Algoritmusok, algoritmikus gondolkodás, robotika a tanórán

Célcsoport: 3-10. évfolyam

rövid leírás

Az összeállítás óravázlatokkal és videófelvételekkel kívánja a pedagógusok érdeklődését felkelteni az algoritmikus gondolkodás fejlesztése és a robotika iskolai oktatása iránt, egyúttal segítséget nyújt abban, hogy miként lehet beépíteni a különböző tantárgyak oktatási céljainak elérését segítő pedagógiai folyamatba ezen, napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bíró témák egyes elemeit.

Az EFOP-3.2.15 kiemelt projekt keretében készült dokumentumok különböző tanórákon/szakkörön alkalmazva mutatják meg az algoritmikus gondolkodás alkalmazási lehetőségeit, a különböző robotok és programozható eszközök felhasználási ötleteit.

Az eszköztípusonként csoportosított összeállítás végén minden kapcsolódó óravázlatot, illetve azok mellékleteit megtalálnak szerkeszthető, illetve nyomtatható formátumban is.

részletes ismertető

Az algoritmikus gondolkodás kiválóan alkalmas a tanulók kognitív képességének, a digitális kompetencia programozási és robotikai területének és a tanulás tanulása képességnek a fejlesztésére. Az algoritmikus gondolkodásra nevelés akkor lehet hatékony, ha a rugalmasságra és kreativitásra épül, és a gyerekekben is tudatosul a fontossága, továbbá beépül gondolkodásmódjukba. Az algoritmusok fejlesztik a tanulók kognitív képességeit, ugyanakkor segítik a tananyag rendszerbe rendezését, tartalmának hatékony elsajátítását is. A tananyag tanításakor kialakítható olyan algoritmus, amely kapaszkodót ad, segíti tanulókat abban, hogy újabb és újabb algoritmusokat alakítsanak ki. Fontos, hogy ez a fejlesztés tudatos, tervszerű és rendszeres legyen, mint minden pedagógiai tevékenység. Ezért nagyon fontos olyan eszközök oktatási alkalmazása, amelyek kiemelten tudják támogatni a kognitív kompetenciák fejlesztését, kiemelten az algoritmikus gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, együttműködési készség, kommunikáció fejlesztését. A robotika ezeknek a készségeknek, kompetenciáknak a fejlesztésében is kiváló oktatást támogató eszköz, széleskörű támogatást tud nyújtani az a módszertanilag felkészült pedagógus kezében.

A közzétett digitális bemutatóvideók, tutoriálok céljai:  

  • A pedagógusok érdeklődésének és motivációjának felkeltése az algoritmikus gondolkodás fejlesztése és a robotika tananyagba történő tudatos és rendszerszerű beépítése iránt.
  • A  pedagógiai tevékenység támogatása a Nemzeti Alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése érdekében.
  • A kiemelt kulcskompetenciák fejlesztésében alkalmazható technológiai eszközök és használati lehetőségeik bemutatása.
  • A digitális kultúra tantárgy keretein belül kiemelt kulcskompetenciák fejlesztésében végzendő oktatói munka elősegítése.  
  • Digitális kompetencia fejlesztése, kiemelten az algoritmikus gondolkodás, a problémamegoldás komponensek fejlesztésének támogatása, az oktatási robotika tudásépítő eszköz szerepének bemutatása. 
  • A méltányos oktatás, kiemelten a sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) digitális kompetencia fejlesztése támogatási lehetőségeinek bemutatása.

Eszközajánlás

Összeállításunkban – egy-egy példán keresztül – bemutatjuk az iskolában is használható robotikai eszközök típusait.

A programozás alapjai

Videó címe Tantárgy Az óra témája*
Programozási alapok Digitális kultúra 3–4. Algoritmizálás, a programozás alapjainak elsajátítása
(Algoritmizálás és a programozás alapjai)
Programozás nemcsak számítógépen
  Kör rajzolása különböző robotokkal
(Programozás: kör rajzolása)

 

*Az óra témája után zárójelben adjuk meg a kapcsolódó óravázlat megnevezését.

Programozás sajátos nevelési igényű diákokkal

Videó címe Tantárgy Az óra témája*
A programozás szerepe a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében Digitális kultúra 5. Robotprogramozás SNI tanulókkal
(Programozás: EV3, SNI)
A Makeblock mBot robot programozása Digitális kultúra 7. Robotprogramozás SNI tanulókkal
(Programozás: mBot)
A DJI Tello drón programozása sajátos nevelési igényű tanulók körében    

 

*Az óra témája után zárójelben adjuk meg a kapcsolódó óravázlat megnevezését.

LEGO® Wedo 2.0 a tanórán

Videó címe Tantárgy Az óra témája*
A LEGO® Education WeDo 2.0 – alapok Digitális kultúra 3–4. WRO versenyfeladat megoldása
(Programozás: WeDo)
A LEGO® Education WeDo 2.0 robot programozása

 

*Az óra témája után zárójelben adjuk meg a kapcsolódó óravázlat megnevezését.

Micro:bit a tanórán

Videó címe Tantárgy Az óra témája*
A BBC micro:bit bemutatása    
A BBC micro:bit programozási felületei
A BBC micro:bit programozása Magyar nyelv és irodalom 4. Algoritmizálás, a programozás alapjainak elsajátítása
(Algoritmizálás és programozás: szófajok)
A BBC micro:bit programozása – ciklusok Természettudomány/Környezetismeret 5-6. Algoritmizálás, a programozás alapjainak elsajátítása
(Algoritmizálás és programozás: iránytű)
A BBC micro:bit programozása – további lehetőségek Matematika 8. Algoritmizálás, a programozás alapjainak elsajátítása
​​​​​​​(Algoritmizálás és programozás: sorozatok)

 

*Az óra témája után zárójelben adjuk meg a kapcsolódó óravázlat megnevezését.

LEGO® Spike a tanórán

Videó címe Tantárgy Az óra témája*
A LEGO® Education SPIKE bemutatása    
A LEGO® Education SPIKE – programozás és további lehetőségek Digitális kultúra 7. Robotika, algoritmizálás és blokkprogramozás a LEGO SPIKE robottal
(Programozás: Spike)

 

*Az óra témája után zárójelben adjuk meg a kapcsolódó óravázlat megnevezését.

LEGO® EV3 a tanórán

Videó címe Tantárgy Az óra témája*
A LEGO® Mindstorms EV3 robot bemutatása    
A LEGO® Mindstorms EV3 robot programozási felülete    
A LEGO® Mindstorms EV3 robot programozása Digitális kultúra 8. Egyszerű mozgások, motorok vezérlése
(Programozás: EV3, egyszerű mozgások)
A LEGO® Mindstorms EV3 robot programozása – vonalkövetés Digitális kultúra 8. Ultrasonic szenzor használatának gyakorlása, hangjelzések az EV3 robottal
(Programozás: EV3, hangszenzor)

A LEGO® Mindstorms EV3 robot programozása – versenyfeladat

  A színszenzor használatának gyakorlása, vonalkövetés az EV3 robottal
(Programozás: EV3, színszenzor)

 

*Az óra témája után zárójelben adjuk meg a kapcsolódó óravázlat megnevezését.