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Mire születtünk?

Projektszintű kérdések: 

  • Hogyan határozzák meg szerepeink a cselekedeteinket?
  • Hogyan alakíthatjuk a sorsunkat?

Tartalmi kérdések:

  • Milyen hagyományokra épül az angol reneszánsz színház?
  • Mi a Hamlet alaphelyzete?
  • Mely szereplők Hamlet szövetségesei és kik az ellenlábasai?
  • Mi Hamlet célja az Egérfogó-jelenet megszervezésével?

A részletes projekttervet lásd a letölthető fájlok között.