Túl az Üveghegyen

Célcsoport: 1-2. évfolyam

rövid leírás

A gyermekek az alkotás és a játék örömére alapozó változatos tevékenységformák során mélyülnek el a mesék világában. A projekt hozzájárul az értő olvasás fejlődéséhez, és segíti az olvasóvá nevelést, az olvasással kapcsolatos pozitív viszonyulások kialakulását.

 

részletes ismertető

A projekt során a gyerekek megismerkednek három mesével, a mesék legfontosabb jellemzőivel. Szövegértelmezési, olvasásstratégiai feladatokat végeznek; felismerik a cselekmény legfontosabb elemeit, a szereplőket és helyszíneket, meghatározzák a történetben rejlő problémát és az arra adott megoldást. Dramatikus játékok során megjelenítik a szereplőket. Illusztrációt és plakátot készítenek a mesékhez és a projektzárás alkalmára. A tevékenység megvalósításában igénybe vesszük az IKT nyújtotta lehetőségeket: számítógépen vagy interaktív táblán oldanak meg feladatokat a tanulók, fényképet készítenek, és azokat felhasználják történetek elmeséléséhez könnyen kezelhető programok segítségével.

Tartalmi követelmények

A tartalmi követelmények a Nemzeti alaptanterv (A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról alapján) céljait tartalmazzák:

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő olvasás előkészítése Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése

Tárgy- és környezetkultúra – Környezetünk valós terei és mesés helyek

Kifejezés, képzőművészet – Valós és képzelt látványok

Az informatikai eszközök használata Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Tanulási célok/tanulási eredmények

Az alábbi készségek fejlesztése/fejlődése várható a projekt tevékenységeinek elvégzése során:

 • Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban
 • Együttműködő-készség különböző csapatokkal
 • A technológia, mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében
 • Megfelelő és eredményes együttműködés másokkal
 • A csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben
 • A társak erősségeinek felhasználása a közös cél eléréséért
 • Szövegértés és beszédértés
 • Gondolatok kifejezése vizuális eszközökkel

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Élnek-e az Üveghegyen túl? (Milyen lehet az élet az Üveghegyen túl?)

Projektszintű kérdések: Van-e kapcsolat a valóság és a mesék között? Hogyan hatnak ránk a mesék?

Tartalmi kérdések:

 • Milyen csodás szereplői vannak a meséknek?
 • Milyen hétköznapi szereplői lehetnek a meséknek?
 • Milyen mesebeli helyszínek lehetnek a mesékben?
 • Milyen segítői lehetnek a mesék hőseinek?

A részletes projekttervet lásd a letölthető fájlok között.