Tóth Árpád élete és költészete

Célcsoport: 8-12. évfolyam

rövid leírás

A tematikus terv megvalósításával pontos képet kaphatnak a tanulók a „szelíd bánat költőjének” életéről és munkásságáról, változatos tevékenységek során ismerkedhetnek meg Tóth Árpád rendkívüli formaművészetével és bravúros nyelvtechnikájával, stílusának játékos-szomorú kedvességével, képzelete szépséget teremtő erejével.

részletes ismertető

Az órákon a tanulók a XX. század legnagyobb magyar elégiaköltője, Tóth Árpád lírájának jellemzőivel (tematikája, hangnemei, formái) ismerkednek meg. A terv változatos és sokszínű tevékenységre ösztönző módszereket alkalmaz, és az értékelésben is arányosan jelennek meg a kompetenciákra, az ismeretekre és attitűdökre irányuló mérési szempontok. A szerző kiemelt célja az anyanyelvi kommunikáció, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, a digitális és művészeti kompetencia, kooperáció, rendszerezés, szövegértés, emlékezet, kreatív gondolkodás fejlesztése.

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere

A tanulók megismertetése a költő életének főbb adatival és eseményeivel, irodalmi és publicisztikai munkásságával, költészetének főbb jellemzőivel; néhány ismertebb versének elemzése, értelmezése.

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei

A Nyugat c. folyóirat és az első nemzedék képviselői, klasszikus modernség stílusirányzatai, kapcsolódó verstani fogalmak.

Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv (szövegértés és -alkotás, stilisztika, művészi nyelv), művészettörténet (impresszionizmus, szecesszió), történelem (első világháború)

Az ellenőrzés-értékelés tervei

A tanultak ismétlése, felidézése és alkalmazása folyamatosan történik; néhány tanuló szóban, írásban vagy digitálisan ad számot a tudásáról az egyes órákon. Az órai munka értékelése a témakör végén a füzetek és a digitális tartalmak segítségével történik majd; az ötödik órán egész órás felmérőt tervezek. A konkrét kritériumok, módszerek kifejtése az egyes óratervek adott feladatainál találhatók.

Eszközigény

Technológia – hardver: interaktív tábla/panel, tanulói tabletek/okostelefonok/laptopok

Technológia – alkalmazások:

Google Drive, Google Dokumentumok, Google Diák

gondolattérkép-készítő (pl. Coggle, Mindmap Maker, MindMap)

szófelhőkészítő (pl. WordArt), Wordwall, Nearpod

Redmenta

fotószerkesztő program (pl. Pixlr, Online Photo Editor/Fotor)

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

2. óra

Tóth Árpád: Meddő órán. Előadja: Venczel Vera. YouTube. 2010. december 28. (Utolsó megtekintés: 2020.02.26.)

Tóth Árpád lírája. zanzatv (videós oktatóportál középiskolásoknak). (Utolsó megtekintés: 2020.07.27.)

Kulturális Enciklopédia ’Tóth Árpád’. [online] (Utolsó megtekintés: 2020.04.09.)

3. óra

Elégia egy rekettyebokorhoz. YouTube. 2016. március.1. (Utolsó megtekintés: 2020.04.09.)

4. óra

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú. Előadja: Szalóczy Pál. YouTube. 2019. május 29. (Utolsó megtekintés: 2020.04.09.)

Esti sugárkoszorú. YouTube. 2016. február 21. (Utolsó megtekintés: 2020.04.09.)

5. óra

Redmenta feladatsor: Tóth Árpád élete és költészetének jellemzői. (Utolsó megtekintés: 2020.07.27.)

Nyomtatott források és eszközök

tankönyv (Mohácsy Károly: Színes irodalom 11. Krónika Nova, Bp., 2017.)

szöveggyűjtemény (Mohácsy Károly: Irodalmi szöveggyűjtemény 11. Krónika Nova, Bp., 2017.)

füzet